برنامه مسابقات بوکس در المپیک ۲۰۲۱ توکیو
قالیشویی ادیب_هدر
لاویه_هدر
قالیشویی ادیب_هدر
لاویه_هدر
دیاکو_موبایل F دومی
ایرانیان - F داخلی موبایل111
قالیشویی ادیب_هدر
لاویه_هدر
ایرانیان - f تبلت1111
تدریس خصوصی امیرکبیر_1
دکتر نداف کرمانی 1
سمپاشی امحا_1
فرش مرتضوی_1
دکتر نداف کرمانی 3
تدریس خصوصی امیرکبیر_3
سمپاشی امحا_3
فرش مرتضوی_3
دکتر نداف کرمانی 4
سمپاشی امحا_4
تدریس خصوصی امیرکبیر_4
فرش مرتضوی_ 4
تدریس خصوصی امیرکبیر_2
فرش مرتضوی_2
دکتر نداف کرمانی 2
سمپاشی امحا_2
دیاکو_F داخلی دومی
ایرانیان - F داخلی1111
۱۰۱۷۵۸۸
۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۵
۱۱۱۵
فدراسیون جهانی بوکس، برنامه مسابقات این رشته در المپیک ۲۰۲۱ توکیو را منتشر کرد.

خبرگزاری ایسنا: فدراسیون جهانی بوکس، برنامه مسابقات این رشته در المپیک ۲۰۲۱ توکیو را منتشر کرد.

 فدراسیون جهانی بوکس (aiba) پس از اعلام کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، برنامه، تاریخ و زمان برگزاری مسابقات این رشته در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را منتشر کرد که به این ترتیب، رقابت‌های بوکس در دو بخش مردان و زنان از دوم تا ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ پیگیری خواهد شد.

تا به این لحظه ملی‌پوشان بوکس ایران توانسته‌اند از طریق رقابت‌های قاره‌ای، دو سهمیه المپیک را توسط سید شاهین موسوی و دانیال شه‌بخش، در اوزان ۵۷ و ۷۵ کیلوگرم کسب کنند.

برنامه و زمان‌بندی مسابقات بوکس مردان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو به شرح زیر است (ساعت‌ها به وقت محلی هستند):

شنبه ۲۴ جولای (۲ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۳۰

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان
شنبه ۲۴ جولای (۲ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

یک‌شنبه ۲۵ جولای (۳ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان
یک‌شنبه ۲۵ جولای (۳ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان
مرحله یک هشتم:
وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

دوشنبه ۲۶ جولای (۴ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان

دوشنبه ۲۶ جولای (۴ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان

سه‌شنبه ۲۷ جولای (۵ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

سه‌شنبه ۲۷ جولای (۵ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزن ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

چهارشنبه ۲۸ جولای (۶ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان

چهارشنبه ۲۸ جولای (۶ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان

پنج‌شنبه ۲۹ جولای (۷ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۱۰

مرحله یک هشتم:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

پنج‌شنبه ۲۹ جولای (۷ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۱۰

مرحله یک هشتم:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

جمعه ۳۰ جولای (۸ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۱۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان
اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

جمعه ۳۰ جولای (۸ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۱۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان
اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

شنبه ۳۱ جولای (۹ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۳:۵۵

مرحله یک هشتم:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

شنبه ۳۱ جولای (۹ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۱۹:۵۵

مرحله یک هشتم:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

یک‌شنبه ۱ آگوست (۱۰ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۳:۴۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان
وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

نیمه نهایی:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

یک‌شنبه ۱ آگوست (۱۰ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۱۹:۴۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان
وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

نیمه نهایی:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

سه‌شنبه ۳ آگوست (۱۲ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۳:۴۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

نیمه نهایی:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

سه‌شنبه ۳ آگوست (۱۲ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۱۹:۴۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

نیمه نهایی:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

فینال:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان

چهارشنبه ۴ آگوست (۱۳ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۶:۱۰

نیمه نهایی:

وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

فینال:

اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

پنج شنبه ۵ آگوست (۱۴ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۶:۱۰

نیمه نهایی:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

فینال:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان

جمعه ۶ آگوست (۱۵ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۴۰

نیمه نهایی:

اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

فینال:

اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

شنبه ۷ آگوست (۱۶ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۵۵

فینال:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

یک‌شنبه ۸ آگوست (۱۷ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۵۵

فینال:

اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان
وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

مطالب مرتبط
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
فرش ریحان 1
فرش تارنگ_1
اپیلاسیون نانا 1
شیرآلات زمانی_1
فرش تارنگ_3
فرش ریحان 3
اپیلاسیون نانا 3
شیرآلات زمانی_3
اپیلاسیون نانا 4
فرش تارنگ_4
شیرآلات زمانی_4
فرش ریحان 4
فرش تارنگ_2
شیرآلات زمانی_2
فرش ریحان 2
اپیلاسیون نانا 2
دکتر عارفی - موبایل فوتر
چوب و هنر _فوتر موبایل
بانک کتاب پایتخت_فوتر موبایل
استیل رگال_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل2
کالابرد_فوترموبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
سفیر بار ساقدوش_فوتر موبایل
ایرانیان- فوتر موبایل222
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
دیاکو_فوتر موبایل داخلی
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
دکتر قدیمی_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
فرش تارنگ_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
ایرانیان-فوتراصلی222
دکتر عارفی - فوتر
سفیر بار ساقدوش_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
کالابرد_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
استیل رگال_فوتر
دیاکو_فوتر داخلی
بانک کتاب پایتخت_فوتر
فنی آتل_فوتر
فرش تارنگ_فوتر
شفا_فوتر
چوب و هنر _فوتر
دکتر قدیمی_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
قالیشویی بانو_فوتر2