اسامی کامل جان باختگان ایرانی فاجعه منا
۲۵۰۰۵۹
۰۹ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۴
۴۲۶۴۰ 
سازمان حج و زبارت فهرست اسامی جان‌باختگان فاجعه منا را منتشر کرد.
خبرگزاری ایسنا: سازمان حج و زبارت فهرست اسامی جان‌باختگان فاجعه منا را منتشر کرد.

اسامی جان‌باختگان منا به این شرح است؛

ردیف/نام/ نام خانوادگی/ نام پدر/ استان/ نام مدیر/ شماره کاروان/ شهر

1. نوربخش/ ابراهیمی / عباس/ مازندران/ عباس جعفری چمازکتی/30278 / قائمشهر

2. عبدالرسول/ ابراهیمی/ مصیب/ فارس/ احمدعلی تقوی/ /24010/ آباده

3. ابراهیم/ احمد جامی/ خارج از کشور/ 48017/ تهران

4. محمدابراهیم/ احمدابادی/ حسن/ خراسان رضوی/ غلامرضا شورگشتی/ 19033/ نیشابور

5. مردان/ احمدی ورملایی/ محمدعلی/ مازندران/ عباس جعفری چمازکتی/ 30278/ قائمشهر

6. سید علی/ احمدیان‌زاده/ سیدحبیب الله/ خراسان رضوی/ سید ایمان غفوریان حیدری/ 19054/ مشهد

7. محمدصادق/ اخوان/ حسن/ تهران/ محمد امانی/ 17248/ تهران

8. غلامحسین/ ارفاقی/ علی/ تهران/ مهدی عباس پایدار/ 17291/ تهران

9. اسمعیل/ اسپوکه/ علی/ آذربایجان غربی/ منصور قرنفلی/ 12012/ مهاباد

10. حسین/ استخری/ خرم/ فارس/ سیدعلی رضا دشتی/ 24019/ شیراز

11. حسن/ اسحاقی ریزی/ رحمت‌اله/ اصفهان/ سیف اله صالحی/ 13053/ فریدن

12. علی/ اسدزاده وسطی‌کلایی/ نصراله/ مازندران/ عباس جعفری چمازکتی/30278/ قائمشهر

13. محمد/ اسدی/ ارسلان/ البرز/ مهدی محمدلو/ 41023/ کرج

14. سلیمان/ اسدی/ اسداله/ خراسان شمالی/ غلامعلی پارسا/40011 / مانه و سملقان

15. وحید/ اسلامی/ محمد/ فارس/ سیدعلی رضا دشتی/ 24019/ شیراز

16. بلال/ اسلامیان/ دولت/ اردبیل/ موسی افغانی اصل/ 10003/ اردبیل

17. محمد/ اسمعیلی/ غلام/ تهران/ محمد امانی/ 17248/ تهران

18. احمد/ اسمعیلی چافی/ ابراهیم/ گیلان/ منصور یوسف نیاکاکرود/ 28159/ رودسر

19. فرضعلی/ اصغری/ نجفقلی/مازندران/ عباس جعفری چمازکتی/ 30278/ قائمشهر

20. غضنفر/ اصل رکن آبادی/ محمد/ تهران/ بعثه/ 49003

21. حسن/ افشون/ عبداله/ آذربایجان غربی/ منصور قرنفلی/ 12012/ مهاباد

22. موسی/ افغانی اصل/ یوسف/ اردبیل/ موسی افغانی اصل/ 10003/ اردبیل

23. مختار/ اکبری/ غلام/ فارس/ علیرضا صحراگرد/ 24016/ شیراز

24. غلامحسین/ اله وردی صادق ابادی/ علی/ چهار محال و بختیاری/ عبدالکریم واحد دهکردی/ 18003/ شهرکرد

25. زهرا/ الیاسی/ حسن/ آذربایجان غربی/ منصور قرنفلی/ 12012/ مهاباد

26. رمضان/ امیدعلی/ رجبعلی/ البرز/ مهدی محمدلو/ 41023/ کرج

27.داود امیرابادی امراله فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

28 نادعلی امینی علیایی محمدامین فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

29 رسول امینی فرخانی اسداله خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

30 مرادعلی انجیدنی محمدمهدی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

31 حمیدرضا انزایی گریوده رمضانعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

32 حجت اوشیانی علی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

33 حمیده ایازی شاه محمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

34 ای جمال ایری ارازقلی گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

35 علی اصغر ایزدیمقدم شجاع مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

36 عزت اله ایزدی سرمست فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

37 جمشید ایزدی نیا عین اله مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

38 عبداله ایکدری نورمحمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

39 اسداله ایمن پور نصراله فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

40 اغول بی بی اینچه برونی عرازمحمداقا گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

41 سلیم ایور طه آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

42 مراد آبروش خاتم لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

43 تازه گل آزمون عراز گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

44 امنه آق ادینه قلی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

45 عبدالمجید آق اتابای اراز محمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

46 محمدرحیم آقائی پور علی وزارت خارجه 0 -

47 علیرضا باغانی احمد خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

48 علی اکبر باغانی محمد خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

49 محمد ابراهیم باقری بابا محمد خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

50 محمد باقری محمدابراهیم خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

51 ابراهیم باقریان یزد ابادی غلامعلی اصفهان احمد شمس 13430 فلاورجان

52 امین باوی کاظم تهران بعثه 49003

53 حسن باهرخواه عباس خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

54 بایرامعلی بخته اقام اوغلان اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

55 محمدعلی بدیعی ازاندهی سیف اله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

56 محمدباقر بذارچمازکتی عزیز مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

57 اروجعلی برازنده شایق ماشااله اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

58 عبداله براهویی ژند روشن گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

59 مجتبی برزگر مصطفی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

60 محمد برزگر حسین گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

61 عطا اله برزگر محمدحسین فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

62 حسین برفرازی صفر خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

63 بالا اوغلان برگستان غلام اردبیل رحمن یعقوبی نماد 10116 اردبیل

64 علی نظر برومند غلام رضا فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

65 حبیب اله بزمی عبدالجواد خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

66 غضنفر بشیری گودرزی قاسم لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

67 حسین بغلانی کریم خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

68 علیرضا بقایی حبیب اله خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

69 علیرضا بنیادی حسین لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

70 حسین بنیسی قاسم تهران مجید درزی 50999 مکه

71 علیرضا بهاری دلال علی اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

72 محمدعلی بهرام پرور ابوالفضل گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

73 بهرام بهرامیان جعفر قلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

74 محمدولی بهلکه بیک محمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

75 رحمت الله بهمرام عبدالعلیم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

76 محمدباقر بهمن زادگان جهرمی بخشی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

77 حسن بیت غانم یاسر خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

78 قدرت الله پاپی یدالله لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

79 تاج محمد پاریخی حاجیگلدی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

80 نازمحمد پدری قربانمحمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

81 محمدعلی پناهی عبدالعهد لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

82 ایوب پوراحمدیان یوسف خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

83 کریم پورتقی راستگو مقدم استادتقی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

84 ابراهیم پوررستمی اسماعیل گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

85 فرهاد پیرزاده _ خارج از کشور _ 48000 -

86 عبدالناصر پیروتی عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

87 عثمان پیروتی عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

88 محمد امین پیروتی عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

89 حسین پیروی اکبرابادی زکی فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

90 حبیب ترابی علی اکبر گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

91 معین تقوی کوتنایی بهرام مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

92 علی تقوی طلب حسین خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

93 وجیهه اله تقیانی نصراله تهران محمد امانی 17248 تهران

94 بی بی روشن تکه کریم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

95 مصطفی تودویی محمدقلی لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

96 گزل تورانی صالح بردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

97 عبداله توغدری چاقی اقا گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

98 علی ثامنی محمدحسن گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

99 محمد جاتن رمضان خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

100 عبدل علی جان زمین بابل گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

101 حسین جعفری شکراله خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

102 سیدمهدی جعفری سیداقا مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

103 اسماعیل جعفری ابراهیم فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

104 سعید جعفری حسن تهران سید حسن میر صانع 17665 تهران

105 سید نصرالله جعفری اسدالله مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

106 عباس جعفری چمازکتی محمدعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

107 سیدجلال جلال زاده سیدمحمد خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

108 محمدرضا جلالی خیراباد حسین تهران حسین غلامی 17775 تهران

109 عبد الصمد جمشید نژاد موسی فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

110 رجبعلی جمعه اریانی علی اکبر خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

111 محمد جمهور ربعلی البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

112 عباسعلی جوزی محمد علی اصفهان محمد باقر پیمانی فروشانی 13020 خمینی شهر

113 عبدالصالح جهانبازی دیدار قلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

114 عزیز چاچ احمد آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

115 علی حسین چشم دهام عزیزاله خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

116 جواد چکشی ابوالحسن لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

117 حبیب اله چنگیزی امان اله اصفهان مرتضی افشار 13322 اصفهان

118 محمد چوبدار غلامرضا خراسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

119 اسماعیل چوپان نیک ابراهیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

120 محمد رضا حاجتمند عباسعلی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

121 علی حاجی پور حاجی محمد خراسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

122 زلیخا حاجی زاده عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

123 محسن حاجی حسنی کارگر محمدمهدی تهران بعثه 49003

124 پرویز حبیبی ابراهیم لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

125 سید حسین حجتی سید حسن لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

126 عصمت حسامی عباس آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

127 محمد حسن پورکرداسیابی ذات الله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

128 مهدی حسنی برنجستانکی عبدالحسین مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

129 علی اکبر حسنی محمدابراهیم خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

130 سید ناصر حسینی _ خارج از کشور _ 50050 مکه

131 حسن حسینی مقدم _ خارج از کشور _ 48022 تهران

132 سیداحمد حسینی سیدمهدی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

133 علی میرزا حسینی دهقانی محمد فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

134 حیدر حسینی سراوئی کردعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

135 سید حمید رضا حسینی سید حسین تهران بعثه 49003

136 سیدحسین حسینی سید محمود تهران بعثه 49003

137 محمد حسینی شعبان فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

138 سید حسن حسینی سیدابراهیم خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

139 عبداله حصاری علی خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

140 محمد حکیمی راد علی تهران ستاد 49001

141 حسین حیاتی علی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

142 صفرمحمد حیدری غلام حیدر گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

143 قیصرعلی حیدری صفی اصفهان سیف اله صالحی 13053 فریدن

144 اشکان حیران رحمان آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

145 مهدی خادم دزفولی محمدرضا تهران حسین غلامی 17775 تهران

146 عبداله خادمی محمد آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

147 احمد خادمی کریم فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

148 علی محمد خادمی زاده حاجی فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

149 حمیدرضا خاکسارحقانی دهکردی امامقلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

150 مرتضی خالواحمدی عباس فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

151 حسن خانپایه سیدعبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

152 عبدالصمد خانی علی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

153 ولی خانی علی فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

154 محمدحسین خجسته محمدصادق آذربایجان شرقی حسن غفاری تبار 11176 تبریز

155 خدیجه خرمالی بیرام گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

156 احمد خرمالی قلیچ گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

157 ابوالقاسم خلیلی احمد لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

158 محمد خندان برجعلی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

159 حسن خواجه پور محمد فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

160 غلامرضا خورسند علی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

161 ماشااله خورشیدوند کرسفید لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

162 شکراله خوشخویی هاشم اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

163 ابوالفضل خیرابادی علی اکبر خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

164 فتح اله دارایی رستم مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

165 بایرام بی بی داز خانمحمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

166 غلامرضا داغستانی اسماعیل خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

167 حسن دانش علی بمان تهران بعثه 49003

168 محمدسعید دانش طلب عبدالحسین خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

169 هرمز داودی کورانی عزیز چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

170 مهدی درستکار حسین یزد محمدحسین جوادی ندوشن 34178 یزد

171 رضا درودی مرادعلی تهران محمد سعیدی 17999 تهران

172 حمید دریانورد شهباز فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

173 محمود دشتی محمد خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

174 ابوالفضل دشتی علی اصغر خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

175 علی اکبر دلیری غلامرضا خراسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

176 محمد دوست علیزاده احمد خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

177 یوسف دولتی عین علی تهران محمد مصدرالامور 17082 تهران

178 طویقلی دولو تواق بردی گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

179 مالک دهقان خیاوی محمود اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

180 قربان بی بی دهقانپوراینچه برون امان طغان گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

181 محمدابراهیم دهنوی جبار خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

182 هادی ذاکری خلیل اله خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

183 علی اکبر ذبیح زاده پاشا شهاب الدین مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

184 علی ذبیح زاده پاشا شهاب الدین مازندران جمشید ایزدی نیا 30028

185 عبداله رادپور یوسف آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

186 علی رازانی فاضل لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

187 محمد راکعی اصغر فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

188 محمود ربیع نژاد کومله ابوالحسن گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

189 علی رجبی محمداباد حسن خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

190 حجت الله رجبی ذبیح الله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

191 عبدالقادر رحکن رودی _ خارج از کشور _ 48000 -

192 قنبر رحمانی تونی حسن لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

193 قاسم رحمانی محمد فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

194 مصطفی رحمانی قاسم فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

195 امیر رحمت نیا علی خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

196 عبدالستار رحمکن سوری _ آزاد _ 0 -

197 سیداحمد رحیمی سیدافضل خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

198 حسن رحیمی غلامعلی خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

199 رضا رحیمیانی ثابت علی حسین لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

200 ابوالقاسم رسام غلامعباس لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

201 گشتاسب رستمی فرادنبه شیر محمد چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

202 سید علی محمد رشید ابادی سید حسن خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

203 محمد مهدی رضاپور محمد علی خراسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

204 علی اکبر رضازاده چاری حسنجان مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

205 علی اصغر رضایی حسن مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

206 محسن رضایی حسن مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

207 محمدجواد رضی کاظمی حسین گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

208 علیرضا رفیعی _ فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

209 حبیب اله رمضانی غلامحسن خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

210 محمدحسین رمضانی سیاه خلکی محمدتقی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

211 سیدمحمدرضا روحانی سیدمحمدمهدی تهران محمد امانی 17248 تهران

212 محمد روزبهانی میرزااقا لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

213 اسمعیل روستایی ابراهیم فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

214 علی اصغر روشن روان حسینعلی خراسان رضوی هادی بیژن نژاد 19009 مشهد

215 محمدعلی روشنی کاظم لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

216 یدالله رویین تن علی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

217 احمد رهبری رضا قلی البرز کاظم دهقان طزرجانی 41021 کرج

218 سیدمرتضی رییس زاده سیدحسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

219 غلامحسین زارع شهباز فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

220 جلیل زارع رضا فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

221 خلیل زارعی علی عسکر فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

222 عبدالغفور زراعت دوست رمضان خراسان رضوی فاروق ابوبکری 19402 تایباد

223 حسن زردی محمدتقی خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

224 غلامحسین زردی محمدتقی خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

225 علی زرگریان علی اکبر لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

226 ولی زکایی نبی مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

227 معصوم زمانی بوزندانی کرم البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

228 محمدحسین زینلی شریف اباد حسن کرمان علی دهقان رحیمی 26002 رفسنجان

229 قربانعلی سالاری علی اکبر مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

230 حسین سبیانی علی محمد خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

231 عبدمحمد ستاری علیقلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

232 احمد ستوده امیر اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

233 نصرت اله سعیدی عباسعلی تهران مهدی عباس پایدار 17291 تهران

234 محمدسعید سعیدی زاده عبدالواحد تهران بعثه 49003

235 محمدمهدی سلحشورواسکس شعبان مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

236 مریم سلطانی رحیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

237 ولی سلطانی علی تهران احمد کیایی 17272 تهران

238 اسماعیل سلمانیان قربانعلی خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

239 حسن سلیمانی درچه قدمعلی اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

240 محمدرضا سلیمانیان غلامعلی خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

241 علی سمنانی محمد خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

242 غلامعباس سهیلی خیراله فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

243 محی الدین سیدباقری سیدفضل اله فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

244 نورسلطان شادکام کوفن گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

245 شهریار شادمندقانع حاجی مراد خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

246 غلامرضا شاکرین عبدالعلی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

247 رجبعلی شاه رجبیان گرگابی اکبر اصفهان سیف اله صالحی 13053 فریدن

248 محمد شاه محمدی حسن خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

249 مرتضی شاهپوری محمد اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

250 احمد شاهی اقدم مصطفی آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

251 غلامعلی شاهین سلیمان خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

252 حسن شبانی عباس اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

253 کریم شجاع پیره محمد رحیم خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

254 سیدمحمود شجاعی اب بخشان سیدمرتضی لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

255 حبیب اله شریفی عزیزاله فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

256 سیدمحمدحسین شفیعی احمد تهران محمد امانی 17248 تهران

257 عباسعلی شکری قربان خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

258 محمود شماعیان علی اکبر تهران سیدمرتضی پورایوانی 17202 تهران

259 عبدالستار شنیورنصاری حمزه خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

260 ابوالفضل شورابی حسین خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

261 حسین شورابی قدرت اله خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

262 علی اصغر شهرابادی محمد خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

263 حسین شیخانی حبیب اله خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

264 یوسف شیخی محمدخلیل آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

265 ساراگل شیروانی ملامراد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

266 علی صابری فودانی حسین اصفهان احمد شمس 13430 فلاورجان

267 ابراهیم صادقی واسکسی حسن مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

268 علی اصغر صالحی گلسفیدی حسین گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

269 حسین صبورابراهیمی عزیز خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

270 عبدالخالق صداقت فر حسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

271 حسام الدین صدیقی _ خارج از کشور _ 48017 تهران

272 علی صرفی محمد صادق تهران آشپزخانه 49011 تهران (تهران)

273 محبوب صمدیان کلی داداش اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

274 غلام رسول طاهری _ آزاد _ 0 0

275 عبدالحمید طاهری _ خارج از کشور _ 48017 تهران

276 دردی ملا طاهری محمود گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

277 غلامرضا طاهری حسین خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

278 عید محمد طریک عاشور گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

279 یوسف طلابی توغین گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

280 اناقلی ظفر اوده بردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

281 ولی اله عابدی ناصر اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

282 مسلم عارف سلمان قم مهدی بختیاری 35010 قم (قم)

283 رضا عارفخانی عبداله خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

284 حسینعلی عباسی محمد خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

285 اصغر عباسی حیدر اصفهان سیف اله صالحی 13053 فریدن

286 احمد عباسی محمد خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

287 زینب عبدیان عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

288 کمال الدین عربشاهی حسین البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

289 عیدی محمد عزیزی سورشجانی عزیزالله چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

290 حبیب الله عزیزی حضرتقلی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

291 محمود عزیزیان بایزید آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

292 غلامحسن عشقی سلیمان خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

293 علی عطایی نورعلی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

294 حسینعلی عفتی ارسلان البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

295 شهناز علاقی عبدالرحمن گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

296 جمشید علم جو محمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

297 ارسلان علی نژاد علی محمد خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

298 حسینعلی علیپوردستنایی صفرعلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

299 مهدیقلی علیپورفیل ابادی مختار چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

300 اصغر علیزاده عباس ابادی محمدعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

301 شریف عماد ارشد ابراهیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

302 رحمت اله عموهادی حسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

303 حسین عوضی غلامعلی بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

304 بهمن غفاری پور کرمعلی اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

305 محسن غلامی _ آزاد _ 0 -

306 غلامرضا غلامی محمد خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

307 فرامرز غلامی بزاباد غلامحسین خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

308 رحمت غلامی جیرکل محمدعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

309 حسن فتح ابادی مرادعلی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

310 محمداسمعیل فخری محمد خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

311 ابراهیم فخری تالکیاشری محمدجعفر گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

312 عبد العزیز فرح محمد حسین فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

313 خلیل فرخ قاسم بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

314 محمدحسن فرخاری علی اصغر خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

315 براتعلی فرخاری علی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

316 محمدتقی فرخاری موسی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

317 محمدعلی فرخاری محمدعلی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

318 حسین فرخی ولی خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

319 محمدرضا فروزان علی جان مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

320 محمدمهدی فلاح هروی محمد خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

321 نورمحمد فلاح نژاد نامدار مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

322 اصغر فولادگر احمد تهران بعثه 49003

323 احمد فهیما _ وزارت خارجه _ 0 -

324 حسن فهیمی محمد قم احمد خان محمدی 35195 قم

325 محمدجواد فیاض مهدیقلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

326 گلی قادری محمد آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

327 غلامعباس قادری غلامحسین خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

328 جلیل قاسمی صدراله فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

329 غلام عباس قاسمی هبت اله لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

330 نوحعلی قاسمی بویاغچی قلنج اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

331 هدایت قاسمی شورابی محمد مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

332 عبدالحلیم قاضی طواق مراد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

333 علیرضا قانونی نیا محمد اصفهان سیف اله صالحی 13053 فریدن

334 جان علی قایدرحمت کرم جان لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

335 سبزخدا قایدرحمتی راه خدا لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

336 علی اکبر قدمگاهی ابوالحسن خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

337 گلنار قدیری _ خارج از کشور _ 48017 تهران

338 ناصر قربان نیامیرک محله علیقلی تهران محمد امانی 17248 تهران

339 حسین قربانی مهر علیجا البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

340 صاحبعلی قربانی ویند محرمعلی اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

341 درسن تقان قزل قلچ دردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

342 حسین قلی زاده جعفرقلی خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

343 علی اکبر قمری _ خارج از کشور _ 48022 تهران

344 علی قنبری قنبرعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

345 قاسم قنبری رحیم تهران آشپزخانه 49011 تهران (تهران)

346 جانه گل قوچق حسن گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

347 اغول بی بی قورچایی عطا گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

348 سیدحماد قهستانی سیداحمدعلی تهران محمد امانی 17248 تهران

349 محمد رضا کارگر حسین یزد محمدحسین جوادی ندوشن 34178 یزد

350 حسن کاشفی علی اکبر خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

351 عبداله کاظمی حاجی تیمور مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

352 میثم کاظمی بهروز تهران حسین غلامی 17775 تهران

353 یوسف کاکویی محمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

354 محمد کامل لطفعلی بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

355 کیک کر نازی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

356 حسین کرابی غلامحسین خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

357 محمدموسی کرمی ابراهیم لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

358 رضا کریمی قلعه باباخانی مسلم تهران محمد امانی 17248 تهران

359 علی کریم لو فتح اله اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

360 ابراهیم کریم پور چنیجانی احمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

361 جاجی کریمی ایل گلدی گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

362 محمدعلی کریمی اغچه محمدباقر اصفهان مرتضی افشار 13322 اصفهان

363 منصور کشفی ساقصلو ممدولی اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

364 احمد کفاش نعمت اله اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

365 علی اکبر کلاته ابراهیم تهران محمد امانی 17248 تهران

366 یکن دردی کلته یکن محمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

367 محسن کمیلی مقدم مرادعلی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

368 الیاس کوسلی انه نظر گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

369 سیدجعفر کهنه سیدمعصوم خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

370 فیض الله کیوانی هفشجانی نوروز چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

371 مجتبی گرجی محمدربیع لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

372 بی بی عایشه گرگانی عبدالحلیم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

373 عبدالباقی گل چشمه حاج علی گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

374 حسن گلشنی فضل اله اصفهان سیف اله صالحی 13053 فریدن

375 محمد گلشنی علی اکبر خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

376 علی گمارلو حسین بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

377 اسمعیل گندابی ذبیح اله خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

378 فتح اله گودرزی محمد لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

379 عباس گودرزی شیخ مراد لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

380 غلامرضا گودرزی علی رضا لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

381 احمد لطفی علی اکبر خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

382 عباس لطفی محمد فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

383 عبدالرحمن لطیفی عبدالحمید بوشهر علی رحمانی 16011 کنگان

384 گلدی بای مارامایی ملا بردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

385 محمدطاهر ماروسی مختار خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

386 حبیب اله ماروسی محمدولی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

387 بهرام مجد علی فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

388 ارازبی بی محمدالق سلطان گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

389 ابراهیم محمدی اسماعیل خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

390 حسین محمدی محمدرحیم فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

391 نازدار محمدی ابراهیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

392 محمد محمدی صفرعلی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

393 علی اکبر محمدی سرک مصطفی البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

394 غلامرضا محمودی محمود خراسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

395 نورمحمد مختوم نژاد احمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

396 بایرام سلطان مختوم نژاد حلیم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

397 عزت اله مرادی جان گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

398 طهماس مرادی سلیمان لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

399 مصطفی مرتضایی محمد تهران حسین غلامی 17775 تهران

400 سیدرضا مرتضوی سیدمحمد گلستان بهروز اردلانی 38037 گرگان

401 حسن مرشدی موسی خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

402 ایمانعلی مسیبی نظرعلی مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

403 فواد مشعلی منصور تهران بعثه 49003

404 لطیف مشهدبان اسکندرکلایی محمود مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

405 حسن مشهدی خوشخو محمدتقی خراسان رضوی علیرضا بهشتی سعادت 19100 مشهد

406 محمدابراهیم مصطفی زاده طالش خالق گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

407 عباس معلمی اوره حسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

408 رجب محمد مغفوری عبدالکریم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

409 یگن بی بی مقدم اینچه برون مامن گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

410 محمدحسن ملایم اسمعیل فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

411 عطا منصوری یحیی فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

412 نعمت اله منصوری جان فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

413 سیدمحمد موسوی احمد لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

414 مصطفی موسوی محمود مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

415 داود موسوی حبیب اله تهران حسین غلامی 17775 تهران

416 سید حسن موسوی محمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

417 مصطفی موسوی مرتضی لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

418 ابراهیم مولوی محمدکاظم تهران عیوض پناه علی نیا 17273 تهران

419 محمد رضا مویدزاده محمود قم مهدی بختیاری 35010 قم (قم)

420 بهرام مهدیان دهکردی عبدالعلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

421 علی اصغر مهراباد علی اکبر خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

422 علی اصغر مهرابی سلمی علی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

423 غلامعلی مهربانی غلامحسین خراسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

424 عبدالرضا میرزایی شهرضایی _ اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

425 ابراهیم میان ابادی سلمان خراسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

426 حسین میر مرتضوی میر طاهر خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

427 عمار میرانصاری محسن تهران مجید درزی 50999 مکه

428 سیدحمید میرزاده سیداحمد تهران بعثه 49003

429 هادی میرزایی جان میرزا خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

430 غلام عباس میرزایی کریم لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

431 مرجان نازقلچی الیاس گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

432 ابراهیم ناصری _ خارج از کشور _ 48017 تهران

433 فرحناز ناصری _ خارج از کشور _ 48017 تهران

434 اسکندر ناصری علی بابا فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

435 اسمعیل نجفی ولی زنجان منصور علمی فرد 21011 زنجان

436 فرهاد نجفی مرادعلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

437 احمد نجفی علی باز فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

438 عبدالعزیز نساج عبدالکریم بوشهر علی رحمانی 16011 کنگان

439 مرادعلی نصرالهی اصغر لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

440 غلامعلی نظری نوروز خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

441 احمد نظری پور علی اکبر خراسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

442 علیرضا نظری منش حسین تهران مهدی عباس پایدار 17291 تهران

443 رجب نعمتی سلمان مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

444 سلطانعلی نفر شلمزاری خانجان چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

445 جواد نمازی مکی حسن خراسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

446 حسین نورانی اسداله آذربایجان شرقی حمید رادجهانبانی 11258 تبریز

447 سید بیژن نوربخش کومله سید تراب گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

448 محمد نوری استادی خواجه قمر خراسان رضوی فاروق ابوبکری 19402 تایباد

449 فراحم نوری نوران انشااله اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

450 بی بی فاطمه نیازمرادی تاج گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

451 عبدالمجید نیکروان محمدحسین تهران محمد امانی 17248 تهران

452 نصرت اله واحدی رحمت الله فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

453 محمدرضا واعضیان قاسم تهران آشپزخانه 49011 تهران (تهران)

454 علی حسین ولی پور محمد تقی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد دهکردی 18003 شهرکرد

455 ابراهیم هادی ورنامخواستی شکراله اصفهان مرتضی افشار 13322 اصفهان

456 حسن همایونی حسین خراسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

457 علی همت زاده ایاز فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

458 سیاوش همتیان قلی چهار محال و بختیاری احسان الله پیکار 18005 بروجن

459 علی محمد یحیی پور غلامعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

460 قربان یعقوبیان سالار مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

461 سیدابوالقاسم یقطین سیدکمال فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

462 رحمت یوسفی ابندانسری جونی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

463 ابوبکر یوسفی علی آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

464 جواد یونسی زاده شیرعلی البرز کاظم دهقان طزرجانی 41021 کرج

465 مجید یونسیان هادی تهران حسین غلامی 17775 تهران
برچسب ها:
انتشار یافته: 9
در انتظار بررسی:0
United States
15:31 - 1394/07/09
خدا رحمت اشان کنه با چه عشقی رفتند حج
Iran, Islamic Republic of
16:44 - 1394/07/09
واقعا غم انگیزه
خدا به خانواده هاشون صبر بده
Iran, Islamic Republic of
18:01 - 1394/07/09
حالا برادران و خواهران سنی گلستانی نماز عیدقربان خودتون با عربستان یکی کنید
عرب های که دلشون برای هیچ کس نسوخت
Iran, Islamic Republic of
18:02 - 1394/07/09
هر قدر هم آدم لعنت میفرسته جگر آتش گرفته اش خنک نمیشه از این ظلم!
Iran, Islamic Republic of
19:52 - 1394/07/09
ترو به اون خدا کعبه رفتن به حج را 5 سال توقف کنند بینید این ال سعود خبیث چطور التماس میکنن
Iran, Islamic Republic of
22:25 - 1394/07/09
جا داردبنده هم به نوبه خود به خانواده های معززوداغدار ازصمیم قلب تسلیت عرض کنم واز خداوند متعال برای بازماندگان شان صبر جمیل مسُلت مینمایم. و اگر مقام ولایت عظما حضرت امام خامنه ای حکم جهاد راصادر نمایند آل سعود را با خاک یکسان میکنیم
Iran, Islamic Republic of
02:35 - 1394/07/10
خدایا به حرمت امام زمان روحشان را شاد بفرما و این حجاج آبرودار را در قیامت به شفاعتمان برسان.الهی آمین.
Iran, Islamic Republic of
07:03 - 1394/07/10
خداوند همشون رو ببخش و بيامرزه
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج