شورای شهر شمیرانات: «باستی هیلز» قانونی است
۸۸۴۶۸۸
۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۴
۵۱۷۶ 
رئیس شورای شهرستان شمیرانات گفت: همه چیز شهرک «باستی هیلز» قانونی است فقط دیواره‌های شهرک غیرقانونی است.

خبرگزاری فارس: رئیس شورای شهرستان شمیرانات گفت: همه چیز شهرک «باستی هیلز» قانونی است فقط دیواره‌های شهرک غیرقانونی است.