برچسب جستجو
برچسب: طنز
برترین ها نوشته های طنزِ حاصل ذهن خلاق هموطنان ایرانی...
کد خبر: ۶۰۵۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


کد خبر: ۶۰۵۰۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


کد خبر: ۶۰۴۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


اینگونه عمل کردند طنز تلخ ماجرا آنجاست که خود دولتمردان...
کد خبر: ۶۰۴۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


کنند برسانند و طنز قضیه به طنز نهفته در آرزوی...
کد خبر: ۶۰۴۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


انتقاد از نمایش «اکسیدان» در اروپا و امریکا
مردم آن دیار که مفهوم جداگانه ای از طنز را...
کد خبر: ۶۰۴۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


کد خبر: ۶۰۴۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


علیرضا لبش در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت آقای رییس...
کد خبر: ۶۰۴۴۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


احمدرضا کاظمی در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت نمیدونم خبر... جناب دانشمند جناب دکتر میدونی طنز هزار کلمه ای بنویسی...
کد خبر: ۶۰۴۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


مهرداد نعیمی با همراهی علی رضازاده در ضمیمه طنز روزنامه...
کد خبر: ۶۰۴۳۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


شاهین قدیانی در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت در هفته...
کد خبر: ۶۰۴۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


کد خبر: ۶۰۴۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


رئیس جمهور آمریکا را پرت کند مثلا ویدئویی طنز در...
کد خبر: ۶۰۴۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۲


علی هدیه لو در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت طبق...
کد خبر: ۶۰۳۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


این فیلم برداری صورت خواهد گرفت این فیلم ساختاری طنز...
کد خبر: ۶۰۳۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


شهاب پاکنگر در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت  چند روز...
کد خبر: ۶۰۳۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


برترین ها نوشته های طنزِ حاصل ذهن خلاق هموطنان ایرانی...
کد خبر: ۶۰۳۸۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


علیرضا کاردار در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت در زمان...
کد خبر: ۶۰۳۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


علی رضازاده در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت آن شب...
کد خبر: ۶۰۳۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱


فیلم مدیری در ابتدای اکران کمدی بود، حالا نیست؟
بیشتر سکانس های خود از طنز موقعیت بهره می برد... یا خیر تا روز شنبه بسیاری از فیلم های طنز...
کد خبر: ۶۰۳۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱