۲۶۶۰۷۵ ۴ نظر
۵۰۰۱

مسابقه آرایش وحشتناک آمریکایی! +عکس

در آمریکا برای پنجمین سال متوالی مسابقات تخصصی آرایشگری در بین داوطلبان این رشته برگزار شد.

وبسایت تاپ ناپ: در آمریکا برای پنجمین سال متوالی مسابقات تخصصی آرایشگری در بین داوطلبان این رشته برگزار شد. این دوره از مسابقات مربوط به آرایش ها و گریم های ترسناک و تبدیل مردم به موجودات فوق العاده و شخصیت های داستان پریان بود. این آلبوم بخش هایی از این گریم ها را برای شما به نماش در آورده است.

مسابقه آرایش وحشتناک آمریکایی! +عکس

مسابقه آرایش وحشتناک آمریکایی! +عکس

مسابقه آرایش وحشتناک آمریکایی! +عکس

مسابقه آرایش وحشتناک آمریکایی! +عکس

مسابقه آرایش وحشتناک آمریکایی! +عکس

مسابقه آرایش وحشتناک آمریکایی! +عکس

محتوای حمایت شده