منابع پرداخت یارانه جدید تامین شد
۹۲۹۹۳۸
۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۲
۲۹۴۱۴ 
یک مقام مطلع درباره پرداخت یارانه جدید بنزینی به مردم گفت: لیست 18 میلیون خانوار جمع‌بندی شده، منابع مورد نیاز نیز تامین شده و در اختیار خزانه قرار گرفته و پس از تصویب در دولت پرداخت خواهد شد.

خبرگزاری فارس،: در جلسه عصر امروز هیات وزیران موضوع پرداخت کمک معیشتی دولت از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین در دستورکار قرار گرفته و برنامه‌ریزی شده به زودی و در چند روز آینده اولین پرداختی از این محل به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفته نوبخت، 18 میلیون خانوار و حدود 60 میلیون نفر مشمول کمک معیشتی دولت از محل افزایش قیمت بنزین می‌شوند.

در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بر پرداخت هرچه سریع‌تر این کمک معیشتی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم تاکید شد. همچنین احمد توکلی روایتی از جلسه با مقام معظم رهبری ارائه کرد که مقام معظم رهبری به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رئیس جمهور گفته اند که خوب بود همزمان با اجرای طرح اولین پرداخت نقدی یارانه صورت بگیرد، ولی حالا که انجام نشده لازم است زودتر اقدام کنید.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت ماهانه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 18 میلیون خانوار رقمی حدود 2500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در سال 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دست خواهد آمد.

بر اساس گزارش‌ها، روال کار برای پرداخت یارانه یا کمک معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین بدین گونه است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لیست مربوط به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 60 میلیون نفر واجد شرایط دریافت این بسته را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازمان برنامه و بودجه ارائه خواهد کرد و شماره حساب سرپرستان خانوار از سازمان هدفمندی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خزانه‌داری کل کشور ارسال و از سوی خزانه‌داری برای مردم واریز می‌شود.

طبق گفته مسئولان، خانوار یکنفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار نفر، سه نفره 138 هزار تومان، چهارنفره 172 هزار تومان و پنج نفره 205 هزار تومان دریافت می‌کنند.

یک مقام مطلع به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فارس گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سعی دولت بر این است که تا چند روز آینده نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یارانه نقدی جدید ناشی از مابه‌التفاوت افزایش قیمت بنزین واریز اقدام کند.

وی افزود: در حال حاضر این موضوع در جلسه هیات وزیران در حال بحث و بررسی است. لیست 18 میلیون خانواری که قرار است یارانه دریافت کنند تقریبا جمع‌بندی شده است، منابع مورد نیاز نیز تامین شده و در اختیار خزانه قرار گرفته و به محض تصویب در دولت پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز میزان منابع مورد نیاز از محل فروش بنزین با قیمت‌های جدید تامین نشده است، این منابع به صورت تنخواه از وزارت نفت تامین شده است تا در آینده با فروش بنزین جایگزین شود.

انتشار یافته: 57
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
18:44 - 1398/08/26
۴۵ تومن شد ۵۵تومن همین ؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
18:45 - 1398/08/26
خخخخ... مثلا الان داری مردمو خـر میکنی دیگه....؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
18:45 - 1398/08/26
خانواده‌‌هشت‌نفر‌چند‌است
Iran, Islamic Republic of
18:46 - 1398/08/26
در عوض ایت کار بنزین نباید یک دفعه از هزار به سه هزار می رسید
Iran, Islamic Republic of
18:47 - 1398/08/26
از جیب مردم فلک زده تامین شده خیلی بیشرفید
Iran, Islamic Republic of
18:47 - 1398/08/26
بایارانه میخواین سرمردموشیره بمالین
Iran, Islamic Republic of
18:49 - 1398/08/26
کیو گول میزنین؟ ۶۰ لیتر بزنین مال نصف ماهه. ۶۰ لیتر باید آزاد بزنیم. میشه ماهی ۱۸۰ هزار تومن اوقت نفری ۵۰ هزارتومن اضافه میکنین؟؟؟از اونطر۴ قیمت همه چی چندبرابر قراره بشه این مابه التفاوت رو کی میده؟؟؟ الهی نسل تون بسوزه.
Iran, Islamic Republic of
18:50 - 1398/08/26
خوب منبعش جیب مردمه خوب
Iran, Islamic Republic of
18:51 - 1398/08/26
همه خوب هستند تمام دولتمردان بفکر رفا مردم هستند درود بر همی این عزیزان :دیگه چه بگم که سانسور نشه؟!!!
Iran, Islamic Republic of
18:51 - 1398/08/26
من بیماری خاص هستم حتی یارانه ام به من تعلق نگرفته بعد میان پول بنزین به من بدن کی باور میکنه
Iran, Islamic Republic of
18:52 - 1398/08/26
آقا نمیخواهیم نمیخواهیم نفهمها بفهمید نمیخواهیم.
Iran, Islamic Republic of
18:58 - 1398/08/26
زودواریزکنید تابهانه ازدست اغتشاش گرهای بیشرف و میلیاردبگیرازدشمنان وکفارگرفته شود
Iran, Islamic Republic of
19:04 - 1398/08/26
باپول اونهم ۴۵ هزارتومان مردم فریب نمیخورند و انرا قطع کنید کسی شاکی نیست اما افزایش نرخ بنزین یعنی افزایش نرخ همه وهمه چی چند برابر .دزدی با چراغ ...
Iran, Islamic Republic of
19:05 - 1398/08/26
هر ماشین باید با نرخ جدید، ماهانه هفتصد هزار تومن بنزین بزنه، اونوقت نفری 50 هزار تومن یارانه میدین؟ هه.
Iran, Islamic Republic of
19:07 - 1398/08/26
من قبلا ماهی 400 هزار تومن پول بنزین میدادم، الان باید ماهی یک میلیونو دویست پول بنزین بدم.
از کجا بیاریم؟
با این 50 هزار تومن، چجوری 1 میلیونو دویست تومن پول بنزین بدم؟؟!!
Iran, Islamic Republic of
19:07 - 1398/08/26
با 50 هزار تومن میخواین دهن ملت رو ببندین؟
این 50 تومن به چه درد میخوره
United Arab Emirates
19:08 - 1398/08/26
کمک یعنی چی چرا میگن کمک معیشتی اینکه پول خودمون
Iran, Islamic Republic of
19:10 - 1398/08/26
با این 50 تومن، فقط میشه 16 لیتر بنزین زد،
با پراید با این 50 تومن فقط میشه دویست کیلومتر رفت.
با سمند و پژو، فقط صد کیلومترو خورده ای میشه رفت.
واقعا این چه طرحیه؟
مردم رو چی فرض کردی
Iran, Islamic Republic of
19:12 - 1398/08/26
بابا با چه زبونی بگیم ما فقرا این پول رو نمیخواهیم بنزین رو برگردونین به قیمت اول.اینا همش بهونه واسه تیغ زدن ما مردمه بدبخته
Iran, Islamic Republic of
19:17 - 1398/08/26
بنزین برگردونید به قیمت قبل مااین چندغازرونمیخایم
Iran, Islamic Republic of
19:20 - 1398/08/26
عنوانتون ربطی نداشتا
Iran, Islamic Republic of
19:21 - 1398/08/26
براموات دوروغگو لعنت
Iran, Islamic Republic of
19:22 - 1398/08/26
لعنت ا... علی القوم الظالمین
Iran, Islamic Republic of
19:23 - 1398/08/26
خیلی راحت می گن خرج اون 60 ملیون باید توسط اون 30 میلیون پرداخت بشه . اشکال نداره ماهم جبران می کنیم
Iran, Islamic Republic of
19:23 - 1398/08/26
واقعا دستشون درد نکنه چه کار بزرگی کردن منت گذاشتن سر مردم.خسته نباشن.نشستن دور هم بعد به این نتیجه رسیدن،چقدر بد بخت شدیم ما
Iran, Islamic Republic of
19:32 - 1398/08/26
نمیخوایم بنزین همون ۱۰۰۰تومان پول اضافه مال خودتون
Iran, Islamic Republic of
19:35 - 1398/08/26
بهترین منابع برای پرداخت یارانه در دولت روحانی جیب مردمه
Iran, Islamic Republic of
19:40 - 1398/08/26
تکلیف اون هایی که یارانه شان را قطع کردید چه میشود. مگر این حق سرانه و حق الناس نیست؟ما که راضی نیستیم و در قیامت یقه ی شما را میگیریم.
Iran, Islamic Republic of
19:42 - 1398/08/26
نمیخوایم بنزین باید به حالت اول برگردد
Iran, Islamic Republic of
19:51 - 1398/08/26
بابا نخواستیم....
Iran, Islamic Republic of
19:55 - 1398/08/26
قا ما نخواستیم این یذره پولو والا برگردونن به قبل یارانه هارو هم قطع کنن اه
Iran, Islamic Republic of
20:06 - 1398/08/26
حالاکه دم ازانصاف میزنیدایاانصاف است که سیصدبرابراضافه کنیداماهزاروسیصدتومن درروزبه هرنفربدهیدکه درمقایصه باافزایش قیمت میشه سه درصد
Iran, Islamic Republic of
20:10 - 1398/08/26
منابع پرداخت یارانه از جیب مردم تامین شد!!!!
Iran, Islamic Republic of
20:27 - 1398/08/26
کسی که نیاز نداشت چکار کنه ؟ من 55 تومان نیاز ندارم
Iran, Islamic Republic of
20:32 - 1398/08/26
باسلام،بنده 6ساله یارانه نگرفتم،ازثبتنام جا ماندم ،بیکارم هروقت مراجعه کردم سیستم باز نشده برامون،چاره چیست لطفا رسیدگی شود،تشکر
Iran, Islamic Republic of
20:52 - 1398/08/26
یارانه قبلی رو حذف کردند تازه قراره اضافه کنند!!!
آره ملت بچه هستند و باور میکنند و اعتراضی. نیست.
Iran, Islamic Republic of
20:53 - 1398/08/26
مردم گولِ این دروغِ جدید را نخورید.... دقیقا میشه مثل یارانه ها... ۱۰ ساله هنوز همان ۴۵۰۰۰ تومانه.... یک ریال زیاد نشده.... آینده بنزین میشه لیتری ۱۰۰۰۰ تومان... و هنوز همان نفری ۵۵۰۰۰ . والا و بالله ما این پولها را نمی خواهیم.... این پولها باید صرف آبادانی و پیشرفت کشور برای نسل بعد بشه... ما همان بنزین ۱۰۰۰ تومانی با قیمت های قبل را میخواهیم... نفری ۵۵ تومن نباید تو جیب ما بره... ما را گول نزنید...چون ده برابرش از تو جیبمون میکشید بیرون
Iran, Islamic Republic of
21:20 - 1398/08/26
مشکل مملکت با۲۰۰یا صد یا۵۰حل نمیشه نبودکار واشتغال واز همه بدتر تورم است که همه ی پس اندازه های مردم را نیست ونابود می کند
Iran, Islamic Republic of
21:42 - 1398/08/26
زر میزنن فقط میخوان مردمو ساکت کنن
Iran, Islamic Republic of
21:44 - 1398/08/26
۵۵ هزارتومن اخه شد کمک به ی نفر ...با ۵۵ تمومن چیکار میشه کرد
Iran, Islamic Republic of
21:48 - 1398/08/26
۴۵حرارتمن بایسی شد کلی مشکلا ت اقتصادبیرویه تورم شده ایران سرزمین در کره ای زمین ازلحز اقتصاد منبه طبی حمایتی درکره زمین حرف اول را می زند متسفانه کردانندنداردچراصاحیب چنین اب خاک پاک طلای محتاج کمیته امداد امام خمینی ره باشدعلتش چیست؟ میسال ک
Iran, Islamic Republic of
22:25 - 1398/08/26
خانه از پایبست ویران است خواجه در فکر نقش ایوان است.
Iran, Islamic Republic of
22:53 - 1398/08/26
ده برابر این مبلغ گرایه ماشین اضافه شده شما میخواهید نفری 55 هزارتومان بدهید واقعان مردم را کدا حساب کردید شما فقط شهرهای
بزرک را حساب نکنید شهرهای کوچک قبلان آژانس به مرگز شهر 70 تومان میگرفت ولی حالا 130تومان میگیرد
Iran, Islamic Republic of
23:06 - 1398/08/26
آره ارواح عمتون
شما به مردم چیزی نخواهید داد جز بدبختی وفلاکت.
لعنت برمفسدین ومرفهین بیدرد
Iran, Islamic Republic of
00:29 - 1398/08/27
بخدا خیلی سخته مگه میشه با لیتری ۳تومن کار پیش بره ترو خدا فکر مردم باشین
United Arab Emirates
00:32 - 1398/08/27
آره خوب از تو جیب مردم برمیدارن میزارن اون یکی جیب یه چیزی تهش به مردم میدن بقیه ش هم شراکتی تقسیم میکنن
Iran, Islamic Republic of
00:55 - 1398/08/27
آقای روحانی این مبلغ بسیار کم ناعادلانه است مردم ازاین مبلغ رضایت ندارند حداقل نفری 100هزار عادلانه تربود
Iran, Islamic Republic of
02:03 - 1398/08/27
چراهنوزیارانه واریزنشد
Iran, Islamic Republic of
02:03 - 1398/08/27
چراهنوزیارانه واریزنشد
Iran, Islamic Republic of
02:35 - 1398/08/27
یه وفره هابی یاورن بیشترنیازمندن ای کاش این نکته درک میشد خانواده یه نفره اسمش روشه یعنی بی یاورهای ازنفس افتاده وتنها ،توروخدا اوناروفراموشتون نشه بیشترکمکشون کنیداونهاعلاوه بر تنهایی،بی یاوری وبی کسی اگر بی پولم باشن دیگه واویلاازعمق مشکلاتشون وغصشون ازماکه گذشت ولی اونارودریابید،مردای بدهکارمهریه،بی همسرا،پیرها،آدمای خونه سالمندا وامثالهم
Iran, Islamic Republic of
03:01 - 1398/08/27
لطفا بی عدالتی کار نکنید سهمیه به یک ماشینی و کسی که ماشین ندارد بدهید به چند ماشینی تعلق نمی گیری
Iran, Islamic Republic of
07:38 - 1398/08/27
کاش یه زلزله همیه ما را نابو د میکرد تا اینکه اقایان مارا زجر کش کنند
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج