برچسب جستجو
برچسب: روحیه
که با روحیه و خصال ملی قرابت داشته و هویت...
کد خبر: ۵۰۳۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۷


ندادند روحیه کار و تلاش تحت تاثیر سیاست زدگی و...
کد خبر: ۵۰۳۴۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


چابک و ناکارآمد با کمک مردم و روحیه انقلابی گری...
کد خبر: ۵۰۳۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


های نماز آنچنان روحیه و شادابی را به جامعه بدنه... روحیه دهنده و تأثیرگذاردر ایجاد شور شوق و شهادت در...
کد خبر: ۵۰۳۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


به تکنیک و فیزیک آنها ربطی ندارد بلکه روحیه آنها...
کد خبر: ۵۰۳۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


روحیه حرفه اى بیش از هر چیزى برایش اهمیت دارد...
کد خبر: ۵۰۳۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


رفتن سطح فوتبال آسیا و روحیه رقابتی آنها شوند کی...
کد خبر: ۵۰۳۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


کرده است او توانسته روحیه خوبی به بازیکنان بدهد از...
کد خبر: ۵۰۳۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


موارد دیگر چند درصد انرژیتان در این فضا از روحیه...
کد خبر: ۵۰۳۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


خوشایند است زیرا طارمی با روحیه و انگیزه فراوانی به...
کد خبر: ۵۰۳۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


خاطرنشان کرد پس از جنگ بازسازی کشور با روحیه جهادی...
کد خبر: ۵۰۳۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۶


بگیریم ‏ رییس جمهور لزوم برخورداری از روحیه امید به... به برخورداری از روحیه امید بستگی دارد و همه باید... روحیه امید مردم را با افشاندن بذر یأس و ناامیدی...
کد خبر: ۵۰۳۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


شطرنج‌باز، قهار در تهران؛
با تاکید "اهمیت روحیه و وحدت گروهی" تبیین کرد او...
کد خبر: ۵۰۳۰۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


کرده باشد و با روحیه بالا به مصاف ایران بیاید...
کد خبر: ۵۰۳۰۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


ملی چین برداشت بلکه باعث شد تا آنها با روحیه...
کد خبر: ۵۰۲۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


بازیکنان قطری تکیه کنیم آنها هستند که روحیه مضاعف جنگندگی...
کد خبر: ۵۰۲۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


بار دیگر ما را به دردسر بیندازند روحیه جنگنده داشتن...
کد خبر: ۵۰۲۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


بزرگ خانه به چشم می خورد نشان از روحیه هنری... و سرزندگی روحیه تاتیانا که باعث می شد همه بچه...
کد خبر: ۵۰۲۶۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


سال تلخ و پرحاشیه تکواندو؛
مواجه بوده و همین نبود روحیه مانع از آن شد...
کد خبر: ۵۰۲۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵


پیامدهای حمله تروریستی لندن
ترزیق روحیه ای تازه به یاران ابوبکر بغدادی است چه...
کد خبر: ۵۰۲۶۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۰۵