مشاور نجفی: دلیل استعفای شهردار راز مگو است
۷۰۳۲۸۰
۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۵
۳۶۴۸ 
مي‌گويد برنامه برج ميلاد، يک سناريوي از پيش طراحي‌شده بود که فرد مزبور هم شناسايي شده است. اين صحبت‌هاي غلامعي رجايي، مشاور رسانه‌اي محمدعلي نجفي، شهردار مستعفي تهران است که در يکي، دو ماه پاياني از عمر شهرداري نجفي، به مجموعه نيروهاي او اضافه شده بود.

روزنامه شرق نوشت: مي‌گويد برنامه برج ميلاد، يک سناريوي از پيش طراحي‌شده بود که فرد مزبور هم شناسايي شده است. اين صحبت‌هاي غلامعي رجايي، مشاور رسانه‌اي محمدعلي نجفي، شهردار مستعفي تهران است که در يکي، دو ماه پاياني از عمر شهرداري نجفي، به مجموعه نيروهاي او اضافه شده بود. با رجايي درباره پشت پرده‌هاي استعفاي نجفي صحبت کرديم. رجايي نیز تأكيد دارد بحث بيماري نجفي علت اصلي استعفاي او نبود. ضبط را خاموش کردم، درباره علت‌العلل استعفاي نجفي صريح‌تر صحبت کرد که امکان انعکاس آن وجود نداشت. ماحصل اين گفت‌وگو را در پي مي‌خوانيد:

درباره استعفاي آقاي نجفي دو نظر وجود داشت؛ يک نظر که بر بيماري او پافشاري دارد و نظر ديگري که علاوه بر بيماري، فشارها را دليل استعفا مي‌داند. لطفا بفرماييد فشارها از چه زماني آغاز شد؟

بيماري ايشان بهانه نيست، اما همه ماجرا هم اين نيست. عواملي دخيل بود که از قبل از آمدن ايشان، اين عوامل مطرح بودند. به نظر من، جريان اصلاح‌طلب بعد از پيروزي ٢١ بر هيچ در انتخابات شوراها، تحليل درستي انجام نداد و نتوانست ارزيابي درستي از اين مطلب داشته باشد که مخالفت‌هايي که با آمدن نجفي مي‌شود، در نهايت منتج به نتيجه خواهد شد. درواقع غرور و سرخوشي پيروزي ٢١ –هيچ، شورا را به اين نتيجه رسانده بود که هرکسي را که انتخاب کنند، او مي‌تواند به کار خود ادامه دهد. با اين حال، نجفي در هفت‌ماهه عملکرد خود، کارنامه پذیرفته‌شده‌ای ارائه داد و شورا هم از او راضي بود و بودجه شهرداري را به نحوي که آقاي نجفي مي‌خواست، تصويب کرد.

 ايشان مي‌گويد بيماري علت اصلي استعفاست؛ اما من و دوستان ديگري که از نزديک با ايشان در ارتباط هستيم، برخلاف ايشان که بنا بر ملاحظاتي گفتند بيماري اصل است، معتقدیم اثر عوامل مشدد از جهاتي نه‌تنها کمتر نبوده که شايد بيشتر بوده باشد.

منظور شما اين است كه وضعيت بيماري تا اين اندازه حاد نبود که آقاي نجفي بخواهد به‌سرعت کنار برود و دنبال برنامه‌هاي بستري‌شدن باشد؛ يعني اگر بحث عوامل مشدد پيش نمي‌آمد، ايشان با وجود بيماري به کار خود ادامه مي‌داد؟

من اينجا هرگونه رابطه بين استعفاي ايشان و صحبت‌هاي دادستان کل کشور را رد مي‌کنم. اصلا شورا کاري به دادستاني نداشته است که حالا بخواهد جا بخورد و اين سخن دادستاني را اولتيماتوم در نظر بگيرد. يا مثلا آقاي نجفي ملاحظه‌اي داشته باشد که بخواهد با صحبت‌هاي دادستاني، دوباره استعفا بدهد؛ چنين موضوعي مطرح نبوده است.

چه چيزي باعث شد فشارها تا اين اندازه تشديد شود که کار بخواهد به استعفا کشيده شود؟ فشارها از چه زماني شروع شد؛ چون يکي، دو ماه قبل از استعفا، اقاي نجفي اعلام کرده بود در برابر فشارها ايستادگي خواهد کرد. در واقع شدت فشارها تا کجا پيش رفت که آقاي نجفي را مجبور به استعفا کرد؟

 موضوع اول، تضعيف جريان اصلاح‌طلب است؛ تا جايي که به مردم القا کنند ديگر نبايد به اين جريان رأي داد. اين در حالي است که دست اصلاح‌طلبان در شوراي شهر هم پر است، به‌ويژه با تخلفاتي که ازدوره قبل شهرداري به دست آورده‌اند. فرض کنيد دوهزارو ٧٠٠ نفر کارت نمي‌زدند اما حقوق دريافت مي‌کردند. يا يک فردي شناسايي شده که سه سال حقوق مي‌گرفته اما سر کار نمي‌آمده است. همچنين تعدادي شناسايي شده‌‌اند که اينها گواهي پايان خدمت ندارند و با برگه معافيت از تحصيل مشغول به کار هستند. در حالي که اين معافيت صرفا براي مردودنشدن است تا فرد بتواند ادامه تحصيل دهد و او را براي خدمت سربازي اعزام نکنند، نه اينکه کار نکند. اخيرا گزارشي بود که يکي از سازمان‌هاي تابعه شهرداري که نام آن را نمي‌برم، ٥٠ ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کرده است. در حالي که شهرداران هم يک‌سوم اين عدد حقوق نمي‌گرفتند. اصلاح‌طلبان خواستند با اين وضعيت به سمت مبارزه با غول فساد بروند و کارهايي هم در اين زمينه انجام دادند.

احضاريه پنج روز فرصت داشته است، ولي همان روزي که صادر شده، به در منزل آقاي نجفي برده‌اند؟!

بله. آقاي نجفي در جلسه شورا گفت که حتي همسر من ترسيده بود و من خودم رفتم احضاريه را گرفتم. حتي تعجب کردم که چرا در منزل آورده‌اند، مي‌توانستند صبح به شهرداري بياورند.

دقيقا چه برخوردي داشته‌اند؟

خودش توضيح داده است. آقاي نجفي گفته که بازپرس به شهردار گفته که بازداشتش مي‌کند، او هم گفته خب، بازداشت کنيد! بعد ظاهرا آقاي قطبي، معاون دادستان گفته است که حالا ايشان يک کفيل هم بياورد، قبول است. الان هم پرونده ظاهرا مفتوح است... .

پرونده با چه عنوان اتهامي مفتوح است؟

دادستان گفته است که با عنوان ترويج فساد و فحشا اين پرونده مطرح است. در حالي که روح آقاي نجفي هم از اين موضوع خبر نداشت. من مطلع هستم. مسئول برنامه که مسئول بانوان شهرداري است هم گفت که من دقيقه نود متوجه شدم، به من هم جزئيات را نگفتند و فقط اطلاع دادند که چند کودک گل‌افشاني مي‌کنند. اين را هرکسي متوجه شود، خب مي‌گويد ايرادي ندارد. اين دقيقا سناريو بوده است. فيلم را از زاويه‌اي گرفتند که اين کودکان نقش پررنگي داشته باشند.

يعني يک برنامه از پيش تعيين‌شده بوده است؟

قطعا سناريو بوده است. اينکه کسي از آن مراسم فيلم‌برداري کند و بعد هم افرادي که کار هنري کرده‌اند، گفته‌‌اند که اصل ماجرا، آن گروه کُر بوده است، اما در فيلم، رقص کودکان برجسته شده است. بنابراين قطعا اين موضوع سناريو بوده و فرد موردنظر هم شناسايي شده است.

با فرد مزبور صحبت شده يا احيانا برخوردي صورت گرفته؟

من اين را پيگيري نکردم. اما اسم فرد مشخص است و روشن شده که کجا نشسته و از چه زاويه‌اي فيلم را گرفته است. حتي تصوير اين فرد موجود است. سناريويي بود که شهردار را به حاشيه ببرد. شايد هم آقاي نجفي اين ماجرا را پيامي تلقي کرده باشد. اما من با شناختي که از روحيه نجفي دارم، مي‌دانم احضار خود را پيام تلقي نکرده است.

اما تصور و تلقي ما اين بود که ماجراي احضار، نشانه‌اي بر نخواستن ايشان است؟

بله. نشانه نوعي حساسيت و نخواستن بود. ولي دليل استعفا نبود.

با توجه به اينکه شما در اين سيستم بوديد و احتمالا اين چند روز هم در جریان صحبت‌ها و نظرها بودید، فکر مي‌کنيد گزينه‌هاي پيشنهادي چه کساني هستند؟

مي‌توانم بگويم گزينه‌ها از چند جهت مي‌تواند مطرح باشد؛ يعني فردي را از داخل شهرداري انتخاب کنند، مثل آقاي حناچي که سرپرستي ايشان جدي بود. من خودم شنبه از آقاي نجفي پرسيدم حالا شما مي‌خواهيد برويد، چه کسي مدنظر شماست براي سرپرستي؟ گفتند حناچي. اما مطرح‌کردن جهانگيري و عارف، خنده‌دار است. در حدي که من مي‌دانم حرف‌هاي درستي نيست و من نشنيدم که با آقاي عارف صحبتي شده باشد و مي‌دانم که شورا به اين سمت نخواهد رفت. من پيشنهاد يکي از وزرا را به صورت خصوصي با آقاي هاشمي مطرح کردم که ايشان تأملي کرد. همچنين از نظر من تيپي مثل محمد فروزنده که بسيار فرد پخته و عاقلي است، مي‌تواند مطرح باشد.

فکر مي‌کنيد در آينده نزديک که نه، اما ممکن است روزي بخواهند درباره اصل ماجرا صحبت کنند؟

اين آقاي نجفي که من در اين چند ماه همکاري ديدم، نخواهد گفت و صلاح هم نيست. حتي در جلسه شورا گفتند که پذيرفتن استعفا هزينه دارد، آقاي نجفي گفتند که شما بپذيريد و هرچه هست به گردن من بيندازيد و هزينه‌اش را من مي‌دهم، همه را به پاي من بنويسيد.

انتشار یافته: 11
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
08:18 - 1397/01/27
خب نجفی میگفت بهشون که نرقصن،، توطئه خنثی میشد
مدیریت لیاقت میخاد
Iran, Islamic Republic of
10:14 - 1397/01/27
یواش یواش از شهردار سابق یه بت بسازید
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
این هم بت شما:‌قالی باف
تخلفاتي که ازدوره قبل شهرداري به دست آورده‌اند. فرض کنيد دوهزارو ٧٠٠ نفر کارت نمي‌زدند اما حقوق دريافت مي‌کردند. يا يک فردي شناسايي شده که سه سال حقوق مي‌گرفته اما سر کار نمي‌آمده است. همچنين تعدادي شناسايي شده‌‌اند که اينها گواهي پايان خدمت ندارند و با برگه معافيت از تحصيل مشغول به کار هستند. در حالي که اين معافيت صرفا براي مردودنشدن است تا فرد بتواند ادامه تحصيل دهد و او را براي خدمت سربازي اعزام نکنند، نه اينکه کار نکند. اخيرا گزارشي بود که يکي از سازمان‌هاي تابعه شهرداري که نام آن را نمي‌برم، ٥٠ ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کرده است. در حالي که شهرداران هم يک‌سوم اين عدد حقوق نمي‌گرفتند.
Iran, Islamic Republic of
11:46 - 1397/01/27
بجای کار برای مردم تمام نیروی خود را صرف دعواهای جناحی میکنند .البته اینگونه دعواها چنانچه در دوران قبل هم دیده شد هم باعث خسارت فراوان برای مردم هم دلسردی و ناامیدی از جناها خواهد شد آنها باید در عمل حسن نیت خود را در اعتماد و رای مردم به خودشان نشان دهند نه فقط فکر پست و مقام و این درگیریها شوند و خدمت به مردم به حاشیه برود
Iran, Islamic Republic of
11:52 - 1397/01/27
کاشکی حداقل فقط این "راز مگو" ها و "بگم بگم " ها و "نمیشه گفت " ها و اینجور مسخره بازیها تموم میشد دیگه
Iran, Islamic Republic of
14:29 - 1397/01/27
بگم بگم،رازگونه،مصلحت و...ادبیات سیاسی مملکت ماست!؟
Iran, Islamic Republic of
15:24 - 1397/01/27
دلیلش بی عرضگی خودش است.
Iran, Islamic Republic of
16:00 - 1397/01/27
این مسخره بازی ها چیه درآوردین؟ هدفتون پیچیده کردن قضیه و گمراه کردن افکار عمومیه؟
خودتون ۱۰۰ جور حرف زدید . شهردادر خودش یه چیز دیگه میگه . شورا هر کس یه نظری میده . خیلی مسخره گرفتین همه چیو . خاله بازی که نیست !
Iran, Islamic Republic of
17:16 - 1397/01/27
تخلفاتي که ازدوره قبل شهرداري به دست آورده‌اند. فرض کنيد دوهزارو ٧٠٠ نفر کارت نمي‌زدند اما حقوق دريافت مي‌کردند. يا يک فردي شناسايي شده که سه سال حقوق مي‌گرفته اما سر کار نمي‌آمده است. همچنين تعدادي شناسايي شده‌‌اند که اينها گواهي پايان خدمت ندارند و با برگه معافيت از تحصيل مشغول به کار هستند. در حالي که اين معافيت صرفا براي مردودنشدن است تا فرد بتواند ادامه تحصيل دهد و او را براي خدمت سربازي اعزام نکنند، نه اينکه کار نکند. اخيرا گزارشي بود که يکي از سازمان‌هاي تابعه شهرداري که نام آن را نمي‌برم، ٥٠ ميليون تومان حقوق دريافت مي‌کرده است. در حالي که شهرداران هم يک‌سوم اين عدد حقوق نمي‌گرفتند.
خب کی قراره به این ها جواب بده؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
18:23 - 1397/01/27
این راز مگو جناب م . خ هستند که دستشان در تمام پرونده ها نمایان بود
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج