10 نظریه که علم را زیر و رو کردند
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
ایرانیان - F داخلی موبایل111
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
لایکو_1
تدریس خصوصی امیرکبیر_1
سمپاشی امحا_1
لایکو_3
سمپاشی امحا_3
تدریس خصوصی امیرکبیر_3
لایکو_4
تدریس خصوصی امیرکبیر_4
سمپاشی امحا_4
لایکو_2
سمپاشی امحا_2
تدریس خصوصی امیرکبیر_2
ایرانیان - F داخلی1111
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۵۰۳۷۴۰
۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰
۳۸۱۵۸
نظریه های انقلابی زمانی موفق از آب در می آیند که چارچوب جدیدشان مسئله هایی که در رژیم فکری سابق حل ناپذیر بودند را حل کنند. در اینجا ده نظریه انقلابی علمی از دید تام سیگ فراید (Tom Seigfried) به اختصار توضیح داده شده است.
هفته نامه صدا - علی مقامی: اغلب حوزه های علمی در قرون اخیر حداقل با یک نظریه انقلابی رو به رو بوده اند. چنین نوآوری ها، یا گذار پارادایم ها، دانش کهن را در چارچوب جدیدی بازچینی می کند. نظریه های انقلابی زمانی موفق از آب در می آیند که چارچوب جدیدشان مسئله هایی که در رژیم فکری سابق حل ناپذیر بودند را حل کنند. در اینجا ده نظریه انقلابی علمی از دید تام سیگ فراید (Tom Seigfried) به اختصار توضیح داده شده است.

10- نظریه اطلاعات: کلود شانون 1948

این نظریه در واقع انقلابی ترین نظریه نیست، اما نظریه ای مشابه با آن از قبل وجود نداشته است که منجر به این نظریه شود. شانون زیربنای ریاضی را برای پیشرفت های انقلابی در علوم کامپیوتر و ارتباط الکترونیکی فراهم آورد.
 
در این نظریه، کلود شانون نحوه مدل سازی مسئله ارسال اطلاعات در یک کانال مخابراتی را به صورت پایه ای بررسی کرده، و مدل کاملی برای مدل سازی ریاضی منبع اطلاعات، کانال ارسال اطلاعات و بازیابی آن ارائه کرده است. او مسئله ارسال اطلاعات از یک منبع به یک مقصد را به کمک علم احتمالات بررسی و تحلیل کرد.
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو )

دو نتیجه بسیار مهم، معروف به قضیه های شانون، عبارت اند از: اول حداقل میزان نرخی که می توان نرخ فشرده کردن اطلاعات یک منبع تصادفی اطلاعات را به آن محدود کرد برابر با آنتروپی آن منبع است. و دوم حداکثر میزان نرخی که می توان بر یک کانال مخابراتی اطلاعاتی ارسال کرد به نحوی که قادر به آشکارسازی اطلاعات در مقصد، با احتمال خاطی در حد قابل قبول کم، باشیم، مقداری ثابت و وابسته به مشخصات کانال است، که به آن ظرفیت کانال می گوییم. ارسال با نرخی بیشتر از ظرفیت یک کانال روی آن منجر به خطا می شود.
 


9- نظریه بازی ها: جان فون نویمن و اسکار مارگنشترن 1944

این نظریه در ابتدا برای علوم اقتصادی توسعه داده شد و شاهد موفقیت های زیادی نیز بود، اما علم اقتصاد را به طور کامل دستخوش انقلاب نکرد، بلکه به صورت گسترده تری در سایر علوم اجتماعی به کار گرفته شد. نظریه انقلابی بازی ها هم اکنون شاخه مهمی از مطالعات انقلابی زیست شناسی است.
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو ) 

نظریه بازی ها را می توان حتی در فعالیت های روزمره مانند فوتبال به کار گرفت. همچنین نظریه ای به نام نظریه کوانتومی بازی ها وجود دارد، که به زودی چیزی را دچار انقلاب خواهدکرد. نش به خاطر فعالیت هایش در زمینه نظریه بازی ها برنده جایزه نوبل شد، و زندگی عجیب او نیز انگیزه اصلی برای نوشتن کتاب ذهن زیبا قرار گرفت. اما انتظار نداشته باشید که با دیدن نسخه فیلم شده این کتاب چیزی از نظریه بازی ها بیاموزید.

نظریه بازی در مطالعه طیف گسترده ای از موضوعات کاربرد دارد. از جمله نحوه تعامل تصمیم گیرندگان در محیط رقابتی به شکلی که نتایج تصمیم هر عامل موثر بر نتایج کسب شده سایر عوامل است. درواقع ساختار اصلی نظریه بازی ها در بیتشر تحلیل ها شامل ماتریسی چندبعدی است که در هر بعد مجموعه ای از گزینه ها قرار گرفته اند که در آرایه های این ماتریس نتایج کسب شده برای عوامل در ازاء ترکیب های مختلف از گزینه های مورد انتظار است.
 


8- نظریه اکسیژنی احتراق: آنتوان لاوازیه 1770

اگرچه لاوازیه اکسیژن را کشف نکرد، اما او دریافت که این گاز با ترکیب شدن با مواد دیگر باعث احتراق می شود. لاوازیه به این ترتیب نظریه فلوژیستون را نقض کرد و مسیر جدیدی را برای توسعه شیمی مدرن گشود. لاوازیه به این نتیجه رسید که «مناسب ترین هوا برای تنفس» یکی از مواد بنیانی در ساخت اسیدهاست یعنی مهم ترین قسمت همه اسیدهاست، بعدها معلوم شد که این اعتقاد اشتباه بوده است (وقتی اسیدهای بدون اکسیژن هالوژنه تهیه شدند).
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو )
 
ولی در سال 1779 لاوازیه اندیشید که این خاصیت را در نام گاز کشف شده بگنجاند و از آن پس این عنصر را اکسیژن «oxygen» نامید که از کلمه یونانی «اسیدساز» گرفته شده است.

انگلس نوشته است: «پریستلی و شیل بدون اینکه بدانند دست روی اکسیژن گذاشته اند، آنها را تهیه کردند»... و گرچه لاوازیه همان گونه که بعدها اعتراف کرده است اکسیژن را همزمان و مستقل از آن دو نفر تهیه نکرده بود، با توجه به اینکه آن دو نفر نمی دانستند چه چیزی را تهیه کرده اند، لاوازیه را باید کاشف اکسیژن شناخت.
 


7- صفحات تکتونیک: آلفرد ویگنر 1912؛ توزو ویلسون 1960

آلفرد ویگنر در سفری به گرینلد در سال های 1913- 1912 ایده خود درباره رانش قاره ای را در اوایل سال 1012 مطرح کرد، مفهومی که بعدها با نظریه صفحات تکتونیک درهم آمیخت. هرچند ویگنر در اوایل سال 1012 رانش قاره ای را کشف کرد اما در سال های 1960 بود که دانشمندان تکه های مختلف این نظریه را کنار هم گذاشتند تا نظریه جامع صفحات تکتونیک را ارائه دهند.
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو )
 
ویلسون، یک ژئوفیزیکدان کانادایی، کلیدی ترین کار را برای ارائه این نظریه انجام داد، در حالی که تعدادی دیگر از محققان نیز نقش های برجسته ای ایفا کردند. تکتونیک صفحه ای (plate tectonics) نظریه ای علمی است که حرکت در مقیاس بزرگ لیتوسفر (قشر زمین و بخش فوقانی جبه زمین) را توصیف می کند.

این نظریه بیان می کند که لیتوسفر از چندین صفحه عظیم تشکیل شده است. این صفحات قاره ها و کف دریاها را می سازند. این صفحات روی یک لایه زیرین چسبناک نیمه جامد به نام آستنوسفر قرار دارند.

این صفحات نسبت به یکدیگر در یکی از سه نوع «مرز صفحه ای» در حرکت هستند. مرزهای همگرا یا تصادمی، مرزهای واگرا یا مراکز انتشار، و مرزهای دگرگونی تدریجی. زلزله ها، فعالیت های آتشفشانی، کوه سازی و ایجاد حفره های اقیانوسی در امتداد مرزهای این صفحات رخ می دهد. سرعت نسبی حرکت این صفحات متفاوت است و از صفر تا 100 میلی متر در سال تغییر می کند.
 


6- مکانیک آماری: جمعی از دانشمندان، اواخر قرن 19

مکانیک آماری با توصیف گرما براساس رفتار آماری اتم ها و مولکول ها، فرآیندهای ترمودینامیکی را توضیح داده و همچنین شواهد محکمی را برای وجود اتم ها فراهم آورد.
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو ) 
 
علاوه بر این، مکانیک آماری نقش احتمالات را در علوم فیزیک اثبات کرد. توسعه های جدید مکانیک آماری (که امروزه گاهی فیزیک آماری نیز نامیده می شود) به همه چیز از علم مواد و مغناطیس گرفته تا رفتار ترافیکِ اتومبیل ها اعمال می شود و حتی در نظریه بازی ها نیز کاربرد دارد.
 


5- نسبیت خاص: اینیشتین 1905

آلبرت اینیشتین (1955- 1879) فیزیکدان نظری آلمانی است، او بیشتر به خاطر نظریه نسبیت و به ویژه برای هم ارزی جرم و انرژی (E=mc2) شهرت دارد.
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو ) 
 
از بعضی جهات، نسبیت، نظریه ای چندان انقلابی نیست، چون دربرگیرنده مقادیر زیادی از مفاهیم فیزیک کلاسیک است. با این حال این نظریه فضا را به زمان و انرژی را به ماده ارتباط می دهد، و ساخت بمب های اتمی را نیز ممکن می سازد و به شما این امکان را می دهد تا عمرتان در سفینه های فضایی آهسته تر سپری شود.
 


4- نسبیت عام: اینیشتین 1915

نظریه نسبیت عام نسبت به نسبیت خاص نظریه انقلابی تری است، چون قانون گرانش نیوتن را در چارچوب خمش فضا- زمان توضیح می دهد و چشم فیزیکدانان را به کل تارخ جهان در حال انبساط می گشاید. و همچنین برای نویسندگان داستان های علمی- تخیلی سیاهچاله ها را فراهم می آورد.
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو ) 

نظریه، گرانش را به عنوان یک عامل هندسی و نه یک نیرو بررسی می کند. در این نظریه فضا- زمان توسط هندسه ریمانی بررسی می شود. خمش فضا- زمان مستقیما با انرژی و تکانه کل ماده و تابش موجود متناسب است. این رابطه توسط سیستمی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات پاره ای به نام معادلات میدان اینشتین نمایش داده می شوند.

پایه نظری گرانش در کیهان شناسی، این نظریه و تعمیم های آن است. نظریه اینیشتین جنبه های اخترفیزیکی مهمی دارد. مثلا این نظریه وجود سیاهچاله ها را به عنوان وضعیت پایانی ستاره های بزرگ پیش بینی می کند.
 


3- نظریه کوانتوم: جمعی از دانشمندان 1926- 1900

دانشمندان خالق نظریه کوانتومی، اروین شرودینگر، ورنر هایزنبرگ، ولفگان پائولی، ماکس پلانک، آلبرت اینیشتین و نیلز بوهر بودند. آلبرت اینیشتین بیشتر با نظریه نسبیت معروف شده است اما جایزه نوبل را نه به خاطر این نظریه بلکه با بسط تئوری کوانتوم و مکانیک آماری در سال 1921 به دلیل کشف قانون اثر فوتوالکتریک دریافت کرد.
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو )

نظریه کوانتوم اساس فیزیک کلاسیک را دچار لرزش کرد، مفاهیم متداول درباره ماهیت واقعیت را ویران کرد، کل فلسفه های علت و معلولی را نادیده گرفت و ویژگی های عجیبی درباره طبیعت آشکار کرد که هیچ کس تا آن زمان تصور آن را هم نکرده بود. واقعا باورش سخت است که این نظریه، نظریه شماره 3 در این فهرست است.
 


2- تکامل با گزینش طبیعی: چارلز داروین 1859

داروین نشان داد که پیچیدگی بغرنج حیات و رابطه های بین انواع گونه های زیستی می تواند بدون نیاز به هیچ طراحی، تنها برخاسته و بازمانده از فرآیندهای طبیعی باشد. نظریه او به قدری انقلابی است که هنوز عده ای درباره درستی آن تردید دارند.
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو )

چارلز رابرت داروین (1882-1809)، زیست شناس بریتانیایی و خالق نظریه تکامل یا فرگشت است. گزینش طبیعی یا انتخاب طبیعی فرآیندی است که در طی نسل های پیاپی، سبب شیوع آن دسته از صفات ارثی می شود که احتمال زنده ماندن و موفقیت زاد و ولد یک ارگانیسم را در یک جمعیت افزایش می دهند. این فرآیند از مکانیسم های کلیدی فرگشت (تکامل) محسوب می شود.

درون یک جمعیت از موجودات زنده، تنوع ژنتیکی سبب می شود که در زیستگاه کنونی آن جمعیت، بعضی از افراد گروه برای بقا و زاد و ولد احتمال موفقیت بیشتری نسبت به دیگران داشته باشند. به عنوان نمونه می توان بید بال فلفلی را نام برد که در بریتانیا یافت می شود و هر دو رنگ روشن و تیره آن را می توان در طبیعت دید.
 
در طول انقلاب صنعتی، که بسیاری از درختانی که بیدها روی آنها استراحت می کردند توسط دوده سیاه شدند بیدهای تیره رننگ به دلیل پنهان بودن از دید شکارچیان امتیاز بیشتری برای زنده ماندن و تولید مثل پیدا کردند.
 


1- خورشیدمرکزی: کوپرنیک 1543

یکی از باشکوه ترین یافته های علمی که در تصور یوناینان باستان بود و دو هزار سال بعد اثبات شد: زمین به دور خورشید گردش می کند.
 
10 نظریه که علم را زیر و رو کردند (اسلاید شو ) 
 
این نظریه انقلابی شماره یک است چون اولین نظریه انقلابی بوده. به نظر شما این واژه انقلابی از کجا آمد؟ (این واژه تا قبل از زمانی که کوپرنیک واژه انقلاب ها را عنوان کتاب انقلابی خود انتخاب کند به ندرت مفهوم امروزی را داشت.)

منبع: sciencenews
مطالب مرتبط
انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:1
Iran, Islamic Republic of
13:23 - 1397/09/23
نظریه ریسمان برای چی نبود
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
استخدام_1
شیرآلات زمانی_1
اپیلاسیون نانا 1
سفیر بار ساقدوش_1
سفیر بار ساقدوش_3
استخدام_3
اپیلاسیون نانا 3
شیرآلات زمانی_3
شیرآلات زمانی_4
سفیر بار ساقدوش_4
استخدام_4
اپیلاسیون نانا 4
شیرآلات زمانی_2
استخدام_2
اپیلاسیون نانا 2
سفیر بار ساقدوش_2
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل2
دکتر عارفی - موبایل فوتر
شفا_فوترموبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
ایرانیان- فوتر موبایل222
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر ساختمان
رستوران پارسیان_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
تدبیرکالا_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
فنی آتل_فوتر
کیان برنا_فوتر
شفا_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
قالیشویی بانو_فوتر2
ایرانیان-فوتراصلی222