برچسب ها - سازمان کتاب های جیبی
برچسب جستجو
بین ناشرانی که در یک قرن گذشته آمده اند و رفته اند سازمان کتاب های جیبی موفقیت رشک برانگیزی داشته است؛ موفقیتی که در دوره های بعد - جز در مواردی - تکرار نشد. سازمان کتاب های جیبی با مدیریت مجید روشنگر تبدیل شد به غولی که در جاهای زیادی رخنه کرد اما سازمان کتاب های جیبی دولتی مستعجل بود...
کد خبر: ۶۵۹۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴