برچسب جستجو
برچسب: بناهای دیدنی
کد خبر: ۵۱۰۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۲


هوای بهاری دارد خانه فاموری از بناهای تاریخی دوره قاجاراست... خلاقانه نمای حیاط ایرانی از بناهای دیدنی شهر تهران است...
کد خبر: ۵۰۳۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


کد خبر: ۴۹۵۷۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


کد خبر: ۴۹۴۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶


کد خبر: ۴۹۳۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷


دیدنی خواهد بود از میان این باغ مسیری برای پیاده...
کد خبر: ۴۹۲۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸


کد خبر: ۴۸۰۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹


کد خبر: ۴۷۹۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲


کد خبر: ۴۶۶۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۱


کد خبر: ۴۶۵۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴


گلوله به شکم اعلام کرد کاخ یوسوپوف از بناهای دیدنی...
کد خبر: ۴۶۵۶۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲


اصیل ادوار گذشته در بناهای فعلی مشاهده کرد معماری ایرانی-اسلامی... این ذهنیت و احساس معنوی در بناهای مقدس و مذهبی... تا احداث بزرگ ترین بناهای مذهبی اهمیت و اعتبار ویژه... و شایع به کاررفته در بناهای احداث شده در چارچوب...
کد خبر: ۴۶۵۵۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱


کد خبر: ۴۶۳۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲


قدیمی تر است در ساخت و ساز بناهای سنتی ترک...
کد خبر: ۴۵۹۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


ایمان به ساخت چنین بناهایی اقدام می کردند خانه های... و استحکام نداشتن بناهایی هستیم که محصول کار معماران کم... آنچه امروز شاهد آن هستیم تخریب بناهای قدیمی با معماری... اتخاذ کنند تا بناهای تاریخی با معماری ایرانی و اسلامی...
کد خبر: ۴۵۴۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


کد خبر: ۴۴۹۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷


کد خبر: ۴۴۹۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۷


دیدنی قدم بزنند و از اطراف باغ های آبی و...
کد خبر: ۴۴۷۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱


کد خبر: ۴۴۰۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲


کد خبر: ۴۳۷۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱