برچسب جستجو
برچسب: کارمندان
ها واقع شد شهید سیدرضا ثابتی از کارمندان اداره بندر...
کد خبر: ۵۴۶۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰


افغان سبب شد تا دیپلمات های آلمانی و کارمندان این...
از کارمندان و دیپلمات های ما زنده باقی نمی ماندند... خارجی آسیب دیده بودند اما هیچ یک از کارمندان این...
کد خبر: ۵۴۶۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۹


مجلس معاونین رئیس جمهور معاونین وزراء کارمندان مجلس و جمع...
کد خبر: ۵۴۶۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۹


سفید پس از اخراج کومی ادعا کرده بود که کارمندان...
کد خبر: ۵۴۶۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸


نائل شد سید رضا ثابتی از کارمندان اداره بندر آبادان...
کد خبر: ۵۴۶۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸


طوری که فقط کارمندان اپل آن ها را داشتند این...
کد خبر: ۵۴۶۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸


بانک پناهگاهی برای کارمندان دقایقی پس از وقوع این ماجرای... مقابل ساختمان بهارستان قرار دارد گفت تعداد زیادی از کارمندان... می رفتند یکی از کارمندان مجلس شورای اسلامی نیز که... به همراه سایر کارمندان مجلس به بیرون ساختمان پارلمان هدایت...
کد خبر: ۵۴۵۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸


کارمندان مجلس به شهادت رسیدند و ۴۲ نفر زخمی و...
کد خبر: ۵۴۵۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸


بودند تعدادی کارمندان دفاتر نمایندگان مجلس بودند و یک نفر...
کد خبر: ۵۴۵۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


ها در محل دفاتر نمایندگان و همچنین خروج کارمندان مجلس...
کارمندان مجلس از موضع گروگان با تلاش نیروهای ضدشورش را...
کد خبر: ۵۴۵۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


با کارمندان این ساختمان نیز تعدادی دیگررا به شهادت رساندند...
کد خبر: ۵۴۵۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


از کارمندان مجلس شده بودند وقتی که به کارمندان چند...
کد خبر: ۵۴۵۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


کارمندان مجلس با چشمانی اشکبار و بعضا با لباسهایی خونین... در اتاق را رگبار بستند یکی دیگر از کارمندان مجلس... توقف می کردند و نمایندگان و کارمندان را به بیرون...
کد خبر: ۵۴۵۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


کارمندان مجلس معرفی می کند نیز در این باره به...
کد خبر: ۵۴۵۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


ساختمان مجلس و خارج کردن کارمندان و خبرنگاران کردند دو... آورم مجروح دیگر این حادثه که خود را از کارمندان...
کد خبر: ۵۴۵۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


ظهر امروز یکی از کارمندان شعبه مرکزی بانک صادرات کاشمر...
خبرگزاری ایسنا ظهر امروز یکی از کارمندان شعبه مرکزی بانک...
کد خبر: ۵۴۵۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


باشد فاتحه وزنه برداری خوانده است حقوق کارمندان فدراسیون عقب... شرایطی که خبر دارم حقوق ماه قبل کارمندان فدراسیون واریز... حقوق کارمندان فدراسیون را عقب می اندازد بعد خود را...
کد خبر: ۵۴۵۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷


بندی ملاک هایی همچون ظرفیت استادیوم اختصاصی تعداد کارمندان میزان...
کد خبر: ۵۴۵۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


جمله کارمندان جوان تویوتا در آن مشغول کارند ساخت خودروی...
کد خبر: ۵۴۴۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


جوان با کارمندان و دانشجویان کره ای است موضوعی که...
کد خبر: ۵۴۴۸۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸