۱۰۶۹۷۶۶ ۱۲۰ نظر
۵۰۰۳

ازدواج مدرن، شراکتی پنجاه - پنجاه است؟

امروز در این مطلب، یکی دیگر از دلایل فروپاشی رابطه، که منجر به طلاق می‌شود را بررسی خواهیم کرد. باور غلطی مبنی بر اینکه ازدواج مدرن، باید شراکتی پنجاه - پنجاه باشد.

برترین‌ها: امروز در این مطلب، یکی دیگر از دلایل فروپاشی رابطه، که منجر به طلاق می‌شود را بررسی خواهیم کرد. باور غلطی مبنی بر اینکه ازدواج مدرن، باید شراکتی پنجاه - پنجاه باشد. به عقیده‌ی من، این هم یکی از آن باور‌های غلطی‌ست که می‌تواند رابطه ازدواج را به سمت تخریب ببرد و چه بسا منجر به طلاق و جدایی شود و یکی از دلایل طلاق این باور غلط است؛ ازدواج مدرن شراکتی پنجاه - پنجاه است.

بعضی از مردم تصور می‌کنند اگر همه چیز به صورت مساوی تقسیم نشود به نوعی مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. حقوق یکسان، موقعیت‌های یکسان، درآمد یکسان ... این‌ها دیگر کلماتی کلیدی و تکراری شده اند، بسیاری از مردم دموکراسی را با برابری هم معنا می‌دانند.

ازدواج مدرن، شراکتی پنجاه - پنجاه است؟

ازدواج مدرن چیست؟

ازدواج مدرن به معنای برابری زن و مرد از لحاظ حقوقی و مدنی است، برابری انسان‌ها با یکدیگر به معنی آزادی است. نقش‌ها‌ی گذشته تضعیف شده است، در گذشته زن‌ها در آشپزخانه بودند و مردان در نشیمن مشغول مدیریت بودند. اما امروز می‌تواند این نقش عوض شود. ممکن است که خانمی مدیر باشد و شوهرش در آشپزخانه در حال آشپزی باشد.

دیگر در ازدواج مدرن نقش‌های جدی و تکراری ثابت در مورد زن‌ها و مرد‌ها ضعیف شده است و به همین دلیل این باور به وجود آمده است که ازدواج مدرن هم شراکتی پنجاه - پنجاه است. این باور غلط، باعث تخریب بسیاری از ازدواج‌ها و چه بسا منجر به طلاق و جدایی شده است.

نکته بسیار مهم این است که اگرچه که مردم با هم برابر هستند، اما با یکدیگر فرق دارند و برابری به معنی این نیست که تفاوتی بین زن ومرد وجود نداشته باشد. یکی از مراجعین من مردی به نام علی بود، او طرفدار حقوق زن‌ها بود.

ازدواج مدرن، شراکتی پنجاه - پنجاه است؟

وقتی که با مریم ازدواج کرد معتقد بود که همه کار‌ها باید باهم تقسیم شود، او می‌گفت هر دوی ما کار می‌کنیم، هر دوی ما درآمد یکسان داریم، هر دو خسته به خانه می‌آییم، بنابراین یک روز مریم غذا درست می‌کند و یک روز هم من. ظاهراً پیشنهاد علی مشکلی نداشت، اما او یک واقعیت مهم را فراموش کرده بود، واقعیت این بود که آشپزی او به اندازه آشپزی مریم عالی نبود و به همین دلیل در آشپزخانه وقت و انرژی بسیار بیشتری می‌گذاشت. در عوض، مریم هم غذا پختن را دوست داشت.

آن‌ها می‌توانستند تقسیم کار را به گونه دیگری انجام بدهند، مثلاً بعضی از کار‌های دیگر در خانه را که علی در آن توانمندی بیشتری داشت مانند جابجایی وسایل خانه، بردن آشغال بیرون از خانه و سایر کار‌ها را انجام بدهد.

لازم نیست که در همه کار‌ها حتماً یک خط کش وجود داشته باشد به همین ترتیب نمی‌شد که علی انتظار داشته باشد مریم کار تعمیرات خانه و جابجایی اجسام سنگین را به عهده بگیرد.

محمد و نیلوفر هم زوج دیگری بودند که نوزاد چهار ماهه داشتند، به همین دلیل نیلوفر شب‌ها خوب نمی‌خوابید، نوزاد ۴ ماهه در طول شب چندین بار باید شیر بخورد و جایش عوض شود.

نیلوفر معتقد بود که باید وظیفه نگهداری از نوزاد حتماً منصفانه تقسیم شود، به همین دلیل نیلوفر می‌گفت یک شب من در کنار نوزادم بیدار می‌مانم و یک شب هم باید محمد بیدار بماند.

البته محمد می‌توانست با بطری خوب به نوزاد شیر بدهد و پوشک بچه را هم عوض کند. اما محمد پزشک جراح بود و می‌گفت اگر من خوب استراحت نکنم در هنگام جراحی ممکن است که گیج بزنم و تعادل نداشته باشم (در آن لحظه من با خودم فکر کردم اگر من قرار باشد مورد جراحی قرار بگیرم حتما باید مطمئن باشم که پزشک من تعادل کامل و تمرکز کامل دارد).

اما نیلوفر می‌گفت محمد برای فرار از مسئولیت این حرف‌ها را می‌زند، او می‌خواهد از من سوء استفاده کند، او فکر می‌کند که زن باید وظیفه نگهداری از نوزاد را به عهده بگیرد، اما در ازدواج مدرن زن و مرد کاملا با هم برابر هستند و نباید تبعیضی بین آن‌ها باشد.

من به او گفتم واقعیت این است که کار پزشک جراح بسیار دقیق است و مرگ و زندگی افراد در دستان اوست و اگر که به دلیل مراقبت از نوزادش هنگام کار احساس گیجی و عدم تعادل کند، ممکن است که دستانش بلرزد. دموکراسی به معنی پنجاه - پنجاه نیست، به معنی منصف بودن و حقوق یکسان را در نظر گرفتن است.

من به محمد پیشنهاد دادم که بعضی از مسئولیت‌های دیگر را به عهده بگیرد مثلاً آشپزی را به عهده بگیرد، و یا روز‌هایی که فردای آن روز جراحی ندارد مثلاً آخر هفته‌ها مراقبت از نوزاد را در طول شب به عهده بگیرد.

ازدواج مدرن، شراکتی پنجاه - پنجاه است؟

استفاده از جایگزینی نابرابر مسئولیت‌ها

به جای مشارکت پنجاه پنجاه می‌توانید از جایگزینی نابرابر مسئولیت‌ها استفاده کنید. بسیاری از زوج‌ها وظایف نابرابر را ترجیح می‌دهند، بعضی از آقایان ممکن است که در آشپزی توانمندی و استعداد بیشتری داشته باشند بنابراین در این زمینه مسئولیت بیشتری به عهده می‌گیرند و همسر آن‌ها مسئولیت‌های دیگر را به عهده می‌گیرد.

ازدواج یک پیوند قلبی است و یک مشارکت تجاری نیست و لازم نیست همه چیز با خط کش تقسیم بر دو شود. لازم است که هر دو با یکدیگر منصفانه برخورد کنند و دید مثبتی داشته باشند و این طور تصور نکنند که اگر کار‌ها تقسیم بر دو نشود به معنی آن است که دموکراسی برقرار نمی‌شود و این در تناقض با ازدواج مدرن است.

به عقیده من این یک خطای هست که بسیاری از افراد فمنیست در آن افتاده‌اند، البته فمینیست‌های افراطی اینطور هستند. دریک رابطه و ازدواج مدرن قطعا زن و مرد به لحاظ حقوقی با یکدیگر برابر هستند، اما به این معنا نیست که جسم زن و جسم مرد شبیه هم است تفاوت‌های فیزیکی و روانی در آن‌ها وجود دارد.

ازدواج، مشارکت پنجاه - پنجاه نیست

زوجین نباید اینطور فکر کنند که ازدواج ما مشارکت پنجاه - پنجاه است. یکی از مراجعین من خانمی بود که خانه داری را دوست داشت، شوهرش بیرون کار میکرد و خانم هم به کار‌های خانه رسیدگی می‌کرد، آشپزی می‌کرد و نظافت منزل را به عهده داشت. دوستانش به او می‌گفتند تو بسیار زن سنتی هستی، بایدبه یک روانشناس مراجعه کنی تا به بلوغ فکری برسی.

ازدواج مدرن، شراکتی پنجاه - پنجاه است؟

اما من به او گفتم فرد بالغ کسی است که خودش تصمیم هایش را می‌گیرد و این هم تصمیم با تو است حداقل برای امروز. متاسفانه بسیاری از مردم خیال می‌کنند که همه باید از زاویه آن‌ها به جهان نگاه کنند. زوج‌های زیادی رادیده ام که نوبتی کار‌های خانه را انجام می‌دهند:

من پنج بار غذا پختم و تو دو بار

من چهار بار آشغال‌ها را بیرون بردم و توسه بار

من دوبار لباس‌های کثیف را شستم و تو یک بار

من دوبار خانه را جارو کردم و تو سه بار

من گاهی از مراجعان می‌خواهم به این نکته توجه کنند که؛ گفتن اینکه من از تو چقدر بیشتر کار می‌کنم، نشان دهنده عدم عشق در رابطه است. وقتی که شخصی، دیگری را دوست داشته باشد، از انجام دادن کار برای او لذت می‌برد و برایش خوشایند است که بتواند زندگی را برای او آسان‌تر و خوشایندتر کند.

ازدواج مدرن، شراکتی پنجاه - پنجاه است؟

بنابراین برابری به معنی پنجاه پنجاه نیست و زوجینی که اینگونه به رابطه‌شان نگاه می‌کنند دیر و زود به سمت طلاق می‌روند. قطعاً احترام متقابل و رابطه متقابل و مساوات در ازدواج اهمیت دارد و انکار ناپذیر است، اما این به معنی آن نیست که خط کشی در دست داشته باشید. بلکه رابطه مانند سینی است که هر کسی باید آنچه را که دارد در طبق اخلاص بریزد.

نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

منبع: برگرفته از نوشته‌های ارسطو رضایی، در شبکه اجتماعی ویرگول

محتوای حمایت شده

گوناگون

سایر رسانه‌ها

  نظر کاربران

  • به نظر من زن و شوهر باید حتی خونه زندگیشون رو هم از هم جدا کنن!این چیزی که من میگم دقیقا برعکس ازدواج سفیده . ازدواج رسمی میکنید ولی تو دوتا خونه جدا ولی نزدیک هم زندگی میکنید . اگه قبل از ازدواج آدمای مستقلی باشید مشکلی از لحاظ هزینه و مسکن نباید داشته باشید

   پاسخ ها

   • بینام

    در این صورت چه لزومی به ازدواج هست مستقل و مجرد باش و پادشاهی کن !!!!!

   • بدون نام

    اسکلن ازدواج کنن دیگه؟

   • بدون نام

    وا؟!

   • باران

    شما حالت خوبه؟
    خب دیگه چرا ازدواج کنن

   • بدون نام

    نظرتو موش بخوره نظریه پرداااززززز

   • مبین

    مگه بنگاه معاملاته، قبلاً شوهر و همسر کل زندگی رو مال همدیگه میدونستن و با عشق و همدلی و با وجود مشکلات که همیشه جزئی از زندگی هست، با هم زندگی می کردند، اما یه سوال مگه برای شوهر و همسری که می خوان سالها و تا آخر عمر با هم زندگی کنند و همیشه تو زندگی یاری گر همدیگه باشن، فرقی داره که چقدر از دارایی زندگی مال کی هستش؟ پس کسی که زندگی رو تقسیم می‌کنه نیت و اهدافش مشخصه.

   • بدون نام

    شما اصلا نظر نده

  • مریم که آشپز مادرزاد نبوده،با پختن و خراب کردن آشپزیش خوب شده،پس علی همسرش هم میتونه یاد بگیره
   اما حق با اون دکتر جراحه وقطعا نباید شبها بی خوابی بکشه
   به نظرم درست نیست واسه زندگی زوجین یک نسخه واحد بپیچیم،هر خانواده ی قلقی داره که قابل مقایسه با بقیه نیست

   پاسخ ها

   • بدون نام

    اگر قرار هست اقای جراح اشپزی کنه
    ایامی تونه مریم هم جراحی کنه
    اون وقت بچه بزرگ شد مریم خانم چکارکنه فقط خرید میهمانی
    ....
    زندگی باید دوستانه باشه نه خط کش گذاشتن

   • بدون نام

    پزشک جراح دیگه انقدر در آمد داره که پرستار ومستخدم برای خونش بگیره اگر ایشان هم بگه ندارم که باید به حال این جامعه خون گریست

  • گول 50 50 را نخورديد زن و مردم به تناسب امكاني كه دارند بايد در زندگي مشاركت كنند

   پاسخ ها

   • بدون نام

    والله برای من صفر 100 بوده مدتها زندانی مهریه بودم

   • iman7253

    احسنت.دقیقا

   • بدون نام

    مهریه بالا رو قبول نکنید تجربه بشه برای افرادی که در آینده میخوان ازدواج کنن

   • nasr

    مهریه خیلی ها درگیر اون هستن مثل من..

   • بدون نام

    اگه مردای خوبی باشید کار به پرداخت مهریه نمیکشه
    مردای خیانتکار یا ناتوان ... غالبا به مشکل میخورن
    کم پیش میاد زن کاسب مهریه باشه

  • وقتي جاي مرد و زن عوض بشه ميشه همين جامعه احمقانه مدرن كه پر از طلاقه ...نتيجه استايل غربي همينه الان توي غرب ازدواج به صفر رسيده و 90 درصد بچه ها يا پدر يا مادرشون رو نميشناسن بچه دار هم نميشن خيلي به ندرت ازدواج رسمي هم ندارن!يه سري غربگداي ضعيف تو ايران هم همين راه رو رفتن و نتيجش رو ببينيد

   پاسخ ها

   • بدون نام

    موافقم .

   • بدون نام

    کشتین خودتونو با فرهنگ غرب غرب کردنتون

   • هانیه

    اینقدر از این کلمه ها استفاده نکنین هی فرهنگ غرب فرهنگ عرب چی میگید فللا که همین غربی ها خیلی از مشکلات خودمون رو ندارن چرا نمی خواین سر از بالشت جهالتتون بردارید من واقعا متاستفم برای افرادی که زن بودن رو در محدود بودن و نجابترو در پوشش زن و غیرت رو در مجبور کردن زن به تن دادن افکاراتشون میدونن !نرم ترین بتلشتی که انسان میتونه سرش رو روش بزاره و بیدار نشه جهل هست. و ضعیف و بی ارزش و مدود دونستن زن چه جهل بزرگیه ..

   • بدون نام

    مشخصه شما پات رو از کشور بیرون نذاشتی بزرگوار. وضعیت خانواده ها در غرب خیلی سالمتر از اینجاست

   • بدون نام

    هانيه بودن بله زن بودن در محجوب و با حيا بودنشه!خلقت خدارو نميتونيد عوض كنيد خداوند منان زن را لطيف و مهربان و توانا در مديريت خانه آفريده و مرد را عضله اي با استخوان بندي درشت و محكم آفريده كه بتونه سختي كار در جامعه رو راحت تر تحمل كنه بار بلند كنه خوب بدود پتك بزند روحيه مبارزه داشته باشه!حالا اگر زني دوست داشته باشه راننده تريلي بشه مشكلي نيست خودش اذيت ميشه اگر يه لاستيك ماشين پنچر بشه ...

  • من اصلا اينجوري رو دوست ندارم مرد همسايه ما هر وقت ميبينمش يا داره بچه ميشوره يا داره پوشك بچه عوض ميكنه زنش هم تو خونه بند نيست

   پاسخ ها

   • بدون نام

    سرت تو زندگی خودت باشه

   • باران

    حق با شماست واقعا خیلی زشته انگار جای مرد و زن عوض شده

   • بدون نام

    باران از اون زنهای مطیع و مازوخیست هست

   • بدون نام

    خانه داری و همسرداری و بچه داری بیشتر با روحیه زن سازگاره و کار بیرون با روحیه مرد؛ همون‌طور که حضرت زهرا و حضرت علی تقسیم وظایف کرده بودن

   • بهد۱۵:۲۶

    دنیا رو به پیشرفته

   • setareh

    شما تو غار خودت بمون

  • خودخواهی و کم گذشتی بزرگترین مشکل زندگی زوجهای امروزی

  • اما اون مرد که توی سرمای جانسوز زمستان ساعت هشت صبح باید تو ارتفاع سی متری از زمین رو داربست وای سه کار کنه از شکم مادرش بلد بوده

   پاسخ ها

   • بدون نام

    دقیقا

   • بدون نام

    لطفا عقلانی و به دور از احساس صحبت کنید،
    واقعا چند درصد از مردها تو سرمای سخت زمستان تو ارتفاع سی متری رو داربست کار میکنن؟!! چند درصد شرایط سخت کاری دارن واقعا؟ مسلما درصد خیلی پایینی اند، پس نمیشه تعمیم داد

  • خدا رو شکر که این مساله رو برای خودم حل کردم و مثل دانشگاه وکنکور که گول خوردم رفتم خودمو گرفتار سازمان سنجش کردم این دفعه خودمو گرفتار دفتر ازدواج و طلاق نکردم و راه رست رو انتخاب کردم به عبارت دیگه مشکل خودتونه!

   پاسخ ها

   • اهواز.زهره

    کاردرستی کردی..ازدواج غلط وبدون فکردرسن کم خروجیش دوتا بچه بی آینده و عصبی وبیچاره ن مثل بچه های من.افسوس

   • بدون نام

    خروجی ازدواج غلط بچه های مشکلدار از نظر سلامت روان میشه
    غالبا هم این بچه ها تویه ازدواج شکست میخورن

  • این چرت و پرت های به اصطلاح فمنیست، اصلا با زندگی واقعی جور در نمیاد، بالاخره هرطور که قضیه رو در نظر بگیریم، زن زنه، و مرد هم مرد، انسانها با هم فرق دارند مطمئن باشید

   پاسخ ها

   • بدون نام

    افرین موافقم

   • بدون نام

    زنها متنوع اند و مردها هم .مردهای زیادی قلدر باید با زن مطیع ازدواج کنند.برای بقیه زن و مردها هم نسخه نپیچید

   • بدون نام

    هر انسانی فقط یک بار زندگی میکنه ،پس حق داره چگونگی زندگیش رو بر اساس علایق شخصیش تعیین کنه، نه بر اساس حرفها و تعصبات افرادی مثل شما. اشتباهه حرفم؟

  • کاری انجام بده که در اون توانمندی بیشتری داره مانند بردن آشغال بیرون از خانه؟
   واقعا بردن آشغال دم در توانمندی میخواد؟ عجببببببببببببب
   اینو از کجاتون درآوردین خداوکیلی؟

   پاسخ ها

   • باران

    دوست عزیز مثال زد
    بعدم من یکی که دوست ندارم هیچوقت آشغال ببرم بذارم بیرون

  • زندگی مشترک شده مثل خوابگاه های دانشجویی؛ همه از همدیگه طلبکارن

   پاسخ ها

   • بدون نام

    من که هر دم راه خود را میزنم با دگر کس سازگاری چون کنم؟ (مولوی)

   • بدون نام

    والله اگر قبح طلاق نبود مادرپدرم حتما جدا میشدند خودم 52سالمه

   • بدون نام

    مادر من دوران عقد پشیمون شد
    سال ۶۱، نمیشد اون موقع جدا بشه، زشت بود
    همیشه سوخته و ساخته...

  • یه سری حرمت های مردانه وجود داره...باید حفظ بشه... من در بعضی مواقع کمک حال همسرم هستم...ولی نه دیگه کارهای زنانه بکنم... اینها رو با پز روشنفکری می خوان اساس خانواده ایرانی رو بهم بزنن!!!

   پاسخ ها

   • بدون نام

    حتما حرمت مردانه میگه
    زن باید دستشویی خونه رو بشوره
    چون در شان مرد نیست
    ،،زن چون شان پایین تری داره باید دستشویی بشوره

   • بدون نام

    دقیقا هرکه را بهر کاری ساخته اند
    اهمینطور که قرارنیست خانمها عین اقایون کارهای سخت انجام بدن
    اگر اینطور باشه ازدواج نباشه بهتر هست دختر بمونه تو خونه باباش،خوش بگذرونه

   • ترکیان

    اساس خانواده مرد ایرانی و خاورمیانه ای
    مرد پادشاهیه
    خب معلومه دوست ندارین
    از تخت سلطنت پایین بیاین

   • بدون نام

    در کدوم مورد حرمت مرد رعایت بشه دقیقا و زن اون کارو باید انجام بده؟ دقیقا بگید. زن حرمت نداره؟ اگه کاری واسه مرد بی حرمتیه پس واسه زن هم هست

   • بدون نام

    نه که اساس خانواده ی ایرانی خیل بی نقصه !
    کار های زنانه یعنی چی؟
    حرمت زنانه و مردانه چیه؟ یه چیزی تحت عنوان کرامت انسانی وجود داره که برای هر دو جنس شبیهه

   • بدون نام

    حرفتون خیلی غیرعقلانی و عصر حجری بود بزرگوار

   • بدون نام

    طرفدارای مرد سالاری نباید با زنهای مدرن امروزی ازدواج کنند

  • این مطلب فوق العاده بود. ممنون از نویسنده

  • اگه شوهر پیدا شه قول میدم خودم 100 درصد کارا رو انجام بدم. فقط پیدا شه

   پاسخ ها

   • بدون نام

    برای افرادی مثل شما شوهر ریخته، اول به خودت متکی باش بعد به فکر شوعر باش

   • بدون نام

    الان هیچی پیدا نمیشه خودتو باور داشته باش بانو

   • بدون نام

    والا من 5 ساله در به در دنباله خانمي مثل شما هستم

   • بدون نام

    برای هرکسی مثل خودش همسر پیدا میشه مطمئن باش

   • بدون نام

    به آرمیتا ،،سه درصد ازدواجا واقعا ازدواجن
    بقیه اداشو در میارن

   • به آرمیتا

    من هروقت مردا بهم گفتن اهان تو مناسب ازدواجی
    تو فکر فرورفتم،،چون اینا معمولا از زن آگاه و مغرور خوششون نمیاد

   • بدون نام

    خب البته كه شوهر لندكروز سوار كارخونه دار تك فرزند تحصيلات دكترا و داراي اقامت كانادا به اين راحتي ها پيدا نميشه آرميتا جان!
    البته نه اينكه پيدا نشه پيدا ميشه شايد زياد هم باشه. ولي تو در حد چنين مردي هستي؟ عوض اون همه آپشن كه گفتم چي داري عرضه كني؟ نجابت؟!!!
    از اين خيالات بياين بيرون و به اندازه قد خودتون نگاه كنين،‌شوهر در كفو و شان شما زياده منتها شما قبولشون ندارين.

  • دو سه روز یه بار آشغال تا دم کوچه بردن هم شد وظیفه؟ نکشیمون وظیفه شناس
   یه جوری هم میگن تعمیرات وسایل منزل که انگار مادر برد کامپیوتر تعمیر میکنن. یه لامپ عوض کردن و بستن شیر گاز قبل مسافرت که این حرفا رو نداره آقایون فنی

   پاسخ ها

   • بدون نام

    شما می موندی توخونه پدرت ،ازدواج نمی کردی راحت باشی خانم

   • صادق

    یه تعویض پوشک بچه هم پس دیگه این حرفارو نداره خانوم از خودراضی

  • وظایف زن و مرد کاملا مشخصه زن کارهای خونه انجام بده به بچه هاش برسه خونه تمیز نگه داره مردهم وظیفشه که کار کنه خرج خانواده در بیاره این برای هر دوی انها بهتر است

   پاسخ ها

   • بدون نام

    اه چه ازدواج حال بهم زنی
    خوشا مجردی

   • بدون نام

    اره مرد باید خونه رو کثیف کنه
    زنم باید بیاد تمییز کنه
    کی گفته باید این معادله همچنان حفظ بشه
    غلط ها باید پاک بشن

   • setareh

    راحت بگو نوکر و پرستار بچه !

   • بدون نام

    پس زن کنیزه و مرد پادشاه؟؟؟؟؟

  • من و همسر قانون 50 50 را پياده كرديم ببينيد چقدر عادلانه است

   حقوق همسرم 16 ميليون تومان است
   حقوق من 4 ميليون تومان
   هر كدوم ماهي 3 تومن براي خرج خونه ميديم طبق قراره 50 50 درصد خانمم هم از اين قانون شاد و خوشحاله و ماهي 13 ميليون پس انداز ميكنه ....!!!!

   پاسخ ها

   • بدون نام

    چ شغلی داره خانمت

   • بدون نام

    خیلی زشته که به فکر کندن از همسرت هستی برادر. هر دوتون دارید خرج مساوی میدید دیگه، این بده؟ انتظار داری شما بخوری بخوابی و همسرت همه مخارج رو بده؟

  • چه زن چه مرد وقتي توان مشترك شدن در حقوق و كار و درامد خودتون با يك نفر ديگر را نداريد به هيچ وجه ازدواج نكنيد

   برخي از خانمها درامد و و فيش حقوق شون و از همسرشون مخفي ميكنند بعد انتظار روابط خوب و روراستي و صداقت هم از شوهرشون در تمام زمينه ها را دارند !!!

   پاسخ ها

   • بدون نام

    درود عالي گفتيد

   • بدون نام

    متاسفانه خانمها یک سری مشکلات حقوقی دارن. مثلا اگه یه زن و مرد هر دو با هم کار کنن و خونه و ماشین بخرن، معمولا خونه و ماشین به اسم آقاست و بنابرای زن جرات نمیکنه همه پولش رو بذاره وسطه! یا اینکه بعد از مرگ شوهر(به هر دلیلی) بیشترِ خونه و زندگی ای که زن و مرد با هم ساختن، میرسه به بچه هاشون ( یعنی زن ارث خیلی کمتری میبره نسبت به بچه هاش) ولی در صورت مرگ زن، مرد ارث بیشتری میبره.

    قوانین هم باید اصلاح شن و نه به زن ظلم شه در قانون، نه به مرد

  • ببینید عزیزان مرد چون حوصله کار خونه نداشته
   از قدیم جا انداخته اینا وظیفه زنه
   بعدم کارهایی که حالت گارسونی داشته با زرنگی انداخته گردن زن،،تا غرورش حفظ بشه
   گول این مردارو نخورین اکثرا درونشون چشم دیدن جنس زنو ندارن

   پاسخ ها

   • بدون نام

    به عنوان برده، اسیر و کنیز به زن نگاه میکنند

  • فمنیست میخواد از حقارت نجاتتون بده
   به حرفای این مردا اعتماد نکنید
   داره میگه ای زن تو هم انسانی افریده نشدی
   در خدمت باشی
   تو هم حق پیشرفت داری،،صرفا برای کنیزی آفریده نشدی

   پاسخ ها

   • بدون نام

    الان اونایی که تحمل حرف حقو ندارن
    یا میخوان تو حقارت خودشون بمونن
    میان منفی میدن

   • به ۱۵:۰۹

    بعضی وقتها دیدگاهای ادم حسابی بیشتر منفی میگیرن

   • بدون نام

    دقیقا همینه

    اینا از اگاه شدن زنها میترسن. میخوان زنها رو بچپونن تو خونه ، که از حقوقشون ناآگاه باشن

  • ازدواج برای زن حالت فرسایشی داره
   تهش هیچی نیست
   فقط یه عمر خودتو گول میزنی
   که نه خوبه عوضش تنها نیستم
   عوضش خیلی از دخترا در آرزوی شوهرن
   ولی تو خلوت خودت میدونی هیچ خبری نیست خخ

   پاسخ ها

   • بدون نام

    یکی از پسرهای همکلاسیم میگفت
    خب ازدواج میکنم که یکی بیاد کارهامو انجام بده دیگه
    اکثرا طرز فکرشون رو زن همینه،،منتهی به روی زنها نمیارن

   • به پاییز

    این زن متاهلا یا نگران شام و ناهارن
    یا نگران خیانت
    ولی الکی خودشونو خوشحال نشون میدن

   • بدون نام

    بهت منفی میدن،،چون با سوزن حباب تو خالیشون میترکه

  • همونطور که یکی از کاربرا فرموندن
   مشکل زن اینه که بخاطر مرد سالاری گذشته و افکار زنهای قدیمی مرد پرست, تبدیل به یک مازوخیسم حرف گوش کن شده،،روزی که اعتماد به نفس پیدا کنه
   خودش راه درستو پیدا میکنه ،،وگرنه حتی تو کامنت گذاشتن میبینی خود واقعیش نیست،،برای خوش ادمد مردا کامنت میزاره

  • حالا این همه مادربزرگ ها و مادرهاتون
   کار خونه کردن ،،بشور بساب کردن
   عین ملکه نبودن ،،حرف گوش کن بودن
   شوهرو پادشاه میدونستن خودشونو خدمتکار
   چی شد
   به کجا رسیدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   پاسخ ها

   • بدون نام

    دقیقا
    زنهایی پر از حسرت، که هیچوقت زندگی نکردن

   • بدون نام

    به پوکی استخوان و کمر درد رسیدن
    به ناکامی و افسردگی رسیدن
    به سوختن و ساختن رسیدند
    به مقام کنیزی نایل شدند

  • یه سر به کاربرای نی نی سایت بزنید
   میفهمید چه خبره
   انگار بعد ازدواج برده شدن ولی تو خوابن
   اونم چه خوابی
   هزار سال دیگه بیدار نمیشن

   پاسخ ها

   • بدون نام

    انتخاب خودشون هست
    نوش جونشون

  • نگاه مرد به زن اصلاح بشه حله
   مشکل همون نگاه ارباب رعیتی هست
   که تا حل نشه
   فقط زنهایی که تو باغ نیستن از ازدواج خوشحالن

  • زن و مرد باید در خوشی ها و ناخوشی ها کنار هم باشند و به همدیگه کمک کنند
   از سر عشق و دوست داشتن نه جبر و حساب کتاب

   پاسخ ها

   • بدون نام

    دو سه درصد واقعا اینجورین
    نکاه از بالا به پایین به یه جنسیت دیگه
    نمیزاره ازدواج واقعی شکل بگیره

  • فقط این چند تا نظر اخری ،،داره واقعیتو عین پتک میکوبه تو سرتون
   من خودم با زنهای زیادی معاشرت دارم
   بیشترشون هدفشون راضی کردن مرد هست
   نکته جالب اینه که
   اون دو درصدی که مثل اینا نیستن،،صد در صد خوشبختن
   ولی اونا مدام بدنبال مهر و محبت همون مرد میگردن

   پاسخ ها

   • بدون نام

    زن فسیلا که الان دیگه نیستن
    زنو بدبخت کردن
    اونا بجای خدا
    شوهر پرست بودن

  • من خودم که گاهی ماها مجبور میشم یکم کار خونه بکنم
   حالم از اون مدل زندگی زن خونه دار بودن بهم میخوره
   دوست دارم سریع تر به دنیای مجردی خودم که تو حال خودم بودم برگردم،،به خدا این حسو دارم
   واسه همین درک نمیکنم این همه شوق ازدواج رو تو دخترا
   چون بعد ازدواجم میبینم دپرس تر از دختر مجرد هستن

   پاسخ ها

   • بدون نام

    من خونه دارم کیف میکنم از زندگیم.. خیلی بهتر از زندگی مجردیمه، چون اقام حس پرنسسی بهم میده، بیشتر باهم احساس رفاقت داریم،
    بستگی ب نوع نگاه شما و انتخاب شما داره

   • بدون نام

    حس پرنسسی؟
    پرنسس کجا هستی شما؟

  • قرار دادی است که یه طرف معامله که جنس مرد هست
   حق داره با چهار دائم و بینهایت صیغه باشه
   ولی طرف دیگه معامله در صورت خیانت به همون مرد اعدام میشه

   پاسخ ها

   • بدون نام

    مگه قراره به هم خیانت کنن که قوانین خیانت رو میگی میخوان زندگی کنن

   • به ۱۶:۳۳

    سرتو بکن تو برف
    بیرون هوا سرده خخخ

  • جهان به سوی تک قطبی شدن هست
   دهکده جهانی

  • اخه کار خونه انجام بدی بعد درامدم نداشته باشی
   تازه بیان بهت بگن میخوری میخوابی
   وابسته مالی مرد باشی
   تو از صبح زود بیدار بشی تا لنگ شب هی غذا درست کنی
   هی ظرف بشوری،،بعد عین خدمتکار نگات کنن
   بعد همون مرد روت تسلطم داشته باشه

   خب این زندگیه یا بردگیه
   انسانها در خوابند وقتی مردند بیدار میشوند

   پاسخ ها

   • بدون نام

    هر کسی که تنهاست هم باید این کار ها رو انجام بده

   • بدون نام

    نه من تنها مجبور نیستم هر روز آشپزی کنم
    یه روز که حال ندارم نیمرو میخورم
    تو ازدواج موظف به انجام کار خونه میشی

   • زنده باد متاهلی

    عزیزم مال عهد دقیانوس ک نیسی؟
    من با عشق یک ساعت وقتمو واسه اشپزی میزارم و برای برگشتن همسرم ثانیه شماری میکنم و اصلنم خسته کننده نیست
    عاشق زندگی متاهلیم هستم

  • وای من همین قبل ازدواج در حد آشنایی با مردا ارتباط دارم
   کلافه میشم,سخته باهاشون سر و کله زدن
   خوبیم داره که مثلا یکی نگرانت هست یا قربون صدقت میره
   نازتو میکشه،،ولی نمیدونم چرا کلافه تر میشی از وقتی فقط
   خودت و خودت هستی،،بعضی اوقات بیشتر به ادم حس تنهایی میدن

   پاسخ ها

   • بدون نام

    شما کلا خودت مشکل داری
    تنوع طلبی، هیشکی بهت ارامش نمیده

  • مگه غرب بدعمل میکنه!ما فرهنگ استفادشو از کاتالوگش میندازیم دور.

  • ببا ازدواج کجا بود یک عده بیکار اومدن فقط حرف میزنن

  • ارسطو جان شما بعنوان مرد ایرانی چند بار ظرفها و لباس های خانم ات را شستی؟
   یه چیزی را ترجمه کردی دادی چاپ کنن که الان در جامعه ایران نمیگنجد
   یه مقدار جامعه شناسی بخون

  • وقتی عاشق کسی باشی همه این حساب کتابها کشکه...

  • نویسنده خودش به این چیزایی که گفت اعتقاد داره ؟؟؟؟؟ فقط باید از روی عشق ازدواج کرده غیر از این باسه هنه زندگی میشه چرتکه انداختن برای همدیگه

  • توي زندگي منم تا چند وقت پيش خبري نبود و من بيرون كار ميكردم و خانمم تو خونه البته خدمتكارم داشتيم تا اينكه گير داد كه بايد كار كنم و كارا بايد 50 50 باشه به زور قبول كردم و طبق فرمولي كه خانم نوشته همه چي نصف نصف شده هر كدوم پنج ميليون ميديم واسه خرجي و همه كاراي خونه هم نصف كرديم
   فقط كاراي خونه منو خدمتكار انجام ميده و كار اون رو خودش
   حالا ميگه بيا مثل قبل بشيم آخه قبلا هميشه واسه خريد ازم پول ميخواست ولي الان از حقوقش چيزي نميمونه كه بره خريد

   پاسخ ها

   • بدون نام

    کلا باید طلاق بگیره زنت

  ارسال نظر

  لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

  از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

  لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

  در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

  بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج