برچسب جستجو
برچسب: تنبلی
را بیخته آن الکش را آویخته آن دشمن تنبلی و...
کد خبر: ۵۳۲۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


گفت و گو با مصطفی ملکیان
است چه تنبلی بکنی نه نکنی این قانون حاکمیت دارد...
کد خبر: ۵۳۲۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


روحیه بی حالی تنبلی بی برنامگی و اشرافی گری در... تصریح کرد روحیه بی حالی تنبلی بی برنامگی و اشرافی...
کد خبر: ۵۲۹۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱


تلاش می خواهد نه تنبلی و طلبکاری اوایل انقلاب هرکس...
کد خبر: ۵۲۸۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹


تنبلی ننما شیخ من این کار را دوست نمی دارم...
کد خبر: ۵۲۶۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


خیلی مهمی را از دست نخواهید داد کمی تنبلی و...
کد خبر: ۵۲۶۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


ای یک بار برگ سنا تنبلی روده را برای تان...
کد خبر: ۵۲۶۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


و بسیاری از انحرافات و کجی ها مانند تنبلی و...
کد خبر: ۵۲۴۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳


بدن را به حالت سمپاتیک هدایت کنید تا به آرامش برسید
عدم تمرکز عدم توجه بدخوابی تنبلی و بدخلقی می شود...
کد خبر: ۵۲۴۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


که ساعت گرینویچ چه ساعت نامیزان و تنبلی است و...
کد خبر: ۵۲۴۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳


کردم اما یکی از اختلافات میان ما تنبلی و خوشگذرانی...
کد خبر: ۵۲۴۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳


مانع نبود بلکه تنبلی خود و نگاه به خود و...
کد خبر: ۵۲۴۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۳


در آن دوره وقتی اشرافی گری تنبلی و دوری از...
کد خبر: ۵۲۴۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


تکرار شعارهای توخالی و گفتاردرمانی و تنبلی قوه مجریه سخت...
و گفتاردرمانی و تنبلی قوه مجریه سخت محتاج مجریان فعّال...
کد خبر: ۵۲۳۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


جوانان را به شاعری گذشته از خودنمایی بیشتر حاصل تنبلی...
کد خبر: ۵۲۳۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


من در جوانان امروز می بینم یک نوع تنبلیِ ذاتی... سرها بیرون بیاورد تنبلی باعث می شود هنرجویان حتی فیلمی...
کد خبر: ۵۲۳۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۱


باز هم تنبلی مرا از کارگردانی دور می کند پروسه... آن تنبل هستم شاید این تنبلی که شما می گویید... جمع و جور کردن کارهای اجرایی نه همان تنبلی است... متوسط رو به بالا روی صحنه ببرم ولی متأسفانه تنبلی...
کد خبر: ۵۲۳۱۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


درباره آثار معمایی گیج‌کننده‌ای که تاریخ‌ساز شده‌اند
بحث می کند هفت گناه شکم پرستی طمع تنبلی غرور...
کد خبر: ۵۲۲۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


هم هست من دلیلش را فقط پای تنبلی جوان امروزی...
کد خبر: ۵۲۰۳۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹


نمایشی تلویزیون اظهار کرد شاید تنبلی ما و دیگر گروه...
کد خبر: ۵۱۹۷۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۵