برچسب جستجو
برچسب: مردن در فضا
کار رییس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون قرار داشت در... بود آمده است سرنوشت این گونه مقدر کرده بود که... روی ماه بمانند تا در صلح و آرامش چشم بر... جهان فرو بندند آیا امکان داشت باز آلدرین و نیل...
کد خبر: ۴۸۷۴۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳