برچسب ها - آموزش شعبده بازی
برچسب جستجو
برچسب: آموزش شعبده بازی
در نهایت به آرزوی کودکی اش رسید و شعبده باز... شد بهروز بدون داشتن هیچ مربی اولین اجرای رسمی شعبده... شعبده بازان کشور تبدیل شده که در داخل و خارج... آبادانی گفتگو کرده و از شغل عجیب شعبده بازی و...
کد خبر: ۵۲۱۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۹


من از كريس آنجل بهترم
او حالا جای شعبده باز مشهور دیگری به نام دیوید... این شعبده بازی ها آن باشد که در کشور ما... شعبده بازی امر مرسوم نیست و هنر شعبده بازی در... طور که او خودش دوست ندارد با این شعبده باز...
کد خبر: ۲۰۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۱/۰۲