۱۰۴۲۸۶۲ ۴۲۰ نظر
۵۰۰۲

هشتگ شهادت می‌دهم در توییتر ترند شد

کاربران ایرانی در توییتر هشتگی به نام شهادت می‌دهم را ترند کرده که در آن به نوعی از مشکلات جامعه انتقاد می‌کنند.

برترین‌ها: کاربران ایرانی در توییتر هشتگی به نام شهادت می‌دهم را ترند کرده که در آن به نوعی از مشکلات جامعه انتقاد می‌کنند.

برخی از این توییت‌ها را مرور می‌کنیم.

هشتگ شهادت می‌دهم در توییتر ترند شد

هشتگ شهادت می‌دهم در توییتر ترند شد

هشتگ شهادت می‌دهم در توییتر ترند شد

هشتگ شهادت می‌دهم در توییتر ترند شد

هشتگ شهادت می‌دهم در توییتر ترند شد

محتوای حمایت شده

گوناگون

سایر رسانه‌ها

    نظر کاربران