اعلام جزییات نرخ ویزیت سرپایی و بستری
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
دکتر نداف کرمانی_ fموبایل
دندانپزشکی تاج_f موبایل
روشا فارمسی_d
رستوران پارسیان_D
ادیب_1
اپیلاسیون نانا 1
شیرآلات زمانی_1
ادیب_3
اپیلاسیون نانا 3
شیرآلات زمانی_3
اپیلاسیون نانا 4
ادیب_4
شیرآلات زمانی_4
ادیب_2
شیرآلات زمانی_2
اپیلاسیون نانا 2
دکتر نداف کرمانی_ f
دندانپزشکی تاج_f
۲۸۲۶۷
۲۸ تير ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۵
۴۰۰۲
تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی دولتی و خصوصی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت: تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی دولتی و خصوصی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

 دولت با هدف ساماندهی و تنظیم تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سالجاری را تصویب و ابلاغ کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تایید شورایعالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1391 را تعیین کرد.

ویزیت پزشکان در بخش سرپایی دولتی

بر این اساس، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی 44 هزار ریال، پزشکان و دندانپزشکان متخصص 53 هزار ریال، پزشکان فلوشیب 58 هزار و 400 ریال، پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان 64 هزار و 900 ریال و پزشکان فوق تخصص روانپزشک 77 هزار و 400 ریال تعیین شد.
 
همچنین بر اساس این مصوبه، سهم پرداختی سازمانهای بیمه‌گر پایه برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) براساس درجه علمی آنها به ترتیب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آن‌ها از موارد تعیین شده در بند فوق تعیین می‌شود که ویزیت متخصص برای استادیار شامل؛ سهم سازمان 50 هزار ریال، سهم بیمه شده 16 هزار ریال در مجموع 66 هزار ریال، ویزیت متخصص برای دانشیار شامل؛ سهم سازمان 54 هزار ریال، سهم بیمه شده 16 هزار ریال در مجموع 70 هزار ریال، ویزیت متخصص برای استاد شامل؛ سهم سازمان 59 هزار ریال، سهم بیمه شده 16 هزار ریال در مجموع 75 هزار ریال خواهد بود.
 
همچنین ویزیت فوق تخصص و روانپزشک برای استادیار شامل سهم سازمان 61 هزار ریال، سهم بیمه شده 19 هزار ریال در مجموع 80 هزار ریال، ویزیت فوق تخصص و روانپزشک برای دانشیار شامل؛ سهم سازمان 66 هزار ریال، سهم بیمه شده 19 هزار ریال در مجموع 85 هزار ریال و ویزیت فوق تخصص و روانپزشک برای استاد شامل؛ سهم سازمان 73 هزار ریال، سهم بیمه شده 19 هزار ریال در مجموع 92 هزار ریال تعیین شد.
 
در بخش فوق تخصص روانپزشکی نیز برای استادیار شامل سهم سازمان 73 هزار ریال، سهم بیمه شده 23 هزار ریال در مجموع 96 هزار ریال، ویزیت فوق تخصص روانپزشکی برای دانشیار شامل؛ سهم سازمان 79 هزار ریال، سهم بیمه شده 23هزار ریال در مجموع 102 هزار ریال و ویزیت فوق تخصص روانپزشکی برای استاد شامل؛ سهم سازمان 87 هزار ریال، سهم بیمه شده 23 هزار ریال در مجموع 110 هزار ریال تعیین شده است.
 
سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (30%) تعرفه های مصوب در جزء (الف) است. اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت درمراکز آموزشی محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند.
 
همچنین ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت هستند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه کردن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (1) این تصویب نامه توسط سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت است.
 
ضریب تعرفه ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی
 
بر اساس این مصوبه، ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز 8100 ریال، ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات 5800 ریال، ضریب تعرفه بیهوشی 41000 ریال، ضریب تعرفه جراحی 74000 ریال، ضریب تعرفه دانپزشکی 2300 ریال و ضریب تعرفه فیزیوتراپی 2700 ریال است.  
 
در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، سه هزار و یکصد (31000) ریال برای آنان اعمال  خواهد شد. 
                             

تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی، بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می شود.
 
به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1391، بیست و یک درصد(21%) به تعرفه های مصوب سال 1390 اضافه خواهد شد.
 
بر این اساس، به سرجمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی، برای سال 1391، بیست و یک درصد (21%) به تعرفه های مصوب سال 1390 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی پانزده درصد (15%) رادیولوژی سی و دو درصد (32%)، اسکن ایزوتوپ سی و هفت درصد (37%)، رادیوتراپی سی و هفت درصد (37%)، سی تی اسکن 10 درصد (10%) و MRI پنج درصد(5%) نسبت به سال گذشته باشد.
 
بر اساس این مصوبه، فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1391، در بخش بستری بریا قسمت دولتی معادل ۱۰ درصد و در بخش سرپایی دولتی معادل ۳۰ درصد تعیین می شود.
 
فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظان ارجاع برقرار می شود، مطابق نسخه(02) و دستورالعملهای ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
 
نرخ حق بیمه درمان شاغلان و بازنشستگان در سال 1391
 
بر این اساس، نرخ حق بیمه درمان در سال 1391 مطابق با مفاد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری؛ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال 1391 معادل 5درصد حقوق و مزایای مستمر تا سقف دوبرابر حداقل حقوق قانون کار تعیین می شود.
 
بیمه شده شاغل 65/1درصد حقوق مبنای کسور و بازنشستگان و موظفین 4/1درصد حقوق، دستگاه اجرایی معادل سهمیه بیمه شده و مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه تعیین می شود.
 
بر این اساس، حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین 65/1درصد حقوق مبنای کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفین 4/1درصد و بقیه تا 5% حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار است.
 
همچنین در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری باشند و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوقهای مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می شود.
 
بر اساس این مصوبه، همه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه می توانند با پرداخت 5درصد دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار، خود را صندوق مذکور بیمه درمان کنند.
 
حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل پنج درصد حداقل حقوق قانون کار تعیین می شود که صد در صد آن توسط دولت تامین می شود.
 
حق بیمه افراد تبعی درجه 2 و 3
 
بر اساس این مصوبه، حق بیمه افراد تبعی درجه(2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب از حقوق بیمه شده اصلی کسر می شود.
 
حق بیمه افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوقها) معادل (9/2 ) مازاد برحق بیمه مصوب، از حقوق بیمه شده اصلی کسر می شود.

همچنین شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا پایان سن بیست و دو سالگی (و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی) و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج یا اشتغال است.
 
حق بیمه افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی
 
همچنین حق بیمه افراد تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی، اخذ می شود. نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال 1391 برای سایر گروه ها (صندوقهای بیمه ایرانیان، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان، وکلا، نظام پزشکی و غیره، عائله درجه (2) و (3) کارکنان وظیفه) برابر یکصد و دوازده هزار و هشتصد ریال تعیین می شود که سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هر یک معادل (50 % ) سرانه مصوب است.

بر اساس این مصوبه، یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه توسط فرد بیمه شده و مابقی آن توسط دولت تامین می شود.
 
ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (3) براساس ضوابط جاری هر سازمان بلا مانع است.
 
پوشش بیمه درمان اتباع بیگانه مقیم ایران بر اساس مفاده بند(د) ماده(28) قانون برنامه پنجم توسعه است.
 
بر این اساس، میزان سرانه پایه پزشک خانواده و دستیارش(ماما و پرستار) با بیست درصد(20%) رشد در مقایسه با سرانه تعیین شده سال 1390 (موضوع ماده(38) دستورالعمل نسخه(02) برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع معدل بیست و یک هزار ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می شود.
 
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است و از اول فروردین 1391 لازم الاجرا است.      
انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:1
-
13:07 - 1391/04/28
خنده داره !!! یک لوله کش می آری 20 هزارتومان میگیره ! فقط پزشکها تعرفه دارن ؟
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
گروه تولیدی نیلوفر_1
دکتر نائبی_1
سفیر بار ساقدوش_1
دکتر نائبی_3
گروه تولیدی نیلوفر_3
سفیر بار ساقدوش_3
سفیر بار ساقدوش_4
دکتر نائبی_4
گروه تولیدی نیلوفر_4
سفیر بار ساقدوش_2
گروه تولیدی نیلوفر_2
دکتر نائبی_2
دکتر لاجوردی_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
قالیشویی ثمین_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
دکتر عارفی - موبایل فوتر
نیکان فارمدمهر_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
تنورستان_فوتر موبایل
پارسیان طب - فوتر موبایل
روشا فارمسی_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
دکتر آزاد خواه_فوتر موبایل
روانشناسی مرهم_ فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
اورانوس_فوترموبایل2
کلینیک النا_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل
دکتر صالحی_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
اورانوس_فوتر2
دکتر صالحی_فوتر
دکتر لاجوردی_فوتر
نیکان فارمدمهر_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
روشا فارمسی_فوتر
کلینیک النا_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
تنورستان_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
رستوران باغ بهشت _فوتر
آیلین_تزریق چربی
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
روانشناسی مرهم_ فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
دکتر آزاد خواه_فوتر
فنی آتل_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
قالیشویی ثمین_فوتر
پارسیان طب - فوتر