آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل
۶۲۶۹۰۸
۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۱
۴۱۱۴۹ 
رپورتاژ آگهی
سیستم تشخیص آسیب سلول AKLIDES می‌تواند مارکر زیستی (H۲AX) را برای تعیین شکست‌های موجود در دو رشته DNA بوسیله نقاط شفاف متمرکز (Foci) بصورت کاملا اتوماتیک نشان دهد.
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل 
 
سیستم تشخیص آسیب سلول AKLIDES می‌تواند مارکر زیستی (H۲AX) را برای تعیین شکست‌های موجود در دو رشته DNA بوسیله نقاط شفاف متمرکز (Foci) بصورت کاملا اتوماتیک نشان دهد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل 
 
مزیت ها:

 ۱. تشخیص آسیب سلول توسط دستگاه AKLIDES® به شکل اتوماتیک و انجام تست‌های ایمونوفلورسنت
 ۲. غربالگری برای تشخیص آنتی بادی ضدهسته (ANA)
 ۳. تعیین ژنوتایپ ۸ انتی ژن مختلف (dsDNA، Scl- ۷۰، Sm، nRNP، Ro۶۰ /SS-A، Ro۵۲ /SS-A، La/SS-B، CENP-B) در بیمارانی که ANA مثبت دارند
 ۴. غربالگری و تعیین فنوتایپ انتی ژن‌های موجود (tTG، DG، IgA) در بیماری سلیاک
 ۵. غربالگری برای تشخیص cANCA و pANCA توسط گرانولوسیت‌های انسانی فیکس شده با اتانول
 ۶. تعین ژنوتیپ آنتی ژن‌های مختلف (GBM ،PR۳ ،MPO)
 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل با تجهیز سیستم کاملا اتوماتیک و منحصر به فرد در کشور ایران در تشخیص بیماری‌های روماتولوژی به روش IF گام بسیار بزرگی را برای اولین بار در جهت تشخیص آزمایشگاهی برداشته است. دستگاه AKLIDES که ساخته شده در کشور آلمان است قابلیت انجام تست‌های روماتولوژی را بر اساس سلول، بافت یا سیتوبید‌های اختصاصی دارد. سیستم تشخیص آسیب سلول AKLIDES می‌تواند رشته‌های هیستون تغییر یافته بر اثر عوامل محیطی و یا دارویی (H۲AX) را برای تعیین شکست‌های موجود در دو رشته DNA به روش ایمنوفلورسنت به کمک آنتی بادی‌های اختصاصی علیه رشته هیستون تغییر یافته بوسیله نقاط شفاف متمرکز (Foci) بصورت کاملا اتوماتیک نشان دهد. با این روش بیمارانی که ایمنوتراپی یا رادیوتراپی می‌شوند میزان آسیب ویا ترمیم DNA و دینامیک درمانی آن‌ها هم زمان قابل انجام است.

سیستم AKLIDES علاوه بر تشخیص اسیب سلولی می‌تواند تست‌های معمول IF در بیماری‌های آلرژیک و روماتولوژیک را به شکل کاملا اتوماتیک تشخیص دهد:
 ۱. غربالگری برای تشخیص آنتی بادی ضدهسته‌ای (ANA)
 ۲. تعیین ژنوتایپ ۸ انتی ژن مختلف و تعیین تیتر آن‌ها (dsDNA، Scl- ۷۰، Sm، nRNP، Ro۶۰ /SS-A، Ro۵۲ /SS-A، La/SS-B، CENP-B) در بیمارانی که ANA مثبت دارند
 ۳. غربالگری و تعیین فنوتایپ انتی ژن‌های موجود (tTG، DG، IgA) در بیماری سلیاک (IgA اشاره به نقص ایمنی ایمنوگلوبولین A. دارد)
 ۴. غربالگری برای تشخیص cANCA و pANCA توسط گرانولوسیت‌های انسانی وتعین ژنوتیپ آنتی ژن‌های مختلف (GBM ،PR۳،MPO)
 ۵. انجام تست‌های ANA ,ASMA ,EMA ,AMA بر روی بافت.

دپارتمان ایمونوهماتولوژی ازمایشگاه نوبل
دکتر عجمی - دکتر عدالتی - دکتر سجادیه

 

آزمایشگاه نوبل اصفهان
دپارتمان ایمونوهماتولوژی آزمایشگاه نوبل
 
آزمایشگاه نوبل اصفهانآزمایشگاه نوبل اصفهانآزمایشگاه نوبل اصفهان 
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج