برچسب جستجو
برچسب: تکنولوژی
اختیار صدام قرار دادند و تکنولوژی افزایش برد و موشک...
کد خبر: ۵۳۷۷۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


هایی را بتوانیم جذب کنیم که صاحب تکنولوژی هستند تولید... تکنولوژی و سرمایه را جذب کنیم احتمالا این تولید ما...
کد خبر: ۵۳۷۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


که مردم با جذب سرمایه و تکنولوژی از خارج کشور... و تکنولوژی روز دنیا از خارج کشور موافق هستند مردم... تکنولوژی های صنعت نفت کشور و توسعه صنایع پایین دستی...
کد خبر: ۵۳۷۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


شرکت های حوزه ی تکنولوژی است این غول تکنولوژی امریکایی... حاضر اسپیکرهای هوشمند به محصولات مهمی در حوزه ی تکنولوژی...
کد خبر: ۵۳۷۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳


از جمله انگلستان از این تکنولوژی در مدارس و دانشگاه...
کد خبر: ۵۳۷۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


تکنولوژی حقیقت مجازی تماشاگران را در ترس و آشفتگی مهاجران...
از تکنولوژی حقیقت مجازی تماشاگران را در ترس و آشفتگی... این فیلم با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی تماشاگران را...
کد خبر: ۵۳۷۰۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


هر چه بیشتر زندگی و جا نماندن از قافله تکنولوژی...
جا نماندن از قافله تکنولوژی سوق دهد فناوری های تولید...
کد خبر: ۵۳۷۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


شد با ظهور فناوری پهپادهای هوشمند به عرصه تکنولوژی متخصصان...
کد خبر: ۵۳۷۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


تکنولوژی 29 و رقابت پذیری قیمت 98 قرار دارد این...
کد خبر: ۵۳۶۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


تکنولوژی بخش های دفاعی و تولیدات ویژه امضا کردند که...
کد خبر: ۵۳۶۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


هستند بیش از نیمی از جمعیت امروز به تکنولوژی های...
کد خبر: ۵۳۶۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


کرد این مشارکت امکان انتقال تکنولوژی و دانش فنی را... گذشته نوسازی و بازسازی نشده و تکنولوژی آنها در همان...
کد خبر: ۵۳۶۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


و تکنولوژی ممکن است کم داشته باشیم نصیریان تاکید کرد...
کد خبر: ۵۳۶۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲


ها با تکنولوژی موجود می توانیم مغزهای متفکر تاریخ را... ی آنان امروزه تکنولوژی موجود ما را قادر می سازد... تکنولوژی آن زمان از اثبات این ادعا ناتوان ماند چندی... موفقیت انجام گرفته است موسسه بیوتکنولوژی بویالایف boyalife group از...
کد خبر: ۵۳۶۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


می زنند برای مثال این افراد از ابزارهایی با تکنولوژی... می توان به کافی نبودن تکنولوژی امروزی برای ورود به... باشد در غیر این صورت با هیچ تکنولوژی دیگری هم...
کد خبر: ۵۳۶۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


به آن هم از تکنولوژی روز استفاده می کنیم هم...
کد خبر: ۵۳۶۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


شب امتحان آسوده بخوابید!
نقل از تکنولوژی ریویو الگوریتم یاد شده در قالب یک...
کد خبر: ۵۳۶۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


تکنولوژی روز و توسعه اقتصادی است که البته این نیاز...
کد خبر: ۵۳۶۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


تکنولوژی است ...
و تکنولوژی است علی شمس اردکانی با تاکید بر اینکه...
کد خبر: ۵۳۶۳۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


دنیای تکنولوژی مدت ها است به دنبال آن می گردد...
کد خبر: ۵۳۶۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱