شکاف جنسیتی در ایران؛ به روایت آمار
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
اپیلاسیون نانا 1
دکتر ولدخانی_1
استخدام_1
دکتر ولدخانی_3
اپیلاسیون نانا 3
استخدام_3
دکتر ولدخانی_4
اپیلاسیون نانا 4
استخدام_4
دکتر ولدخانی_2
استخدام_2
اپیلاسیون نانا 2
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۵۱۷۸۴۹
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۷
۱۴۳۰۱
بررسی ها نشان می دهد تفاوت مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مختلف بیش از آنکه ناشی از عوامل اقتصادی باشد، از عوامل مربوط به نظام های ارزشی و سنتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی آن کشور ناشی می شود.
ماهنامه ایران فردا - فاطمه گوارایی: گزارش جهانی شکاف جنسیتی اولین بار در سال 2006 توسط مجمع جهانی اقتصادی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی معضلات مبتنی بر جنسیت و دستاوردهای حاصله انتشار یافت. این برنامه پیشرفت کشورها یا چالش های مطرح در رابطه با شکاف های جنسیتی را در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی مورد ارزیابی قرار می دهد.

گزارش جهانی سالانه شکاف جنسیتی نیز به منزله چارچوبی برای تمرکز و اعلام نابرابری های جنسیتی در سطح جهانی مطرح است که در حوزه های اقتصاد، آموزش، سلامت و سیاست وضعیت شکاف جنسیتی را بررسی می کند.

گفتنی است شاخص شکاف جنسیتی عددی بین صفر و یک می باشد. هر چه این رقم بالاتر باشد به برابری نزدیک تر است و هرچه پایین تر باشد، دلالت بر شکاف بیشتر جنسیتی دارد. به عبارت دیگر عدد 0.5 بیان کننده شکاف عمیق بین زن و مرد است و عدد 0.85 رقم قابل قبولی است زیرا نشان دهنده نزدیک شدن جایگاه زنان و مردان در ابعاد مورد بررسی است.
 
 شکاف جنسیتی در ایران؛ به روایت آمار

در طی سال های 2014 تا 2016 هشتمین، نهمین و دهمین گزارش مجمع جهانی اقصتاد منتشر شده است. این گزارش ها با ارائه تحلیل هایی در رابطه با تغییر الگوهای برابری جنسیتی در سراسر جهان، امکان مقایسه میان کشورهای مختلف را فراهم می آورد.

گزارش جهانی شکاف جنسیتی در چهار زمینه اقتصاد، سیاست، آموزش و سلامت، شکاف های جنسیتی را در سطح ملی مورد توجه قرار داده و ترتیب بندی دولت ها و منطقه ای را در هر یک از موارد مذکور ارائه کرده است که این امر مقایسه منطقه ای و ملی را موجب خواهدشد. مشارکت و فرصت اقتصادی زنان یکی از شکاف های عمده جنسیتی را در این گزارش تشکیل می دهد.

مشارکت و فرصت اقتصادی

این معیار متضمن سه مفهوم شکاف مشارکت، شکاف درآمد و شکاف پیشرفت است. شکاف مشارکت، ناظر بر تفاوت میان زنان و مردان در میزان نیروی کار است. شکاف درآمد، تفاوت درآمد زنان و مردان را مورد توجه دارد و از جمله متضمن درآمد یکسان در مقابل  کار برابر است. شکاف پیشرفت زنان و مردان، آمار حضور زنان در میان قانون گذاران، مناصب مدیریتی و مشاغل حرفه ای و فنی را در مقایسه با مردان نشان می دهد.

شکاف جنسیتی در زمینه فرصت و مشارکت اقتصادی، به عنوان بیشترین شکاف جنسیتی در منطقه خاورمیانه مطرح است. میزان مشارکت اقتصادی زنان در دو کشور قطر و کویت بالاتر از حد میانگین در این منطقه اعلام شده است.

نگرش متفاوت به زنان و مردان در حوزه هایی مانند فرصت های شغلی، مشارکت در بازار کار و میزان دستمزد همواره وجود داشته است. البته در طول سال های اخیر پیشرفت هایی صورت گرفته است ولی همچنان زنان کمتر از مردان حقوق می گیرند و کمتر احتمال دارد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از مزایا و فرصت های شغلی برابر بهره مند شوند.

ایجاد برابری جنسیتی در حوزه اقتصاد جدا از این که بخشی از حقوق فرد به شمار می رود، برای توسعه و ارتقا بهره وری اقتصاد کشورها نیز دارای اهمیت است. مجمع جهانی اقتصاد نیز با تاکید بر این امر شاخص ها را انتخاب کرده است.

شاخص مشارکت و فرصت های اقتصادی خود دارای زیرشاخه های زیر است:

1. مشارکت نیروی کار زن در مقایسه با نیروی کار مرد.
2. برابری حقوق میان زنان و مردان برای کار برابر.
3. میزان درآمد دریافتی زنان در مقایسه با مردان.
4. تعداد قانون گذاران، صاحبان مناصب عالی رتبه و مدیران زن در مقایسه با مردان.
5. تعداد کارگران زن حرفه ای و فنی در مقایسه با مردان. (جدول 1 و 2)
 
 شکاف جنسیتی در ایران؛ به روایت آمار

بنابر تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از شکاف جنسیتی و تحقق برابر حقوقی زنان و مردان در سال 2016 در عرصه اقتصادی کاسته شده و تحقق این اهداف و رفع این شکاف ها شاید 170 سال زمان ببرد. تهیه کنندگان گزارش شکاف جنسیتی 2016 مجمع جهانی اقتصادی معتقدند تا آنجا که به برابری عمومی زن و مرد مربوط می شود، یعنی با در نظر داشتن کل چهار شاخص، ایسلند بهترین موقعیت را در میان سایر کشورهای جهان دارد و در هشت سال گذشته مقام اول در اختیار این کشور بوده است. اختلاف میان زن و مرد در ایلسند در حال حاضر به 13 درصد کاهش یافته است.

فنلاند، نروژ و سوئد در سکوهای بعدی ایستاده اند. کشور آفریقایی رواندا مقام پنجم را دارد. فیلیپین در سکوی هفتم ایستاده و نیکاراگوئه دهم است. آلمان با اختلاف 24 درصدی در شاخص های چهارگانه، مقام سیزدهم جدول را دارد.

ایران در میان 144 کشور در مجموعه 4 شاخص در سکوی 139 قرار دارد. در شاخص مربوط به فرصت های شغلی و اقتصادی ایران مقام 140 را دارد. در مشارکت سیاسی رتبه 136 را از آن خود کرده و در شاخص های مربوط به سلامتی و آموزشی به ترتیب در مقام های 94 و 98 قرار گرفته است. درواقع ایران به لحاظ رتبه در ته جدول شکاف جنسیتی قرار دارد.

براساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، شکاف جنسیتی میان مردان و زنان طی سال های اخیر در بسیاری از کشورهای کمتر شده است اما این وضعیت در ایران، تغییر چندانی را نشان نمی دهد.

دز گزارش اخیر این نهاد، ایران تنها بالاتر از پنج کشور قرار دارد که این جایگاه در شأن زنان ایرانی نیست. بیشترین نابرابری در ابعاد اقتصادی و سیاسی دیده می شود که جایگاه ایران را نسبت به ترکیه و عربستان به مراتب پایین تر نشان می دهد. به نظر می رسد میزان مشارکت زنان در این عرصه ها به دلایل ساختاری و گاه فرهنگی به مراتب کمتر از مردان است؛ در حالی که شکاف در زیربخش های بهداشتی و آموزشی بسیار کمتر است.

در هر حال باید توجه داشت زنان نیمی از سرمایه انسانی هر کشور و فعالیت هر سازمان تجاری را تشکیل می دهند و هر جامعه ای از استفاده نکردن از توانمندی های زنان، زیان خواهددید.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در شرایطی کمتر از کشورهای خاورمیانه است که زنان ایران از نظر میزان سواد و تحصیلات با سطح کشورهای پیشرفته قابل مقایسه اند.
 
 شکاف جنسیتی در ایران؛ به روایت آمار

با اقبال گروه سنی زیر 25 سال به آموزش و تحصیلات و همچنین با توجه به این نکته که در سال های اخیر بیش از 60 درصد کل ثبت نام کنندگان دانشگاهی را زنان به خود اختصاص داده اند، به نظر می رسد در سال های آتی شاهد ورود چشمگیر زنان (و همچنین مردان) تحصیل کرده به جمعیت فعال اقتصادی باشیم که در صورت نبود تدابیر لازم برای ایجاد اشتغال برای این گروه سنی شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود.

بررسی ها نشان می دهد تفاوت مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مختلف بیش از آنکه ناشی از عوامل اقتصادی باشد، از عوامل مربوط به نظام های ارزشی و سنتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی آن کشور ناشی می شود. نهادهای چارچوبی هستند که روابط متقابل انسان ها با یکدیگر را شکل می دهند. وضعیت بازار کار زنان در خاورمیانه نشان می دهد یکی از علل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، نهادها و سنت های حاکمی در این کشورها است؛ به این ترتیب که نقش های سنتی رایج در فرهنگ، مسئولیت خانه داری را برای زنان تصویر می کند که این تقسیم جنسیتی خود سبب شکاف جنسیتی نیروی کار می شود.

جایگاه ایران در گزارش شکاف جنسیتی مشارکت و فرصت های اقتصادی 2016- 2014
 
 شکاف جنسیتی در ایران؛ به روایت آمار

شکاف جنسیتی در ایران؛ به روایت آمار 
مطالب مرتبط
انتشار یافته: 9
در انتظار بررسی:1
Iran, Islamic Republic of
12:48 - 1396/02/16
كشور هاي مسلمان نبايد بر اساس استانداردهاي غرب برابري مرد و زن را بررسي كنند. ايران مسلمان هست و اسلام زن و مرد را برابر ميداند يعني نسبت يك.
مرد در جايگاه خود و زن در جايگاه خود بررسي ميشود چرا كه از نظر جسماني و روحيه با هم فرق دارند.
Iran, Islamic Republic of
14:43 - 1396/02/16
زنان و مردان برابرند ولی این به معنی این نیست که کارهای مشابهی انجام دهند یا باهم مقایسه شوند. چون کار و پول ارزش شده اینگونه بررسی می کنند. در ضمن سربازی، کارهای سخت و کارگری، عدم پرداخت نفقه و مهریه، مشارکت در هزینه زندگی و .... هم باید مثل غربی ها شود اگذ مقایسه ایران با غربی هاست.
Iran, Islamic Republic of
14:57 - 1396/02/16
راست میگه یکسانن منتهی تمام قوانین به نفع مرد!
Iran, Islamic Republic of
15:27 - 1396/02/16
کیمیا علیزاده که مسابقه می داد،
یکی از میان جمعیت فریاد زد: نترس...

ما نمی ترسیم. ما سالها پیش پدران، پسران و برادران و معشوقه هایمان را به جنگ فرستادیم و نترسیدیم.

ما نمی ترسیم. سالها در تبعیض و تحقیر و ظلم زندگی کردیم و لبخند زدیم.

ما کتک خوردیم، شکنجه شدیم، اسید رویمان ریختند و نترسیدیم.
ما شعر گفتیم، کتاب نوشتیم، فیلم ساختیم و حقمان را فریاد زدیم و نترسیدیم.

خیلی از ما یک تنه، هم مادر بودیم و هم پدر، بی پناه بودیم و تنها، ولی نترسیدیم.

توی خیابان رکیک ترین حرفها را شنیدیم، پشت فرمان تحقیرآمیزترین جمله ها را شنیدیم، اما رد شدیم و نترسیدیم.

در سرزمینی که جمله ی تاریخی اش" از زن کمتر "
نقل و نبات است و از دهان خردینه پسری هم نثار می شود،
ما نترسیدیم.ما دخترانی خواهیم آورد، دخترانی که
پشت درهای بسته ی ورزشگاهها مدال می آورند
و بی پروا گریه می کنند و می خندند و نمی ترسند.

پانوشت : آنکه از روی سکو فریاد زد نترس،
" قصدش تشویق کیمیا " بود، به تحقیر نگفت.
صدای مردانه اش طنین "غیرت بود و حمایت، "
که سالهاست کمتر از حنجره ی مرد ایرانی رها
می شود.

#محدثه گودرزنیا
Iran, Islamic Republic of
21:14 - 1396/02/16
"كشور هاي مسلمان...ايران مسلمان هست و اسلام زن و مرد را برابر ميداند يعني نسبت يك."

امتحان دين و زندگي داري؟!
Iran, Islamic Republic of
01:45 - 1396/02/20
خانم محدثه عالی بود محشر نوشتی احسنت برشما
Iran, Islamic Republic of
03:10 - 1396/03/28
زن و مرد برابرند و الان داره به ما زنا ظلم میشه.
زنا کلا همه چیشون محدوده. مردا هم آزادن هم راحت.
زنا ی غربی زندگی بهتری دارند.
Iran, Islamic Republic of
13:02 - 1397/04/07
با توجه به تحصیل زنان، در آینده زنان ایران به فعالیت های اقتصادی می رسن. ان شاء الله رفتار مرد ها با زن ها خوب می شه و دیگه شاهد این نیستیم که بگن فلانی از زنم پایین تره و مرد باش و این چیزا. ولی خانوما یادتون باشه. مسئولیت خانه داری و فرزند پروری خیلی مهمه. نباید به طور کامل از غرب پیروی کنیم. الان تو غرب کلی بیماری روحی و روانی و فساد ها در حال رخ دادنه که به خاطر عدم تربیته. ما دینی به نام اسلام داریم که 1400 سال پیش بهترین راه زندگی رو به ما نشون داده. نیازی به مکاتب بشری نداریم. فقط مشکل این بوده که خرافات و آداب و رسوم کشور ها با دین قاطی شده. باید به اسلام ناب محمدی عمل کنیم. ولی یادتون باشه زن و مرد در همه ی امور برابر نیستن. لگه برابر بودن که به این نمی گفتن مرد به اون بگن زن. مرد مساوی انسان نیست. مرد نوعی انسانه. زن هم همینطور. زن و مرد هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ جسمی با هم تفاوت دارن. خانما یادتون باشه که به وظایف فرزند پروری رو انجام بدین و یادتون باشه که با مردا لج نکنین. مردا دشمن شما نیستن. باید با همسرتون مهربون باشین. یادتون باشه که حجاب برای زن عدم برابری نیست بلکه بنابر شرایط روحی و جسمی شما برای شما لازمه.
Iran, Islamic Republic of
18:40 - 1397/06/05
کو برابری همه جا تبعیض هس حتی تو خانواده پشیمونت میکنن یسری از ب دنیا اومدن از نفس کشیدن کاش خدامارو نمی آفرید ....
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
دکتر نائبی_1
سفیر بار ساقدوش_1
انجمن پرستاری ایران_1
شیرآلات زمانی_1
شیرآلات زمانی_3
دکتر نائبی_3
سفیر بار ساقدوش_3
انجمن پرستاری ایران_3
انجمن پرستاری ایران_4
دکتر نائبی_4
شیرآلات زمانی_4
سفیر بار ساقدوش_4
انجمن پرستاری ایران_2
دکتر نائبی_2
سفیر بار ساقدوش_2
شیرآلات زمانی_2
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
کیان برنا_فوتر موبایل
کلینیک فرشته_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
دکتر عارفی - فوتر
کلینیک فرشته_فوتر
کیان برنا_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
فنی آتل_فوتر
کلینیک النا_فوتر
قالیشویی بانو_فوتر
آیلین_فوتر بلفارو
تدبیرکالا_فوتر
آیلین_تزریق چربی
آیلین_فوتر کاشت ابرو
قالیشویی ادیب_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
شفا_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان