۵۰۰۰۶۴
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲
۵۱۳۲۶ 
وزارت اقتصاد و دارایی در بیانیه ای به ادعاهای مطرح شده از سوی رئیس جمهوری پیشین ایران پاسخ داد.
خبرگزاری ایسنا: وزارت اقتصاد و دارایی در بیانیه ای به ادعاهای مطرح شده از سوی رئیس جمهوری پیشین ایران پاسخ داد.

در روزهای منتهی به بهار سال ۱۳۹۶ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، رئیس جمهور سابق ایران ادعاهایی را درباره وضعیت اقتصادی ایران در دولت یازدهم و دولت نهم و دهم مطرح کرده است که معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در گزارشی به این ادعا پاسخ گفته است.

در متن بیانیه وزارت اقتصاد آمده است:
 
بررسی و تحلیل متغیرهای پولی، اعتباری و مالی به عنوان متغیرهای میانی که در نهایت رفتار متغیرهای کلیدی اقتصاد ملی را سامان می‌دهند، از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن در اصول اولیه گزارش‌نویسی تأکید می‌شود که بررسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، نیازمند بهره‌گیری از تحلیل‌های تکنیکال و رویکردهای ساختارگرایانه با تحقق پیش‌فرض داینامیکی و وارد کردن عامل زمان برای درک بهتر شرایط پیرامونی است.

با تحقق چنین رویکردی است که می‌توان به تحلیلی منطقی و قابل قبول دست یافت. بدیهی است اتخاذ رویکرد مبتنی بر داده‌های گلچین شده و روایت قلب شده از واقعیت جهت القای شرایط مطلوب اقتصادی به عامه، فاقد وجاهت منطقی بوده و امری است که متأسفانه به کرّات و بویژه در مقاطع انتخاباتی از سوی برخی از سیاسیون به بوته نقد گذاشته می‌شود. جنس تحلیل موجود در بیانه رییس جمهور سابق نیز هم‌پوشانی وسیعی با رویکرد پوپولیستی موصوف شده دارد. بگونه‌ای که در بیانیه‌های مذکور، تحلیل‌های ناقصی در خصوص عملکرد اقلام منابع و مصارف خزانه‌داری، بدهی‌های دولت و کالاهای اساسی در مقاطع زمانی انتخاب شده‌ای پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش درباره بیانیه اول احمدی نژاد آمده است: ۱. در بخشی از این بیانیه (بند ۲) چنین عنوان گردیده که در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ یعنی زمان آغاز به کار دولت فعلی، بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (۱۶۰۰۰ میلیارد ریال) در حسابهای جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حسابها و حساب فروش شرکتها وجود داشته است. در این ارتباط لازم به ذکر است مطابق با اطلاعات دریافتی از خزانه‌داری کل کشور، مجموع وصولیهای خزانه تا تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۷۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که از این میزان معادل ۲۱۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی، ۱۰۷۰۰۰ میلیارد ریال از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) و ۵۳۰۰۰ میلیارد ریال نیز از محل واگذاری داراییهای مالی وصول گردیده است.

این در حالی است که اعتبارات مورد نیاز جهت پوشش اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و مالی در دوره مذکور در مجموع معادل ۷۸۴۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که از این میزان میبایست معادل ۴۷۸۰۰۰ میلیارد ریال بابت اعتبارات اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ای، ۲۱۰۰۰۰ میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی و مابقی معادل ۹۶۰۰۰ میلیارد ریال جهت تسویه تعهدات مالی دولت پرداخت میگردید، لیکن به جهت کمبود منابع در مقطع فوق، تراز خالص بودجه عمومی دولت در این دوره با ۴۱۳۰۰۰ میلیارد ریال کسری مواجه بوده است.

جهت تأمین بخشی از نیازهای مالی بودجه، دولت ناچار به استفاده از تن‌خواه‌گردان خزانه گردید و پرداخت بخش عمده دیگری از اعتبارات به ماه‌های بعد موکول گردیده است که این امر بالطبع روند اجرای وظایف حاکمیتی دولت به‌ویژه در ارتباط با طرحهای عمرانی در نیمه اول سال را با چالش مواجه کرد.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: یکی از مباحث مطرح شده در متن اولین بیانیه (بند ۳)، عملکرد مطلوب تخصیص منابع و فعال بودن طرح‌های عمرانی در سال ۹۱ (سال مورد تصدی دولت دهم) بوده است. در این ارتباط، بررسی عملکرد نظام مالی دولت مطابق با حسابهای خزانه‌داری کل کشور، حاکی از آن است که علیرغم سهم ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی در کل منابع عمومی دولت، تنها ۳۶ درصد از درآمدهای نفتی به اعتبارات طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است و مابقی برای تأمین اعتبارات هزینهای پرداخت گردیده است.

مضافاً آنکه اعتبارات عمرانی نسبت به سال ۱۳۹۰، از رشد منفی ۴۵ درصد برخوردار شده است. نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با عملکرد طرحهای عمرانی آن است که در سال ۱۳۹۱ و دوره تصدی سالهای قبل از آن به دلیل تخصیصهای ضعیف و علیرغم برخورداری دولت از درآمدهای بیسابقه نفتی، مطابق با گزارشهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی سال ۱۳۹۱) و گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام در سال ۱۳۹۲) تعداد ۲۸۷۷ طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و ۲۷۳۶۲ پروژه استانی به دولت یازدهم تحمیل شده است.

لازم به ذکر است طی ۸ ساله مذکور (۹۱- ۱۳۸۴) به طور متوسط هر سال سهم دولت از درآمدهای نفتی (بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی، سهم وزارت نفت و همچنین حساب ذخیره ارزی) معادل ۴۳ میلیارد دلار بوده است که این رقم تقریباً ۳ برابر متوسط عملکرد درآمدهای نفتی سهم دولت در دوره (۸۳- ۱۳۷۶) بوده و ۸۷ درصد بیشتر از درآمدهای نفتی وصولی (به‌طور متوسط سالانه معادل ۲۳ میلیارد دلار) دولت طی سالهای ۹۴- ۱۳۹۲ است.

همچنین گزارشهای خزانه‌داری حاکی از آن است که طی دوره ۹۱-۱۳۸۴، صرفاً ۴۴ درصد درآمدهای نفت به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته و متوسط رشد اعتبارات طرحهای عمرانی ۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که در سالهای ۹۴- ۱۳۹۲ علی‌رغم کاهش درآمدهای نفت اعتبارات مذکور به‌طور متوسط از رشدی معادل ۲۵ درصد برخوردار گردیده است. انتظار بر این بود در دوره‌ای که ارتقاء درآمدهای نفت وجود داشت، زیرساخت‌های اقتصادی کشور ازجمله تأمین بودجه طرحهای عمرانی به‌ویژه طرح‌های نیمه‌تمام از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار گردد، درحالی‌که نه تنها این مهم محقق نگردید بلکه بار مالی قابل توجهی از طریق انتقال طرحهای عمرانی فاقد توجیه اقتصادی و بعضاً در قالب بدهیهای سرسام‌آور به پیمانکاران، به دولت بعدی منتقل گردید.

شایان ذکر است بخش عمدهای از تنگناها و نارساییهای ایجاد شده به شرح مذکور ناشی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۷ است. انحلال تنها نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و همچنین ادغام سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداریها، اگرچه با هدف رفع بوروکراسی‌های اداری و تسریع و تسهیل در نظام تخصیص اعتبارات مدنظر قرار گرفت، لیکن اتخاذ رویکرد مذکور در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت از بالاترین عملکرد در تاریخ صادرات نفت ایران برخوردار بوده است، زمینه بروز عدم شفافیت، عدم نظارت و بالطبع تشدید بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای دولت را در دوره مذکور فراهم کرد که ماحصل آن رشد روزافزون هزینه‌های جاری دولت (به‌طور متوسط معادل ۱۹ درصد طی دوره)، شروع طرحهای عمرانی فاقد توجیه اقتصادی، رشد پایین اقتصادی (به‌طور متوسط معادل ۳ درصد طی دوره) و تورم بالا (به‌طور متوسط معادل ۱۷ درصد طی دوره) بوده است.   

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در بند (۴) بیانیه اول، به این نکته اشاره شده است که دولت فعلی در سال ۱۳۹۲ مجموعاً ۱۴۷۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است که توسط خزانه برای هزینه دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافته است و این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است و به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه‌های عمرانی تعطیل شده است.

در این ارتباط ذکر دو نکته حائز اهمیت می‌باشد؛ نخست آنکه رشد ۴۰ درصدی منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ حاکی از کاهش وابستگی به نفت و توانمندی دولت در وصول منابع پایدار مالی از جمله منابع مالیاتی و رویکرد دولت در گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی بوده است. به نحوی که بخش قابل توجهی از رشد اشاره شده مربوط به افزایش ۲۵ درصدی منابع مالیاتی و همچنین افزایش ۱۲۲ درصدی وصولی منابع از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت نسبت به سال ۱۳۹۱ است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه عملکرد اعتبارات طرح‌های عمرانی در سال شروع دولت فعلی (۱۳۹۲) علی‌رغم تشدید تنگناهای ناشی از تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی و همچنین تسری اثرات رکود اقتصادی سال ۱۳۹۱ (رشد منفی ۶.۸ درصدی اقتصاد کشور در این سال) به سال ۱۳۹۲، بیش از ۴۸ درصد رشد داشته است و اظهار این مطلب که به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه‌ها تعطیل گردیده قابل توجیه نیست.

در ادامه مطرح شده است:
 
به‌طور کلی و با عنایت به موارد مذکور باید اذعان کرد به جهت شرایط خاص حاکم بر بازار جهانی نفت خام، نظام مالیه دولت در سالهای مربوط به فعالیت دولتهای نهم و دهم از ویژگیهای متمایزی نسبت به دولتهای قبل و بعد از خود برخوردار بوده است؛ به نحوی که این امر باعث شده دولت در دوره ۸ ساله مذکور از بی‌سابقه ترین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بهره‌مند گردد، مضافاً اینکه کشور با تنگناهای ناشی از تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی نیز مواجه نبود.

موضوعی که میتوانست در صورت برخورداری از نظام تدبیر، در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد. لیکن ظرفیت حاصل شده در این دوره به جهت انحلال نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) و اجرای طرحهای بدون پشتوانه کارشناسی همچون اعطای تسهیلات بدون برنامه برای طرحهای زودبازده اقتصادی، طرح مسکن مهر، ناکارآمدی طرح هدفمندی یارانه‌ها و ... موجب تحمیل بار مالی فراوان بر عهده دولت یازدهم از منظر ایفای تعهدات ایجاد گردیده در دولت‌های نهم و دهم گردید. این در شرایطی است که دولت یازدهم در آستانه شروع به کار خود در سال ۱۳۹۲ با شدیدترین تحریمهای بینالمللی و در ادامه با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بوده است.

بخش دیگری از این گزارش به ادعاها مطرح شده از سوی احمدی نژاد در بیانیه دوم پرداخته و تصریح شده است: بر اساس بیانیه دوم رئیس‌جمهور سابق چنین عنوان گردیده است که دولت یازدهم در آستانه مذاکرات هسته‌ای اعلام نموده است که در روز تحویل دولت انبارهای کالاهای اساسی به‌ویژه گندم خالی بوده و در برخی مناطق فقط برای سه روز و دیگر کالاها حداکثر یک هفته ذخیره وجود داشته این در حالی است که بنا بر آمار رسمی سازمان غله در هفته قبل از ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ بیش از ۳۲۰۰ هزار تن گندم در سیلوهای وزارت بازرگانی موجود بوده و دولت دهم برای افزایش امنیت تأمین انواع کالاهای اساسی، در زمان تحویل دولت حداقل نیاز ۶ ماه کشور را خریداری و بخش مهمی از آن را ذخیره کرده بود. در این خصوص مواردی به شرح ذیل میبایست مدنظر قرار گیرد:

۱- بررسی میزان ذخایر کالاهای اساسی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که هم‌زمان با استقرار دولت یازدهم می‌باشد، گویای آن است که میزان ذخیره دولتی گندم در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۲ در حدود ۳۵۸۳.۴ هزار تن، نسبت ذخیره به مصرف ماهانه این محصول استراتژیک در حدود ۳.۹ واحد و میزان کفایت به روز آن در حدود ۱۱۷ روز بوده است.

یکی از دلایل بالا بودن موجودی گندم در آن مقطع، هم‌زمانی آن با فصل برداشت و اوج برداشت در داخل کشور بوده است، بدیهی است که عملکرد آن باید عدد بالایی نشان دهد. این در حالی است که در چهار ماه قبل موجودی آن کمتر از ۲ میلیون تن بوده به‌طوری که در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ میزان موجودی گندم در حدود ۱.۸ میلیون تن گزارش شده است.

همچنین نسبت ذخیره به مصرف ماهانه برنج، روغن خام و شکر در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ به ترتیب در حدود ۰.۵۵، ۱۶.۸ و ۰.۶۹ واحد بوده و میزان کفایت به روز این اقلام نیز به ترتیب معادل ۱۷، ۵۰ و ۲۱ روز بوده که کمتر از دوره ۳ ماهه تکلیفی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بوده است.

در خصوص ذخایر گوشت قرمز، گوشت مرغ و نهاده‌های دامی نیز در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وضع به‌مراتب بدتر بوده به‌طوری که میزان کفایت به روز ذخایر گوشت قرمز کمتر از ۲ روز، گوشت مرغ در حدود ۹ روز، جو ۲۸ روز، ذرت ۲۵ روز و کنجاله سویا ۳۱ روز بوده که همانند سایر کالاهای اساسی (به‌استثنای گندم) کمتر از دوره ۳ ماهه تکلیفی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی  است.

در ادامه آمده است: در ارتباط با اقدامات انجام گرفته توسط دولت دهم در افزایش امنیت تأمین انواع کالاهای اساسی در شرایط تحریم و خریداری و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای تأمین نیازهای کشور حداقل برای دوره شش‌ماهه نیز شایان توجه است که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ میزان خرید توافقی کالاهای اساسی توسط دولت از خارج در خصوص گندم، برنج، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله سویا کمتر از ۳ ماه نیاز مصرفی و در خصوص شکر و روغن خام بین ۳ تا ۴ ماه نیاز مصرفی کشور بوده که بخش قابل توجهی از آن در شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۲وارد کشور شده و بخشی نیز احتمالاً منجر به خرید قطعی نگردید. از این جهت در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲میزان خریدهای خارجی کالاهای اساسی توسط دولت کمتر از ۶ ماه نیاز مصرفی کشور بوده است.

بخشی از این گزارش به تبیین چالشها و تنگناهایی که در زمینه واردات کالاهای اساسی دولت یازدهم در آغاز به کار خود با آن مواجه بود، پرداخته و تصریح کرده است:
 
با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی در فوریه ۲۰۱۳ میلادی (برابر با بهمن ۱۳۹۱) و بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خریدار نفت، عملاً تأمین منابع مالی خریدهای خارجی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ با محدودیت‌های اجرائی و عملیاتی بیشتری مواجه شده بود، به طوری که طی این دوره، روش‌های تعیین شده جهت تأمین مالی مقادیر خریداری شده شامل؛ نقدی، تهاتر، گشایش اعتبار اسنادی و حواله بوده است و گشایش اعتبار اسنادی سهم کمتری نسبت به روش‌های نقدی و تهاتر داشته است.

این در حالی است که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۱ به جهت امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC) روش تأمین مالی مقادیر خریداری ‌شده از سهولت بیشتری برخوردار بوده و چالش اساسی در زمینه تأمین مالی نیازهای اساسی کشور (با توجه به درآمدهای ارزی سرشار کشور در سالهای ۹۱- ۱۳۸۴ ) بویژه در اوایل سال ۱۳۹۱ وجود نداشته است.

تحریم‌های ایالات ‌متحده آمریکا در فوریه ۲۰۱۳ میلادی مبنی بر منع تسویه بدهی‌های کشورهای خریدار نفت ایران جز از طریق فروش کالاهای آن کشور و به دنبال آن بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خریدار نفت و محدود شدن مبادلات تجاری ایران با فروشندگان اصلی کالاهای اساسی که معامله نفتی با ایران نداشتند، محدود شدن تعداد شرکت‌های فروشنده کالاهای اساسی به کشور به دلیل اختلالات دائمی در فرآیند تسویه مطالبات آن شرکت‌ها، هم‌پیوندی ضعیف بسیاری از فروشندگان داخلی کالاهای اساسی با زنجیره تولید و تجارت که تمایل به مشارکت در امر واردات کالاها داشتند.

تأمین مالی تورمی خرید خارجی کالاهای اساسی، پررنگ شدن نقش دولت در فرآیند تأمین، افزایش هزینه‌های تبعی خرید، نکول فروشندگان، تراکم کالا در بنادر، عطش خرید و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط شهروندان و افزایش رفتارهای فرصت‌طلبانه از مهم‌ترین چالش‌های مربوط به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ و همچنین در اواخر سال ۱۳۹۱ بوده است.

بخش دیگری از این گزارش به ادعاهای مطرح شده از سوی احمدی نژاد در بیانیه سوم وی که درباره بدهی های بانکی دولت سخن گفته بود پرداخته و بیان کرده است: در اولین بخش از متن بیانیه سوم، خالص بدهی‌های (مانده بدهی‌ها و سپرده‌های بخش دولتی به بانک مرکزی) بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ (پایان دولت قبل) و آخر آذر ۱۳۹۵ (دولت فعلی) مورد مقایسه قرار گرفته است و در پایان چنین نتیجه‌گیری شده که بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۱۴۵۰ درصد رشد داشته است و یا بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی در مقایسه با دولت قبل ۱۵.۵ برابر شده است.

در این ارتباط چند نکته به شرح ذیل می‌بایست مدنظر قرار بگیرد:

نخست آنکه مبنای محاسبات در ابتدای بیانیه مربوط به بدهی بخش دولتی است، لیکن در انتهای بخش اول بیانیه و در تفسیر میزان رشد ۱۴۵۰ درصدی، صرفاً بدهی دولت (و نه شرکت‌های دولتی) مبنای عمل قرار گرفته است که این مقایسه فاقد توجیه کارشناسی است.

 نکته دیگر آن است که اطلاعات بدهی‌ها در مقاطع ماهانه مشخص طی سال مورد مقایسه قرار گرفته است که بالطبع این حجم از بدهی‌ها، شامل اعتبارات مربوط به تنخواه‌گردان خزانه که پایان سال تسویه می شود، نیز می‌باشد. لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی، دولت مجاز است برای رفع احتیاجات نقدی خزانه (حداکثر به میزان ۳ درصد بودجه عمومی) از حساب تنخواه‌گردان بانک مرکزی در همان سال استفاده و تا پایان سال تسویه کند، لذا تغییرات بدهی‌ها در طی سال عمدتاً ناشی از تغییرات این حساب است.

بررسی‌های انجام‌گرفته حاکی از آن است که بخش عمده بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان است و مبنا قرار دادن تغییرات بدهی دولت در ماه‌های میانی سال (به جهت تسویه بدهی‌های مربوط به تنخواه‌گردان بانک مرکزی تا پایان سال)، نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی رفتار مالی دولت در این خصوص تلقی شود. طبق آمار بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۳۹۲ معادل ۱۵۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان آبان ۱۳۹۵ معادل ۲۵۴.۲ هزار میلیارد ریالاست (بدون احتساب رقم تنخواه‌گردان بانک مرکزی) و حدود ۵۹ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که بخش دیگری از دلایل افزایش میزان بدهی‌های دولت در دوره مذکور عمدتاً ناشی از اسناد به تعهد دولت همچون سفته‌های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه است که این جزء فاقد آثار پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی است. در توضیح این مورد باید اذعان کرد اسناد به تعهد دولت، اسناد و سفته‌های دولتی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور گردیده است.

ضمن اینکه بخشی از سفته-های پشتوانه به دلیل حق عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. لازم به ذکر است اسناد به تعهد دولت در مرداد سال ۱۳۹۲ و همچنین آبان ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۲۴.۲ و ۱۲۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با کسر این ارقام از مجموع بدهی‌ها در مواعد مذکور، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نه تنها با افزایش مواجه نمی‌گردد، بلکه با تعدیلات انجام گرفته به شرح مذکور از ۱۳۵ هزار میلیارد ریال در اسفند (۱۳۹۲با ۶ درصد کاهش) به ۱۲۷ هزار میلیارد ریال در آبان ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

لذا ادعای افزایش ۱۴۵۰ درصدی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با توجه به ایرادات و اشکالات مبنای محاسبات بدهی‌ها به شرح فوق، بسیار اغراق‌آمیز و دور از واقعیت و در راستای تشویش اذهان عمومی مورد استناد قرار گرفته است.

 -۲‌در بخش دیگری از بیانیه، چنین عنوان گردیده که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی دوره ۹۵-۱۳۹۲ حدود ۲ برابر شده است. در این خصوص لازم به توضیح است که طبق آمار بانک مرکزی میزان اصل بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۲ حدود ۷۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در مهرماه ۱۳۹۵ به ۹۷۵ هزار میلیارد ریال افزایش داشته که حاکی از رشد ۲۲ درصدی است و افزایش ۲ برابری بدهی بانک‌ها طی سال‌های اخیر غیر واقعی و واجد تأمل است.

نکته حائز اهمیت آن است که میزان اصل و کارمزد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳۶۵ هزار میلیارد ریال است که بخشی از آن ناشی از کارمزد و جرائم تعویق بدهی‌های قبلی بانک‌ها به جهت اجرای سیاست‌های نادرست دولت گذشته و تحمیل تعهدات دولت بر عهده بانک‌های دولتی به موجب مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و وزرای سابق و نامه‌ها و توصیه‌های مقامات وقت می‌باشد که در حال حاضر بانک‌ها را با معضلات و مفسده‌های متعددی مواجه کرده است.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالاترین رقم ثبت ‌شده برای متغیر بدهی‌های خارجی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مربوط به سال ۱۳۸۶ است که این میزان از بدهی‌های خارجی حتی از میزان بدهی‌های خارجی سال‌های جنگ و دوران بازسازی پس از جنگ که با قیمت‌های اندک و نازل نفت خام و درنتیجه درآمدهای ارزی محدود همراه شده بود نیز بیشتر است.

نکته دیگر آنکه با وجود بالاترین قیمت‌های تاریخی نفت خام و بی‌سابقه‌ترین سطح درآمدهای ارزی در تاریخ کشور، بدهی‌های خارجی از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۸۹ مجدداً روند صعودی به خود گرفت؛ اما در سال ۱۳۹۰ به بعد این بار نه از ناحیه تدبیر و درایت مسئولان که به ‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علی‌الخصوص تحریم‌های مالی و بانکی و محدودیت‌ در اخذ وام و اعتبارات خارجی، موجب کاهش بدهی‌های خارجی کشور گردید؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی کشور در سال ۱۳۹۱ به کمتر از نصف سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. چه‌بسا در صورت عدم وضع تحریم‌های مالی و بانکی و وجود امکان استقراض بیشتر از خارج، در کنار نرخ تورم، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی و ... شاهد ثبت رکورد تاریخی منفی دیگری بودیم

-۴‌در قسمت اخیر بیانیه دوم چنین ادعا شده است که بدهی‌های گسترده‌ای طی دو سال اخیر تحت عنوان اوراق بدهی توسط دولت فعلی ایجاده شده است. در این خصوص لازم به توضیح است که انتشار اوراق بدهی طی دو سال اخیر به منظور بازپرداخت بدهی‌های به ارث رسیده از دولت گذشته به بخش غیر دولتی به‌ویژه پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی است و خلق بدهی جدید تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر دولت یازدهم با اهتمام به ساماندهی و مدیریت بدهی‌های دولت اقدام به انتشار اوراق بدهی کرده تا با مولدسازی بدهی‌های دولت، بستر لازم برای ارتقای نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و به‌تبع آن بهبود رونق اقتصادی را فراهم آورد.

-۵‌ در خصوص رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و ادعای برخورداری دولت یازدهم از منابع ارزی بجا مانده از عملکرد دولت دهم در آغاز خدمت، لازم به ذکر است که تحمیل تحریم‌های نظام سلطه از سال ۱۳۹۰ و بروز پیامدهای منفی آن بر کاهش درآمدهای ارزی از یک سو و از سوی دیگر عدم دسترسی به منابع اندک تحقق یافته عملاً شرایطی را رقم زد که به رغم ثبت دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک مرکزی، عملاً امکان بهره‌برداری از منابع مذکور وجود نداشت.

مؤید این ادعا آن است که طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ همزمان با انتشار عدم تعادل در بازار ارز، عدم برخورداری بانک مرکزی دولت دهم از منابع ارزی کافی، زمینه کاهش عرضه ارزهای خارجی در بازار و در ادامه تحمیل افت کم نظیر ارزش پول ملی را موجب گردید. بدیهی است در صورت برخورداری و دسترسی دولت دهم از منابع ارزی کافی، عملکرد بانک مرکزی دولت وقت تا حدودی از وضعیت نامناسب حاکم بر آن فاصله می‌گرفت.

 در ادامه به جهت شفافیت بیشتر شرایط حاکم بر وضعیت بدهی‌ها طی سال‌های ۹۱- ۱۳۸۴ نکات ذیل قابل توجه است:

بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۳۵۶۰۷.۷ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۹۱۰۳۵۴.۴ میلیارد ریال افزایش یافته ‌است که این امر به معنای رشد تقریباً ۴ برابری بدهی دولت به سیستم بانکی طی سال‌های مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی بدون اجرای هیچ‌گونه استراتژی و برنامه مدونی برای بازپرداخت آن، علاوه بر کاهش توان نظام بانکی در تأمین منابع مالی سالم اقتصادی، به جهت ایجاد اختلال در جریان منابع و مصارف بانک‌ها، به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و آثار نامطلوب از جمله پایداری تورم در دوره مذکور منجر گردیده است.

از سوی دیگر عدم بازپرداخت به موقع بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی همچون پیمانکاران و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله صندوق‌های بیمه‌ای) منجر به بروز موانع و مشکلاتی در فضای کسب و کار کشور گردید، مضافاً آنکه تشدید کسری تراز مالی سازمان‌های حمایتی را به دنبال داشته است. مشکل اساسی اینجاست که این حجم از بدهی‌ها همراه با جرائم آن به دولت فعلی منتقل گردیده است و حالا این دولت علی‌رغم کمبود منابع مالی، توانسته با ارائه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵، اقدامات مشخصی را برای کاهش بخشی از معضل مذکور عملیاتی کند.

در دوره دولت‌های نهم و دهم به موازات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها علی‌رغم بهبود منابع نفت، انتظار می‌رفت که عملاً دولت از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی پرهیز نماید، لیکن در عمل به واسطه اعمال سیاست‌های ناسازگار، استقراض از منابع بانک مرکزی به کرّات صورت پذیرفت که تأمین بخشی از منابع طرح هدفمندسازی یارانه‌ها (حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال) از جمله این دست‌اندازی‌ها به منابع بانک مرکزی می‌باشد.

این در شرایطی است که دولت فعلی با آغاز به کار خود از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ و با وجود شکل‌گیری توقعات و انتظارات جامعه از دریافت‌های نقدی منابع هدفمندی یارانه‌ها و به‌رغم تضییقات و محددیت‌های مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و آثار تبعی تحریم‌های بین-المللی، در راستای ارتقای انضباط مالی، از تکرار رویه غلط دولت گذشته در دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها اجتناب ورزید.

 همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های بانکی دولت در ابعاد اقتصاد کلان کشور طی دوره دولت نهم و دهم با استفاده از شاخص‌های مربوطه نیز نشان می‌دهد که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت بدهی‌های عمومی، از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش داشته است. همچنین نسبت بدهی‌های (غیرتجمیعی) بانکی دولت به کسری بودجه نیز طی سال‌های مورد نظر روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای داشته است، به‌نحوی که از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۵۳ درصد در سال ۱۳۸۹ و در نهایت به ۴۶۲ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.

این امر عمدتاً ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹و ایجاد بدهی‌های ضمنی در قالب احکام قوانین بودجه سنواتی و یا تحمیل برخی تعهدات بر عهده دولت به جهت تغییر شرایط اقتصادی و یا اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، خارج از فرآیند قوانین بودجه سنواتی می‌باشد، این در حالی است که خزانه دولت در مواعد مذکور از وفور درآمدهای نفت لبریز شده بود.

مدیریت بدهی‌های دولت در دوره تصدی دولت نهم و دهم به جهت فقدان سیاستگذاری اثربخش و همچنین مشکلات ساختاری مربوط به اتکای نظام تأمین مالی دولت به منابع نفتی از یکسو و ناکارایی هزینه‌های دولت از سوی دیگر، از سامان و کارایی لازم برخوردار نبوده است.

علاوه بر این فقدان اراده لازم برای بازپرداخت و تسویه بدهی‌ها و همچنین تشدید فشار بر شبکه بانکی در قالب طرح‌های زودبازده اقتصادی، طرح مسکن مهر با توجه به انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور، زمینه برای انباشت حجم قابل توجه بدهی‌ها و تعهدات عمومی و تحمیل آن به دولت‌های بعدی را به دنبال داشته است.

نکته قابل توجه آنکه انباشت بدهی‌ها در دوره مذکور در شرایطی اتفاق افتاده که به سبب فضای حاکم بر بازار جهانی نفت خام در آن سال‌ها، دولت از بالاترین درآمدهای نفتی برخوردار بوده و با محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه صادرات نفت خام و نقل و انتقالات ارزی مواجه نبوده است، در سایه این درآمدها دولت می‌توانست به تسویه و پایدارسازی بدهی‌ها اقدام کند، متأسفانه این اقدام صورت نگرفت و تا حال حاضر فضای کسب و کار کشور آسیب‌های ناشی از آن را به دوش می‌کشد.

در سال‌های ۹۱-۱۳۸۴ با تغییر رویکرد سلطه‌گرایانه دولت، اعمال استقراض غیرمستقیم بخش دولتی از منابع بانک مرکزی به شکل بی‌سابقه‌ای رقم خورد. مکانیزم شکل‌گیری این رویکرد زیان‌بار مبتنی بر تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و عمرانی از منابع تجهیزی بانک‌ها و نوعاً با کارکرد مقبولیت سیاسی بود.

برای نمونه در طرح مسکن مهر، بانک عامل این پروژه (بانک مسکن) جهت انجام تکالیف دستوری دولت در زمینه تأمین مالی سنگین این پروژه گریزی جز استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی و تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای غیرکارشناسی دولت وقت نداشت.

طرح‌هایی که علی‌القاعده می‌بایستی منابع مالی مورد نیاز آن در قالب بودجه‌های سنواتی تدارک دیده می‌شد. اشاعه اینگونه سیاست‌ها که مبتنی بر نهادینه شدن درجات بالای سلطه مالی دولت در بازار اعتبارات بود عملاً زمینه شکنندگی نظام بانکی در مقابل شوک‌های بیرونی نظیر تحریم‌های اقتصادی نظام سلطه را موجب گردید.

ماحصل شرایط صدرالذکر رشد بی‌سابقه اضافه برداشت‌های نظام بانکی از منابع بانک مرکزی در سال‌های ۹۱-۱۳۸۴ بود. بدهی‌هایی که بخش قابل توجهی از آن محصول تحمیل تکالیف دولت، برداشت‌های شبانه و خلاف معیارهای نظارتی و یا هزینه ایجاد بسترهای فسادآلود در نظام بانکی بود. بدیهی است عدم بازپرداخت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، زمینه احتساب جریمه سود را برای سنوات آتی در بر داشت.

 نبود نظام مدون و یکپارچه برای ثبت و پایش حجم بدهی‌های دولت و فقدان نظام پاسخگویی طی دوره دولت‌های نهم و دهم موجب گردید که تصویر روشن و قابل استنادی از ابعاد مختلف بدهی‌ها بویژه بدهی‌های دولت در دوره مذکور در دسترس نباشد و علی‌رغم وضعیت بغرنج در این حوزه، متأسفانه تلاش و اقدام مثمر ثمری در راستای ساماندهی حجم بدهی‌های عمومی طی دوره مذکور انجام نشده است. به نحوی که در این دوره هیچ‌گونه گزارش رسمی از کل بدهی‌های دولت منتشر نشده و تنها آمار قابل استناد آمار منتشره بانک مرکزی در خصوص حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور است و از سایر اقلام سبد بدهی به‌ویژه بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی و بدهی قابل توجه دولت به سازمان‌های حمایتی و صندوق‌های بازنشستگی و بدهی به مؤسسات عمومی غیردولتی، آمار مستندی در دسترس نیست.

این در حالی است که ساماندهی بدهی‌های عمومی از جمله رویکردهای اصلی دولت یازدهم به شمار می‌رود و در این ارتباط ضمن ایجاد مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات گسترده‌ای در خصوص احصاء و ثبت بدهی‌های دولت و بازپرداخت و تسویه و گزارش‌دهی بدهی‌ها انجام شده است. بطوریکه تا این تاریخ در ۵ مرحله گزارش رسمی از حجم بدهی‌های احصاء شده و از حجم مطالبات دولت به مسئولین ارائه شده است و برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز گزارش مبسوطی از بدهی‌ها ضمیمه شده است.

طی سال‌های ۹۱-۱۳۸۴، ثبت بدهی‌ها در نظام مالی دستگاه‌های دولتی فاقد سیستم‌های حسابداری منطبق با استانداردهای متداول بین‌المللی بوده است و با توجه به اینکه نظام حسابداری دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ بر مبنای نقدی تعدیل شده بوده، ثبت و گزارش ارقام بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی و کل دولت صورت نگرفته بود. لذا با تلاش و همت دولت یازدهم و با ایجاد نظام حسابداری تعهدی مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به تدریج بسترهای لازم برای تبادل اطلاعات حسابداری تعهدی به ویژه آمار و اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت فراهم شده است.

بدین ترتیب پایه‌های اصلی اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری در بخش عمومی کشور توسط دولت فعلی انجام شده که تداوم آن توسط دولت‌های بعدی نیز باعث شفافیت و پاسخگویی بهتر در بخش عمومی خواهد شد.
مطالب مرتبط
انتشار یافته: 95
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
11:29 - 1395/12/28
عوام مردم میدونن که احمدی نژاد بهترین وخیرخواه ترین ریس جمهور مردم بوده وهست وخواهد بود,,پس بیخودی تلاش نکنید که نزد مردم بدنامش کنید چون همه چیز آشکاره
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
خیر خواه ترین برای کشورهای زیر پونس روی نقشه و کشورایی چون تاجیکستان با اون بذل و بخشش هایی که کشور رو نابود کرد
بدون نام
United States
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
دقیقا عوام چون سواد و شعور ندارند و کل کل هم دوست دارند طرفدار احمدی نژادند.لیاقتشون همینه که هر روزشون بدتر از دیروز باشه. بخصوص وقتی پولی دیگه نباشه که بهشون صدقه داده بشه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
این عوام دقیقا کین ؟؟؟ دقیقا یه مشت بی سواد و ساده ان
بدون نام
United Kingdom
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
باید میگفتی عامه ی مردم جناب عوام , ولی جدا از این نکته آمار ۱۸ مثبت به این کامنت نگران کنندست , یعنی واقعا تا این لحظه ۱۸ نفر هنوز به احمدی اعتقاد دارن ؟!!! اینا تو اون ۸ سال جهنمی کجا بودن ؟ کره ی مریخ ؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
11:30 - 1395/12/28
چقدر زیاده ...
پاسخ ها
بدون نام
United States
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
اصلا نباید جواب این باند رو بدهند.اینها دنبال جواب گرفتن و حرف منطقی نیستند.دنبال ایجاد بحران و حاشیه هستند. رسانه ها نباید تحرکات این باند رو پوشش بدهند تا عوام مردم(به قول بالایی) باز جوگیر نشن و مملکت رو به سمت قهقرا نبرند
Iran, Islamic Republic of
11:31 - 1395/12/28
اوه اوه چقدر زیاده کی حوصله داره بخونه
Iran, Islamic Republic of
11:31 - 1395/12/28
این دولت چیزی جز دروغ تحویل ملت نداده...اصلا حوصله خوندن این بیانیه ندارم..چون میدونم دروغ نوشته
Iran, Islamic Republic of
11:35 - 1395/12/28
تنور داغ میکنند گوش ندهید.هر دو طرف کارنامه خود را پس داده اند.
Iran, Islamic Republic of
11:38 - 1395/12/28
احمدی‌نژاد دوستت داریم....تنها رییس‌جمهور مردمی
Iran, Islamic Republic of
11:41 - 1395/12/28
بله محاسبات کاملا دقیقه پس دولت احمدی نژاد اینقدر بدهی بالا اورده چی میشه موضوع اینجاست یعنی با این درامد نفتیی که داشته هیچ دولتی نداشته صرفه کدام ابادانی شده؟
Iran, Islamic Republic of
11:44 - 1395/12/28
دیگ به دیگ میگه روت سیاه...هیچ کس به فکر مردم نیست هیچ کس.
Iran, Islamic Republic of
11:48 - 1395/12/28
نیازی به بیانیه و... نداره
چون احمدی‌نژاد عددی نیس که روش محاسبه بشه..
همه جهانیان خودش و دولتشو دیدن که چه بلایی سر ملت همیشه مظلوم ایران اورد...
پاسخ ها
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
آخه تو که اسمت هم معلوم نیست چیه واسه چی از خودت نظر در میکنی؟
Iran, Islamic Republic of
11:56 - 1395/12/28
ای کاش همه از هاشمی درس میگرفتیم در تمام‌این سالها دلواپسان متحجر انواع تهمتها وتوهینها به هاشمی زدن ولی این بزرگوار با سعه صدر جواب این متحجرین خدا نشناس را نداد که همین سکوت دلواپسان را عصبی کرده سیاست هاشمی این‌بود جواب ابلهان خاموشی ای کاش ماهم جواب دلواپسان‌هاله نور ندیم وبگیم جواب دلواپسان‌خاموشیه
Iran, Islamic Republic of
11:57 - 1395/12/28
آقایان دولت اینقدرد روغ نگیدچندبرابرش شمابازنفت فروختیدچقدرازملت پول گرفتیدواسه مسکن مهرحالادرسته احزاب شمازیادهستندچیزی اضافه نمیادومردم هوشیارندتمام تحریم هاراهمین دوستلن شماوسل کردندکه چهره بدی ا زاحمدی بسازیداین بدون سیاست اوام فریبی جواب نمیدی ... فقط سیاست احمدی درسته بایدهمون طوری عمل یشه
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
میتونستم یه 10 15 تا متفی دیگه ام میدادم به خاطر سطح ...!روبه پایین سواد سیاسی شما هموطن گرامی
بدون نام
United States
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
طرفداران احمدی نژاد دو نوع اند. یا عامی و بی سواد. یا دلواپس. عجیبه که دلواپسان با وجود دست نکشیدن محمود از اسفندیار، هنوز طرفدارش اند
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
کاملا حق با شماست
علی
-
۰۹:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
عوام را اوام نوشته !!!
اینا طرفدار احمدی اند!!!
بدون نام
United Kingdom
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
خداوکیلی آمار مثبت منفی هاتون درست کار میکنه؟ باورم نمیشه این کامنت ۱۲ مثبت تا این لحظه گرفته باشه
Iran, Islamic Republic of
12:04 - 1395/12/28
اصلا وزرا ومدیران دولت اصلاحات محاسبه بلدید اگر بلدبودید میزان دریافتی خودتان رابا میزان دریافتی کارگران وکارکنان مقایسه میکردید وحقوق های نجومی را برا خودتان توجیه نمی کردید .........
Iran, Islamic Republic of
12:04 - 1395/12/28
باسلام ب مردم ایران دوست.ولی این دولتیای قدرنشناس ایران زمین.همه چشم دارن همه میفهمن ک چ چیزی ارزون شده چ چیزی گرون پس نیاز ب توصیف نیست ک عرض میکنن تورم تک نرخی شده.اگه یه کارگر خسته احساس خوشی در اقتصاد داره بدون معناست بله حق باشماهاست.ن از یک اقتصاد دانی ک حقوق چند ده میلیونی میگیره .ولی این دولت تدبیر از اون موقعه ای ک اومد بالا.مدام برای تخریب قبلی کرده.در زمان احمدی همه چیز خوب پیش میرفت ولی دوره ی آخربود یعنی چند ماه ب اتمام دولتش نمونده بود ک همه چیز دگرگون شد.اون موقع بود ک آمریکا فشارزیادی ب تحریمات اورد.ولی این دولت تدبیر این همه وعده های امید کننده ای ب مردم داد که همه ی ما فکر کردیم کوروش کبیر دوم بود.ولی اینطور نبود.کوروش دروغگو نبود.ولی کلیدساز .... .آقای روحانی یاد گرفته یه چیزیم ب زبون مردم انداخته ک دولت قبلی مارو صدسال ب عقب انداخته.مگه در زمان هاشمی یاخاتمی از اروپاییان پیش بودیم.دولت اصلاحات باسیاست وارد ارسه میشه.مردم دیگه آگاه شدند.باتشکر از سایت قشنگتون
Iran, Islamic Republic of
12:07 - 1395/12/28
من دل خوشی احمدی نژاد ندارم ، ولی دولت ایشان دولت جهادی و انقلابی و به فکر قشر محروم مستضعف بودند ، دقیقا بر عکس دولت روحانی که فقط به فکر مرفهین بی درد و قشر اشرافی است ، از جمله وزرای میلیاردی و مدیران نجومی این دولت و حمایت شخص روحانی از آنان و در حالی که اکثر کارخانه های تولیدی یا تعطیل و یا نیمه تعطیل است و بیکاری در حال تبدیل شدن به یک بحران است ، و گرانی کمر قشر محروم را در این چند سال خم کرده ، آقایان با آمار و ارقام دروغ می گویند که رشد اقتصادی ۱۴درصد داشتیم و تورم هم ۷درصد است ، البته مردم که دستشان توی جیب خودشان است این دروغ ها را باور نمی کنند
پاسخ ها
ara
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
یه نگاه به اقازاده های دولت قبل و شکاف طبقاتی ایجاد شده توی دولت قبل بندازید متوجه میشید چقدر به فکر مستضعفین بوده.
بدون نام
United States
۲۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
اتفاقا همون کارهای جهادی و بی نظم و بی تدبیرش مملکت رو نابود کرد.از اون حرفهای تحریک آمیزش که همه دنیا رو با ما بد کرد دیگه نمیگم
Iran, Islamic Republic of
12:15 - 1395/12/28
بابا در تایید دروغگو بودن احمدی نژاد همین بس که میگفت با هدفمندی گرسنه تو کشور نخواهیم داشت و درامد حاصله از هدفمندی هرسال صرف یه کاری مثل راه سازی ،نوسازی ناوگان حمل ونقل و ...میشه ولی نتنها وضعیت مردم بهتر نشد که حتی همون قشر متوسط جامعه رو هم اورد زیر خط فقر .دیگه دروغهای این شومن نیازی به پاسخگویی از طرف دولت نداشت چراکه ایشون هاله ی نورش گل میکنه وفکر میکنه کسی هست تو این مملکت .
Iran, Islamic Republic of
12:22 - 1395/12/28
این پاسخ کامل و جامعی است برای اونهایی که یک ذره فهم اقتصادی دارند ظاهرا کامنت بعضیها نشون میده که اصلا سواد خوندن این متن بسیارعالی رو ندارند وگرنه متوجه دروغهای جدید دولت احمدی نژاد می شدند و دم از هاله نور و دروغهاش نمی زدند ، ضمنا بهتر بود یک کارشناس معمولی جواب این آدم رو می داد نیاز نبود معاون اقتصادی پاسخ بده
پاسخ ها
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
تو که حالیته چی میدونی؟
دولت بیتدبیر و نا امیدی و رکود و کساد و فقر و بدبختی
Iran, Islamic Republic of
12:24 - 1395/12/28
دولت نباید در دام احمدی نژاد میفتاد.
احمدی نژاد همین را میخواد که فقط تو اخبار باشه و دیده بشه.
حالا که دولت جواب اون ادعاها را داد از این به بعد هم باید جواب هر چرتی را بده وگرنه میگن ما راست میگیم.
اشتباه کردند اشتباه
Iran, Islamic Republic of
12:25 - 1395/12/28
بیخیال بابا ، اینا همش واکنش جناحی و عوام فریبی به منظور جلب نظر مردم و کسب رأی انتخاباتیه
تو آمریکا به این چنین یه رییس جمهور که دوره ریاست جمهوریش تموم میشه دیگه حتی اسمشم نمی شنوین ، حالا توی ایران کافیه یکی رییس جمهور بشه ، پنجاه سال بعد نوه و نتیجش هم بیانیه میدن
یکی به این احمدی نژاد بگه تو چیکاره هستی که واسه ترامپ نامه میدی ؟؟ سر پیازی ته پیازی
من که از هیچ کدومشون دل خوشی ندارم ، رییس جمهور فقط رجایی بود ، دلسوز مردم بود
خدا بیامرز کوپن گذاشت چقدر واسه مردم خوب بود ، دیگه بقیشون هیچ کاری نتونستند بکنن
پاسخ ها
بدون نام
United Kingdom
۲۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
کوپن مال دوران مهندس میرحسین موسوی بود داداش
Iran, Islamic Republic of
12:25 - 1395/12/28
افرادی که از احمدی نژاد دفاع میکنند یادشون رفته اختلاسها و دکل نفتی و تبدیل شدندقیمت پراید از۸ ملیون به ۱۸ میلیون و بنزین و دلار که باهاش واردات دارو و .... انجام میشه به ۵۰۰۰ تومان و بی دارویی که مادر بزرگ منو به کشتن داد و بالا رفتن ناگهانی قیمت مسکن و گوشت و مرغ و شیر و...
Iran, Islamic Republic of
12:26 - 1395/12/28
متاسفانه بعضی از مردم ما سطحی نگر و جلوی دماغ بین هستن ، مثلا احمدی نژاد بدون مطالعه و نیاز سنجی و فی البداهه خیلی کارها رو انجام می داد مثلا وقتی جمعی دورش بودند و طبیعتا درخواست کمک میکنند ، او بدون اینکه ردیف و اعتباری مشخص در دست داشته باشه فورا به آنها قول کمک می داد و برای آنها کمک یا تسهیلات می فرستاد ولی بعدا از جای دیگه کم می‌آورد و دوباره یه جایگزینی بدون کارشناسی میکرد ، کسانی که سرشون تو حساب کتاب بود از عمق کار و ساختگی رفتار باخبر می شدند و مردم عوام که احمدی‌نژاد هم از همانها برای محبوبیت خودش استفاده میکرد و رای جمع میکرد خبر نداشتند و او را بهترین دلسوز می دانستند وووو این قصه سر دراز دارد
متاسفانه کسی هم که نخواد بفمه هرچی هم دلیل بیاری فقط همون نگاه سطحی خودشو داره
تا وقتی مردم آگاه نشن وضع همینه و عده ای میان خر مراد خودشون رو سوار میشن و بعضی نمیخوان بفهمن مشکل اینجاست
پاسخ ها
بدون نام
United States
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
دقیقا هشت سال مملکت رو هردمبیلی اداره کرد
Iran, Islamic Republic of
12:50 - 1395/12/28
بیانیه احمدی نژاد به واقعیت نزدیکتر است وصادقتر.
Iran, Islamic Republic of
12:55 - 1395/12/28
در تاریح ایران دولتی خرابتر از دولت احمدینژاد سر کار نیامده.
Iran, Islamic Republic of
12:59 - 1395/12/28
باز انتخابات نزدیک شد و بحث خدمتگذاران پیش آمد. آقای دکتر. احمدی‌نژاد به مردم پاسخ دهد با هفتصد میلیارد دلار چکار کرد؟.مگر غیر از آنست که ما فقیر و فقیرتر شدیم. دکتر روحانی در این چند سال چکار کرد؟.هیچ، ادامه فقر.اشکالی ندارد، احمدی‌نژاد کاندید شود،اول به مردم پاسخ دهد با این هفتصد میلیارد دلار چه کرد.این آقا مردم را چه فرض کرده'
Iran, Islamic Republic of
13:12 - 1395/12/28
در پاسخ به بعضیها که بدون شک قشر مرفه جامعه هستن.اولا در دولت احمدی نژاد اگه درآمد نفتی بالا بود عوضش خیلی چیزهای دیگه هم بود.زمان احمدی نژاد با همین پول یارانه ۳کیسه برنج میتونستی بخری الان طبق چیزی که خود آقایان دولتی برآورد کردن ارزش پول یارانه کنونی یک سوم دوره احمدی نژاده.یعنی انگار هیچی به مردم نمیدن.دوما این دوره فجیح روحانی هر ساله چند بار آب و برق و گاز و حتی اینترنت و هزینه موبایل افزایش پیدا کرد.هیچ اشتغالی ایجاد نشد.حداقل در دولت قبل راحت بازار بخاطر وجود وامهای بانکی گردش داشت.اگه درآمد نفتی در دولت احمدی نژاد بالا بود عوضش کلی مسکن مهر ساخته شد.چندین فاز پارس جنوبی افتتاح شد که چند فازشم در دولت روحانی البته به لطف احمدی نژاد افتتاح شد.دولت روحانی ۴سال مملکت رو بدنبال برجامی برد که هیچ سرانجامی نداشت و هیچی عاید ایران نشد غیر از خوابیدن نیروگاههایی که حاصل زحمات دانشمندان هسته ای از جمله دانشمندان شهید،به رویای برجام از همه چی گذشتن و برا کشورهای اروپایی و آمریکا سر خم کردن و نتیجشم دیدیم،غیر خفت و خواری هیچی برا ایران نداشت.روحانی کسی بود که با یک کلید و شعار تدبیر و امید همه ی مردم رو ناامید تر از همیشه کرد.کسی بود که قرار بود۱۰۰روزه مشکلات رو حل کنه.قرار شد از عواید برجام سفره ی مردم رو به حدی پر کنه که مردم خودجوش برن از گرفتن یارانه انصراف بدن.در دولت قبل اگه یادتون نرفته باشه به هر خانواده ای ۸۰هزار عیدی داده شد ولی در این دولت دادن یارانه خانواده ها رو مصیبت عظمی نامیدن.اگه احمدی نژاد چندماه آخر دولت به خاطر تحریمهای زیاد و کارشکنیهای حزب مخالف مملکت به سمت مشکلات اقتصادی کشیده شد این دولت کل ۴سالش مردم در سختی بودن.فقط خودشون یه مشت آمار و ارقام مضحک تحویل مردم دادن.انگار مردم مثل خودشون شیرین عقلند.برخورد دولت تدبیر و امید رو در رابطه فیشهای نجومی دیدیم که چطور مجلس و دولت نه تنها برخورد نکردن بلکه رای به افزایش حقوق مدیران دادن.واکنش روحانی در فاجعه منا هم که دیگه جای گفتن نداره.۶۰۰زائر ایرانی به طرز فجیعی شهید شدند و روحانی به خودش اجازه نداد حتی یه سخنرانی در خور این شهدا انجام بده.حالا بنظر شما ما به کدوم عملکرد مفید و سازنده روحانی بنازیم که بخوایم مجددا بهش رای بدیم؟۱۳میلیون کارگر،کسانی که زحمتکشترین افراد کشور هستن و حلالترین فعالیت رو انجام میدن امسال چشم امیدشون به دولتی بود که داعیه تدبیر و امید رو داشت ولی در پایان جلسات کارگروه این۱۳میلیون نیروی مخلص رو ناامید تر کرد.به امید حق دور بعد روحانی در کار نیس که باز با ریا مردم رو فریب بده.
پاسخ ها
بدون نام
United States
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
این دولت میراث شوم هشت سال احمدی نژاد رو بر دوش کشید با این وجود تمام آمارها نشون میده وضعیت در حال تغییره. البته اگه باز یک... سر کار نیاد و با جنون و توهم مملکت رو به سمت باتلاق نکشونه
Iran, Islamic Republic of
13:16 - 1395/12/28
دیگ به دیگ می گوید .رویت سیاه است مردم بیچاره شدند وای بر روزی که یقه شما رابطه بگیرند . دیگر آن موقع دیر شده.
Iran, Islamic Republic of
13:21 - 1395/12/28
اگر پول نبوده پس این همه اختلاس از کجا آمده،، مثل صندوق فرهنگیان، و غیره،، دروغ دروغ دروغ تا کی قیامت نیست،، ما سر کاریم،،
Iran, Islamic Republic of
13:29 - 1395/12/28
در اخرین ساعات 95 هستیم از قدیم گفتن اقازردک میخاهی بابا مردم گرفتارن اون که مملکتو بیچاره کرد با مسکن مهر و هاله نورش و با همدستی رفقایش های های بریش ما خندید با چرت وپرهاش هم حالا ول کن نیست این یکی هم در همین نظر گفتن بابا زیاده ولش کن من بهردو نفر میگم شمارو بحضرت عباس علمدار ( ع) ولمون کنید بزارین بدرد خودمون بمیریم نمک رو زخممان نریزید برین عشقتان را بکنید گور بابای ملت حالا اون میگه اینم پاسخ ولمون کنید
Iran, Islamic Republic of
13:44 - 1395/12/28
آقای احمدینژاد پاسخ دهد هزینه فاتحه خوانی چاوز چقدر شد ؟
پاسخ ها
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
چرت و پرت و مسخره بازی کار همین شما طرفداران دولت تدبیر و امید هستش!!
Iran, Islamic Republic of
13:44 - 1395/12/28
دولت روحانی بدترررین دولت ایرانه.اصلا اومد که نابود کنه ایرانو
Iran, Islamic Republic of
14:00 - 1395/12/28
سلام زمان مدرسه وقتی جواب درستی برای سوال معلم نداشتم اینقدر حرف میزدم که معلم خودش بی خیال بشه حالا دولت محترم نمیتونه جواب چندتا سوال را بعد از چند روز تفکر صریح و سریع بدهد .
پاسخ ها
بدون نام
United States
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
زبان عوام رو احمدی نژاد می دونه .و چقدر دموکراسی با مردمی تا این حد جاهل، مضره
Iran, Islamic Republic of
14:02 - 1395/12/28
خودتون هم نمیفهمید چی دارید میگید فقط با کلمات بازی میکنید که مردم رو گول بزنید مردم ایران احمق نیستن دارن واقعیتو میبینن برید اینارو واسه یکی بگید که از پشت کوه اومده این دولت از بالا تا پایینش فاسد هستن احمدی نژاد اگه دزد بود الان مشغول پر کردن جیبش بود. ینی بدتر از این دزدی های دولتی ها اینه که مردمو اینقد احمق فرض میکنن.
Iran, Islamic Republic of
14:03 - 1395/12/28
ما که از هیچ کدوم دل خوشی نداریم ولی آگه دولت آقای روحانی راست میگه چرا مناظره آقای احمدی نژاد راقبول نکرده مناظره تنها راه است که معلوم بشه هردو دولت راست نمیگن وهیچ کدوم کار مثبتی برای رفاه مردم انجام نداده فقط مردم بدونن کدوم یکی کمترتلاش کرده برای از بین بردن رفاه مردم
Iran, Islamic Republic of
14:07 - 1395/12/28
یعنی ما حرف دولت بی تدبیری و ناامیدی را باور کنیم؟
Iran, Islamic Republic of
14:14 - 1395/12/28
بعد دولت خاتمى مردم ايران روز خوش نديدن.همشم تقصير اون احمدى نژاد بود با اون اطرافيانش.روحانى هم داره راه احمدى نژاد رو ميره.
Iran, Islamic Republic of
14:15 - 1395/12/28
خوندن نظرات مردم بهتر از خوندن خود مطلب هستش...
مختصر و مفید...!!!
Iran, Islamic Republic of
14:17 - 1395/12/28
ما که سر در نیاوردیم یکی توضیح بده اینا یعنی چه
Iran, Islamic Republic of
14:25 - 1395/12/28
از اظهار نظرات مشخصه که باید بصورت واضح تری به ادعاهای احمدی‌نژاد پاسخ داد چون این یک گزارش تخصصیه و بعضیها بعد از این همه توضیحات که توسط دولت ارائه شد و در مصاحبه ها گفته شد علاقه زیادی به حرفهای پوپولیستی احمدی‌نژاد دارند
Iran, Islamic Republic of
14:27 - 1395/12/28
آب خوش از گلوی ما پایین نرفت.حالا هی به همدیگر گیر بدید.از این گرونی جلوی زن وبچه هایمان زجر میکشیم.من یک معلم هستم.مادیگه به شما ها رای نمیدیم.........
Iran, Islamic Republic of
14:29 - 1395/12/28
وقتی فرق تورم 45 درصدی با تک رقمی و رشد اقتصادی منفی شش و مثبت هشت درصد برای برخی قابل درک نیست چطور از این گزارش سر در بیارن، و گویا وعده‌های تو خالی احمدی‌نژاد براشون بیشتر قابل درکه
Iran, Islamic Republic of
14:31 - 1395/12/28
بعد از این همه فجایعی که احمدی‌نژاد ببار آورد هنوز بعضی فکر میکنند ناجی افسانه ایه
Iran, Islamic Republic of
14:31 - 1395/12/28
دوره احمدی نژاد هرچه کارمند پیمانی شرکت گاز ونفت ودانشگاه بود تسویه وبیکارشدن.وهرچه حق مردم بود داد به کشورهای آفریقایی،کارخانه تراکتورسازی و...براشون ساخت وبودجه۵هزارتا خانه به جوانان اون کشوردادند درصورتی که ما مردم گشنه بودیم واز بیکاری وبی پولی زجرمیکشیدیم،حالاهم فرقی نکرده...واینوبگم که همشون یک کرباسن.
Iran, Islamic Republic of
14:33 - 1395/12/28
سلام چرا یه حقیقت گفته میشه حزف نیکنید گفته های ما را به نظر من این دولت از وقتی که به ریاست رسیده جز دوروغ به مردم نگفته هر چه میگه دروغه کاری ندارم به دولت های قبل 4 سال تموم شد چه کرد 1 بیمه های درمانی را اسمش را عوض کرد شد سلامت یعنی یه نفر حسین بود اسمش را حسن کزاشت بس همون حسین 2 بیمه های کارگری ووو چند برابر گرون کرد تمام کارخونه ها را تعطیل کرد و معلق نمود بیکاری را چند برابر افزایش نمود تورم دروغی 7 درصددبه قول خودش شده 80 درصد زنده باد احمدی نژاد مرده باد هر چه دروغگوی هر چه سیاست
Iran, Islamic Republic of
14:46 - 1395/12/28
این یک بازی سیاسی هست که مردم رابه رقابت بندازن
Iran, Islamic Republic of
14:51 - 1395/12/28
دوحانی ودار ودسته اش یک مشت طرفدار بی درد وبی عار ومرفه بدانند که دوره آنها سر آمده این بیانه ها چه از طرف محمود وچه از طرف حسن احتیاج به سند دارد پس هیچ کدام اعتبار ندارند اما واقعیتها می گویند مملکت دست گربه نره باشه بیشتر به نفع ماست تا دست روباه مکار باشه
Iran, Islamic Republic of
15:03 - 1395/12/28
احمدینژاد خیلی قشنگ دروغ میگه حتی خودشم باورش میشه
Iran, Islamic Republic of
15:25 - 1395/12/28
دلت خوشه ها کجاش،خیرخواه بود
همشه اون از هم بدترن
Iran, Islamic Republic of
15:39 - 1395/12/28
سلام بعضی از آمارها را درست و با انصاف مطرح نکردید ضمنا یکی از درستی کار اینکه مزدم باید راحت بتوانند دادو ستد بکنند و قدرت خرید داشته باشند که برای مامردم عوام قدرت خرید در دولت قبل خیلی بهتر و بیشتر بود ذخیره مالی هم داشتیم و بخصوص اینکه نباید بسیاری از جنس ها در عرص
یک ماه در این دولت فعلی سه بار افزایش قیمت داشته و الا آخر...
United States
16:12 - 1395/12/28
به عنوان یک معلم اقتصاد، این جوابیه، بسیار دقیق به بازی با آمار احمدی نژاد پاسخ داده است. اما احمدی نژاد مثل همیشه، مردم لایه های کم سواد تر جامعه را هدف قرار داده و به بهانه ی حمایت از مستضعفان ، رای و نظر این عده را جلب می کند!

به خوبی از کامنت ها میشود فهمید که 90% مدافعان احمدی نژاد، حتی این جوابیه را مطالعه نکرده اند!

دولت فعلی که ضعف های بیشماری دارد و کندی وزرا، اشتباه بزرگ افزایش تعرفه های درمانی و بسته نگه داشتن دایره ی کارشناسی ، از بزرگترین اونهاست. اما یک سر و گردن از دولت پیشین بالاتر است.

احمدی نژاد مثل یک روستایی مهربان و قلدر بود! مردم میگفتند خانه نداریم، به بانک میگفت پول بدهید تا خانه بسیازیم!
مردم می گفتند ششهر ما کارخانه ندارد، میگفت کلنگ پتروشیمی و فولاد و سیمان و ... بزنیم! بدون توجه به توجیه اقتصادی یا توان مالی دولت ...

او سالها قرض گرفت و پول چاپ کرد و مردم را فریب داد و در نهایت، با بدهی های عظیم و نابودی ساختارهای مالی، کنار رفت این دولت، ط این 3.5 سال، تنها در حال بازسازی و تسویه بدهی های سابق بود!
البته، بسیار بسیار کند و ترسو عمل می کند و جرئت و جوانی و چالاکی کافی برای جبران نقایص را نداشت.
امیدوارم در 4سال دوم این دولت، شاهد دگرگونی بخش مدیریتی و روی کار آمدن وزرا و مدیران چالاک و پرتحرک و دانشمند باشیم
پاسخ ها
بدون نام
United States
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
دقیقا همین طوری باید برای مردم عامی که حوصله خوندن هم ندارند توضیح داد. با زبان عامیانه و با مثالهای قابل فهم
مقتصد
United States
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
بنده فوق لیسانس اقتصاد شهید بهشتی بیکار هستم شما که معلمی بیا تو همین مبحث بحث کنیم ببینین چی یاد گرفتیم از این همه درس بسم الله
United Kingdom
16:23 - 1395/12/28
اگر بیانیه های احمدی نژاد دروغ میبود و یا اتهاناتی که دولت فعلی به او نسبت میدهد درست میبود وزارت اطلاعات دولت فعلی او را به جرم تشویش اذهان عمومی و و دروغگوئی و سوء استفاده دستگیر و در دادگاهای علنی به محاکمه میکشید بنا بر این حرفهای این دولت که ضمن حذف یارانه ها و گرانتر کردن آب و برق و گاز و ارزاق و سایر مایحتاج مردم قدرت خرید آنها را تضعیف و سفره مردم را خالیتر و گورخوابها و خودکشی هارا افزایش داده به دروغ نزدیکتر است .....
پاسخ ها
بدون نام
United States
۲۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
احمدی نژاد هر گندی در مملکت زد و هیچ کارش نداشتند. حتی اسفندیارش رو هم جرات نکردند بگیرند.طرفدارهای احمدی نژاد هم مثل خودش اند. صاف تو چشم آدم نگاه می کنند و با خونسردی دروغ میگن و جنگ روانی ایجاد می کنند
Iran, Islamic Republic of
17:32 - 1395/12/28
اونایی که احمدی نژاد گفته عین حقیقته نه بیانیه بیانیه مال شماست که دارین ماست مالی میکنید اگه واقعا جواب داشتین اونموقع که احمدی نژاد همه شما ها رو واسه مناظره فرا خواند جواب میدادید نه حالا که بعد از چهار سال یند سازی کردید و بیانیه صادر میکنید
Iran, Islamic Republic of
17:41 - 1395/12/28
وزارت اقتصاد تلویحا تمام ادعاهای احمدی نژاد را تایید کرده است!!!
نتیجه اینکه جناب پرزیدنت شیخ حسن روحانی از همه راستگوتر است!!!!
Iran, Islamic Republic of
18:53 - 1395/12/28
مردن بیان رودرو مناظره کنند ببینیم کی راست میگه حوصله خواندن این خزولات را ندازم
Iran, Islamic Republic of
19:16 - 1395/12/28
وزارت اقتصاد تلویحا تمام ادعاهای احمدی نژاد را تایید کرده است!!!
نتیجه اینکه جناب پرزیدنت شیخ حسن روحانی از همه راستگوتر است!!!!
Iran, Islamic Republic of
21:02 - 1395/12/28
احمدی نژاد مرد بود باچاپلوسی کشوراداره نمیشه .دیدید عربستانیا باجوانانمان چه کردند
Iran, Islamic Republic of
21:54 - 1395/12/28
والا این دولت که همش میگه گل شده بلبل شده .تورم این جور شده .... ولی چرا امورات ما نمی گذره و ما مردم چیزی حس نمی کنیم !!موندیم .شاید ما خارج ایرانیم خودمون خبر نداریم .....خخ
Iran, Islamic Republic of
22:23 - 1395/12/28
قسم حضرت عباس راباور کنم یا دم خروس را
Iran, Islamic Republic of
22:29 - 1395/12/28
احمدی نژاد خیلی به این مملکت خدمت کرد
ولی فقط تخریبش کردن و نذاشتن کار کنه
ما دوباره به احمدی نژاد رای خواهیم داد
رای ما فقط دکتر احمدی نژاد
فقط احمدی نژاد
نا دوباره میلیونی به این فرد بزرگ رای خواهیم داد و گول حرف های این طرفداران روحانی را نخواهیم خورد
Iran, Islamic Republic of
22:55 - 1395/12/28
جناب آقای اقتصاد و عالم عزیز بنده دکتر این مملکت هستم و آدم بیسوادی نیستم و بیانیرو کامل خوندم و از این دروغ ها و چرت و پرت هایی که امثال شماها تو کله جوونایه مملکت میکنید زیاد شنیدم مطمینم که از این بیانیه چیزی نفهمیدی چون تو بیانیه سه جا حرفهای خودشو نقض کرده بهت توصیه میکنم یه بار با دقت بخون باسواد. کسی که این بیانیه رو تنظیم کرده یه آدم بیسواد بوده و بیسواد تر از اون کسایی هستن که چیزی سر در نمیارن و فقط ادعا میکنن خیلی میدونن. دزدی که شاخ و دم نداره هرکس از این دولت حمایت میکنه بدونید دستش با اونا تو یه کاسس و از قشر پولدار و بی درد جامعه هست. زنده باد رهبر زنده باد احمدی نژاد.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
دکتر خخخخخخ ازون دکترا که احمدی نژاد گرفته
Iran, Islamic Republic of
00:30 - 1395/12/29
مهش چرته..منکه نخوندم اصلا..سرمردم شیره مالیدنه،دم انتخاباته
Iran, Islamic Republic of
01:48 - 1395/12/29
فقط همینو میتونم بگم که این دنیا فانی است و هر کسی که باعث و بانی هستش که یه پدر جلو زن و بچش واسه یه لباس یا....شرمنده بشه اگر تو این دنیا هم تقاص پس نده مطمعنم که اون دنیا از ناخن پاش بیرون کشیده میشه .سیاست خیلی کثیفه خیلی......خدایا هیچ مردی رو جلو خونوادش شرمنده نکن.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
مقصر فقط رییس جمهور نیست که. مقصر اصلی مردمی هستن که فقط و فقط به فکر غرایز و خواسته های زودهنگام خود هستن و برای رسیدن به خواسته های آنی و بیهوده خود به هر کاری تن میدن. از رانندگیشون گرفته تا با رشوه و پرتی بازی حل کردن مشکلات و میزان مطالعه و ... همه و همه نشانگر این مدعاست. از هیچ کاندیدایی مردم تو انتخابات برنامه نخواستن. همه و همه انتخاباتهامون با ناهار و شام و ... برگزار شده
Iran, Islamic Republic of
02:35 - 1395/12/29
احمدی نژاد عوام فریب بزرگ
Iran, Islamic Republic of
11:31 - 1395/12/29
بیانیه دولت درست بودبیانیه احمدی چاخان.
Iran, Islamic Republic of
12:39 - 1395/12/29
۴ سال که قیمت ثابته مسکن ارزون شده قیمت نون و بنزین ثابته اما مردمی که سطح سوادشون اینه که جلوتر از دماغشون رو نمی بینن یکی مثل احمدی نژاد خوب بود فقط بلوف و دروغ با روزی سه تا نون یارانه ۴ نفر در ماه میره البته فقط با نون حالا بماند بنزین باکی ۵۰ هزار تومان ارزش ایرانی هم که تو دنیا ترکونده بود تیپ رییس جمهورمون هم که مضحکه خاص و عام بود و ...دکتر بیا دکتربیا کمی بخندیم
Iran, Islamic Republic of
13:14 - 1395/12/29
معلومه وقتی ی آدم بی سواد میاد میشه رییس جمهور همین میشه،،
اونهمه نفت و .... تا آب این مملکت رو فروختن یکی نبود بگه این پولها کجا داره میره؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
18:58 - 1395/12/29
آقای بیشعوری که جرات اسم گذاشتن برای خودتو نداری، مگه خودت چه ....هستی که به مردم عوام توهین میکنی بی سواد
Iran, Islamic Republic of
23:22 - 1395/12/29
مسکن مهر اصلش درست بود ولی جاهای نامناسب ساخته و با کیفیت کم.بعدش با صفر تومن سود درماه مسکن ساختن برای مردم بار مالیه؟خب با رای همین ملت بدبخت میایی سرکار بعد مردم میشن سربار؟خوب ذو دارید
Iran, Islamic Republic of
04:39 - 1395/12/30
سلام به همه ایرانیان با هوش مراقب باشید مراقب باز احمدی نژاد خیالاتی شده .
Iran, Islamic Republic of
17:05 - 1395/12/30
یعنی چی که عوام بیسواد؟؟همین مردم عوام بیسواد بودن که شاه رو با اون همه قلدری و قدرت از کشور بیرون کردن..همین مردم عوام و ه قول اون جماعت شکم چرون بیسواد,بودن که هشت سال جنگیدن تا خاک کشور به دست بیناموسای عرب نیفته..همین مردم عامی هستن سالها رنج و سختی انواع تحریمها و بدبختیها رو به جون خریدن و خم به ابرو نیاوردن..حالا این مردم شدن بیسواد و بیشعور؟؟شرم نمیکنید؟؟خجالت هم خوب چیزیه .نکته بعد اینکه من طرفدار هیچ دولتی نیستم اما برام خیلی خنده داره که وقتی گندکاریهای حسن کلید,ساز با دارودسته عزیزش رو میشه هیچ کس حرفی نمیزنه و لال مونی میگیرن اما همین که حرفی از احمدی نژاد میشه یه دفه زنده میشن و میان عرض اندام میکنن..طرفدارای سینه چاک روحانی بگین ببینم تا حالا این حسن کلید,ساز چه غلطی برا ملت کرده؟؟ تنها چیزی,که بلد بود بگه برجام بود که اونم دیدیم چطور شد..صنایع هسته ای رو گل گرفت رفت ..صنعت هوافضا رو تعطیل کرد..بخش عظیمی از کارخانه های کشور با کارگاه های تولیدی رو ورشکست کرد .. وزیر نامحترمش موقع پرداخت یارانه که حق مسلم ملته میگفت زمان پرداخت یارانه روز عزای دولته اما از اون ور با حقوقای صدمیلیونی و دویست میلیونی جیب خودشون رو پرمیکردن.. خجالت بکشید ..اگه حرفای احمدی نژاد دروغه چرا با مدرک ثابت نمیکنه؟اگه دروغه چرا رو در رو مناظره نمیکنه؟؟ بس کنید دیگه ..شرم کنید ..تنها چیزی که این دولت کرد از روزی که به سر قدرت اومد گفت احمدی اینجور احمدی اونجور ..احمدی نژاد تموم شد رفت چندسال بود رفت کارنامه کاریش خوب یا بد تموم شد..حسن کلید ساز بگه تو این چهار سال به غیر پرکردن جیب خودش و دارودستش چه کاری کرده ؟؟کدوم قدم مثبتی رو برای مردم برداشته؟؟کارهایی که برای رفاه مردم انجام داده رو بگید..شرم کنید با این همه دروغی که به خورد,ملت دادید
Iran, Islamic Republic of
21:53 - 1395/12/30
آقایان روشنفکر که مردم را عوام فرض می کنید مردم به این نتیجه رسیدند که دولت و مجلس در سیستم کنونی هیچگونه کارایی برای مردم نخواهد داشت دولت فقط خود را موظف میداند تنها از قشر کارمند دفاع نماید و مجلس نیز در این راه از دولت حمایت کامل میکند خواه این رییس دولت احمدی نژاد باشد و یا روحانی در هر دو حالت نفعی برای مردم ندارد مردم تنها ابزاری هستند برای به قدرت رسیدن یک گروه متاسفانه در نظام‌ جمهوری اسلامی به شکل کنونی نه حکومت جمهوری را مشاهده میکنیم نه حکومت اسلامی مثلا بانک ها نه الگوی بانکداری غربی را رعایت میکنند و نه احکام اسلامی را در معاملات خود به کار میگیرند همه مراجع بانکداری کنونی را تقبیح میکنند ولی هیچگونه اصلاحی در این سیستم صورت نمیگیرد شرط اول برای پایان این دور باطل این است که حاکمیت و بخصوص رهبری در این مساله خود مستقیم ورود کند دولت حذف شود و مجلس به عنوان نماینده مردم دستورات رهبری را در هر شهرستان اجرایی کند نظام دیوانسالاری از بین برود و همه کارهای اداری در بستر فضای مجازی و اینترنتی انجام شود مردم عدالت اسلامی را کاملا با تمام وجود احساس کنند و کار به عنوان یک ارزش شناخته شود تا بتوانیم ایرانی آباد بنا کنیم
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج