۱۲۲۸۸۶۰
۲۷۵
۲۷۵

برنامه و نتایج لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۲

برنامه، جدول و نتایج کامل لیگ ملت های ۲۰۲۲ والیبال را در این خبر بخوانید.

جماران: برنامه، جدول و نتایج کامل لیگ ملت های 2022 والیبال را در این خبر بخوانید.

آرژانتین، استرالیا، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، صربستان، اسلوونی، آمریکا
برنامه مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال
تیم تیم مرحله تاریخ
آمریکا یک  برزیل ۳ یک چهارم نهایی چهارشنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۰:۳۰
ایتالیا هلند یک چهارم نهایی چهارشنبه ۲۹ تیر ساعت ۲۳:۳۰
فرانسه ژاپن یک چهارم نهایی پنج شنبه ۳۰ تیر ساعت ۲۰:۳۰
ایران لهستان یک چهارم نهایی پنج شنبه ۳۰ تیر ساعت ۲۳:۳۰
    نیمه نهایی شنبه ۱ مرداد
    نیمه نهایی شنبه ۱ مرداد
    فینال یکشنبه ۲ مرداد
    رده بندی یکشنبه ۲ مرداد
جدول رده بندی
رده تیم بازی برد امتیاز
۱ ایتالیا ۱۲ ۱۰ ۳۱
۲ لهستان ۱۲ ۱۰ ۳۱
۳ آمریکا ۱۲ ۱۰ ۲۷
۴ فرانسه ۱۲ ۹ ۲۸
۵ ژاپن ۱۲ ۹ ۲۷
۶ برزیل ۱۲ ۸ ۲۴
۷ ایران ۱۲ ۷ ۲۰
۸ هلند ۱۲ ۶ ۱۷
۹ آرژانتین ۱۲ ۵ ۱۸
۱۰ اسلوونی ۱۲ ۵ ۱۵
۱۱ صربستان ۱۲ ۵ ۱۴
۱۲ آلمان ۱۲ ۴ ۱۰
۱۳ چین ۱۲ ۳ ۹
۱۴ بلغارستان ۱۲ ۲ ۹
۱۵ کانادا ۱۲ ۲ ۶
۱۶ استرالیا ۱۲ ۱ ۲

 

نتایج هفته اول
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
صربستان ۳ ۱ بلغارستان چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱:۰۰
ایران ۳ ۱ چین چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱:۳۰
آلمان ۳ ۰ کانادا چهارشنبه ۱۸ خرداد ۴
آمریکا ۳ ۰ اسلوونی چهارشنبه ۱۸ خرداد ۴:۳۰
آرژانتین ۰ ۳ لهستان پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱:۰۰
هلند ۱ ۳ ژاپن پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱:۳۰
ایتالیا ۰ ۳ فرانسه پنج شنبه ۱۹ خرداد ۴
استرالیا ۰ ۳ برزیل پنج شنبه ۱۹ خرداد ۴:۳۰
آرژانتین ۳ ۱ آلمان پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱۹:۳۰
چین ۱ ۳ ژاپن پنج شنبه ۱۹ خرداد ۲۲:۳۰
فرانسه ۳ ۱ صربستان جمعه ۲۰ خرداد ۱
آمریکا ۳ ۰  هلند جمعه ۲۰ خرداد ۱:۳۰
ایتالیا ۳ ۱ لهستان جمعه ۲۰ خرداد ۴
اسلوونی ۱ ۳ برزیل جمعه ۲۰ خرداد ۴:۳۰
آرژانتین ۲ ۳ صربستان جمعه ۲۰ خرداد ۱۹:۳۰
ایران ۰ ۳ هلند جمعه ۲۰ خرداد ۲۲:۳۰
آلمان ۳ ۲ بلغارستان شنبه ۲۱ خرداد ۱
آمریکا ۳ ۲ ژاپن شنبه ۲۱ خرداد ۱:۳۰
کانادا ۰ ۳ فرانسه شنبه ۲۱ خرداد ۴
اسلوونی ۳ ۰ استرالیا شنبه ۲۱ خرداد ۴:۳۰
صربستان ۲ ۳ آلمان شنبه ۲۱ خرداد ۲۱:۳۰
برزیل ۱ ۳ آمریکا شنبه ۲۱ خرداد ۲۲:۳۰
لهستان ۳ ۰ بلغارستان یکشنبه ۲۲ خرداد ۰۰:۳۰
چین ۱ ۳ اسلوونی یکشنبه ۲۲ خرداد ۱:۳۰
ایتالیا ۳ ۰ کانادا یکشنبه ۲۲ خرداد ۳:۳۰
استرالیا ۱ ۳ ایران یکشنبه ۲۲ خرداد ۴:۳۰
چین ۳ ۰ برزیل یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۷:۳۰
لهستان ۳ ۱ فرانسه یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۹:۳۰
ژاپن ۳ ۰ ایران یکشنبه ۲۲ خرداد ۲۰:۳۰
ایتالیا ۳ ۱ آرژانتین یکشنبه ۲۲ خرداد ۲۲:۳۰
استرالیا ۰ ۳ هلند یکشنبه ۲۲ خرداد ۲۳:۳۰
کانادا ۳ ۱ بلغارستان دوشنبه ۲۳ خرداد ۱:۳۰
 
نتایج هفته دوم
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
هلند ۳ ۰ اسلوونی سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۱:۳۰
ژاپن ۳ ۱ آرژانتین سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۵:۳۰
کانادا ۳ ۱ استرالیا سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۸:۳۰
بلغارستان ۰ ۳ ایران سه شنبه ۳۱ خرداد ۲۱:۳۰
فرانسه ۳ ۰ چین چهارشنبه ۱ تیر ۱۱:۳۰
ایتالیا ۳ ۰ آلمان چهارشنبه ۱ تیر ۱۵:۳۰
لهستان ۳ ۱ برزیل چهارشنبه ۱ تیر ۱۸:۳۰
آمریکا ۳ ۱ صربستان چهارشنبه ۱ تیر ۲۱:۳۰
هلند ۰ ۳ فرانسه پنج شنبه ۲ تیر ۷:۳۰
آلمان ۰ ۳ چین پنج شنبه ۲ تیر ۱۱:۳۰
کانادا ۰ ۳ لهستان پنج شنبه ۲ تیر ۱۵
اسلوونی ۳ ۱ آرژانتین پنج شنبه ۲ تیر ۱۵:۳۰
برزیل ۳ ۰ صربستان پنج شنبه ۲ تیر ۱۸
ایران ۳ ۰ آمریکا پنج شنبه ۲ تیر ۲۱:۳۰
هلند ۱ ۳ آلمان جمعه ۳ تیر ۷:۳۰
چین ۰ ۳ آرژانتین جمعه ۳ تیر ۱۱:۳۰
کانادا ۲ ۳ صربستان جمعه ۳ تیر ۱۵
ایتالیا ۲ ۳ ژاپن جمعه ۳ تیر ۱۵:۳۰
برزیل ۳ ۰ ایران جمعه ۳ تیر ۱۸
بلغارستان ۲ ۳ استرالیا جمعه ۳ تیر ۲۱:۳۰
هلند ۳ ۲ آرژانتین شنبه ۴ تیر ۷:۳۰
فرانسه ۳ ۰ ژاپن شنبه ۴ تیر ۱۱:۳۰
ایران ۳ ۰ کانادا شنبه ۴ تیر ۱۵
اسلوونی ۰ ۳ ایتالیا شنبه ۴ تیر ۱۵:۳۰
استرالیا ۰ ۳ لهستان شنبه ۴ تیر ۱۸
بلغارستان ۱ ۳ آمریکا شنبه ۴ تیر ۲۱:۳۰
فرانسه ۳ ۱ آلمان یکشنبه ۵ تیر ۷:۳۰
اسلوونی ۱ ۳ ژاپن یکشنبه ۵ تیر ۱۱:۳۰
استرالیا ۰ ۳ صربستان یکشنبه ۵ تیر ۱۵
چین ۰ ۳ ایتالیا یکشنبه ۵ تیر ۱۵:۳۰
لهستان ۳ ۱ آمریکا یکشنبه ۵ تیر ۱۸
برزیل ۳ ۰ بلغارستان یکشنبه ۵ تیر ۲۱:۳۰

 

برنامه هفته سوم لیگ ملت ها
تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ ساعت
آلمان ۱ ۳ آمریکا سه شنبه ۱۴ تیر ۱۰:۳۰
آرژانتین ۳ ۱ کانادا سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳:۳۰
ایتالیا ۳ ۰ بلغارستان سه شنبه ۱۴ تیر ۱۹:۳۰
لهستان ۲ ۳ ایران سه شنبه ۱۴ تیر ۲۲:۳۰
برزیل ۳ ۱ آلمان چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۱:۱۰
استرالیا ۱ ۳ ژاپن چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴:۴۰
چین ۰ ۳ هلند چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۹:۳۰
صربستان ۰ ۳ اسلوونی چهارشنبه ۱۵ تیر ۲۲:۳۰
آمریکا ۳ ۲ فرانسه پنج شنبه ۱۶ تیر ۷:۳۰
استرالیا ۱ ۳ آلمان پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۰:۳۰
برزیل ۳ ۰ کانادا پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۳:۳۰
ایران ۱ ۳ ایتالیا پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۶:۳۰
اسلوونی ۳ ۱ بلغارستان پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۹:۳۰
چین ۰ ۳ لهستان پنج شنبه ۱۶ تیر ۲۲:۳۰
استرالیا ۱ ۳ آرژانتین جمعه ۱۷ تیر ۸:۱۰
برزیل ۰ ۳ فرانسه جمعه ۱۷ تیر ۱۱:۱۰
کانادا ۱ ۳ ژاپن جمعه ۱۷ تیر ۱۴:۴۰
هلند ۱ ۳ بلغارستان جمعه ۱۷ تیر ۱۶:۳۰
ایران ۳ ۰ اسلوونی جمعه ۱۷ تیر ۱۹:۳۰
صربستان ۰ ۳ ایتالیا جمعه ۱۷ تیر ۲۲:۳۰
آرژانتین ۳ ۱ فرانسه شنبه ۱۸ تیر ۸:۱۰
آمریکا ۳ ۰ کانادا شنبه ۱۸ تیر ۱۱:۱۰
ژاپن ۳ ۱ آلمان شنبه ۱۸ تیر ۱۴:۴۰
بلغارستان ۱ ۳ چین شنبه ۱۸ تیر ۱۶:۳۰
صربستان ۰ ۳ ایران شنبه ۱۸ تیر ۱۹:۳۰
هلند ۰ ۳ لهستان شنبه ۱۸ تیر ۲۲:۳۰
آرژانتین ۲ ۳ آمریکا یکشنبه ۱۹ تیر ۸:۱۰
فرانسه ۳ ۰ استرالیا یکشنبه ۱۹ تیر ۱۱:۱۰
ژاپن ۰ ۳ برزیل یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴:۴۰
صربستان ۳ ۱ چین یکشنبه ۱۹ تیر ۱۶:۳۰
هلند ۰ ۳ ایتالیا یکشنبه ۱۹ تیر ۱۹:۳۰
اسلوونی ۱ ۳ لهستان یکشنبه ۱۹ تیر ۲۲:۳۰

 

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال
تیم تیم مرحله تاریخ
ایتالیا هلند یک چهارم نهایی چهارشنبه ۲۹ تیر/پنج شنبه ۳۰ تیر
ایران لهستان یک چهارم نهایی چهارشنبه ۲۹ تیر/پنج شنبه ۳۰ تیر
آمریکا برزیل یک چهارم نهایی چهارشنبه ۲۹ تیر/پنج شنبه ۳۰ تیر
ژاپن فرانسه یک چهارم نهایی چهارشنبه ۲۹ تیر/پنج شنبه ۳۰ تیر
    نیمه نهایی شنبه ۱ مرداد
    نیمه نهایی شنبه ۱ مرداد
    فینال یکشنبه ۲ مرداد
    رده بندی یکشنبه ۲ مرداد

 

محتوای حمایت شده

گوناگون

سایر رسانه‌ها

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج