برنامه مسابقات بوکس در المپیک ۲۰۲۱ توکیو
۱۰۱۷۵۸۸
۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۵
۱۰۵۳
فدراسیون جهانی بوکس، برنامه مسابقات این رشته در المپیک ۲۰۲۱ توکیو را منتشر کرد.

خبرگزاری ایسنا: فدراسیون جهانی بوکس، برنامه مسابقات این رشته در المپیک ۲۰۲۱ توکیو را منتشر کرد.

 فدراسیون جهانی بوکس (aiba) پس از اعلام کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، برنامه، تاریخ و زمان برگزاری مسابقات این رشته در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو را منتشر کرد که به این ترتیب، رقابت‌های بوکس در دو بخش مردان و زنان از دوم تا ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ پیگیری خواهد شد.

تا به این لحظه ملی‌پوشان بوکس ایران توانسته‌اند از طریق رقابت‌های قاره‌ای، دو سهمیه المپیک را توسط سید شاهین موسوی و دانیال شه‌بخش، در اوزان ۵۷ و ۷۵ کیلوگرم کسب کنند.

برنامه و زمان‌بندی مسابقات بوکس مردان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو به شرح زیر است (ساعت‌ها به وقت محلی هستند):

شنبه ۲۴ جولای (۲ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۳۰

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان
شنبه ۲۴ جولای (۲ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

یک‌شنبه ۲۵ جولای (۳ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان
یک‌شنبه ۲۵ جولای (۳ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان
مرحله یک هشتم:
وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

دوشنبه ۲۶ جولای (۴ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان

دوشنبه ۲۶ جولای (۴ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان

سه‌شنبه ۲۷ جولای (۵ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

سه‌شنبه ۲۷ جولای (۵ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزن ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

مرحله یک هشتم:

اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

چهارشنبه ۲۸ جولای (۶ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان

چهارشنبه ۲۸ جولای (۶ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۴۵

مرحله یک شانزدهم:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان

پنج‌شنبه ۲۹ جولای (۷ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۱۰

مرحله یک هشتم:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

پنج‌شنبه ۲۹ جولای (۷ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۱۰

مرحله یک هشتم:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

جمعه ۳۰ جولای (۸ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۴:۱۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان
اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

جمعه ۳۰ جولای (۸ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۲۰:۱۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان
اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

شنبه ۳۱ جولای (۹ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۳:۵۵

مرحله یک هشتم:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

شنبه ۳۱ جولای (۹ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۱۹:۵۵

مرحله یک هشتم:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

یک‌شنبه ۱ آگوست (۱۰ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۳:۴۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان
وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

نیمه نهایی:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

یک‌شنبه ۱ آگوست (۱۰ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۱۹:۴۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان
وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

نیمه نهایی:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان
اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

سه‌شنبه ۳ آگوست (۱۲ مرداد ماه)، ساعت ۱۱ تا ۱۳:۴۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

نیمه نهایی:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

سه‌شنبه ۳ آگوست (۱۲ مرداد ماه)، ساعت ۱۷ تا ۱۹:۴۰

مرحله یک چهارم نهایی:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

نیمه نهایی:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان
اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

فینال:

اوزان ۶۳ تا ۶۹ کیلوگرم مردان

چهارشنبه ۴ آگوست (۱۳ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۶:۱۰

نیمه نهایی:

وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

فینال:

اوزان ۷۵ تا ۸۱ کیلوگرم مردان

پنج شنبه ۵ آگوست (۱۴ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۶:۱۰

نیمه نهایی:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

فینال:

اوزان ۵۲ تا ۵۷ کیلوگرم مردان

جمعه ۶ آگوست (۱۵ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۴۰

نیمه نهایی:

اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان

فینال:

اوزان ۸۱ تا ۹۱ کیلوگرم مردان

شنبه ۷ آگوست (۱۶ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۵۵

فینال:

اوزان ۴۸ تا ۵۲ کیلوگرم مردان
اوزان ۶۹ تا ۷۵ کیلوگرم مردان

یک‌شنبه ۸ آگوست (۱۷ مرداد ماه)، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۵۵

فینال:

اوزان ۵۷ تا ۶۳ کیلوگرم مردان
وزن ۹۱+ کیلوگرم مردان

مطالب مرتبط
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج