برچسب: کلاشینکف
نقاب یکباره با دو اسلحه کمری و کلاشینکف با تیر...
کد خبر: ۲۹۵۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹


در فیلم های گشت ارشاد کلاشینکف چند متر مکعب عشق...
کد خبر: ۲۹۳۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷


چارچنگولی با گشت ارشاد و کلاشینکف دیده شد سهیلی پسر... چند متر مکعب عشق رخ دیوانه کلاشینکف در سینمای ایران...
کد خبر: ۲۹۲۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴


کلاشینکف و کلت جنگی انجام شده است بازپرس این پرونده... بازجویی از منازل متهمان دو قبضه اسلحه کلاشینکف و یک...
کد خبر: ۲۸۵۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹


با کلاشینکف تکه تکه شان می کند ۷ موضوع را...
کد خبر: ۲۸۳۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷


یک قبضه سلاح کلاشینکف کشف و در این رابطه یک...
کد خبر: ۲۸۳۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳


جدی دیگری چون نشانی و کلاشینکف را هم دارد و...
کد خبر: ۲۷۸۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰


گفت و گو با رضا یزدانی درباره تیتراژخوانی اش در سینما
در سینما متروپل کلاشینکف خط ویژه سیصد و شصت درجه...
کد خبر: ۲۷۴۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳


بودند با سلاح کلاشینکف به تکیه هیات عزاداری قمر بنی...
کد خبر: ۲۷۳۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴


ماهی و گربه جالب بود فیلم کلاشینکف را هم از...
کد خبر: ۲۷۲۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵


مقادیر زیادی بمب مسلسل کلاشینکف و کمربند انفجاری در آن...
کد خبر: ۲۷۲۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۱


جنایت صبح روز هفتم مخمصه کلاشینکف و اشاره کرد همچنین...
کد خبر: ۲۷۲۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴


تفنگ تهاجمی شامل دو عدد کلاشینکف آکا 47 ساخت چین...
کد خبر: ۲۷۰۴۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۶


و نخست دو تروریست با اسلحه کلاشینکف جمعیت را تیرباران...
کد خبر: ۲۶۵۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵


مرد مسلح به کلاشینکف با ورود به دفتر هفته نامه...
کد خبر: ۲۶۵۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳


این خبر به روز رسانی می شود
پاریس روی داده است تیراندازی با تفنگ کلاشینکف انجام شده...
کد خبر: ۲۶۵۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۳


حساس ردکارپت و کلاشینکف بلکه رقم فروش فیلم های مسعود...
کد خبر: ۲۶۴۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۲۹


طبقه حساس ردکارپت و کلاشینکف بلکه رقم فروش فیلم های...
کد خبر: ۲۶۳۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸


در تئاتر پرداخته است لیلا کلاشینکف شب های تهران پروانه... مثل نقش هایتان در کلاشینکف و فوق سری چه تفکیک...
کد خبر: ۲۶۱۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۵


جرم تعدی و قتل با سلاح کلاشینکف و تجاوز به...
کد خبر: ۲۵۹۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۷


شش مامور پلیس با سلاح کلاشینکف و کلت به سوی...
کد خبر: ۲۵۹۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶


یک کیلو گرم طلا و یک قبضه اسلحه کلاشینکف یافت...
کد خبر: ۲۵۸۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۳


برای تیراندازی با اسلحه کلاشینکف نشان میدهد ...
کد خبر: ۲۵۶۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸


پوشانده بودند با سلاح کلاشینکف محل هیات عزاداری قمر بنی...
کد خبر: ۲۵۶۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


اسلحه کلاشینکف باعث قتل دو نفر به هویت بهمن رضایی...
کد خبر: ۲۵۶۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


عملیات بازی دراز ایشان با در دست گرفتن کلاشینکف به...
کد خبر: ۲۵۵۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶


در حالی که سلاح کلاشینکف به دست داشت بهره می...
کد خبر: ۲۴۹۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۷


و دیگران فرشته ها با هم می آیند امروز کلاشینکف...
کد خبر: ۲۴۸۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۰۶


گلوله کلاشینکف کشته شد پس از این حادثه محیط بان...
کد خبر: ۲۴۵۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶


شوند و مرحوم محمد پایه گذار با شلیک گلوله کلاشینکف...
کد خبر: ۲۴۴۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳