برچسب جستجو
برچسب: سالمندان
صندوق ها نشود باتوجه به رشد شتابان جمعیت سالمندان در...
کد خبر: ۶۴۵۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


بزرگسالی پدر و مادر خود را در سرای سالمندان قرار...
کد خبر: ۶۴۴۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


استفاده کرده و افراد آسیب پذیر شامل کودکان سالمندان و...
کد خبر: ۶۴۴۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


سالمندان قرار داده شده است تا قدرت خرید آنها با...
کد خبر: ۶۴۴۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


و خانه های سالمندان استان یزد توزیع شد ...
کد خبر: ۶۴۳۱۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


حتی از کشتار کودکان و سالمندان ابا نکرده اند ظریف...
کد خبر: ۶۴۲۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶


هزاران شهروند غیرنظامی زنان کودکان و سالمندان کشته شدند یمن...
کد خبر: ۶۴۲۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶


١٥ سال زندان و دو سال کار در آسایشگاه سالمندان...
کد خبر: ۶۴۲۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶


سالمندان کشته شدند یمن فقیر در نتیجه جنگ سعودی ها...
کد خبر: ۶۴۲۲۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶


بر رشد و تکامل ریه کودکان و سلامت سالمندان تاثیرات...
کد خبر: ۶۴۱۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


سه پیرمرد در خانه سالمندان می پردازد که چند ماهی... است بدون هیچ ملاقات کننده ای در آسایشگاه سالمندان هم...
کد خبر: ۶۴۱۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


سوم سالمندان جمع شدن بیش از حد جرم گوش باعث...
کد خبر: ۶۴۰۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


کرده و افراد آسیب پذیر شامل کودکان سالمندان و بیماران...
کد خبر: ۶۴۰۷۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


استفاده کرده و افراد آسیب پذیر شامل کودکان سالمندان و...
کد خبر: ۶۴۰۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


مرگ در سالمندان اختراع شده است اختراع این دستگاه زنگ...
کد خبر: ۶۴۰۴۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


امروز روز جهانی معلول است شما چندمعلول موفق در اطراف خود می‌شناسید؟
می کند مراقبت های موقت از معلولان و سالمندان است...
کد خبر: ۶۴۰۳۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


درشیرخوارگاه ها مراکز نگهداری از سالمندان کودکان بی سرپرست عضویت...
کد خبر: ۶۴۰۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۶


کلاس چهارم و رفتن به خانه سالمندان و کارهای آن...
کد خبر: ۶۳۹۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


جاری هدفگذاری وزارت رفاه به روی سالمندان قرار داده شده...
در سال جاری هدفگذاری وزارت رفاه به روی سالمندان قرار...
کد خبر: ۶۳۹۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


دوستان خوب روی دور تند
خلوت آسایشگاه سالمندان کشتارگاه با گوساله های آویزان سالن سینمایی... در آسایشگاه سالمندان همه چیز را فراموش کرده و خیلی...
کد خبر: ۶۳۸۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲