کد خبر: ۴۰۸۴۵
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۰
تعداد بازدید: ۱۱۰۵۸۵
تعداد نظرات: ۲۸۹ نظر
اتفاقی شبیه معجزه: دختری بعد از چند ماه به‌هوش آمد
چند درصد از افرادی که به کما می‌روند شانس ادامه زندگی دارند؟ علت فرو رفتن در کما چه تاثیری در بازگشت بیمار دارد؟

برترین مجله اینترنتی ایران

مجله سیب سبز:  سام تاجبخش را به خاطر دارید؟ پسر جوانی که 4 سال پیش بر اثر یک تصادف دلخراش به کما رفت؟ او هنوز به هوش نیامده اما پدر و مادرش با تمام توان و امید، از او مراقبت میکنند و منتظر روزی هستند تا او دوباره به زندگی باز گردد.

بیایید همه با هم، دست به دعا برداریم و از خداوند متعال بخواهیم زندگی دوبارهای را به سام تاجبخش عطا کند...

بیـرون آمــدن دختر 16 ساله بروجنی از کما بعد از چندماه، یکبار دیگر این پرسش را به ذهنها آورد

چند درصد از افرادی که به کما میروند شانس ادامه زندگی دارند؟ علت فرو رفتن در کما چه تاثیری در بازگشت بیمار دارد؟

مریم باباخانیان، دختر16 ساله بروجنی 29 مهرماه با واژگون شدن اتوبوس دانشآموزی به کما رفت.

سطح هوشیاری مریم در تمام این مدت به گونهای در نوسان بود که گاهی اشک شوق به چشمهای خانواده مریم میآورد و گاهی آنچنان آنها را ناامید میکرد که گویی این آخرین بار است که آنها مریم را میبینند.

با همه این اوصاف، اواخر آذر ماه این خبر منتشر شد: سرانجام هوشیاری مریم بالا رفته و او چشمهایش را بعد از چند ماه به روی پدر و مادرش گشوده است.

او در حال حاضر قدرت تکلمش را از دست داده اما برای به دست آوردن دوباره آن تلاش میکند.

مریم تلاش میکند تا عوارض ناشی از بیهوشی 2 ماههاش را از جسمش دور کند و دوباره سلامت از دست رفته خود را به دست آورد.

شاید برخی از ما در میان نزدیکان و آشنایانمان با چنین صحنههایی روبهرو بودهایم و این لحظات را تجربه کردهایم اما بیشک تعداد کمی از ما درباره وضعیت کما، شرایط بیماری که در کما فرو رفته و شرایط زندگی برای افرادی که از کما خارج میشوند، اطلاعات داریم.

در این گزارش درباره کما و عوارض آن و مشهورترین شخصیتهایی که در سراسر جهان به کما فرو رفتهاند، مطالبی را میخوانیم.

متخصصان چه میگویند؟

«کما» دقیقا چیست؟

فردی که به کما میرود، در حقیقت بیماری است که هوشیاریاش مختل شده و در بیهوشی به سر میبرد.

دکتر علیرضا یاراحمدی، متخصص مغز و اعصاب در اینباره به «سیبسبز» میگوید: «چنین فردی نمیتواند ارتباط کلامی، چشمی و حرکتی با دیگران برقرار کند.

توانایی باز کردن چشمهایش را ندارد و در مجموع هیچ پاسخی به تکانههایی که از بیرون دریافت میکند، نمیدهد.

در مورد بیمارانی که بر اثر تصادف و ضربه به کما رفتهاند معیاری برای سنجش میزان هوشیاریشان داریم که آن را با نام GCS یاد میکنیم.

وقتی بیماری بر اثر تصادف به کما رفت با چشمانی بسته روی تخت خوابیده است و هیچ پاسخی به محرکها نمیدهد؛ اگرچه برخی از بیماران میتوانند با تحریک دردناک تولید صدا كرده، چشمهایشان را باز کنند یا دستشان را به سمت موضع درد ببرند.

قرار گرفتن در وضعیت کما معمولا به دلیل ضربه مغزی و تخریب بافت مغزی و خونریزی یا به دلیل فشارهایی که ناشی از بزرگ شدن تومور در ناحیه مغز است به وجود میآید.»

GCS ابزاری برای اندازهگیری سطح هوشیاری

این سیستم سطح هوشیاری را از 3 تا 15 تقسیم میکند.

معیار بیداری در انسان 15 است؛ بنابراین اگر GCS بیماری عدد 15 را نشان دهد او بیدار است و به لحاظ سطح هوشیاری در شرایط نرمال قرار دارد و در مقابل آن، فردی که GCS او 3 باشد کمترین میزان هوشیاری را دارد و شرایط او به مرگ نزدیکتر است. دکتر یاراحمدی در اینباره میگوید: «برای بررسی میزان هوشیاری فردی که در کما فرو رفته، به واکنشهای کلامی و چشمی حرکتی او باید توجه کرد، فرد اگر بتواند چشمانش را حرکت دهد 4 امتیاز برای هوشیاری کسب میکند.

اگر بتواند به طور کامل بدنش را تکان دهد 6 امتیاز کسب میکند و در صورتی که صحبت کند، 5 امتیاز دیگر به دست میآورد.

بنابراین فردی که تمامی این امتیازها را کسب کند در مجموع 15 امتیاز هوشیاری و بیداری را کسب میکند.

از طرفی در شرایطی که بیمار در کما فرو رود و حداقل سطح هوشیاری را داشته باشد، امتیازش از هریک از محرکهای چشمی، بدنی و کلامی يكاست و در مجموع 3 امتیاز برای هوشیاری دریافت میکند.»

کمایی که به دلیل سکته، خونریزی، ضربه مغزی، خونریزی ناشی از بزرگشدن و فشار تومور مغزی به وجود میآید از نوع بدخیمترین کماهاست

مرگ مغزی چیست؟

دکتر یاراحمدی متخصص مغز و اعصاب درباره تفاوت کما و مرگ مغزی میگوید: در صورتی که پس از معاینه و بررسی نوار مغزی یا انژیوگرافی مغزی مشخص شد که فرآیندهای عالی مغز متوقف شده در این حالت بیمار دچار مرگ مغزی شده است. تشخیص نهایی مرگ مغزی باید تمامی واکنشهای ساقه مغز بیمار هم بررسی شود و در حقیقت برخلاف وضعیت نباتی که فعالیت قسمتهای عالی مغز مختل شده و تنها بخش ساقه مغز فعال است در مرگ مغزی ساقه مغز بیمار هم در مقابل محرکها هیچ واکنشی نشان نمیدهد و آنژیوگرافی بیمار نیز هیچ گونه گردش جریان خون را در مغز نشان نمیدهد.

در این حالت امیدی به بازگشت بیمار به زندگی وجود ندارد.»

علت کما احتمال مرگ را تعيين ميكند

علت کما تاثیر زیادی در افزایش امید خانواده به بازگشت بیماری که در کما فرو رفته، دارد.

برخی از کماها به دلایل ارگانیک مغزی به وجود میآیند که بر بافت و ساختمان مغز تاثیر میگذارند، این نوع از کما به دلیل سکته، خونریزی، ضربه مغزی، خونریزی ناشی از بزرگشدن و فشار تومور مغزی به وجود میآید كه از نوع بدخیم آن است و اما کماهایی وجود دارند که از نوع غیرارگانیک هستند.

در این گروه از کماها، ساختمان و بافت مغز بیمار آسیب ندیده است و بروز اختلال در شرایط متابولیک بدن مانند بالا و پایین شدن یونها یا PH بدن، افزایش قند خون یا مسمومیت دارویی در فرد ایجاد میشود.

افرادی که در این شرایط هستند در گروه کماهای بدخیم قرار نمیگیرند و احتمال بازگشت آنها در مدت زمان کوتاهتری وجود دارد.

تفاوت کما با زندگی نباتی؟

دکتر یاراحمدی در ادامه صحبتهایش با اشاره به زندگی نباتی که معمولا توسط همراهان بیمار با وضعیت کما اشتباه گرفته میشود، به «سیب سبز» میگوید: « بیماری که به کمای عمیق فرورفته و از کما خارج میشود، چشمهایش را باز میکند اما هیچ فرآیندی که انسان را از زندگی گیاه متمایز میکند، از خود نشان نمیدهد. گاهی اطرافیان این بیماران تصور میکنند که این افراد متوجه عملکرد اطرافیانشان هستند در حالی که این گونه نیست.

اگر چه ممکن است با کف زدن کنار گوش این افراد شاهد چشم برهم زدن آنها باشیم اما باید بدانید که این واکنش از ساقه مغز صادر شده که مربوط به فعالیتهایی نظیر خواب و بیداری، گرسنگی و پلک زدن است و بخش عالی مغز و سلولهای خاکستری مغز دچار آسیب جدی شده اند.

تعداد اندکی از بیمارانی که در وضعیت نباتی هستند به زندگی عادی بازمیگردند.»

معروفترین شخصیتهاییکه به کما رفتند و برگشتند

بازیگران، هنرمندان و شخصیتهای سیاسی و فرهنگی بسیاری در یک دهه گذشته در سراسر جهان تجربه کما را از سر گذراندهاند.

برخی از آنها با موفقیت این دوره را پشت سر گذاشتند و دوباره زندگی را در آغوش کشیدند و برخی از آنها متاسفانه جان خود را از دست دادهاند.

فاصله كما تا مرگ چـــقدر اسـت؟

پروفسور علیاصغر خدادوست، بزرگترین جراح چشم ایرانی مقیم ايالاتمتحده مردادماه 91، به دلیل عارضه قلبی در یکی از بیمارستانهای ايالاتمتحده بستری شد و پس از جراحی بایپس به کما رفت.

او بعد از یک ماه با روند بهبود از این وضعیت خارج شد.

فاصله كما تا مرگ چـــقدر اسـت؟

بوریس ووکویچ، بازیکن 22 ساله تیم فوتبال هوفنهایم که 25 آبان ماه گذشته به دلیل تصادف با یک کامیون به کما رفت، پس از یک هفته از کما خارج شد.

او در زمان حادثه دچار افت سطح قند خون بوده و در حال حاضر روزانه 2 ساعت در هوشیاری به سر میبرد و با خانوادهاش ارتباط برقرار میکند.


فاصله كما تا مرگ چـــقدر اسـت؟


شارون استون، بازیگر سينماي تجاري در سال 2001 به دلیل حادثه دچار ضربه و خونریزی مغزی شد. این مسئله موجب شد که او 9 روز به کما برود. او 7 ساعت تحت عمل جراحی قرار گرفت و با ترمیم عروق آسیبدیده دوباره به زندگی طبیعی بازگشت.

فاصله كما تا مرگ چـــقدر اسـت؟

رضا ایرانمنش، بازیگر سینما و تلویزیون تجربه 17بار کما دارد. او که 50 درصد جانبازی دارد برای آخرینبار به حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل شد و مدت یک ماه در کما ماند.

او پس از یک ماه از کما خارج و به زندگی بازگشت.

فاصله كما تا مرگ چـــقدر اسـت؟

شاهعلی سرخانی، بازیگر سینما و تلویزیون مهرماه سال 90 از پلههای منزلش پایین افتاد و پس از چند ساعت بیهوش شد و به کما رفت.

او به بیمارستان منتقل شد و یکی، 2 روز پس از این حادثه درگذشت.

فاصله كما تا مرگ چـــقدر اسـت؟

مارتین لارنس، کمدین آمریکایی در سال 1999 دچار گرمازدگی شد و این مسئله موجب شد تا به کما برود.

او 3 روز به کما رفت و بعد از آن با همراهی تیم پزشکی و مراقبتهایی که از او صورت گرفت دوباره به زندگی بازگشت.

عجیبترین تجربیات مردم بعد از کما

افرادی که از کما جان سالم به در میبرند اغلب مشاهدات و داستانهای جالبی از دورانی که در کما بودند، دارند یا با خروج از کما تغییرات زیادی در روند زندگیشان مشاهده میکنند.

آنچه میخوانید برخی از باورنکردنیترین خاطرات افرادی است که در نشریههای اینترنتی منتشر شده است.

لیلا توی سی، دختر خردسال انگلیسی است که پس از ابتلا به مننژیت به کما رفت و خانوادهاش امیدی به نجات او نداشتند.

لیلا 3 سال بعد از کما خارج شد و پس از به هوش آمدن، قطعه شعری را که مادرش در دوران کما برایش میخواند، زمزمه میکرد.

یا وین، دختر تایلندی در 3 سالگی بر اثر تصادف به کما رفت.

او بعد از يك ماه از کما خارج شد اما تغییرات زیادی در روند زندگیاش به وجود آمد.

پدر و مادر وين درباره دخترشان میگویند: او بعد از بیرون آمدن از کما روزی يك بسته سیگار میکشیده و با گریه از اطرافیانش سیگار میخواسته است.

لیز سیکیز، زن23 سالهای است که به دلیل آسیب بافت مغزی در اثر ابتلا به نوعی عفونت در سال 2008 به کما رفت.

او برای چند هفته در کما بود و بعد از آنکه از کما خارج شد، هیچ چيزي از زندگی گذشتهاش حتی دقیقهای را به یاد نداشت.

این زن حافظهاش را از دست داد.

تری والیس در سال 1984 در مزرعهاش با تراکتور تصادف کرد.

او از ناحیه سر و گردن آسیب دید و به کما رفت.

تری به مدت 19 سال در کما بود و وقتی بعد از 19 سال چشمانش را گشود،

مادرش را صدا کرد.

او امروز سلامتش را به دست آورده و تنها حافظه کوتاهمدتش کمی ضعیف شده است.

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بانک اطلاعات تجاری برترین ها
 
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۸۹
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۱
پاسخ
29
15
این خانومه که عکسش زدید ازدواج کرده؟چند سالشه؟
چرا این اطلاعات مهم رو نمی زنید؟
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۹
پاسخ
0
32
برای دوست من هم دعا کنید او به کما رفته
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
پاسخ
2
37
برای برادر من هم در این ماه عزیز ماه الطاف خداوندی دعا کنید او هم 6 ماه است که در کما به سر میبرد
پاسخ ها
نظر سینا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
خدا کنه که زود تر خوب بشه
نظر سارا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۵
پاسخ
0
95
همچنین برای برادر دوستم که الان13ساله تو کماست و کسی و بغیر از خواهر و مادرش نداره-همینطور برای شوهرم که الان 20ماهه که تو کماست 2ماه بیشتر از عروسیمون نگذشته بود.بحق همین روزهای مبارک خدا همه مریضهارو شفا بده و به خانوادشون توانایی.التماس دعای مخصوص
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۷
پاسخ
1
23
واسه پسر عمم دعا کنید اون سه روزه تو کماست و سطح هوشیاریش رو 5 هست.22 سالشه
نظر محسن
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۸
پاسخ
2
40
سلام برای شوهرخواهر منم دعا کنید تمام امیدمون به خداست مهدی9روزه که در کماست خواهرم بسیار امیدواره اگر برای مهدی اتفاقی بیافته زندگی اون و ما نابود میشه التماس دعا
Poland
|
۰۵:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۵/۱۴
پاسخ
0
17
سلام برا شوهر خواهر منم دعا کنین.الآن چهل روزه تو کماس.میفهمم چی میکشین آقا محسن.خیلی تلخه.خواهر منم خیلی امیدواره.ایشالا که خدا همه ی مریضا رو شفا بده.صدقه سرشون شوهر خواهر منم شفا بده.آمین
نظر طاها
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۲۳
پاسخ
1
15
سلام برای پدر من هم 50 روز کماست دعا کنید امیدوارم خداوند همه مریض را شفا بده پدر من را هم شفا بده 3تا فرزند وقت ازدواج داره
نظر حمید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۵/۳۰
پاسخ
0
26
جذابیت مطلب با دیدن کامنتای هموطنام جاش و به تلخی داد. دعا گوی همشون هستم.
نظر پریسا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
پاسخ
1
21
سلام لطفا برای دایی م دعا کنید الان4 ماهه تو کماست 40 سالشه هوشیاریش رو 8 خدا همه ی مریض ها را شفا بده امین یا امام رضا
نظر صغری
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۶
پاسخ
0
11
سلام تورو خدا برا دوست منم دعا کنید 2هفته است که رفته کما درست اولین سالگرد ازدواجش رفته کما اونقدر براش دعا میکنیم خدا به حق خانوم فاطمه ی زهرا همه مریضا رو شفا بده انشالله لیلای مارو هم شفا بده انشالله
نظر مهسا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
پاسخ
1
17
خدا انشاالله همه ی بیماران و شفا بده به حق فاطمه ی زهرا
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
پاسخ
0
11
برای پدر خانمم که انسان وارسته ای است خواهشمندم دعا کنید یک هفته و دقیقا بعد لز عمل قلب به کما رفته است و هنوز هوشیاریش بدست نیاورده
نظر حسین
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۱
پاسخ
0
9
خدایا از تو میخواهم تمام مریضان را به حق آقا امام زمان(عج) شفا دهی.آرزوی سلامتی برای همه شما...
نظر مسعود
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
پاسخ
1
7
برای دختر باجناق من هم دعا کنید او3روزه که درکما هست
نظر مهناز
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
پاسخ
0
12
سلام برای اوای 3ساله ما دختر خواهرم دعاکنید بر اثر تصادف سطح هوشیاریش 7 شده خدایا از تو میخواهم تمام مریضان را به حق آقا امام زمان(عج) شفا دهی.آرزوی سلامتی برای همه شما...
نظر غریب
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۹
پاسخ
2
8
برای یاسرعزیزماکه مداح اهلبیت وخادم الحسین وبانو فاطمهی زهراست در کما می باشد دعاکنید خدا را به حق اقاصاحب الزمان قسم می دهم همه ی بیما ران را شفا دهد امین یا رب العالمین
نظر نرجس
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
پاسخ
6
9
برای نوه داییم ، مرتضی دلاور دعا کنید.
کودک 13 ساله ای که با تصادف به کما رفت و الان 8 روزه تو کماست. سطح هوشیاریش 3 هست. خدا همه بیماران را شفا دهد.
نظر ملیحه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
پاسخ
3
12
برای برادر من هم دعا کنیدکم کم داره چهار سال میشه که توی کماست در اثر سکته مغزی بسیار ضعیف در بیمارستان سعدی اصفهان بستری شد وسه روز بعد که ما فکر میکردیم خوب شده و داره مرخص میشه سکته دوم را کرد و به علت نبودن اکسیزن در اطاق بیمار به کما رفت او یک دندان پزشک خوب اصفهان بود و در اثر سهل انگاری دکتر رییسی نزدیک چهار سال است که همسر فرزندان مادر خواهران و برادرش در رنج جانکاهی به سر میبرند شما را به خدا به همه مریض ها دعا کنید خیلی سخته
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
-
|
۲۳:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
پاسخ
0
7
تو رو خدا به حق این شب برای خاله مهربون من که بخاطر DKA (قند بسیار بالا و آسیب شدید کلیه ) بستریه و هوشیاریش 8 دعا کنید . خدا همه بیمارا رو به حق علی شفا بده.
نظر هاشمی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
United States
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۴
پاسخ
0
8
سلام علیکم برای مادرم که درسفرحج درمدینه النبی درکما قرارداردوهنوزبه ایران منتقل نشده ازهمه عزیزان درخواست دعادارم
نظر خالد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
پاسخ
1
6
سلام علیکم برای برادر عزیز من دعا بفرمایید
نظر ری را
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
پاسخ
0
7
برای علی ما دعا کنید ! یک هفته اس تو کماس با هوشیاری 3! امیدمون فقط به خداس . دکترها امیدی ندارن که بتونن امیدوارمون کنن.....
نظر عباس
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
پاسخ
0
6
با سلام از همه دوستان خواهش میکنم در این ایام عزاداری سالار شهیدان برای همه بیماران دعا کنند و برای پدر من هم که تو کما هست دعا کنند.
نظر فرزانه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
پاسخ
0
5
دوستای عزیز پسر خالم 24 سالشه چند روزه توی کماست با اون قلبهای مهربونتون واسش دعا کنید ، ایشالله به حق امام حسین همه ی مریضا شفا پیدا کنن
نظر فرید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۳
پاسخ
0
6
خدا همه مریضا رو شفا بده. بابای من هم یازده روزه تو کماس. برای بابای من هم دعا کنید مرسی.
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۷
پاسخ
0
8
باسلام,دوستای عزیز مادر من بر اثر سکته ی قلبی 2ماهه که رفته تو کما,۶تا بچه تو خونه داره,هممون امیدوار به برگشتنش هستیم,خیلی سخته,تورو خدا واسش دعا کنید زودتر برگرده,
پاسخ ها
نظر فرناز
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
خدا کمکش کنه
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
پاسخ
0
6
با سلام پسر همسایمان احمدجان مدت سه روز است که به علت برق گرفتگی در کما بسر می برد شما را به خدا برایش دعا کنید که برکردد و خانواده اش خوشحال گردند . خدای به حق تمام بندگان عزیزت احمد را شفا بده . یا الله یاالله یا رحمان و یا رحیم یا شافی کل مریض اشفی هذا ولد یا ارحم راحمین .
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
پاسخ
0
5
با سلام پسر همسایمان احمدجان مدت سه روز است که به علت برق گرفتگی در کما بسر می برد شما را به خدا برایش دعا کنید که برکردد و خانواده اش خوشحال گردند . خدای به حق تمام بندگان عزیزت احمد را شفا بده . یا الله یاالله یا رحمان و یا رحیم یا شافی کل مریض اشفی هذا ولد یا ارحم راحمین .
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
پاسخ
0
5
سلام.واسه پسرخاله من که 25 سالشه و یک هفته است تو کماست تو رو خدا دعا کنید
نظر عامر
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۴
پاسخ
0
14
آیا واقعا میشه برا پدرم دعاکنین؟چطوری بگم که اگه نباشه زندگیم نابودمیشه؟
نظر محمد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۷
پاسخ
0
2
مطالب جالبی بود
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
پاسخ
0
4
mamanam 4roze tokomast torokhoda doa konid
نظر رنجور
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۲
پاسخ
0
3
سلام به همگی انشالا خدا همشونو شفا بده
پسر همسایمون اسمش محسن حکیمیه 2 روزه که بر اثر تصادف تو کماست خیلی خیلی براش دعا کنید التماس دعا
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۲
پاسخ
0
4
جهت شفای بیماران همگی این آیه ورد زبانمانمان باشد امن یجیب امضطراذا دعا ویکشف السوئ
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
پاسخ
0
2
سلام براي دختر عموي ٤ساله ام كه ٨روزه تو كماست هم دعا كنيد.
نظر فريبرز خسروي
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۳
پاسخ
0
3
با سلام خداوند تمامي مريض ها را انشالله شفا دهد براي پدر منم دعا کنيد بر اثر فشار خون بالا خونريزي مغري کرد الان 2شب در کما است براش دعا کنيد
التماس دعا
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
پاسخ
0
5
سلام من کما رو. دارم یک هفته تو کما بودم الان ده روزه برگشتم و شکر خ ا کاملا هوشیارم تمام دکتری و متخصص ها میگن معجزه است که هیچ مشکلی واسم پیش نیومدهخودم تجربه
نظر نسرین
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
United States
|
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
پاسخ
0
3
سلام تو رو خدا برای بابای من دعا کنید تو کماس 12 روزه خونم خاموش شده .التماس دعا
نظر پگاه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۰
پاسخ
0
13
سلام . امیدوارم تمام کسانی که مریض دارند شفا پیدا کنند و معجزه ای برای تمام کسانی که مریض در حال کما دارند یا خودشون در کما هستند رخ بده و به حق امام حسین شفا پیدا کنند و به هوش بیاند لطفان هرکسی این پیغام من رو خوند یه آمیییییییییینننننننننن از ته ته قلبش بگه ..............................
نظر نسرین
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
پاسخ
1
4
سلام برای بابای منم دعاکنین.8 روزه ب علت سکته قلبی ب کما رفته وهوشیاریش3 است.خیلی داغونم.خدانصیب هیچ کس نکنه.انشالله
پاسخ ها
نظر فرناز
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
خدا کنه خوب بشه
نظر جعفر
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
پاسخ
0
5
سلام حسین عزیزمان دو روزه به کما رفته خواهش میکنم به امام حسین دعا کنید جون متین جونش دعا کنید
نظر جوهری
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
پاسخ
0
4
سلام برای مریض ماهم دعا کنید چندروزه تو کما هست به حق سه ساله رقیه
نظر نازنين
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
پاسخ
0
2
خدا همهي مريضا رو شفا بده
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
پاسخ
0
2
تورو به همه مقدساتون واسه عشق منم دعا کنین..
2 روزه تو کماس.. ضریب هوشیش 8 هست دکترا قطع امید کردن خون زیادی از دست داده توروخداا دعا کنینن
:'(((((
نظر زهرا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۸
پاسخ
0
1
لطفا واسه پسرخاله ی من ک تنها 31 سال داره و ی بچه دعا کنید الان 2 روزه ک تو کماست با ضریب هوشیاری 5 :((
نظر آيناز
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
پاسخ
0
2
باباي منم 18روزكمابودالان به لطف خداخيلي خوب شده.دركتان ميكنم عزيزان
پاسخ ها
نظر مریم
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
پدرتان چند سالشون بود ؟
نظر علیرضا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
پاسخ
1
1
دوستان واقعا با دیدن این کامنتا ادم ناراحت میشه اما حقیقته وحقیقت تلخه ایشاالله همه مریضا شفا پیدا کنن و خدا به این خاتواده های این مریضا صبر بده...امین

یا علی
نظر لیلا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۵ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
پاسخ
0
1
سلام هموطنان عزیز؛ لطفا" واسه علیرضا راد یکی از دوستانمون که به علت سکته قلبی به کما رفته دعاکنیداون دوتا بچه سه ساله داره. واسه همه بیمارا دعاکنید علیرضا رو هم فراموش نکنید. خدایا هیچکس رو از دریای رحمتت ناامید نکن به بیماران شفا و به خانواده هاشون صبر و شکیبایی عنایت کن.آمین...
نظر الهه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
پاسخ
0
2
سلام هموطنان گرامی
ایشالا خدا به همه ی شما صبر بدهد من هم به نوبه ی خودم دعاگو هستم
نظر ستایش
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
پاسخ
0
3
برای حمید ما هم دعا کنید 16 روزه که به کما رفته یک بچه تو راهی داره و تک فرزند بچه خانواده هست ضریب هوشیاریش 6 هست خیلی سخت نفس میکشه برای سلامتیش دعا کنید
نظر بهار
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
پاسخ
0
2
یامن اسمه دوا و ذکرو شفا
دوستان عزیز برای بسرعموی منم دعاکنید 26 سالشه . براثریرق گزفتگی الان 10 روزه توکماست باضریب هوشی 7 . یه بچه یه ساله داره هرجادلتون شکست دعاش کنید. وافعاسخته التماس دعا
نظر سینا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
پاسخ
0
2
اللهم اشفع کل مریض
ان شا الله خدا همه مریض ها رو شفا بده، همینطور خاله عزیز ما را که الان دو روزه توی کماست. از همه التماس دعا داریم.
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۵
پاسخ
0
2
سلام عموی من سطح هوشیاریش 3 دعا کنید خدا شفاش بده
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۸
پاسخ
0
2
سلام برای مادر بزرگ منم دعا کنین الان یک هفته تو کماست با ضریب هوشی 3 توکلمون فقط به خداست
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۵
پاسخ
0
2
برا نوه خاله ام هم دعاکنید اون سه روزه توکماست هوشیاریش شش هست
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
پاسخ
0
2
پدرم 15 روزه تو کماست، هوشیاریش پایین ترین حد ممکنه، بر اثر نرسیدن اکسیژن بعد از ایست قلبی رفته تو کما، خیلی جوونه دعاش کنید لطفاً
پاسخ ها
نظر سعیده
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۳
ایشالا که با سلامتی کامل برگردند.
این اتفاق برای یکی از نزدیکانم افتاده چقدر احتمال بازگشت وجود داره؟
نظر سید محمد رضا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
پاسخ
0
2
سلام
پدر بزرگ من الان 3 روزه که تو کماست، هوشیاریش 3 هست،الان 3 روزه که خانواده ما با شما عزیزان همدرد شده
شاید قبلا اگر این مطلب رو می خوندم ساده از کنارش گذر می کردم
ولی امروز با دل و جون تمام نظراتتون رو خوندم و از خدا می خوام که همشونو سالم به آغوش گرم خانواده برگردونه
خواهش می کنم برای پدر بزرگ منم دعا کنید اون خیلی مرد بزرگواری هست
همه امیدمون به خداست و از شما می خوام که پادرمیونی کنید و از خدا بخواهید که اونم به آغوش گرم خانواده برگرده
التماس دعا
نظر محمدرضا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
پاسخ
0
2
سلام.
من واسه ی همه ی مریضا دعا کردم.ازخدا میخوام همشون رو شفابده و ازهمه ی عزیزان میخوام واسه دایی من که الآن3روزه تو کماست دعاکنن.امیدهمه به خداست.
نظر honeygomez
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
پاسخ
0
2
من دوستم فامیلشون سه سالگی رفته کما تو تصادف شده بعد الان بیست سالش هنوز تو تهرانم هست تو کماس
نظر فاطمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
پاسخ
0
2
پدر شوهرم 4ساله تو مرگ نباتی توروخدا دعا کنید ی معجز ه ای بشه
نظر سعید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
پاسخ
0
2
سلام
خدا مریضای همه را شفابده دوستم 4روزه توکماست تکفرزندم هست پدرش خیلی بهم ریختس براشون دعا کنید
نظر ریحانه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
پاسخ
0
6
سلذم بچه ها دلم شکسته اقا جونم دو بار سکته ی مغزی کرد ضریب هوشیشم نوسان داره الان تو کماس خواهش می کنم دعا کنید که خوب بشه در ضمن اقا جونم سیدن دعا کنید حتما خدا دعاهای شما هارو می پذیره التماس دعای ویژه
نظر محسن
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
پاسخ
0
3
پدر من عابر پیاده بود..تصادف کرد..16 روزه تو کماست..دعا کنید
نظر بینام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
پاسخ
1
4
تو رو خدا برای باجناق برادر من دعا کنید ۵ روزه تو کماست و هوشیاریش ۳ هست جوون هستو بچه کوچیک داره.دعا کنید جدش شفاش بده
نظر مسعود
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
پاسخ
0
2
توروبه خدا به همین روزای عزیز برای پسر خواهرشوهر من که فقط 22سال داره الان 2 روز تو کماست با هوشیاری 4 از ته قلبتون دعاکنید ان شاالله خدا همه مریضهارو شفا بده
پاسخ ها
نظر user
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
خدا شفا بده! اما نویسنده مسعود بعد گفته پسر خواهرشوهر من؟؟؟یعنی چی؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
پاسخ
0
5
دختر 27 ماهه منم تو کما بود الان 24 روزه فوت کرده قلب من شکسته من هم برای تمام مریض دعا میکنم.
پاسخ ها
نظر متینا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۸
خدایا همه بیماران را شفا بده.برای مادر مهربون دوست منم دعا کنید.
نظر صدیقه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
پاسخ
0
2
برای دوست و هم اتاقی دوره دکترای من ،شیرین هم دعا کنید که بعد امتحان جامع به کما رفته و دو سال و چند ماه که تو کماس هر وقت به یادش میفتم میگم خدایا به خانواده اش تحمل بده
نظر سارا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
پاسخ
0
2
برا بچم رضا دعا کند 9 سالشه الن 5 روزه تو کماست سطح هوشایریش 3 هستش
نظر منصور
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
پاسخ
0
1
دختر دایی منم ۲ روز ‍‍‍پیش با یه تصادف بد رفته تو کما دعا میکنم همه ی مریضارو خدا شفابدهدختر دایی من رو هم به بچه هاش ببخشه ‍‍
آمیییین
نظر اکرم از شهر ری
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۵
پاسخ
0
1
نیما پسر بچه 13 ساله ای که بر اثر طوفان در روز دوشنبه دچارضربه مغزی شده الان 4 روزه تو کماست سطح هوشیاری 7 براش دعا کنید
نظر زهره
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
پاسخ
0
1
بچه ها سلام خواهش میکنم برای بچه ی 2 ساله ای که بر اثر تصادف تو کما رفته دعا کنین سطح هوشیارریش بین3-4 متغیره
نظر حاتمی ازخرم آباد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۳/۲۳
پاسخ
0
1
انشاالله به حق این ماه عزیزهمه مریض هامخصوصا کمایی هابه زودی شفاپیداکنن وخبرسلامتیشون روفردانیمه شعبان از آقاامام زمان هدیه بگیرند(التماس دعا)داداش منم فراموش نشه.
نظر حاتمی ازخرم آباد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
پاسخ
0
4
من همین دیشب خیلی دلشکسته بودم ودراوج ناامیدی ایمیلی گذاشتم واستون دوستان عزیز.نمیدونم دعای کدوم دلشکسته ترازخودم بودکه امروزتونیمه شعبان هدیه موازآقاگرفتم وداداشم ازکمابرگشت.انشالاشماهام هم به زودی آقاامام زمان نظرعنایتشون روبه مریض های شماهم بکنند.(آمین یارب العالمین)
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
پاسخ
0
1
سلام پسر عموی منم 1هفتست تو کماست، بحق این ماه عزیز همه

مریضا شفا بگیرن و خداوند نظری هم به مریض ما بکنه
نظر محمود
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
پاسخ
0
1
سلام توروخدا برای خواهرزاده ی منم دعا کنید 6 روزه تو کماست فقط 19 سالشه با ارزوی شفا برای همه ی مریضا و مصیب عزیزم
نظر امید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
United States
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۶
پاسخ
0
1
پاکترین و تنها دختری که توو دنیا عاشقش بودم شب تولدم توو پیاده رو یه موتوری بهش زد و در رفت و حالا 5 روزه توو کماس ، براش دعا کنید ،

انشالا همه ی مریض ها رو خدا شفا بده .
نظر مجيد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۹
پاسخ
0
1
انشالله به حق اين ماه عزيز خدا همه مريض ها رو شفا بده لطفا برا پدر خانم من هم دعا كنيداين مرد دوست داشتني الان 9 روزه تو كماست بر اثر سكته قلبي رفته تو كما.
نظر نادیا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۳
پاسخ
0
1
بچه ها واسه شوهر خاله منم دعا کنید 3 روزه تو کما ست
نظر لیلا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸
پاسخ
0
1
ازدرگاه خداوندقادرمتعال ناامیدنشید امیدکه همه انسانها حاجت روا شن . آدم واقعا وقتی نعمتی روازدست داد قدرشو میدونه امیدکه ظالمان پند بگیرند
نظر امیرحسین
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
پاسخ
0
1
خدایا همه مریضارو شفا بده....امین
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
پاسخ
0
1
ان شاءاله همه مریضها به حق این ایام مبارک شفا پیدا کنند .آمین یا رب العالمین.
نظر علیرضا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
پاسخ
0
1
سلام به همه دوستان .مادر یکی از دوستانم دو روز تو کماست لطفا براش دعا کنید ممنونم
نظر رسول صیامی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
پاسخ
0
1
بابای من به علت عفونت ریه و عفونت خون 3 هفته هستش که توی کما بسر میبره ضریب هوشیاریش هم بین 4 و 5 در نوسان هستش بدنش کلن ورم کرده و با دستگاه نفس میکشه کسی چیزی میدونه که چقدر بابای من میخواد اینجوری زجر بکشه در ضمن سنش 80 ساله ممنون میشم در این زمینه اگه کسی اطلاعات داره به من بده
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
پاسخ
0
1
سلام برادر منم سه روز ه بعداز عمل قلبش به هوش نیومده براش دعاکنید.
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
پاسخ
0
1
دختری که ترم آخر پزشکی بود بر اثر خون ریزی مرگی الآن تو کماست سطح هوشیاریش 3هست خواهش میکنم براش دعا کنید
نظر مصطفی رزم آرا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
پاسخ
0
1
سلام
انشاالله خداوند به همه مریضای ک تو کمان کمک کنه تا زودتر ب هوش بیان،آمین...
واسه مهران مون ک 17 سالشه تا الان 50 روزه تو کماس دعا کنید ممنون.
نظر آرام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
United States
|
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
پاسخ
0
1
سلام.شوهرخواهرم دیشب براثربرق گرفتگی توکماست ضریب هوشیشم 5 .تورو خداواسش دعاکنیدبچه کوچیک داره.التماس دعا.
نظر سیده
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۶
پاسخ
0
1
سلام. انشاالله همه ی بیمارها به حق مادرم فاطمه زهراشفا بیان و حالشون خوب شه.بابای من سوم ماه رمضان داشت ازسردرس برمی گشت که موتوربهش زد خونریزی مغزی کردرفت تو کما،منو مامانم خواب وخوراک نداریم چون این بیماران خیلی بالاپایین میشن، الان بهتر شده وداره پیشرفت میکنه دعا کنید تند پیشرفت کنه وکامل بشه وبرگرده بالای سرم.
خدا هیچ خونه ای رو بدون مادرو پدر نکنه.
نظر عبداله
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
پاسخ
0
3
مادر منم روز سوم هست که توی کما هست. هوشیارش 5 هست ولی دکترا جوابش کردن. براش دعا کنید لطفا. حالم خیلی خرابع
پاسخ ها
نظر سیده
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
نگران حرف دکترها نباشید،آنها وسیله هستند.مهم خداست که آدمو جواب نکنه.اگه به خدا توکل کنید وامید داشته باشید، بدون جواب نمی ذارتتون،کارما هم الان اینه.
نظر افسانه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
پاسخ
0
2
عزيزان براي بابك ما دعا كنيد خيلي جوانه دو روز تو كماست خواهش ميكنم
نظر اسلامی نژاد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
پاسخ
0
1
سلام پدر خانومم اار تاریخ 92/07/08 در اثر تصادف به کما رفت و تا اوایل اسفند تو کما بود با ضریب 3 تا 7 العانم بهتره ولی قدرت تکلم و حرکت بدن رو از دست داده ایشالله خدا همه مریضا رو شفا بده براش دعا کنید ممنون
نظر مريم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
پاسخ
0
1
براي مادر من هم دعا كنيد بيش از 1 ماه تو كماست، تومور مغزي داره و سكته هم كرده دعا كنيد برايش حداقل زجر نكشد. تمام پشتش زخم شده و با انتي بيوتيك هايي كه به او مي زنند هم كهير زده و تب بسيار بالايي دارد، دوستان دلم خيلي شكسته من هيچ كسي رو ندارم. خواهش مي كنم برايش دعا كنيد
نظر مصطفی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۴
پاسخ
0
2
خدا کمک همه بیمارا بکنه تا خوب بشن .برا پسر عمه ما هم دعا کنید
نظر مريم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
پاسخ
0
4
مادرم بعد از 40 روز در ICU پنج شنبه به رحمت خدا رفت
پاسخ ها
نظر user
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
خدا رحمتشون کنه و به شما صبر جمیل عنایت بفرماید
نظر جعفر
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
پاسخ
0
1
سلام برادرم در اثر سکته قلبی 15 روزه تو کماست سطح هوشیاری 6 است براش دعا کنید خدا را قسم میدم به حق مرتضی علی همه بیماران را شفا دهد
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۷
پاسخ
0
1
پدر من بر اثر تصادف 18 روزه تو کماست وبهوش نیومده.باورش خیلی برامون سخته که پدرم رودر این وضعیت می بینیم.خیلی براش دعا کنید.دلم خیلی براش تنگ شده......
نظر محمد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Germany
|
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۷
پاسخ
0
3
سلام.منم هفت سال پیش تصادف کرده بودم.29روز تو کما و 18 روزم تو ای سی یو موندم. کسی که تو کماست براش دعا کنید کاری که خانوادم برا من کردن.همه چیز دست خداست
پاسخ ها
نظر سیده
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
باسلام،خدا روشکرکه سلامتیتون روبه دست آوردید.اگرامکان داره بیشتر توضیح بدید چون پدرمن تیرامسال تصادف کرد وتقریبا مثل شمابه هوش آمد. اما الان ذهنش خوب کارنمیکنه ودستش سری داره که البته پدرم ازهرلحاظ از اولش بهتر شده امانمی دونیم اطرافیان رومیشناسه یانه شماهم این مشکلات رو داشتید؟وکی وچطور برطرف شد
باتشکر
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
پاسخ
0
1
خدایا همه میگن چند سال.. چند ماه

پسر عموم هوشیاری 3 داره و 2 بار جراحی مغز کرده.به علت ضربه مغزی

الان دکترا گفتن 95 درصدش از بین رفته و5 درصدش احتمال داره برگرده والان با دستگاه نفس میکشه.

3 روز تو کماست.. 20 سالشه . توروخدا دعا کنید
نظر محمدرضا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
پاسخ
0
1
ازهمه دوستان وعزیزان تقاضا دارم برای خواهرزاده ام عرفان که درمسابقه ورزشی به کما رفته دعا کنند انشاءاله خداوندهمه مریضای شما را هم شفا بده امین
نظر سجادرجبي
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
پاسخ
0
0
باتشكرازاطاعات،خوبتان
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۵
پاسخ
0
1
پدر من 5 روزه تو کماست براش دعا کنین
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
پاسخ
0
1
با سلام
دوست من شش روز قبل در اثر تصادف به حالت کما رفت و دو روز قبل خبر مرگ مغزی اش رو دادند. امروز برای اهدای اعضاش بردند. براش دعا کنید که تمام اعضاش از طرف بدنهای مختلف پذیرفته بشه
نظر محمد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
پاسخ
0
1
سلام واسه دوستم ساعد دعا کنید دیروز بر اثر تصادف رفت کما سطح هوشیاریش 4 هست. لطفاااا خواهش میکنم دعا کنید :(
نظر مهسا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
پاسخ
0
2
سلام برای پسر19 سشاله اس که بر اثر تصادف تو کما رفته دعاکنید الا4روزه توکماست اولش ضریب هوشیش3 بود شد5 وحالا 8 خواهش میکنم
نظر الهام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳
پاسخ
0
1
سلام واسه دوست منم تورو خدا دعا کنید اونم با خواهرش رفته بودن دریا اونجا غرق شده بعد از نجاتشون خواهرش تو کما رفته سطح هوشیاریش 4 هست امیدوارم همه اونای که تو کما هستن به هوش بیان صدقه سرشون دوست منم به هوش بیاد
نظر رویا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
پاسخ
0
1
پدرم 7روزه تو کماست خواهش میکنم براش دعا کنید دارم روانی میشم
نظر فاطمه زهرا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۹
پاسخ
0
2
سلام . توروخدا برا پسر عمه منم دعا کنن تو کماست ضریب هوشیش 3 و 22 سالشه جونه سرباز بود تورو خدا دعا کنین..
نظر میمنت
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
پاسخ
0
2
سلام تو رو خدا واسه مامان منم دعا کنید الان نه ماه و ده روز شد حال همتونو خوب می فهمم کار شب و روزمون دعاست اوضاع زندگیمونم کلا بهم ریخته واسه همتون دعا می کنم
نظر هانیه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۳
پاسخ
0
2
خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من
ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت...
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
پاسخ
0
3
سلام برای یه زایر کربلا امام حسین (ع)که در مسیر بوده ودچار سانحه شده هم دعا کنید.
نظر فرهاد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
پاسخ
0
4
سلام ، برای امیر حسین ، برادر خانمم که 27 سالشه و همسر و یک فرزند کوچک داره ، دعا کنید . دو روز قبل بر اثر تصادف و ضربه شدید یه سرش به کما رقته ، ضریب هوشیش رو 3 اعلام کردند و علائم حیاتیش فقط با دستگاهه ، پزشکان هم اعلام کردند فقط خدا می تونه اونو نجات بده . خدایا همه بیماران رو بحق این روزهای عزیز ، شفا بده - آمین .
نظر مهدی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۲
پاسخ
0
2
برای دوست من دعا کنید اسمش بهرام
نظر میلاد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
پاسخ
0
3
واسه مامانه منم دعا کنید خواهشمیکنم 18 روره مه هوشیاریش در اثر ضربه رو چهار و پنجه خدایا همه بیمارارو شفا بده قربونت برم همه چی دسته خودته خدا جونم
نظر مهدی جلیلیان
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
پاسخ
0
2
از تمام کسانی که به این سایت سر میزنند برای تمام مریضها دعا کنند‌ دوست من بهرام بهرامی امروز شش روزه درکما بسر میبرد براش دعا بکنید که برگرددخدایا دعای هیچ کس را بی جواب نزار
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
پاسخ
0
2
اللهم اشف کل مرضا
خدایاهمه مریضاروشفابده
پسرعمه منم یک هفتةس توکماس سطح هوشیاریش 4 بود ازدیروز اومده رو6
داکنید هرچه زودتر برسه ب 15
بیاین دعاکنیم همه دوستانی ک کامنت گذاشتن واونایی ک نذاشتن همه،مریضاشون خوب بشن وسلامتی کاملشونو بدست بیارن مجتبی مام همینطور
امام زمان روقسم میدیم ب مادرپهلو شکستةشون شفای همه مریضارواز خدابگیره
از ته دلت صلوات هدیه کن برا اقا امام زمان وبرای قبولی دعاهامون
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم
اللهم اشف کل مرضا
نظر متین
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
پاسخ
0
1
برای پسر خاله ی من هم دعا کنین جوان ۲۳ساله ایکه الان ۱۳روزه توی کماست
نظر سمیرا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
پاسخ
0
2
برای زن عمویم دعا کنید ده روزه تو کمال لطفا برای سلامتی اون وتمام مریضیها پنج مرتبه سهم هرکس آیه امن یجیب و ده مرتبه صلوات
نظر فاعزه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۰۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
پاسخ
0
1
تورو خدا واسه عشق منم دعا کنید الان ۲هفتس تو کماس
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
پاسخ
0
2
تو رو خدا برا برادر من مجید هم دعاکنید بابای امیرحسین وزهرا کوچولو 3روزه به کما رفته 31سالشه
نظر حسين
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
پاسخ
0
2
دايي منم17روزه كماس براش دعا كنيد
نظر سانیا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶
پاسخ
0
0
برادر. من 5سالش بود 18روز تو کما موند بعد در گذشت
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
پاسخ
0
1
مادربزرگم بعدازسکته قلبی توکمای عمیق رفته براش دعاکنید
نظر حسین
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۳
پاسخ
0
2
بابام چند ساعته رفته کما براش دعا کنید عقد پسرش فردا بود
نظر یه بیچاره
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
پاسخ
0
1
توروخدابرای مادربزرگم دعاکنیدمحتاج دعاتونیم خیلی زن خوبیه اگه زبونم لال نباشه زندگیمون نابودمیشه.
التماس دعا
نظر محمد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
پاسخ
0
1
مطلب خیلی خوبی بود . برا مادر منم دعا کنید . چن ساعته توکماست و هوشیاریش ۳ هست
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
پاسخ
0
1
سلام پسر دایی من دیشب تصادف خیلی سختی کرده و الان باسطح هوشیاری خیلی پایین به کما رفته از همه شما دوستان عاجزانه تقاضامندم برای این جوان از صمیم قلب دعا کنید
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
پاسخ
0
1
یکی از عزیزانم 2 هفته است در اثر تصادف تو کماست چند روزه که دکترا میگن مرگ
مغزی شده 25 سالشه تازه یک ماه از ازدواجش گذشته واسش دعا کنید
نظر وحید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
پاسخ
0
2
سلام خواهش میکنم پسر عموی منم دعا کنید او تصادف کرده یه پسر 8 ساله هم داره الان 4 روزه تو کماست ممنون از همتون
نظر نسترن
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
پاسخ
0
3
سلام .....برا پدر بزرگ منم دعا کنین ...منم بر مریضای شما دعا میکنم
نظر الهه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
پاسخ
0
3
برا دوست عزیز منم دعا کنید تک فرزند خانوادشونه پنج روزه تو کماس .خدا همه ی مریضا رو شغا بده
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
پاسخ
0
2
توروخدا تورو خدا واسه دوستم که الان سه روزه تو کماست دعا کنین .مثه داداشمه...
نظر شهلا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
پاسخ
0
4
عزیزان عسل برادر زاده ی من که دراثر قند بالا ، 15 روز تو کما بود ، به خواست خدا ودعای دوستان به هوش اومد، الهی خدا بیماران شمارو هم شفابده!امیدتونو از دست ندید
نظر فاطمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
پاسخ
0
2
نامزدم در اثر تصادف به کما رفته.دوستان خواهش میکنم براش دعا کنید.الان سه هفته است ک منتظر برگشتنشم
نظر مسعود
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۲
پاسخ
0
2
عزیز ترین کسم مادرم بعد از عمل قلب باز بهوش نیامده خیلی مهربان ما همه بی او میمیریم. برای من هم دعا کنید
نظر معین
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
پاسخ
0
1
برای پسر دوستم دعا کنید از چهارشنبه تو کماست'۷سالشه!ااسمش محمد صادق هست'هوشیاری ۴'
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۸
پاسخ
0
0
برادر زادم از طبقه ششم از روی داربست افتاده ،ضریب هوشیش شش هست،پزشکش جواب درست نمیده ،دو روز یک چشمشو باز کرده بود و عکسالعمل نشون میداد ،ولی باز برگشت به حالت قبل ،بیست روزه که تو کماست ،امکان داره از دنیا بره ؟
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۲
پاسخ
0
1
سلام واسه دوست من ک باهم به همراه خونواده هامون اومدیم شمال الان از صبح رفته توی کما دعاکنید ! دوستم یه دختر 4 ساله داره ! خدایا همه مریضهارو شفا بده ! نینای ما رو هم دوباره ب اغوش هلنا برگردون
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۴
پاسخ
0
1
سلام پسردایی من تصادف کرده تو کماست براش دعا کنید.
نظر بهاره
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۵
پاسخ
0
1
امروز 16 روزه همسرم تو کماست براش دعا کنید.
نظر دانیال
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۱
پاسخ
0
2
سلام نامزدم عمل پیوند ریه انجام داده 26 روزه تو کماست اول برامون دعا کنید توروخدا بعد بگید ضریب هوشیش 6 هست چقدر امید داره بخدا زندگیم و روحیم متلاشی شده نمیدونم چکار کنم براش پاک روانی شدم
نظر سهیلا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
پاسخ
0
2
سلام واسه پدر منم دعا کنید الان نزدیک هفت ماه توکماس ممنون
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
پاسخ
0
1
سلام,کامنت همه را خواندم ازخداوند میخواهم که همه بیماران را به حق فاطمه زهرا علیه السلام شفا دهد.وهمگی را به اغوش خانواده هایشان باز گرداند.امین
نظر الهام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
پاسخ
0
1
سلام توروخدابرای داداشم دعاکنید14روزه توکماست ضریب هوشیش رو7 زندگیمون ازهم پاشیده خواهش میکنم.
نظر زهرا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
پاسخ
0
1
سلام تورو به مقدساتتون برای همه مریض ها دعاکنید برای عماد ماهم همینطور خدایا به خاطر دخترک هفت ماهش فاطمه زهرا برشگردون
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
پاسخ
0
0
سلام خدا رو قسم میدم به عصمت خانم زهرا سلام ا...علیها تمام مریضهارو شفای عاجل و عافیت کامل عنایت بفرماید شمارو به خدا برا بابای من هم که از سه فروردین با دستگاه نفس میکشه و ....... دعا کنید که باصحت کامل به اغوش خانواده برگرده
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
پاسخ
0
0
برای دخترخته من که یک هفته است درکما است دعاکنید
نظر علیرضا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
پاسخ
0
1
برا آقا مهدی جنگی مداح اهلبیت هم دعا کنید سطح هوشیاری 3 هست با دستگاه زندس خیلی دست بخیر بوده دعا کنید ممنون
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
پاسخ
0
1
سلام بهزاد هستم از مشهد. مادرم هیجده روزه رفته توی کما دعا کنید خانوم فاطمه زهرا صفا بده
نظر جمانه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۶
پاسخ
0
0
سلام خواهرم 20 روزه تو کما سطح هوشیاریش 5به علت بالارفتن قندخون وعفونت دربدنش 17 سالشه بچه اش 5ماهه براش دعا کنید خدا خواهرم وهمه مریض هارو شفا بده امین یارب العالمین
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
پاسخ
0
0
سلام دخترخاله من تومور مغزي بدخيم داره۳تابچه داره ۴۰سالشه براش دعا کنين ،خدايا همه مريضا رو شفا بده
نظر خسته
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
پاسخ
0
1
برا عشق منم دعا کنید روز تولد امام علی تصادف کرد رفت تو کما تو رو خدا دعا کنید بهوش بیاد نباشه میمیرم
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
پاسخ
0
1
سلام برای دوستم خانم طاهره علویان که مادر دو دختر و یک پسر است دعا کنید سه روزه تو کماست. تو رو خدا دعا کنید.
نظر نرجس
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
پاسخ
0
1
سلام لطفا برای یکی از دوستان ما هم دعا کن ید الان 3 روز تو کما ست هوشیاریش روی 3 هست سنش 32 سال هست
نظر زهرا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
پاسخ
0
2
سلام.پدرم امروز 23 روزه بر اثر یه لحظه ایست قلبی به کما رفته لطفا برای همه مریضها از جمله پدر من دعا کنین واقعا زندگی برامون برزخ شده التماس دعا
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
پاسخ
0
1
بخون به یاد مرضا:
امن یجیب موسی الرضا دعا و یکشف السو
نظر خانواده دل شکسته
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۵
پاسخ
0
4
سلام لطفا برای دانشجوی دکتراشهید بهشتی علی فرزانه خو دعا کنید که به خاطر نجات یک ماشین دیگه خودش را فدا کرد و20روزه توکماست وخانوادش خیلی پریشانند.ممنون......
نظر عاطی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۲
پاسخ
0
2
سلام...لطفا برای دوست منم دعا کنین 39 روزه داخل کماست.. پیاده موقع رد شدن از خیابون به خاطر کورس گذاشتن دوتا ماشین دیگه تصادف کرده...
الهی به حق مادر پهلو شکسته مون همه مریض ها شفا پیدا کنن...
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
پاسخ
0
0
سلام دایی منم بعد از عمل قلب رفته توکما ۱۳روزه براش دعا کنید برای همه مریضا خدا همه شفاه بده امین
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
پاسخ
0
1
پدر منم 4 روز تو کما بود ولی طاقت نیاورد و تنهامون گذاشت.
شرایط سختیه.خدا همه مریضارو شفا بده امین
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
پاسخ
0
0
ایشاله که خدا همه مریضارو شفا بده هیچ کسو از در بیمارستان ناامید برنگردونه.پسردایی عزیزم 19سالشه تصادف کرده امروز دو روزه که تو کماست هوشیاریش 4.تو رو خدا براش خیلی دعا کنید.خدایییااااااا .همه مریضارو شفا بده محمد مارو برگردون
Netherlands
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
پاسخ
0
0
پدر منم 4 روز تو کما بود ولی طاقت نیاورد و تنهامون گذاشت.
شرایط سختیه.خدا همه مریضارو شفا بده امین
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
پاسخ
0
0
سلام‌برای‌دایی‌من‌که‌الان‌۳‌ساله‌هوشیاریش‌۸‌دعا‌کنین
نظر محمد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
پاسخ
0
2
خدایا بخق این ماه همه این بیمارا زوشفابده آمین
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۴
پاسخ
0
1
خدایا همه ی مریضارو شفای خیر بده مخصوصا کسانی که با ما همدرد هستند محمد پسر دایی عزیزم که 20سالشه باسطح هوشیاری 4الان 1هفته هست که توکماست اون تنهاپسر خانوادست وداییم هم9ماهه که فوت شده اون تنها امید خانوادشه،از همتون میخوام که از صمیم دل براش دعا کنید
نظر سپهر
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۴
پاسخ
0
2
سلام برای داداش منم دعاکنید 25روزه تو کماس تصادف کرده ضریب هوشیش 4داداش علی بچه کوچیک داره 29سالشه علی
نظر محمد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
پاسخ
0
3
با سلام . از همه عاجزانه ميخوام براي خواهر زاده من سيد مجتبي هاشمي نژاد كه الان حدود يك هفته تو كما است .تو اين روز هاي عزيز دعا كنيد . با تشكر . محمد دارايي
نظر التماس دعا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
پاسخ
0
2
برای همه عزیزانی ک عزیزی رو در کما دارن دعا میکنم شمام برای یه پسر17 ساله دعا کنین4روزه تو کماست.
نظر ژاله
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
United States
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۸
پاسخ
0
3
سلام مادرم هفت روز که توکماست توروخدادعاکنین دیگه دارم دق میکنم
نظر محمد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
پاسخ
0
2
تو رو خدا تو این ایام عزیز برای داداشم که 4 روزه در اثر تصادف به کما رفته دعا کنید. خدا همه مریضا رو شفا بده
نظر هانا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۵
پاسخ
0
2
برادر منم یک هفتست که تو کماست براثر تصادف،دوتا بچه یک ساله و چهارساله داره ،التماس دعا برای سلامتیه داداشم دارم اوضاع خوبی نداریم خواهش میکنم برادرمو فراموشنکنید
نظر بینام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۶
پاسخ
0
1
دوست منم 4 روزه تو کما هس داشتم دیوونه میشدم. کامنتارو که خوندم حالم بهتر شد فکر میکردم فقط من این مشکل رو دارم
خدا همه ی مریضا رو شفا بده ان شاالله
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۶
پاسخ
0
1
برای برادرم که یک هفته است در اثر تصادف در کماست دعا کنید؟
نظر مرتضي
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
پاسخ
0
1
اميدوارم همه نيازمندان شفا پيدا كنند.براي دوست و قوم عزيز منم دعا كنين كه سطح هوشياريش 3.ايشالا كه خدا معجزه كنه.التماس دعا
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
پاسخ
0
1
قبلا ازکناراين مسايل ساده ميگذشتم امالان بانمان وجود دعاميکنم هم اوناکه توکماهستن زودتربيدارشن خيلي سخته پسرعمم دوروزه توکماس سطح هوشياريش امروزصب رف روسه الان غروبي رفته شش براش دعاکنين بيداربشه:'(
نظر پناه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
پاسخ
0
1
تو رو خدا برای نجمه ی ماهم دعا کنید الان چند روزه تو کماست شوهرش دیوونه شده کلافه اس دعااااااا کنید مردم
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
پاسخ
0
0
برای خانمی که در صانحه تصادف به کما رفته دعا کنید
نظر فاطمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
پاسخ
0
1
سلام براکیان عزیزمون که براثرتصادف ده روزه رفته تو کما دعا کنید فقط هیجده سالشه خدابه همه مادرا رحم کنه وهیچ مادری جیگرگوششو رو تخت بیمارستان نبینه
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
پاسخ
0
1
لطفا برا خواهر عزیزم که ۷ماهه بر اثر ایست قلبی تو کماست،دعا کنید.۳۲سالشه،۲تا بچه داره،خیلی خوب ومهربون بود،هممون داریم دیوونه میشیم
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۳
پاسخ
0
2
برا آقا رامین هم دعا کنید امام رضا خودت شفاش بده 18روزه تو کماس مامانش داغونه
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۳
پاسخ
0
2
مامان رامین 18روزه پشت در ای سی یو توحیاط زیر آفتاب توی این گرما نشسته امروز روز توست صاحب الزمان مامانش هرروز دو رکعت نماز برا سلامتی شما خونده حالا خودت همه ی مریضا از جمله رامین رو شفا بده این پیام رو برا تو میفرستم
نظر فاطمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
پاسخ
0
2
سلام نوه عموم سطح هوشیاریش نزدیک 10 تصادف کردن 4 سالشه لطفا دعا کنین بهوش بیاد همه مون داغوونیم خدایا توروبه فاطمه زهرا بهوش بیاد التماس دعا
نظر حمید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
پاسخ
0
2
برادر زاده شوهرم در اثر تصادف تو کماست با سطح هوشیاری 7.بخاطر امام زمان براش دعا کنین.خدارو قسم میدم به پهلوی شکسته فاطمه زهرا تمام بیمارا رو شفا بده .آمین
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
پاسخ
0
1
پسر عمه منم تو کوما تورو خدا

براش دعا کنید
نظر فاطمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
پاسخ
0
2
خدا هرچه به صلاح بيماران هست الهى همون بشه در بسته رو زياد نكوبيد اتفاق ديگه اى پيش مياد برادر شوهرمن ٢٢روزه كما هستش وضريبهشى ٣ فقط دعا
نظر زهرا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
پاسخ
0
2
سلام
ان شا الله خدا به همه صبر بده و مریضارو همه شفا بده
همسر منم کما رو تجربه کرد به خاطر تصادف خیلی وحشتناک واقعا سخت و دردآور گذشت اون ایام بعد عمل اول هوشیاریش 6 بود به لطف پروردگار و ائمه از کما دراومد و بعد 1 ماه از بیمارستان مرخص شد الان 8 ماه از اون اتفاق میگذره هنوزم درگیر مشکلات اون کما رفتن هستیم اما خدارو هزارمرتبه شکر میکنم که به جوونی خودش و من رحم کرد
امیدتون از دست ندین واقعا دعا گره گشاست
ذکر صلوات و دعای معراج معجزه میکنه
به حق اقا صاحب الزمان همه دلشاد بشین
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
پاسخ
0
2
سلام . بابای منم بر اثر خونریزی مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفت الان 14 روزه با ضریب هوشی 8-9 تو کماست . خیلی ناراحتم شرایط خیلی سختی هست همیشه فکر میکردم برا من اتفاق نمیفته ولی الان......... رسیدگی پرسنل بیمارستان افتضاح هست .دعا کنید براش خواهش میکنم
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
پاسخ
0
1
برای مادر منم دعا کنید سطح هوشیاریش روی ۸ سه روزه فقط از پشت شیشه میبینمش
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
پاسخ
0
2
جان مادرتون واسه عشقم دعاکنید تو کماس
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
پاسخ
0
1
سلام.برا دایی منم دعا کنید .الان 5 روزه که تو کماست.ضریب هوشیاریش رو3هستش.دعا فقط گفتن دعا کنید.ازهر عزیزی که داره این پیاما رو میخونه میخوام برا تمام این عزیزان ونیزعزیز من دعا کنه که برگرده.خیلی سخته.....
نظر مجید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
پاسخ
0
0
برای پسر عموم هم دعا کنید الان 3 روزه که تو کجاست و ضریب هوشی شم 3هست
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
پاسخ
0
3
مادر جوانم بدون دلیل ایست قلبی کرده الان یک ماهه کماس حالم اصن خوب نی توروخدا قدر ماماناتونو بدونین مواظبشون باشین جلوی چشام تلف شدو الان توو کماس من اگه احیا کردنو بلد بودم شاید الان وضعیت اینجوری نبود یکدفه ایست قلبی کردو مغز اسیب شدید دیده امام زمان تمامه مریضارو شفا بده
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
پاسخ
0
0
واسه عموی منم که هشت روزه کماست دعاکنید
نظر ستاره
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
پاسخ
0
0
عشق منم تو کماست,,, توروخدا براش دعا کنید.
نظر حمیدرضا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
پاسخ
0
2
تو رو خدا هر کسی که این متن میخونه برای خواهر مظلوم من هم دعای مخصوص کنه. متاسفانه در تاریخ 21 شهریور تصادف کردیم. خودم راننده بودم خواهرم و پسرش عقب نشسته بودند. متاسفانه پسرش که فوت کرد . خودشم الان ده روزه که تو آی سی یو. هوشیاریشم هشته. بد جور احساس گناه میکنم. عذاب وجدان داره خفم میکنه. تو رو خدا دعاش کنید زودتر سالم برگرده خونه. مادرم خیلی بی قرارشه.خود منم داغون شدم. اسمش سمیرا.
التماس دعا
پاسخ ها
نظر user
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
عزیز دلم چقدر سخته واقعااا
براتون از ته دل دعا کردم انشالله خدا کمکتون کنه خواهرتونم هر چه زودترسلامتیش برگرده
اتفاقه پیش میاد نباید اینجوری فکر کنین
نظر فهيمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
پاسخ
0
3
سلام پدر من سكته قلبي كرده و با ضريب هوسي ٣ يك هفته در كماست اميدم به خداست براش دعا كنيد آمين با ول العالمين
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۶
پاسخ
0
2
سلام خواهش دارم واسه همه مریضا دعا کنید واسه دختر کوچولوی همسایمون که عارفه ساداته هم دعا کنین حالش خیلی بده التماس دعا
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
پاسخ
0
0
داداشم توکماس برای سلامتیش دعاکنید.ممنون
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۹
پاسخ
0
1
پدر شوهر منم به خاطر سکته قلبی یک هفته ست که توی کماست براش دعا کنید.ممنون
نظر فاطمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
پاسخ
0
1
سلام به همه . از خداوند بزرگ برای تمام انسانها سلامتی آرزو دارم . امیدوارم و از خدا میخوام به حق بزرگی و کرمش همه ی مریض ها شفا پیدا کنن . منم پسر عموی عزیزم سجاد ، ۲۴ سالشه الان ۳ روزه توی کماست . جاش خیلی خالیه دلم براش تنگ شده خیلی . براش دعا کنید
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
پاسخ
0
1
سلام خواستم بگم فقط فقط بخدا توکل کنید منم عزیزترین کسم حدود ئه هفته تو کما بود باضریب هوشیاری 7 ولی الحمدالله الان خوب شده انشاالله خدا همه مریضا رو شفا بده
نظر مهدیه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۹
پاسخ
0
1
سلام هموطنان عزیز..برای دختر ۱۷ساله دعا کنید رفته تو کما قراربوده امروز نامزد کنه ..لطفا دعا کنید به هوش بیاد ...‍
نظر علی دلاوری
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
پاسخ
1
0
ابراهیم کریمی اسم دوستم هست که دوروز رفته کما براش دعا کنید
نظر پيمان
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
پاسخ
0
2
نگران نباشيد
فقط دعا كنيد براي همه عزيزاتون كه توي كما هستن
برادر من بعد بر اثر سكته مغزي بعد از 16 روز با سطح هوشياري 3 كم كم به هوش اومد
دكترا گفتن كه حتماً نيمي از بدنش فلج شده يا دچار عارضه مي شه
اما امروز با سلامت كامل برگشته سره كارش ، پيش بچه هاش و زنش
الله اشفي كل مريض
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۲
پاسخ
0
0
لطفا برای سلامتی خانم فندرسکی که براثر تصادف به کما رفته دعاکنید
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
پاسخ
0
0
بهترین کار اینه که عده ای مومن را (نه افراد بی تقوا) دعوت کنن و حدیث کسا یا زیارت عاشورا بخونن برای شفای بیمار. نه یک بار،بلکه چند بار.
پاسخ ها
نظر حافظه
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
واقعا موثره ممنونم
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
پاسخ
0
2
سلام دوستان توروخدا برا همسر منم دعا کنید دوماه تو کما بود وقتی بیدار شد هوشیاریشو از دست داده الان شانزده ماه تو دنیای نباتی به سر میبره اون فقط سی وچهار سالشه بر اثر برق گرفتگی اینجور شده دوتا هم بچه دارم تورو جان عزیزانتون براش دعا کنید خیلی سخته داغون شدم نمیدونم چیکارکنم التماس دعا
نظر میلاد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۶
پاسخ
0
2
سلام مادر منم چند روز تو کماست دعاش کنید .
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
پاسخ
0
2
سلام الان هشت روزه هست خواهرم با بچه هاش تصادف کردن ی دختر یک سالش فوت کرد پسر 5 سالش الان تو کماست تو رو خدا حمد شفا بخونید واسه همه مریضا و دعا کنید پسر خواهرم برگرده
نظر نازی خانم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
پاسخ
0
0
سلام دایی منم رفته تو کما لطفا براش دعا کنید.خدا همه مریضارو شفابده
نظر وحید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
پاسخ
0
0
برا دومادمون دعا کنید رفته کما
نظر اعظم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
پاسخ
0
3
سلام بر حسين و ياران باوفايش.
خدا انشاء ا... همه بيماران را شفا دهد.
دوستان.يكي از همكارانمون توي اداره هفته پيش حالش بد شد وقتي بيمارستان بردند. توي كما رفت .و الان 8روز هست توي كما هست. همه همكاران براش دعا مي كنند .يك بچه دو ماهه داره. و مرخصي داشته ولي اومد اداره تا كار انجام بده.
التماس دعا.
Denmark
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
پاسخ
0
1
سلام ان شاا خدا همه مریض ها رو شفا بده عموی منم شفا بده،دوستان همه کلمنت ها رو خوندم خیلی نامید بودم به شفایی عموم امیدوار شدم همتونو درک میکنم چون همدردیم از جواب دکترها نامید نشید چون اونها هم محتاج خدان پس فقط توکل کنید خودش درد میده درمانم میده
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
پاسخ
0
2
برای عشق منم دعا کنید،دوهفته توی کماست.
دارم دیوونه میشم.
توروخدا
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
پاسخ
0
2
سلام, خواهش میکنم برای عموی منم دعا کنین دیشب تصادف کرد و الان که شب اربعینه تو کماست, راننده هم فرار کرده, تو رو خدا به حق این شب عزیز برای شفای همه مریضا و برگشت عموی منم دعا کنین
نظر رويا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
پاسخ
0
2
سلام تروخدا براي برادر من هم كه 3 روزه تو كماست دعا كنيد ائن فقط 22 سالشه
نظر ساراانی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
پاسخ
0
3
واسه مامانم دعا کنید.رفته تو کما..همه چیزش خوبه ولی بهوش نمی اد ضریب ۳،دعا کنید برگرده نمیخام از دستش بدم....زندگیم سیاه شده داداشای کوچولوم بی تابی میکنن دعا کنید،ای خدا خودت خوبش کن
نظر مهرداد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
پاسخ
0
1
تو رو خدا قدر مادراتون رو بدونین من 3 سالم بود پدرم فوت کرد مادرم تو شهر غربت منو یه داداشم که معلول جسمی و ذهنیه رو با اوج مشکلاتش بزرگ کرد دیگه نوبت جبران کردن ما بود که دو تا سکته مغزی کردن یه سکته خفیف قلبی امروزم 12 روزه بین کما و هوشیاری هوشیاریشم 7 خدا فقط به داداشم و جوونی خودش رحم کنه 53 سالشونه.بخدا داغونیم همگی.فقط مادرم رو داشتم واسه دلخوش بودن به این زندگی. خدایا تو رو خدا کسی رو نا امید از در خونت برنگردون انشاا..
عاجزانه ازتون التماس دعا دارم.
نظر ناهید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
پاسخ
0
1
مادرم تا امروز سه روزه بعلت سکته مغزی به کما رفته برای شفاعش دعا کنید منم دعا میکنم خدا تمام مریضا رو شفا بده
نظر محبوبه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
پاسخ
0
1
یامن اسمه دوا وذکره شفا
واقعا قدر مادراتون را بدونید مادرم یک هفته است بدلیل سکته مغزی به کما رفته خیلی دلتنگشم وافعا جای مادرم خالیه خدارا قسم میدم به سه ساله امام حسین حضرت رقیه همه مریضها رو شفا بده حال مادرم هرچه زودتر خوب بشه خدایا امید ما به درگاه توست ما راناامید نکن امین یا رب العالمین
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۵
پاسخ
0
0
دوست منم روز اربیعین تصادف کرده تو کماس ضریب هوشیش 9تک فرزنده مدرشم پارسال فوت شده مادرش داره دق میکنه واسش دعا کنین همش 19سالشه
تورو خدا دعاکنین
نظر دلگیر
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
پاسخ
0
1
خدایا همه مریضهارو شفا بده مادرمو شفا بده دارم دیوونه میشم شب وروزم شده وگریه وتوسل مادرم به کمای عمیق رقته خدایا من جز مادرم کسیو ندارم تو رو به حق 5 تن امیدم رو ناامید نکن
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
پاسخ
0
0
برا همه دعا کردم,خدا شفا بده و صبر و سلامتی
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
پاسخ
0
0
خدایا، همه ی مریض ها رو شفا بده ...
همه کامنت ها رو خوندم ... امیدوارم هرچه زودتر حال عزیزانتون خوب بشه.
نظر میثم اقایی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
پاسخ
0
0
همسر 30ساله منم الان سی روزه تو کماست به علت تومور مغزی براش دعا کنید یه دختره دو ساله هم داریم
نظر سعید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
United States
|
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۸
پاسخ
0
0
سلام خدا همه مریضارو شفا بده. پسر خواهر من ده سالشه الان یک هفته میشه تو کماست براش دعا کنید.
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Turkey
|
۲۳:۰۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
پاسخ
0
0
مامن من تو دیار غربته و الان از دیروز رفته تو کما ترو خدا به حق فاطمه زهرا واسش دعا کنید.. من تنها دختر خونم تو دیار غربت و فقط اونو دارم.. از صمیم قلبهاتون واسش دعا کنید. بد دردیه غربت نشینی
نظر الهه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۴
پاسخ
0
0
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء
با امید شفا همه بیماران لطفا برای دایی عزیزتر از جان منهم دعا کنید .
نظر غزاله
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
پاسخ
0
0
امیدوارم همه ی شما عزیز به مراد دلتون برسید ..منم مثل شما این دوران زجر آور و سخت رو گذراندم و درکتون میکنم پدر من روز ولادت امام علی تصادف کرد و 4 ماه کما بود ضریب هوشیاری 3 بود بالاخره به هوش اومد...الان 6 سال از اون اتفاق تلخ میگذرد و پدرم زنده متحرکه ....اول حافظ کار نمیکردم تا کمکم بهتر شد هنوز نمیتونه درست بحرفه...هنوز نمیتونی خوب راه بره و تعادل نداره...نمیتونی قاشق چنگالشو نگه داره....الان بعضی اوقات به خدا میگم خدایا چرا از ما نگرفتی که این شرایطشو نبینیم...تو که میخواستی اینطوری نگهش داری راحت میکردی......دیگه نا امیدم...خیلی سخته تنها مرد و عشق زندگیتونو تو شرایط ببینین
نظر یه همدرد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
پاسخ
0
0
همسرمنم ده روزتو کماست براثرایست قلبی دکترامیگن اکه به هوش بیاد زندگی نباتی خواهد داشت ایا درست میگن ـتوروخداواسش دعاکنید
نظر فاطمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
پاسخ
0
0
بابای من 5 روزه باضربه یشدید رفته کمای عمیق باش دعا کنید
نظر مهدی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
پاسخ
0
0
پردم داخل کماس براش دعاا کنید لطفا:'( :'(
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
پاسخ
0
0
عموی نازنین من هم چند روزیه تو کماست با سطح هوشیاری 3. تو رو خدا واسش دعا کنید.
نظر متینا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
پاسخ
0
0
برای اقا سهیل ی پسر 22ساله دعا کنین دیروز 17بهمن 94 تصادف کرده ضری هوشیش 5 خیلی دلم میسوزه،باباش خیلی گناه داره،با هزار تا گرفتاری بزرگ شده خیلی زجر کشیده .خدا تمه رو شفا بده ب این اقا سهیل هم شفا بدت و ب جونیش رهم کنه امین
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
پاسخ
0
0
دوست من دوروزه رفته کما تصادف کردن براش دعا کنید
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
پاسخ
0
0
واسه شوهرمننم دعا کنید،پسر 4سالش منتظره،و پسری که سه ماهه دیگه به دنیا میاد
خدا همه مریضاروشفا بده
نظر دلشکسته
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
پاسخ
0
0
پدر منم معلمه بخاطر بچه ها عصبانی شده ایست قلبی کرده رفته توکما
دعاکنین بهوش بیاد
خونه بدون پدرهیچ صفایی نداره
ایشالاهمه مرضاشفاپیداکنن خیلی انتظار سخته
نظر فاطمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
پاسخ
0
0
سلام دوستان،پسر عموی منم یه هفته است تو کماست تصادف کرده،تورو خدا هرکی این متنو خوند براش دعا کنه.
خدایا همه میریضا رو شفا بده...
آمییییییین
نظر امیر
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
پاسخ
0
0
سلام
دوستم جواد یحیایی رفیقم داداشم ۷روز رفته تو کما بر اثر تصادف مادر و خواهرش چشم براهش هستن لطفا براش دعا کنین
نظر علی اصغر
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
پاسخ
0
0
سلام
ایشالا خدا همه شونو شفا بده
من خودم تجربه سه روز کما رو دارم درکتون میکنم..
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
پاسخ
0
0
سلام پدر بزرگ من 3 روز هستش که تو کماست خواهشن براش دعا کنید واقعا مرد بزرگواری بود.
نظر فاطمه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
پاسخ
0
0
برای بابای من دعا کنید نزدیک یک هفتس تو کماست خیلی شرایط بدی داریم فقط دعا کنید
نظر عباس
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
پاسخ
0
0
سلام من خودم تجربه سه روزه کما دارم و خیلی اطلاعات در این باب دارم خیلی دوست دارم اطلاع رسانی کنم
نظر متین
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
پاسخ
0
0
همسر من الان 5روزهست که توی کما هست .برای همسرم دعا کنید.
نظر عباس
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
پاسخ
0
0
سلام.اگه دنبال مهمترین و جنجالی ترین اخبار دنیای برزخ کسی هست بنده میتوانم کمک کنم با تجربه سه روزه کما.
پاسخ ها
نظر جواد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
خدا همه مریضا رو شفا بده ایشالا
شما هم لطف کنید از تجربتون بگید
نظر مریم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
پاسخ
0
0
لطفابرای یه دختربچه 4ساله دعاکنیدبراثرتومور رفته توکماضریب هوشیش3...
نظر ناشناس
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
پاسخ
0
0
دوستان برای یکی از مدافعین حرم دعا کنید
دوتا بچه ی ۷ و ۳ ساله داره…
بعد جراحی مغزی برای دروردن ترکش از مغزش رفته به کما و سطح هوشیاریش ۵
خانوادش مخصوصا مادرش خیلی بیتابه
خدارو قسم میدم ب پهلوی شکسته ی زهرا
خدارو قسم میدم به یتیمی و بی مادری بچه های علی
خدارو قسم میدم ب دل ام البنین
داغ جوون داغ پدر داغ مادر رو دل هیشکی نذاره و این مرد غیور ماهم زودتر از کما بیاد بیرون و عید سر سفره هفت‌سین کنار بچه هاش باشه
تورو قسم ب دلای شکستتون براش دعا کنید
خدا همه مریضارو شفاعت کنه
نظر مجید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
پاسخ
0
0
بسم رب العباس...سلام دوستان.پدرمن به علت تداخل داروئی مسموم شده به کمارفته...الان 35روزه درکما بسر میبره باضریب هوشی 8..امشبم شب عیده...توروخدامارو ازدعای خودتون بی نصیب نزارید..منم به مدت 20روزه بصورت مستمر بالای سرش هستم...فرداهم سال تحویل دربیمارستانم..آی سی یو جا ندارن اوردنش داخل بخش...تورو به دستای بریده شده علمدار کربلا دعاش کنید...45سال بیشتر سن نداره
نظر امینی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۱
پاسخ
0
0
برای برادر عزیز منم دعا کنید بر اصر خونریزی مغزی به کما رفته از خدا میخوام دوباره به زندگی برگرده
نظر سعید
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۳
پاسخ
0
0
خواهر زاده منم در اثر تصادف الان 40 روزه تو کماست با هوشیاری 4 لطفا براش دعا کنید اسمش وحید . اگر کسی تجربه واطلاعاتی برای بهبودی و نجات از این وضعیت داره لطفا راهنمایی بکنه ممنون میشم
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
پاسخ
0
0
با سلام
هر کسیکه پیام منم میخونه التماس دعا دارم برادرم 24 سالشه و 6ماه هنوز ازدواج کرده الان 9 روزه تو کماست با ضریب هوشیه 5
تو رو خدا براش دعا کنید
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۱/۱۹
پاسخ
0
0
منم 14"روز کما بودم خدا شفام داد از خدا میخوام همه مریضا شفا بده امین...
نظر آریا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
پاسخ
0
0
آیا میدونستید اگه سیاسیون و دولتمندان اگه لذت مرگ رو تجربه کرده بودند حتی یک روز هم درنگ نمیکردند و با انحدام کره زمین و نابودی بشر همه رو به اون دنیا میفرستادند و یک لحظه هم اینجا نمدموندند اما متاسفانه الان دارند توی سیارات دیگه هم میخان حیات و زندگی پیاده کنند.مرگ همگانی خیلی زیباست من تجربه کردم
نظر شبنم
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۴
پاسخ
0
0
عموي منم كماست! براش دعا كنيد
نظر شادی
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
پاسخ
0
0
خدا همه مریضارو شفا بده . برای دختر دایی منم دعا کنید تا الان 17 روزه که تو کماست . ضریب هوشیاریش 7 هست .
نظر بهار
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
پاسخ
0
0
پسر عمه یی منم همش 17 سالشه و ضریب هوشیش بین 5 و 6 الان 6 روزه تو کماست..انگشتشو تکون داده و اشک ریخته...ولی بازم ضریب هوشیش پایینه...تروخدا دعا کنید واسش ...
نظر ساغر
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
پاسخ
0
0
سلام برای داداشم دعا کنید دو هفته به علت سوختگی و عفونت به کما رفته خیلی زجر کشیده
نظر سارا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
پاسخ
0
0
دوستان پسر عموی من از دیشب تو کماست. اصلا هم ضربه به سزش نخورده فقط مشکل کبد داره، باید وزنشو‌کم کنه که بیونه پیوند‌کبد بشه. هوشیاریش روی دو هست. به نظرتون امیدی هست؟؟؟؟؟؟ خواهشا جواب بدید
نظر دریا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
پاسخ
0
1
ایشالا بحق علی همه شفاپیداکنن.پسرعمه منم2ماه توکماس.دوسش دارم میخاستیم ازدواج کنیم که اینجورشد لطفا برا اقامحمدعلی هم دعاکنیدضریت هوشیش9هستش
نظر مهرداد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
پاسخ
0
0
اینشالا به حق فاطمه زهرا همه مریضایی که در کما هستند شفا پیدا کنن. برادر منم 5 روزه که بعلت ایست قلبی در کماست و ضریب هوشیاریش 3 هستش. قبل از سال رگ های قلبشو دکترا باز کردن دو تا بچه داره. پدرم هم در یستر بیماریه و فعلا بهش واقعیت نگفتیم. لطفا برای سلامتیش دعا کنین.
نظر Shahparvari
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
پاسخ
0
0
ایا ضربه مغزی و خون ریزی شدید مغزی به عصب صورت نیز اسیب میرساند؟؟،،
نظر زینب
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
پاسخ
0
0
توروخدا برا عشق منم دعا کنید الان پنج روزه تو کماس22سالشه ضریب هوشیشم8 ان شاءالله همه ی مرضا شفا پیدا کنن بحق‌اهل بیت
نظر علیرضا
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
United Kingdom
|
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
پاسخ
0
0
سلام من هم به تمام عزیزان محترم:امیدوارم به حق صاحب الزمان تمام مریضهای عزیزمان شفا بگیرند و باز گردنند به اغوش گرم و صمیمی خانوادهشان...اللهی آمین رب العالمین
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
پاسخ
0
0
سلام مرتضی سه روز توی کماست ضریب هوشی 6 براش دعا کنید
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
پاسخ
0
0
سلام ، خواهش میکنم برای عموی من دعا کنید ، امروز براثر سکته مغزی تو کما رفته تو رو خدا دعا کنید منم برای شفای همه ی مریض ها دعا میکنم ای خدا قسمت میدم به حضرت زهرا ، به امام حسین خودت کمک کن ، خودت همه ی مریضا رو شفا بده
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۴
پاسخ
0
0
سلام امروز ده روزه که شوهر دوستم تو کما هستش بعد ماه رمضان عروسیش براش دعا کنین. انشالله همه مریضاها شفا بگیرن
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
پاسخ
0
0
سلام یکی ازدوستان من چندروزتوی کماست.به حق این روزای عزیزهرکس این پیام دیدبراش دعاکنه زودبهوش بیادخیلی پسرخوبیه.توروخدادعاکنید
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
پاسخ
0
0
واسه فرشته دعا کنید،تو راه مشهد تصادف کرده 2 روزه توکماس،خدا به بچه یک سالش رحم کنه
نظر سلحان
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
پاسخ
0
0
خانم داداش من هم 9روزه توکماست بخاطدخبرتصادف تنها فرزندش سکته کرد وتوکمارفت تورو بخدا براش دعاکنین هنوزخیلی جوونه.وخیلی خوب ومهربونه
نظر بهروز
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
پاسخ
0
0
سلام
پسر دایی من الان 4روزه تو کماس ازتون خواهش جیکنج واسه همه ی مریض ها دعا کنید بخصوص پسر دایی من طفلک هنوز 23سال داره
عاجزانه میخوام دعا کنید
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
پاسخ
0
0
وای خدا جونم
نظر سایه
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
پاسخ
0
0
سلام خواهش می کنم برای پسرخاله ی من هم دعا کنید 22 سالشه الان 3 روزه تو کماست و ضریب هوشیش 3 هستش خیلی پایینه این مقدار اما قدرت خداوند و دعاهای شما عزیزان خیلی بیشتر از این اندازه هاست خواهش میکنم براش دعا کنید
نظر محمد
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
پاسخ
0
0
سلام دوستان خداهمه مریض رو شفا بده پدر خانوم من یک ماه تو کما برای این عزیز دعا کنین که زوتر خوب بشه بچه هاش خیلی ناراحتن
نظر منصور
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
پاسخ
0
0
خدایا به حق این شب و روز های مبارک وعزیز بر تن این بیماران وبیمار ما لباس عافیت بپوشان.آمین یا رب العالمین.
بدون نام
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
پاسخ
0
0
با سلام
دوستان امشب برای شفای همه مریضا دعا میکنیم...
برای دوست من امیر هم که دو روز پیش از داربست افتاده و رفته تو کما دعا کنید. خدا به دو تا دختر کوچولوش رحم کنه...
التماس دعا
نظر اکبر
| درباره فاصله كما تا مرگ چقدر است؟
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
پاسخ
0
0
سلام تو رو به این ماه عزیز بیاید همه با هم دعا کنیم که همشون خوب شن منم نامزدم باهام دعوا کرد قرص خورده رفته تو کما فقط یه فرصت از خدا میخوام بیستو دو سالمه اونم بیست سال برامون دعا کنید
  • لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
  • لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
  • در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: