تست روانشناسی: افسردگی
۷۹۵۰
۱۷ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۰:۳۵
۳۴۹۹۰ 
يك ويزيت رايگان براي شما!
موفق نبودن در تحصيل، كار يا ازدواج، از دست دادن عزيزان يا آگاهي از اين‌كه بيماري يا پيري توان ما را تحليل مي‌برد از جمله موقعيت‌هايي هستند كه اغلب موجب بروز افسردگي مي‌شوند.
برترین مجله اینترنتی ایرانبيشتر ما گاهي وقت‌ها احساس غم و رخوت مي‌كنيم و به هيچ كار و فعاليتي رغبت نداريم، حتي به فعاليت‌هاي لذت بخش. دچار شدن به نشانه‌هاي خفيف افسردگي در واقع پاسخ طبيعي آدمي به فشارهاي متعدد زندگي است. موفق نبودن در تحصيل، كار يا ازدواج، از دست دادن عزيزان يا آگاهي از اين‌كه بيماري يا پيري توان ما را تحليل مي‌برد از جمله موقعيت‌هايي هستند كه اغلب موجب بروز افسردگي مي‌شوند. افسردگي تنها زماني حالت بيماري به‌خود مي‌گيرد يا به‌اصطلاح نابه‌هنجار تلقي مي‌شود كه در عملكرد عادي و به‌هنجار ما اختلال ايجاد كند و هفته‌ها بدون وقفه ادامه يابد. اختلال‌هاي افسردگي نسبتا شايع هستند و حدود 17 درصد از ما در طول زندگي يك دوره افسردگي حاد پيدا مي‌كنيم، در اختلال افسردگي 4 مجموعه نشانه و علامت وجود دارد.  وقتي گريه مي‌كنيد...

 غم و اندوه و شاد نبودن از جمله بارزترين خصوصيات افسردگي است كه ما را درگير مي‌كند و احساس نااميدي مي‌كنيم. غالبا براي هر موضوع كوچكي به گريه مي‌افتيم و ممكن است حتي به‌خودكشي فكر كنيم. علاوه بر اين، نداشتن روزگار خوش و شادماني در زندگي گريبانگيرمان مي‌شود به اين معنا كه كارهايي كه موجب رضايت و خشنودي ما مي‌شود، ديگر شادي و شعفي در بر ندارد. اگر دچار افسردگي باشيم رفته رفته علاقه به  سرگرمي‌ها، تفريحات و كارهاي خانوادگي را از دست مي‌دهيم و نسبت به چيزهايي كه قبلا رضايت آفرين و خشنود‌كننده بوده، كششي احساس نمي‌كنيم و احساس مي‌كنيم علاقه و محبت به مردم را از دست داده‌ايم.   وقتي اعتمادبه نفس نداريد...

 نشانه‌هاي اصلي اختلال شناختي به‌صورت افكار و انديشه‌هاي منفي ظاهر مي‌شود، اعتمادبه‌نفس‌مان كم مي‌شود، خودمان را نالايق و ناشايست مي‌دانيم و خود را به دليل خطاهاي‌مان سرزنش مي‌كنيم و نسبت به آينده احساس نااميدي داريم و در اين‌كه بتوانيم كاري براي بهبود حال خود انجام دهيم ترديد داريم، انگيزه خود براي انجام كارها را از دست مي‌دهيم و قادر نيستيم فعاليت جديدي را شروع كنيم، احساس مي‌كنيم حافظه مان تحليل رفته و مطالب را فراموش مي‌كنيم .  وقتي خسته  هستيد...

 نشانه‌هاي جسماني و فيزيكي افسردگي شامل تغيير اشتها و اختلال خواب، خستگي، بي‌جان و بي‌رمق بودن است. در دوران افسردگي بيشتر فكرهاي‌مان در مورد خودمان است تا در مورد رويدادهاي بيروني و در نتيجه درد و رنج كوچكي را ممكن است بسيار بزرگ كنيم و نگران سلامت خود بشويم،   وقتي انگيزه‌اي نداريد...

 انگيزه ما براي زندگي كاهش پيدا مي‌كند به اين معنا كه به فعل پذير بودن تمايل پيدا كرده و قادر به راه‌اندازي كارها نيستيم، دچار بي‌ابتكاري و ‌پيگيري نكردن و استمرار در كارها مي‌شويم، با توجه به اين تصوير از نشانه‌هاي افسردگي، اين بيماري مي‌تواند اختلالي فرساينده باشد و بسيار طولاني شود. براي اين‌كه تشخيص افسردگي براي‌مان مطرح شود لزومي ندارد كه همه 4 دسته نشانه در ما وجود داشته باشد بلكه هر چه نشانه‌هاي بيشتري از اين 4 دسته در ما باشد، اطمينان بيشتري خواهد بود كه گرفتار افسردگي شده‌ايم. پرسشنامه زير شامل 21 گروه عبارت است. بعد از خواندن هر گروه از عبارات، دور شماره‌هاي(صفر،  1،  2،  3 )كه بيانگر بهترين احساس شما در طول 2 هفته اخير و حتي مدت زمان بيشتر است، دايره بكشيد. حتما قبل از تصميم‌گيري، همه عبارات يك گروه را به دقت بخوانيد:    

افسردگي بين مردم شايع است و حدود 17 درصد از مردم در طول زندگي يك دوره افسردگي حاد پيدا مي‌كنند

1 - صفر- احساس غم نمي‌كنم.   
 
 1- احساس غم مي‌كنم.     
 2- هميشه غمگينم و نمي‌توانم از آن خلاص شوم.   
 3- آنقدر غمگين و افسرده‌ام كه طاقتم تمام شده است.

2 - صفر- نسبت به آينده نااميد نيستم.
 
 1- احساس نااميدي نسبت به آينده دارم.      
 2 - احساس مي‌كنم چيزي ندارم كه به انتظار آن بنشينم .   
 3- آينده اميدوار‌كننده نيست و چيز مثبتي رخ نخواهد داد.

3- صفر- احساس آدم‌هاي شكست‌خورده را ندارم.    
 
 1- احساس مي‌كنم بيشتر از افراد عادي جامعه شكست‌خورده‌ام.   
 2- به زندگي گذشته‌ام كه نگاه مي‌كنم، شكست‌هاي زيادي را مي‌بينم.  
 3- احساس مي‌كنم فرد كاملا شكست خورده‌اي هستم.

4- صفر- همچون گذشته به من احساس رضايت (لذت) دست مي‌دهد. 

 1- همچون گذشته از چيزها لذت نمي‌برم.   
 2- ديگر از هيچ‌چيز احساس رضايت به من دست نمي‌دهد.   
 3- از همه چيز احساس نارضايتي و كسالت به من دست مي‌دهد.

5- صفر- احساس تقصير و گناه خاصي نمي‌كنم.

 1-  گاهي احساس تقصير و گناه مي‌كنم .      
 2- بيشتر اوقات احساس تقصير و گناه مي‌كنم.  
 3- هميشه احساس تقصير و گناه مي‌كنم.

6- صفر- احساس نمي‌كنم كه دارم مجازات مي‌شوم.
  
 1- احساس مي‌كنم كه ممكن است مجازات شوم .   
 2- در انتظار مجازات شدن هستم.
 3- احساس مي‌كنم كه دارم مجازات مي‌شوم.

7 - صفر- از دست خودم ناراحت نيستم. 

 1- از دست خودم ناراحت هستم.
 2- از خودم بدم مي‌آيد.
 3- از خودم نفرت دارم.

8- صفر- احساس نمي‌كنم بدتر از ديگران هستم. 

1- نسبت به ضعف‌ها و اشتباهات، به‌خودم ايراد مي‌گيرم.    
2- هميشه خود را به دليل خطاهايم سرزنش مي‌كنم.     
3- هر چيز بدي كه اتفاق بيفتد، من خودم را سرزنش مي‌كنم.

9- صفر- هيچ فكري براي از بين بردن خودم در سر ندارم.  

 1- فكرهايي براي از بين بردن خودم در سر دارم ولي به آن‌ها عمل نمي‌كنم.   
 2- دلم مي‌خواهد خود را از بين ببرم.     
 3- اگر مي‌توانستم حتما خودم را از بين مي‌بردم.

10 - صفر- بيش از معمول گريه نمي‌كنم . 
 
 1- در حال حاضر بيشتر از گذشته گريه مي‌كنم.   
 2- هميشه گريه مي‌كنم .    
 3- در گذشته مي‌توانستم گريه كنم ولي حالا با آن‌كه مي‌خواهم، نمي‌توانم.

11- صفر- زودرنج‌تر از معمول نيستم. 
  
 1- من بيشتر از گذشته حساس هستم و زود رنجيده خاطر مي‌شوم.  
 2- من هميشه احساس رنجش و تحريك‌پذيري مي‌كنم.  
 3- حس مي‌كنم ديگر چيزي نمي‌تواند مرا برنجاند و تحريك پذيرم كند.

12 - صفر- علاقه‌ام را نسبت به ديگران از دست نداده‌ام (به ديگران علاقه‌مند هستم).

 1-كمتر از گذشته نسبت به ديگران علاقه‌مند هستم.  
 2- بيشتر از گذشته علاقه‌ام را به ديگران از دست داده‌ام.  
 3- ديگر به كسي علاقه‌اي ندارم.

13 - صفر- به‌خوبي گذشته، مي‌توانم تصميم‌گيري كنم.
  
 1- بيشتر از گذشته تصميم‌گيري‌ها را به تعويق مي‌اندازم.  
 2- نسبت به گذشته، تصميم‌گيري برايم مشكل‌تر است.   
 3- ديگر به هيچ وجه قادر به تصميم‌گيري نيستم.

14 - صفر- قيافه‌ام بدتر از گذشته نيست .  
 

 1- نگرانم كه پير و زشت به‌نظر برسم .   
 2- احساس مي‌كنم تغييرات دائمي در ظاهرم به‌وجود آمده كه مرا زشت جلوه مي‌دهد.
 3- باور دارم كه قيافه‌ام زشت است.

15 - صفر- به‌خوبي گذشته مي‌توانم به كارهايم برسم.
   
 1- براي شروع كارها، تلاش بيشتري بايد انجام دهم.    
 2- براي انجام كارها، بايد به‌خودم خيلي فشار بياورم.  
 3- اصلا نمي‌توانم دست به كاري بزنم.

 16- صفر- به‌خوبي گذشته مي‌توانم بخوابم.

 1- به‌خوبي گذشته نمي‌توانم بخوابم.     
 2- يك تا 2 ساعت زودتر از گذشته برمي‌خيزم و ديگر نمي‌توانم بخوابم.
 3- چند ساعت زودتر از گذشته برمي‌خيزم و ديگر نمي‌توانم بخوابم.

17 - صفر- بيشتر از گذشته خسته نمي‌شوم.
 
    
 1- سريع‌تر از گذشته خسته مي‌شوم .    
 2- تقريبا از انجام هر كاري خسته مي‌شوم.
 3- آنقدر خسته‌ام كه نمي‌توانم دست به هيچ كاري بزنم.

18 - صفر- اشتهايم بدتر از گذشته نيست.  
  
 1- اشتهايم به‌خوبي گذشته نيست.    
 2- حالا اشتهايم خيلي كم شده است.   
 3- اصلا نسبت به هيچ‌چيز اشتها ندارم.

19 - صفر- به تازگي وزنم زياد كم نشده است.   
 
 1- بيش از 5/2 كيلو وزنم كم شده است.   
 2- بيش از 5 كيلو وزنم كم شده است.     
 3- بيش از 10 كيلو وزنم كم شده است.

20 - صفر- بيش از معمول نگران سلامتم نيستم.

 1- درباره مسائل جسمي مانند دردها، ناراحتي معده يا يبوست نگرانم.   
 2- درباره مسائل جسمي خيلي نگرانم و نمي‌توانم فكرم را از آن دور كنم .
 3- آنقدر در مورد مسائل جسمي نگرانم كه نمي‌توانم درباره چيز ديگري فكر كنم.

21 - صفر- به‌تازگي هيچ تغييري را در ميل جنسي‌ام احساس نكرده‌ام.

 1- كمتر از گذشته ميل جنسي دارم.  
 2- در حال حاضر ميل جنسي‌ام بسيار كم شده است.  
 3- ميل جنسي‌ام را كاملا از دست داده‌ام.

   درجه افسردگي شما

براي محاسبه نتايج، هر عبارتي را كه انتخاب كرده‌ايد، نمرات كنار آن را با هم جمع بزنيد، از آنجايي‌كه تعداد سوالات 21 عدد بوده است و بالاترين نمره هر عبارت 3 است، حداكثر نمره مقياس 63 خواهد بود،   با توجه به نمره‌اي كه به دست آورده‌ايد و ميزان افسردگي‌تان مي‌توانيد به روانكاوان و روان‌پزشكان مراجعه كرده كه اگر لازم بود هم مورد روان درماني، رفتاردرماني و حتي دارو درماني قرار بگيريد.

  • امتياز 0 - 28 هيچ يا كمترين حد
  • امتياز 29 - 31 خفيف
  • امتياز 32-39  متوسط
  • امتیاز 40 به بالا و خیم  
انتشار یافته: 37
در انتظار بررسی:1
Iran, Islamic Republic of
14:14 - 1390/06/19
خیلی جالب وواقعی بود ازتون ممنونم
Iran, Islamic Republic of
17:39 - 1390/06/19
سلام.از مطالبتون ممنونم.من از مطالبتون واسه سایتم استفاده میکنم.ولی این عکساتونو اگه آدرستونو بردارید بهتره.یا اینکه کوچیک اون پایین بذارید.اکثرا منبع رو مینویسن دیگه لازم به درج آدرستون با این اندازه نیست.باز هم ازتون ممنونم
Iran, Islamic Republic of
01:02 - 1390/06/20
خیلی مطالب خوبیست اما اگر یه کم
قوی تر و مطالب جالب تری بزارید ممنون میشم.
Iran, Islamic Republic of
18:41 - 1390/06/20
eyval khili matlabe khobi bod
United Kingdom
11:29 - 1390/06/21
kheyli jaleb bood.emtiazam shod 8.kheyli khoshhalam k salemam.omidvaram hame salamat bashan
Iran, Islamic Republic of
15:57 - 1390/06/21
هنوز كامل اين مطلبو نخوندم.اما ميدونم جالبه.
من عاشق تست روانشناسيم(از باب راس)
(-:
Iran, Islamic Republic of
22:46 - 1390/06/21
من فکر میکردم افسرده هستم.امتیازم 18 شد ولی انگار خدا رو شکر افسرده نیستم.مرسی از مطلب خوبتون
Iran, Islamic Republic of
11:30 - 1390/06/23
ممنون جالب بود امتیازم 8شد
Iran, Islamic Republic of
22:28 - 1390/06/23
مرسی فکر میکردم افسرده ام ولی 20 شدم
Iran, Islamic Republic of
18:53 - 1390/07/02
fekr mikonam vagheei nabashe man pishe ravanshenas raftam gofte afsordegiye khafif dari vali testam dar inja shod 2
 
United States
16:34 - 1390/07/04
این تست را از کدوم منبع گرفتین؟تا چه حد بهش اطمینان دارین؟دونستنشون مهمه .مرسی
United States
10:02 - 1390/07/11
امتیازم 10 شد
میدونم حسم مقطعیه
ولی کلا تستتون مرجع خوبی نیست
Iran, Islamic Republic of
13:38 - 1390/07/11
ممنون امتیازم 28 شد خیالم راحت شد که افسردگی ندارم آخه همیشه فکر میکردم افسردگی دارم یه بارم دکتر رفتم گفت کمی داری ولی اون برای اولای زندگی زناشوییم بود الان فکر میکنم بهتر شدم
Iran, Islamic Republic of
11:47 - 1390/07/13
lمرسی امتیازم خوب بود. ولی میخواستم ببینم این تستی که اینجا قید شده تا چه اندازه واقعیت داره؟
United States
16:47 - 1390/07/17
از اونجایی که من خیلی منتظر بودم یکی و به خصوص نویسنده این مطلب جوابمو بده که نداد میخوام قصدمو در مورد طرح این سوال بگم
بچه ها خواهش میکنم به این تست فقط از جنبه تفریحی نگاه کنین چون اولا معلوم نیس از چه منبعی گرفته شده وآیا مطمئن هست یا نه.و دوم اینکه حتی یه تست کاملا معتبر باید توسط یه روان شناس گرفته بشه
بچه ها در کل بگم سرکارید
Iran, Islamic Republic of
20:04 - 1391/01/19
سلام خدايه من امتيازم 36 شد بدجور از زندگي خسته شدم از دسته خواهرشوهرام و مادر شوهرم از خدا ميخواهم بميرن يا من بميرم خلاصه از اين زندگي نكبت خلاص شم به قران خيلي خسته شدم
Iran, Islamic Republic of
00:12 - 1391/01/28
منبع را ذکر نکرده اید لطفا هرکس مطلبی مینویسه منبع را هم بیاورد
Iran, Islamic Republic of
10:48 - 1391/02/05
ba inke 23 shodam ama fek nemikonam afsorde nistam
kheili khastam...
Iran, Islamic Republic of
16:48 - 1391/10/21
اعتقادندارم چون واقعانابودم اما کم درومد
Iran, Islamic Republic of
09:35 - 1392/06/17
خوب بود. من 41 آوردم ولی فکر نمی کردم وضعم اینقدر حاد باشه. البته زندگیم کلا مختل شده . علاقه ای به خوردن هیچ قرص و داروئی ندارم. هیچ دوره درمانی را کامل نمیکنم و از رفتن پیش دکتر دیگه خسته شدم .
Iran, Islamic Republic of
19:08 - 1392/08/28
تست های افسردگی همه خوبن چون میزانمونو میسنجیم. میزان افسردگی که همه دارن
Iran, Islamic Republic of
14:20 - 1392/12/18
22 شدم اما فک نکنم افسرده نباشم ،وضع روحیم 6 یا 7 ماهی میشه وخیمه...فک کنم تستا دقیق نباشن...
United States
12:48 - 1393/01/28
باعرض سلام مطالب بسیار ارزنده بود چطور باید فهمید که آدم بخودش دروغ نمگوید.
Iran, Islamic Republic of
23:20 - 1393/01/31
عالی بود به خودم امیدوار شدم
Iran, Islamic Republic of
01:34 - 1393/10/19
منبع تستا فکرکنم بک باشه که خیلیم منبع خوب ومطمعنیه کلا معروفه من که تستو زدم واقعی بود شدم 38 ازبچگی افسردگی داشتم الانم که نامزدیم بهم خورده عود کرده
Iran, Islamic Republic of
01:02 - 1394/01/11
40درومد تستم و فکنم درسته
Iran, Islamic Republic of
14:58 - 1394/01/17
عالی بود ممنون
Iran, Islamic Republic of
20:34 - 1394/03/11
من 24 شدم ولی خودم حس میکنم افسردگی دارم دیگه سخته شدم
Iran, Islamic Republic of
01:42 - 1394/03/18
من 24 شدم ولی خودم حس میکنم افسردگی دارم دیگه سخته شدم
United Kingdom
18:19 - 1394/04/02
خیلی افسردن اما چرا 28 دراومد??'
Iran, Islamic Republic of
06:02 - 1394/04/09
ممنونم
تخ
Iran, Islamic Republic of
14:33 - 1397/03/31
۳۴میدونستم افسرده شدم.لعنت به شوهروشوهرداری.
Iran, Islamic Republic of
20:33 - 1398/03/30
48 در اومد میدونستم اوضاعم وخیمه همین روزا خودمو میکشم
Iran, Islamic Republic of
00:17 - 1398/08/15
۴۲ شدم به لحظه های مرگم دارم نزدیک میشم لعنت به هرچی مرد خوش گذرون دروغ گو
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج