adexo3
۱۴۳۷۴۲۱
۸۹۷
۸۹۷
پ

حقوق این دسته از مستمری‌بگیران افزایش پیدا کرد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به افزایش میزان مستمری بازنشستگان این صندوق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۹۲ هزار مستمری‌بگیر و بازنشسته این صندوق هستند و هر ساله با توجه به ورودی‌ها و خروجی‌های این صندوق شاهد افزایش بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق هستیم و در طول ۳ سال گذشته میانگین مستمری‌بگیران این صندوق به ۸۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به افزایش میزان مستمری بازنشستگان این صندوق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۹۲ هزار مستمری‌بگیر و بازنشسته این صندوق هستند و هر ساله با توجه به ورودی‌ها و خروجی‌های این صندوق شاهد افزایش بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق هستیم و در طول ۳ سال گذشته میانگین مستمری‌بگیران این صندوق به ۸۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

حقوق این دسته از مستمری‌بگیران افزایش پیدا کرد

بیمه شده‌ها در اختیاری کار بسیار دشواری است. ما در این صندوق بیمه شده فعال داریم و بیمه شده غیر فعال داریم. قبل از دولت رئیسی بیمه شده فعال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده فعال صندوق ما بود، اما در دولت سیزدهم همین امروز توانسته‌ایم یک میلیون و ۴۵ هزار بیمه شده جدید جذب کنیم و ببینید معادل چند درصد بیمه شده‌های دولت قبلی است؟ این ظرفیت بسیار بزرگی است و با کار جهادی به این نقطه رسیده ایم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر ادامه داد: نگاه ما در این صندوق برنامه محوری بوده است. هر مجموعه‌ای اگر براساس برنامه حرکت کند و دارای محاسبات بیمه‌ای و اکچئوری باشد با چالش روبرو نمی‌شود. ما امروز در سایر صندوق‌های بیمه‌ای با چالش‌هایی روبرو هستیم چرا که حرکت‌ها براساس محاسبه نبوده است.

وی اضافه کرد: در این سه سال بیش از ۴۵ اقدام موثر و شاخص را انجام داده‌ایم و بخشی از آن برای نخستین بار بوده است. یکی از اقدامات برنامه راهبردی صندوق است و افق ۵ ساله را دیده‌ایم. این یک ریل‌گذاری دقیق مبنای بر برنامه بود.

برقراری گفت: برای اولین بار برنامه تحولی در همه صندوق‌های تابعه برای این صندوق بود که به تصویب هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه رسید. دومین اقدام ما این بود که هر اقدامی انجام شده پیوست بیمه‌ای داشته و این باعث پایداری صندوق شده است. این موجب شده تا ۲۰ ساله آینده برنامه‌ریزی صورت بگیرد و البته نباید بار مالی جدیدی برای صندوق ایجاد شود چرا فرایند استواری صندوق را با چالش روبرو کند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر تاکید کرد: نگه‌داشت بیمه شده‌ها نیز مهم است و باید این موضوع ادامه پیدا کند و این نرخ امروز به ۸۲درصد رسیده است و بسیار بی‌نظیر بوده است.

وی با اشاره به ریل‌گذاری صورت گرفته در صندوق روستائیان و عشایر برای ۲۰ سال آینده گفت: با ریل‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام شده شرایط در این صندوق برای ۲۰ سال آینده حفظ خواهد شد.

برقراری به تمدید بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در این دوره اشاره کرد و افزود: تعداد بیمه‌شدگان در این دوره بی‌نظیر و کم‌نظیر بوده است و میانگین بین ۸۲ تا ۹۲ درصد ماهیانه بیمه‌شدگان این صندوق تمدید شده‌اند و در واقع پس از موضوع جذب بیمه‌شدگان، تمدید بیمه‌شدگان این صندوق مورد نظر مدیران این صندوق قرار گرفته است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به افزایش میزان مستمری بازنشستگان این صندوق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۹۲ هزار مستمری‌بگیر و بازنشسته این صندوق هستند و هر ساله با توجه به ورودی‌ها و خروجی‌های این صندوق شاهد افزایش بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق هستیم و در طول ۳ سال گذشته از دولت شهید رئیسی، میانگین مستمری‌بگیران این صندوق به ۸۳ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین مستمری حداقلی‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ۲۱۰ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه به پوشش بیمه اجتماعی اشاره کرد و افزود: در این بخش باید به افزایش قابل توجه زنان در قالب بیمه روستائیان و عشایر اشاره کرد که بیش از ۴۶ درصد تعداد زنان تحت پوشش صندوق افزایش پیدا کرده است و این مسئله جدا از قانون جمعیت است.

برقراری به همراهی دولت جهت پرداخت بخشی از مطالبات صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اشاره کرد گفت: وصول مطالبات صندوق در طول ۱۶ سال گذشته انجام نشده بود و در این سه سال این اتفاق انجام پذیرفت و ۹۵۰ میلیارد تومان از مطالبات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان از طریق پالایشگاه شازند وصول شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به افزایش اعتبارات و بودجه این صندوق اشاره کرد و گفت: سال گذشته بودجه این صندوق ۱۶۵ درصد رشد داشته و این اتفاق برای اولین بار بوده است.

وی به سفر‌های استانی صورت گرفته به استان‌های مختلف اشاره کرد و افزود: در قالب این سفر‌ها تفاهم‌نامه‌هایی با شورای اداری هر استان منعقد شده و خروجی‌های موثری را به همراه داشته است.

برقراری در ادامه به افزایش سطوح درآمدی صندوق به عنوان یکی از ۴۵ اقدام صورت گرفته در این دوره اشاره کرد و افزود: تا پیش از این دوره افزایش سطوح درآمدی هر ساله بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بود، اما در این دوره سطوح درآمدی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این مسئله باعث ارتقاء صندوق شده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به افزایش دارایی این صندوق اشاره کرد و گفت: تا پیش از این دوره از مدیریت صندوق دارایی صندوق ۹۰ همت بود که هم‌اکنون به ۱۸۰ همت رسیده است و شاهد رشد صددرصدی بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: ارتقاء منابع انسانی و گردش نخبگان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر محسوب می‌شود که در این دوره صورت گرفته است.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به آخرین جزئیات از اجرای قانون جوانی جمعیت در این صندوق اشاره کرد و گفت: قانون جوانی جمعیت در مجلس تصویب شده و برگرفته از برنامه ششم توسعه است. دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت بسیار مهم بوده و چندین بار در سخنرانی‌ها از جوانی جمعیت اشاره فرموده اند و برهمین اساس ماده ۲۱ این قانون به ما مربوط می‌شد که مادران غیر شاغل که سه فرزند و بیشتر دارند و در مناطق روستایی و عشایری زندگی می‌کنند باید بیمه رایگان شوند و این را تماما دولت پرداخت کرد.

برقراری ادامه داد: براساس همین ماده قانونی سال کذشته ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار پرداخت شد و بیش از ۳۱۱ هزار نفر از مادران روستایی به صورت رایگان بیمه شدند. امسال هم ۱۵۰۰ میلیارد اعتبار اختصاص داده شد و با این اعتبار می‌توان بیمه شده‌های قبلی را تمدید و ۲۰۰ هزار از زنان روستایی را بیمه رایگان کرد.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای بیمه تکمیلی روستاییان کشور گفت: درباره بیمه تکمیلی نظر ما این بود که بیمه روستایی تداوم پیدا کند و لذا بر این اساس در سه استان این بیمه تکمیلی به صورت آزمایشی اجرا شود و موجب رضایتمندی مردم شد. توصیه می‌کنیم این موضوع باید ادامه یابد و دولت چهاردهم این مسیر را ادامه دهد چرا که براساس قانون کا مکلف به اجرای آن هستیم.

مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اضافه کرد: توانسته ایم قریب به ۱۲۰ هزار بیمه شده تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را با بالاترین سطح درآمدی جذب کنیم تا بتوانند در آینده از مستمری برخوردار شوند.

 

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتی ۹/۵ ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت برترین ها هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج