محرومیت سنگین در انتظار نیمار
۸۵۷۸۲۰
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۷
۳۳۲۱ 
روزنامه سان انگلیس مدعی شد که به خاطر برخورد با هوادار "رن" محرومیت سنگینی در انتظار نیمار است.

ایسنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به نقل از سان، پا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ژر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من در فینال جام حذفی فرانسه با وجود اینکه نیمار را بعد از چندین هفته در ترکیب اصلی داشت در ضربات پنالتی برابر "رن" تن به شکست داد و نتوانست جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

بعد از این دیدار نیمار که به شدت از حذف تیمش ناراحت و عصبی بود با یک هوادار "رن" که در حال فیلمبرداری از او بود، برخورد کرد و نزدیک بود که کار به جاهای باریک هم کشیده شود.

این حرکت نیمار با انتقادهای زیادی مواجه شد و حتی خود توماس توخل، سر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی پا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ‌‌‌‌‌‌‌سن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ژر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من هم آن را محکوم کرد.

روزنامه سان در این باره نوشت که محرومیت سنگینی در انتظار نیمار است و به احتمال خیلی زیاد کمیته انضباطی فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبال فرانسه این بازیکن برزیلی را بین پنج تا هشت جلسه با محرومیت مواجه خواهد کرد.

نیمار پیش از این هم به خاطر اعتراض به کمک داور ویدئویی دیدار تیمش با منچستر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یتد در لیگ قهرمانان اروپا با محرومیت سه جلسه‌ای مواجه شده بود.

این بازیکن برزیلی فصل ناامید کننده‌ای را با پا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ‌‌‌‌‌‌‌سن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ژر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من پشت سر گذاشت و بیشتر بازی‌ها را به خاطر آ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیب‌دیدگی دور از میادین بود و نتوانست زمینه ساز موفقیت پا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ژر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌من در لیگ قهرمانان اروپا شود و این تیم در دیدار برابر منچستر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یتد در مرحله یک هشتم نهایی حذف شد.

برچسب ها:
انتشار یافته: 3
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
10:26 - 1398/02/10
مثل ایران که دژاگه هوادارو چکو لگدی میکنه ولی یه جلسه تعلیقی محرومش میکنن کثیف ترین فوتبال دنیارو داریم چون کمیته انضباطی از همه بخشهایرفوتبالیمون فاسد تره
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
هواداری ک میاد وسط زمین زیر گوش بازیکن میزنه رو باید له کرد نه فقط چک و لگد خالی.خیلبم کار خوبی کرد دژاگه دمشم کرد
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
اون هوادار باید دادگاهی شه
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج