کد خبر: ۷۹۵۰
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۰:۳۵
تعداد بازدید: ۲۷۷۸۹
تعداد نظرات: ۳۳ نظر
يك ويزيت رايگان براي شما!
موفق نبودن در تحصيل، كار يا ازدواج، از دست دادن عزيزان يا آگاهي از اين‌كه بيماري يا پيري توان ما را تحليل مي‌برد از جمله موقعيت‌هايي هستند كه اغلب موجب بروز افسردگي مي‌شوند.
برترین مجله اینترنتی ایرانبيشتر ما گاهي وقت‌ها احساس غم و رخوت مي‌كنيم و به هيچ كار و فعاليتي رغبت نداريم، حتي به فعاليت‌هاي لذت بخش. دچار شدن به نشانه‌هاي خفيف افسردگي در واقع پاسخ طبيعي آدمي به فشارهاي متعدد زندگي است. موفق نبودن در تحصيل، كار يا ازدواج، از دست دادن عزيزان يا آگاهي از اين‌كه بيماري يا پيري توان ما را تحليل مي‌برد از جمله موقعيت‌هايي هستند كه اغلب موجب بروز افسردگي مي‌شوند. افسردگي تنها زماني حالت بيماري به‌خود مي‌گيرد يا به‌اصطلاح نابه‌هنجار تلقي مي‌شود كه در عملكرد عادي و به‌هنجار ما اختلال ايجاد كند و هفته‌ها بدون وقفه ادامه يابد. اختلال‌هاي افسردگي نسبتا شايع هستند و حدود 17 درصد از ما در طول زندگي يك دوره افسردگي حاد پيدا مي‌كنيم، در اختلال افسردگي 4 مجموعه نشانه و علامت وجود دارد.  وقتي گريه مي‌كنيد...

 غم و اندوه و شاد نبودن از جمله بارزترين خصوصيات افسردگي است كه ما را درگير مي‌كند و احساس نااميدي مي‌كنيم. غالبا براي هر موضوع كوچكي به گريه مي‌افتيم و ممكن است حتي به‌خودكشي فكر كنيم. علاوه بر اين، نداشتن روزگار خوش و شادماني در زندگي گريبانگيرمان مي‌شود به اين معنا كه كارهايي كه موجب رضايت و خشنودي ما مي‌شود، ديگر شادي و شعفي در بر ندارد. اگر دچار افسردگي باشيم رفته رفته علاقه به  سرگرمي‌ها، تفريحات و كارهاي خانوادگي را از دست مي‌دهيم و نسبت به چيزهايي كه قبلا رضايت آفرين و خشنود‌كننده بوده، كششي احساس نمي‌كنيم و احساس مي‌كنيم علاقه و محبت به مردم را از دست داده‌ايم.   وقتي اعتمادبه نفس نداريد...

 نشانه‌هاي اصلي اختلال شناختي به‌صورت افكار و انديشه‌هاي منفي ظاهر مي‌شود، اعتمادبه‌نفس‌مان كم مي‌شود، خودمان را نالايق و ناشايست مي‌دانيم و خود را به دليل خطاهاي‌مان سرزنش مي‌كنيم و نسبت به آينده احساس نااميدي داريم و در اين‌كه بتوانيم كاري براي بهبود حال خود انجام دهيم ترديد داريم، انگيزه خود براي انجام كارها را از دست مي‌دهيم و قادر نيستيم فعاليت جديدي را شروع كنيم، احساس مي‌كنيم حافظه مان تحليل رفته و مطالب را فراموش مي‌كنيم .  وقتي خسته  هستيد...

 نشانه‌هاي جسماني و فيزيكي افسردگي شامل تغيير اشتها و اختلال خواب، خستگي، بي‌جان و بي‌رمق بودن است. در دوران افسردگي بيشتر فكرهاي‌مان در مورد خودمان است تا در مورد رويدادهاي بيروني و در نتيجه درد و رنج كوچكي را ممكن است بسيار بزرگ كنيم و نگران سلامت خود بشويم،   وقتي انگيزه‌اي نداريد...

 انگيزه ما براي زندگي كاهش پيدا مي‌كند به اين معنا كه به فعل پذير بودن تمايل پيدا كرده و قادر به راه‌اندازي كارها نيستيم، دچار بي‌ابتكاري و ‌پيگيري نكردن و استمرار در كارها مي‌شويم، با توجه به اين تصوير از نشانه‌هاي افسردگي، اين بيماري مي‌تواند اختلالي فرساينده باشد و بسيار طولاني شود. براي اين‌كه تشخيص افسردگي براي‌مان مطرح شود لزومي ندارد كه همه 4 دسته نشانه در ما وجود داشته باشد بلكه هر چه نشانه‌هاي بيشتري از اين 4 دسته در ما باشد، اطمينان بيشتري خواهد بود كه گرفتار افسردگي شده‌ايم. پرسشنامه زير شامل 21 گروه عبارت است. بعد از خواندن هر گروه از عبارات، دور شماره‌هاي(صفر،  1،  2،  3 )كه بيانگر بهترين احساس شما در طول 2 هفته اخير و حتي مدت زمان بيشتر است، دايره بكشيد. حتما قبل از تصميم‌گيري، همه عبارات يك گروه را به دقت بخوانيد:    

افسردگي بين مردم شايع است و حدود 17 درصد از مردم در طول زندگي يك دوره افسردگي حاد پيدا مي‌كنند

1 - صفر- احساس غم نمي‌كنم.   
 
 1- احساس غم مي‌كنم.     
 2- هميشه غمگينم و نمي‌توانم از آن خلاص شوم.   
 3- آنقدر غمگين و افسرده‌ام كه طاقتم تمام شده است.

2 - صفر- نسبت به آينده نااميد نيستم.
 
 1- احساس نااميدي نسبت به آينده دارم.      
 2 - احساس مي‌كنم چيزي ندارم كه به انتظار آن بنشينم .   
 3- آينده اميدوار‌كننده نيست و چيز مثبتي رخ نخواهد داد.

3- صفر- احساس آدم‌هاي شكست‌خورده را ندارم.    
 
 1- احساس مي‌كنم بيشتر از افراد عادي جامعه شكست‌خورده‌ام.   
 2- به زندگي گذشته‌ام كه نگاه مي‌كنم، شكست‌هاي زيادي را مي‌بينم.  
 3- احساس مي‌كنم فرد كاملا شكست خورده‌اي هستم.

4- صفر- همچون گذشته به من احساس رضايت (لذت) دست مي‌دهد. 

 1- همچون گذشته از چيزها لذت نمي‌برم.   
 2- ديگر از هيچ‌چيز احساس رضايت به من دست نمي‌دهد.   
 3- از همه چيز احساس نارضايتي و كسالت به من دست مي‌دهد.

5- صفر- احساس تقصير و گناه خاصي نمي‌كنم.

 1-  گاهي احساس تقصير و گناه مي‌كنم .      
 2- بيشتر اوقات احساس تقصير و گناه مي‌كنم.  
 3- هميشه احساس تقصير و گناه مي‌كنم.

6- صفر- احساس نمي‌كنم كه دارم مجازات مي‌شوم.
  
 1- احساس مي‌كنم كه ممكن است مجازات شوم .   
 2- در انتظار مجازات شدن هستم.
 3- احساس مي‌كنم كه دارم مجازات مي‌شوم.

7 - صفر- از دست خودم ناراحت نيستم. 

 1- از دست خودم ناراحت هستم.
 2- از خودم بدم مي‌آيد.
 3- از خودم نفرت دارم.

8- صفر- احساس نمي‌كنم بدتر از ديگران هستم. 

1- نسبت به ضعف‌ها و اشتباهات، به‌خودم ايراد مي‌گيرم.    
2- هميشه خود را به دليل خطاهايم سرزنش مي‌كنم.     
3- هر چيز بدي كه اتفاق بيفتد، من خودم را سرزنش مي‌كنم.

9- صفر- هيچ فكري براي از بين بردن خودم در سر ندارم.  

 1- فكرهايي براي از بين بردن خودم در سر دارم ولي به آن‌ها عمل نمي‌كنم.   
 2- دلم مي‌خواهد خود را از بين ببرم.     
 3- اگر مي‌توانستم حتما خودم را از بين مي‌بردم.

10 - صفر- بيش از معمول گريه نمي‌كنم . 
 
 1- در حال حاضر بيشتر از گذشته گريه مي‌كنم.   
 2- هميشه گريه مي‌كنم .    
 3- در گذشته مي‌توانستم گريه كنم ولي حالا با آن‌كه مي‌خواهم، نمي‌توانم.

11- صفر- زودرنج‌تر از معمول نيستم. 
  
 1- من بيشتر از گذشته حساس هستم و زود رنجيده خاطر مي‌شوم.  
 2- من هميشه احساس رنجش و تحريك‌پذيري مي‌كنم.  
 3- حس مي‌كنم ديگر چيزي نمي‌تواند مرا برنجاند و تحريك پذيرم كند.

12 - صفر- علاقه‌ام را نسبت به ديگران از دست نداده‌ام (به ديگران علاقه‌مند هستم).

 1-كمتر از گذشته نسبت به ديگران علاقه‌مند هستم.  
 2- بيشتر از گذشته علاقه‌ام را به ديگران از دست داده‌ام.  
 3- ديگر به كسي علاقه‌اي ندارم.

13 - صفر- به‌خوبي گذشته، مي‌توانم تصميم‌گيري كنم.
  
 1- بيشتر از گذشته تصميم‌گيري‌ها را به تعويق مي‌اندازم.  
 2- نسبت به گذشته، تصميم‌گيري برايم مشكل‌تر است.   
 3- ديگر به هيچ وجه قادر به تصميم‌گيري نيستم.

14 - صفر- قيافه‌ام بدتر از گذشته نيست .  
 

 1- نگرانم كه پير و زشت به‌نظر برسم .   
 2- احساس مي‌كنم تغييرات دائمي در ظاهرم به‌وجود آمده كه مرا زشت جلوه مي‌دهد.
 3- باور دارم كه قيافه‌ام زشت است.

15 - صفر- به‌خوبي گذشته مي‌توانم به كارهايم برسم.
   
 1- براي شروع كارها، تلاش بيشتري بايد انجام دهم.    
 2- براي انجام كارها، بايد به‌خودم خيلي فشار بياورم.  
 3- اصلا نمي‌توانم دست به كاري بزنم.

 16- صفر- به‌خوبي گذشته مي‌توانم بخوابم.

 1- به‌خوبي گذشته نمي‌توانم بخوابم.     
 2- يك تا 2 ساعت زودتر از گذشته برمي‌خيزم و ديگر نمي‌توانم بخوابم.
 3- چند ساعت زودتر از گذشته برمي‌خيزم و ديگر نمي‌توانم بخوابم.

17 - صفر- بيشتر از گذشته خسته نمي‌شوم.
 
    
 1- سريع‌تر از گذشته خسته مي‌شوم .    
 2- تقريبا از انجام هر كاري خسته مي‌شوم.
 3- آنقدر خسته‌ام كه نمي‌توانم دست به هيچ كاري بزنم.

18 - صفر- اشتهايم بدتر از گذشته نيست.  
  
 1- اشتهايم به‌خوبي گذشته نيست.    
 2- حالا اشتهايم خيلي كم شده است.   
 3- اصلا نسبت به هيچ‌چيز اشتها ندارم.

19 - صفر- به تازگي وزنم زياد كم نشده است.   
 
 1- بيش از 5/2 كيلو وزنم كم شده است.   
 2- بيش از 5 كيلو وزنم كم شده است.     
 3- بيش از 10 كيلو وزنم كم شده است.

20 - صفر- بيش از معمول نگران سلامتم نيستم.

 1- درباره مسائل جسمي مانند دردها، ناراحتي معده يا يبوست نگرانم.   
 2- درباره مسائل جسمي خيلي نگرانم و نمي‌توانم فكرم را از آن دور كنم .
 3- آنقدر در مورد مسائل جسمي نگرانم كه نمي‌توانم درباره چيز ديگري فكر كنم.

21 - صفر- به‌تازگي هيچ تغييري را در ميل جنسي‌ام احساس نكرده‌ام.

 1- كمتر از گذشته ميل جنسي دارم.  
 2- در حال حاضر ميل جنسي‌ام بسيار كم شده است.  
 3- ميل جنسي‌ام را كاملا از دست داده‌ام.

   درجه افسردگي شما

براي محاسبه نتايج، هر عبارتي را كه انتخاب كرده‌ايد، نمرات كنار آن را با هم جمع بزنيد، از آنجايي‌كه تعداد سوالات 21 عدد بوده است و بالاترين نمره هر عبارت 3 است، حداكثر نمره مقياس 63 خواهد بود،   با توجه به نمره‌اي كه به دست آورده‌ايد و ميزان افسردگي‌تان مي‌توانيد به روانكاوان و روان‌پزشكان مراجعه كرده كه اگر لازم بود هم مورد روان درماني، رفتاردرماني و حتي دارو درماني قرار بگيريد.

  • امتياز 0 - 28 هيچ يا كمترين حد
  • امتياز 29 - 31 خفيف
  • امتياز 32-39  متوسط
  • امتیاز 40 به بالا و خیم  
بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بانک اطلاعات تجاری برترین ها
 
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۳
نظر emad
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
پاسخ
1
2
خیلی جالب وواقعی بود ازتون ممنونم
نظر مهدی
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۹
پاسخ
1
0
سلام.از مطالبتون ممنونم.من از مطالبتون واسه سایتم استفاده میکنم.ولی این عکساتونو اگه آدرستونو بردارید بهتره.یا اینکه کوچیک اون پایین بذارید.اکثرا منبع رو مینویسن دیگه لازم به درج آدرستون با این اندازه نیست.باز هم ازتون ممنونم
نظر kimia
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
پاسخ
0
1
خیلی مطالب خوبیست اما اگر یه کم
قوی تر و مطالب جالب تری بزارید ممنون میشم.
نظر kimi
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
پاسخ
0
0
eyval khili matlabe khobi bod
نظر maryam
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
UNITED KINGDOM
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
پاسخ
0
1
kheyli jaleb bood.emtiazam shod 8.kheyli khoshhalam k salemam.omidvaram hame salamat bashan
نظر شكوفه
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
پاسخ
0
2
هنوز كامل اين مطلبو نخوندم.اما ميدونم جالبه.
من عاشق تست روانشناسيم(از باب راس)
(-:
نظر lili
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۱
پاسخ
0
1
من فکر میکردم افسرده هستم.امتیازم 18 شد ولی انگار خدا رو شکر افسرده نیستم.مرسی از مطلب خوبتون
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۲
پاسخ
0
0
very nice ,tanx for test
نظر من
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
پاسخ
0
0
شد 3 :D
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
پاسخ
0
0
ممنون جالب بود امتیازم 8شد
نظر محبوب
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۲۳
پاسخ
1
0
مرسی فکر میکردم افسرده ام ولی 20 شدم
بدون نام
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۲
پاسخ
0
0
fekr mikonam vagheei nabashe man pishe ravanshenas raftam gofte afsordegiye khafif dari vali testam dar inja shod 2
 
نظر shiva
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۴
پاسخ
0
2
این تست را از کدوم منبع گرفتین؟تا چه حد بهش اطمینان دارین؟دونستنشون مهمه .مرسی
نظر sara
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
UNITED STATES
|
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
پاسخ
0
0
امتیازم 10 شد
میدونم حسم مقطعیه
ولی کلا تستتون مرجع خوبی نیست
نظر معصومه تقدسی
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
پاسخ
0
0
ممنون امتیازم 28 شد خیالم راحت شد که افسردگی ندارم آخه همیشه فکر میکردم افسردگی دارم یه بارم دکتر رفتم گفت کمی داری ولی اون برای اولای زندگی زناشوییم بود الان فکر میکنم بهتر شدم
نظر سام
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
پاسخ
0
1
lمرسی امتیازم خوب بود. ولی میخواستم ببینم این تستی که اینجا قید شده تا چه اندازه واقعیت داره؟
نظر shiva
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۱۷
پاسخ
0
3
از اونجایی که من خیلی منتظر بودم یکی و به خصوص نویسنده این مطلب جوابمو بده که نداد میخوام قصدمو در مورد طرح این سوال بگم
بچه ها خواهش میکنم به این تست فقط از جنبه تفریحی نگاه کنین چون اولا معلوم نیس از چه منبعی گرفته شده وآیا مطمئن هست یا نه.و دوم اینکه حتی یه تست کاملا معتبر باید توسط یه روان شناس گرفته بشه
بچه ها در کل بگم سرکارید
نظر دل آرام
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۱۹
پاسخ
0
2
سلام خدايه من امتيازم 36 شد بدجور از زندگي خسته شدم از دسته خواهرشوهرام و مادر شوهرم از خدا ميخواهم بميرن يا من بميرم خلاصه از اين زندگي نكبت خلاص شم به قران خيلي خسته شدم
نظر نسترن
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
پاسخ
0
1
منبع را ذکر نکرده اید لطفا هرکس مطلبی مینویسه منبع را هم بیاورد
نظر sahar
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۵
پاسخ
0
0
ba inke 23 shodam ama fek nemikonam afsorde nistam
kheili khastam...
نظر mona
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۲۱
پاسخ
0
0
اعتقادندارم چون واقعانابودم اما کم درومد
نظر صبا
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
پاسخ
0
0
خوب بود. من 41 آوردم ولی فکر نمی کردم وضعم اینقدر حاد باشه. البته زندگیم کلا مختل شده . علاقه ای به خوردن هیچ قرص و داروئی ندارم. هیچ دوره درمانی را کامل نمیکنم و از رفتن پیش دکتر دیگه خسته شدم .
نظر لیلا
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۸
پاسخ
0
0
تست های افسردگی همه خوبن چون میزانمونو میسنجیم. میزان افسردگی که همه دارن
نظر صبا
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۸
پاسخ
0
0
22 شدم اما فک نکنم افسرده نباشم ،وضع روحیم 6 یا 7 ماهی میشه وخیمه...فک کنم تستا دقیق نباشن...
نظر اردشیر عابدین
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
UNITED STATES
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
پاسخ
0
0
باعرض سلام مطالب بسیار ارزنده بود چطور باید فهمید که آدم بخودش دروغ نمگوید.
نظر سوگند
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
پاسخ
0
0
عالی بود به خودم امیدوار شدم
نظر شیما
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
پاسخ
0
0
منبع تستا فکرکنم بک باشه که خیلیم منبع خوب ومطمعنیه کلا معروفه من که تستو زدم واقعی بود شدم 38 ازبچگی افسردگی داشتم الانم که نامزدیم بهم خورده عود کرده
نظر مریم
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۱
پاسخ
0
0
40درومد تستم و فکنم درسته
نظر نازنین
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
پاسخ
0
0
عالی بود ممنون
نظر سحر
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
پاسخ
0
0
من 24 شدم ولی خودم حس میکنم افسردگی دارم دیگه سخته شدم
نظر سحر
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
پاسخ
0
0
من 24 شدم ولی خودم حس میکنم افسردگی دارم دیگه سخته شدم
نظر سحر
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
پاسخ
0
0
خیلی افسردن اما چرا 28 دراومد??'
بدون نام
| درباره تست روانشناسی: افسردگی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۶:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
پاسخ
0
0
ممنونم
تخ
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: