گرایش خانواده‌ ها به تک فرزندی و بی‌ فرزندی
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
دیاکو_موبایل F دومی
ایرانیان - F داخلی موبایل111
قالیشویی بانو_هدر
رستوران پارسیان_D
ایرانیان - f تبلت1111
تدریس خصوصی امیرکبیر_1
فرش مرتضوی_1
دکتر نداف کرمانی 1
دکتر نداف کرمانی 3
تدریس خصوصی امیرکبیر_3
فرش مرتضوی_3
تدریس خصوصی امیرکبیر_4
دکتر نداف کرمانی 4
فرش مرتضوی_ 4
فرش مرتضوی_2
دکتر نداف کرمانی 2
تدریس خصوصی امیرکبیر_2
دیاکو_F داخلی دومی
ایرانیان - F داخلی1111
۶۶۴۵۱۶
۳۰ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱
۵۵۱۷
مطالعات نشان می‌دهد فاصله بین ازدواج و اولین فرزند در ایران به طور متوسط حدود ۳.۵ سال برآورد شده و فاصله بین اولین فرزند و دومین فرزند نیز حدود ۴.۵ سال؛ اما این آمار نمی‌تواند نشان دهنده گرایش جامعه به پدیده بی‌فرزندی یا تک فرزندی باشد.
 ایسنا نوشت: مطالعات نشان می‌دهد فاصله بین ازدواج و اولین فرزند در ایران به طور متوسط حدود ۳.۵ سال برآورد شده و فاصله بین اولین فرزند و دومین فرزند نیز حدود ۴.۵ سال؛ اما این آمار نمی‌تواند نشان دهنده گرایش جامعه به پدیده بی‌فرزندی یا تک فرزندی باشد
 
یکی از شاخص‌های باروری علاوه بر میزان باروری کل، محاسبه احتمال فرزندآوری است که نشان می‌دهد زنان در سن فرزندآوری، هر فرزندآوری خود را با چه احتمالی و با چه فاصله زمانی از ازدواج یا فرزند قبلی دنیا آورده‌اند. محاسبه احتمال فرزندآوری برای هر کدام از رتبه‌های تولد می‌تواند در تعیین سطح باروری گذشته، حال و آینده موثر باشد. محاسبه نسبت‌های فرزندآوری بر مبنای داده‌های شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران نیز روند کند کاهش باروری در دهه گذشته را تایید می‌کند.

نتایج یک بررسی درباره احتمال توالی فرزندآوری زنان ایرانی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ برای تولد فرزندان اول، دوم، سوم و چهارم، بیان می‌کند احتمال دنیا آوردن فرزند اول بعد از ازدواج در سال ۱۳۶۹ بیش از ۹۵ درصد بوده و در سال ۱۳۸۸ این احتمال به حدود ۹۳ درصد رسیده است؛ به این معنی که بیش از ۹۰ درصد زوجین ایرانی بعد از ازدواج دارای فرزند اول می‌شوند. این میزان بین ۹۳ تا ۹۵ درصد در طول دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در نوسان بوده است. احتمال به دنیا آوردن فرزند دوم در دهه ۱۳۷۰ بسیار بالا بوده و بیش از ۹۵ درصد زنانی که یک فرزند داشتند، فرزند دوم خود را به دنیا آوردند. از اواخر دهه ۱۳۷۰، این احتمال اندکی تقلیل یافته و این میزان در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ به حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

احتمال فرزندآوری برای داشتن فرزند سوم و چهارم به ترتیب به حدود ۵۰ و ۴۰ درصد در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰، کاهش یافته است. نکته مهم این است که احتمال داشتن فرزند اول و دوم در دهه ۱۳۸۰ به ترتیب بالاتر از ۹۰ و ۸۰ درصد بوده است، ضمن آنکه می‌توان گفت روند فرزندآوری برای فرزندان سوم و چهارم در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تقریبا ثابت بوده و کاهشی نداشته است. شاخص‌های فوق تاییدی برای کاهش اندک و حتی تثبیت سطح باروری در سال‌های قبل از سرشماری ۱۳۹۰ است.

گرایش به تک فرزندی یا بی‌فرزندی صحت دارد؟

یکی از تغییرات رفتارهای باروری در سال‌های اخیر، تاخیر در فرزندآوری است. علاوه بر تاخیر سن ازدواج، فاصله بین ازدواج و اولین فرزند، فاصله بین اولین فرزند و فرزند دوم و ... بیشتر شده است. به عنوان مثال، بر مبنای شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران ۱۳۸۹، فاصله بین ازدواج و اولین فرزند، به طور متوسط حدود ۳.۵ سال برآورد شده و فاصله بین اولین فرزند و دومین فرزند نیز حدود ۴.۵ سال بوده است. این رفتارهای باروری باعث شد که تعداد فرزندان به دنیا آمده زنان در سنین ۲۵-۲۹ ساله کاهش یابد و همین امر به گرایش جامعه به پدیده بی‌فرزندی یا تک‌فرزندی تعبیر شده است. علاوه بر آن، شیوع بی‌فرزندی و تک‌فرزندی در جامعه عموما بر اساس نتایج تحقیقات نمونه‌ای بوده است که قابلیت تعمیم ندارند یا اینکه بر مبنای تحلیل مقطعی از داده‌های موجود بوده است که این نتایج نیز با اشکال همراه است.

مهم‌تر از آن، بررسی نگرش زنان در مورد فرزندآوری در شرایط نامطلوب اقتصادی و ویژگی تورم بالا نمی‌تواند به عنوان رفتار واقعی و طولانی مدت افراد قلمداد شود. این احتمال وجود دارد که در آینده با تغییر وضعیت اقتصادی، نگرش زوجین در مورد فرزندآوری و تعداد آنها تغییر کند. در گزارشی درباره موضوع بی‌فرزندی یا تک‌فرزندی بر مبنای شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران ۱۳۸۹، مشخص شد یک سوم زنان از مجموع زنان، اصلا ازدواج نکرده‌اند یا بدون فرزند و تک فرزند هستند. یک سوم زنان دو فرزند دارند و یک سوم زنان سه یا بیشتر از سه فرزند دارند. در مقایسه با ایران کشورهایی که باروری بسیار پایینی (برابر با باروری کل کمتر از ۱.۵ فرزند) دارند، کمتر از ۱۰ درصد زنان سه یا بیشتر از سه فرزند دارند؛ در حالی که هنوز در ایران حدود یک سوم زنان سه فرزند یا بیشتر دارند.

الگوی توزیع زنان ایرانی از نظر متوسط تعداد فرزند، بسیار شبیه کشورهایی از جمله استرالیاست که توانستند باروری را در یک سطح متوسط و معقول حفظ کنند. نکته مهم برای سیاست‌های جمعیتی در ایران این است که هر چند باروری در سطح خیلی پایین یعنی حدود ۱.۵ فرزند و کمتر نیست، اما باید تلاش شود ترکیب تعداد فرزند در جامعه به صورت فعلی حفظ شود تا باروری از این حد کاهش نیابد. در حال حاضر حدود دو سوم زنان دو و سه فرزند یا بیشتر به دنیا می‌آورند.

بی‌فرزندی امروز انتخابی است؟

بی‌فرزندی ممکن است نتیجه ناباروری و عدم توانایی زوجین برای فرزندآوری باشد. همچنین ممکن است به عنوان فرایندی از انتخاب افراد برای نداشتن فرزند و عمدتا در سطوحی از توسعه اقتصادی و اجتماعی رخ دهند. در این حالت فرض می‌شود که زنان قابلیت باروری دارند، اما به سمت تولید مثل متمایل نمی‌شوند. در شرایطی کنونی بی‌فرزندی در میان زنان ازدواج کرده بیشتر از طریق عوامل انتخابی، افزایش می‌یابد. مخصوصا اگر درصد بی‌فرزندی به بیش از ۱۰ درصد زوجین برسد، احتمالا نتیجه بی‌فرزندی انتخابی و یا ناشی از قرار گرفتن در معرض تماس جنسی نامنظم است.

طبق بررسی الگوی فرزندآوری در زنان ۴۹-۱۵ ساله ازدواج کرده بدون فرزند که با تمرکز بر آمار سال‌های ۱۳۷۱-۱۳۹۰ انجام شده، مشخص شد در طول این سال‌ها، در تمام گروه‌های سنی ۳۹-۱۵ سال، نسبت زنان بدون فرزند افزایش داشته است. افزایش زنان بدون فرزند در گروه‌های سنی ۲۰-۲۴ ساله و ۲۵-۲۹ ساله در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ قابل توجه و بیانگر تاخیر در فرزندآوری است. هر چند این افزایش می‌تواند ناشی از تاخیر داوطلبانه فرزندآوری باشد، ولی چنین تاخیری می‌تواند در افزایش افراد بی‌فرزند یا کاهش بیشتر باروری در آینده موثر باشد. در گروه سنی ۳۴-۳۰ و ۳۹-۳۵ ساله حدود ۱۰.۸ درصد و ۵.۵ درصد زنان در سال ۱۳۹۰ بدون فرزند هستند. بسیاری از این افراد زمانی که بخواهند فرزندآوری را آغاز کنند، ممکن است ناباروری را تجربه کنند. به عبارتی بی‌فرزندی داوطلبانه و یا تاخیر در فرزندآوری منجر به بی‌فرزندی ناخواسته شود.

افزایش نسبت زنان بدون فرزند در گروه‌های سنی ۳۹-۱۵ سال در سال‌های اخیر

در گروه سنی ۴۴-۴۰ ساله میزان بی‌فرزندی از ۲.۲ درصد در استان یزد تا ۶.۲ درصد در استان سیستان و بلوچستان نوسان دارد. در اکثر جوامع، ناباروری اولیه دو تا سه درصد زنان ۵۰-۲۵ ساله را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این میزان ناباروری، به عنوان هنجار جمعیت‌شناسی مطرح است. بنابراین میزان بی‌فرزندی طول عمر در ایران در سطح ملی و همچنین بسیاری از استانها به سطح طبیعی ناباروری یا هنجار جمعیت‌شناسی نزدیک است. درصدهای بالاتر بی‌فرزندی در استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان به سطح توسعه‌یافتگی این استان‌ها مرتبط است. در مناطق کمتر توسعه یافته، انواع بیماری‌های عفونی و مقاربتی، عوامل ژنتیکی، بدغذایی و ... در کاهش قابلیت باروری و افزایش میزان‌های بی‌فرزندی تاثیر دارد. بنابراین در برنامه‌های توسعه‌ای و بهداشت باروری لزوم توجه به این مسائل در استان‌های فوق اهمیت دارد.

طبق اعلام سند تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، در مجموع بر اساس درصدهای بی‌فرزندی طول عمر و همچنین احتمال داشتن فرزند اول بعد از ازدواج، پدیده بی‌فرزندی در ایران آنچنان که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و غربی مشاهده می‌شود، کمتر عمومیت دارد. برای مثال در کشورهای اتریش، ایتالیا، فنلاند، هلند و انگلستان حدود ۲۰ درصد از زنان در سن ۴۴-۴۰ سالگی بدون فرزند هستند.

با این حال افزایش نسبت زنان بدون فرزند در گروه‌های سنی ۳۹-۱۵ سال در سال‌های اخیر قابل تامل و مهم است. با توجه به بستر فرهنگی اجتماعی جامعه ایران که فرزندآوری اهمیت زیادی دارد و درصد بسیار پایینی از زنان تمایل به بی‌فرزندی دارند، افزایش بی‌فرزندی در گروه‌های سنی جوانتر، بیشتر ناشی از تاخیر در فرزندآوری بوده و ممکن است بسیاری از زنان بدون فرزند، بخواهند در آینده فرزندآوری را تجربه کنند. موضوعی که اهمیت دارد این است که بیولوژی همیشه تابع قصد و نیت و کنترل انسانی نیست و همه زوجینی که قصد تشکیل خانواده و باروری دارند، موفق نیستند.
 
برخی از کسانی که تصمیم برای تاخیر فرزندآوری یا بی‌فرزندی موقت دارند، در نهایت بی‌فرزندی دائم و یا فرزندی ناخواسته را تجربه می‌کنند؛ بنابراین افزایش بی‌فرزندی در گروه‌های سنی ۳۹-۳۰ ساله ممکن است در آینده افزایش یابد. با توجه به اینکه با افزایش سن، توانایی باروری زن کاهش می‌یابد و با افزایش بیشتر سن این کاهش پرشتاب‌تر می‌شود، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان و مشاوران حوزه خانواده و متخصصین و پزشکان در مورد سن مناسب باروری، تاثیر افزایش سن بر ناباروری و پیامدهای باروری در سنین بالا، مشاوره‌های لازم را ارائه دهند تا افراد بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب، فرصت فرزندآوری را برای خود فراهم کنند و از بی‌فرزندی دائمی پیشگیری کنند.
برچسب ها:
انتشار یافته: 10
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
11:37 - 1396/10/30
سلام
من يك ايراني داراي يك فرزندم
به خداي متعال ،در خرج و مخارج اين يك فرزندم هم موندم
فرزندي كه متعلق به ايران است مليت ايراني داره ،از گلومون زديم،
براي خودش بع لطف خدا نابغه رياضي و زبان و پايه كلاسي اول دبستان است
ولي ميترسم كه نتونم با اين خرج كه همه چيز متصل به دلار ميشه نتوانم خرج كلاس هاشو بدهم و به اجبار ترك تحصيل در رياضي و زبانش كنم،الحمدالله يارانه رو هم قطع كردن ،مستاجرم ،با موتور كار ميكنن
مسئول ميشنوي
Iran, Islamic Republic of
11:47 - 1396/10/30
ولا با این وضعیت اقتصادی و محیط زیستی.ادم بیخود میکنه زن بگیره تا چه برسد به بچه...
Iran, Islamic Republic of
11:49 - 1396/10/30
به نطر من هر که صاحب بچه بشه به خودش و بچه اش خیانت کرده......
Iran, Islamic Republic of
11:52 - 1396/10/30
خیلی از زن ومردها نون شب ندارن بعد چه طور انتظار دارید فرزند بیاورند نفس تون از جای گرم بلند میشه
Iran, Islamic Republic of
11:57 - 1396/10/30
وقتی کار ودرامد نداریم وکشور ما پر شده ازافغان ها که شغل هارو از ما گرفتن چه انتظار ی دارید که بچه بیاریم افغان ها شغل دارن بچه هم سالی دوتا میارن
Iran, Islamic Republic of
12:07 - 1396/10/30
من یک زن هستم آیا واقعا کسی که این مقاله را چاپ کرده از مشگل جامعه بی خبره یا خودش را به خواب زده من متولد 1339 هستم با دو بچه 23 ساله و 26 ساله هنوز من باید کار کنم تا مخارج خانه را تامین کنم از کدام گروه سنی شما بچه می خواهید که سراغ اولین تولد برای زندگی آینده به فکر باشه من مادر تشویق کنم که هنوز اونها منتظر کمک من هستند . آتش تورم از آوار به یک بار زلزله هم بدتر هست .
Iran, Islamic Republic of
13:07 - 1396/10/30
من تنها فرزندم را با دلار هزار تومن بزرگ کردم و با مشقت و هزینه بسیار موفق شدم او را به دانشگاه سراسری بفرستم .هنوز مستاجرم و نمیدونم با دلار 4500 تومن و خشکسالی پیش رو چطور میشه ازدواج کرد و بچه دار شد. به جوانان توصیه میکنم عاقلانه تصمیم بگیرند.مسائل مالی خیلی در زندگی مهمه.....
Iran, Islamic Republic of
14:16 - 1396/10/30
باکدوم اینده با کدوم پول ادم بچه بیاره یا زن بگیره تو این اقتصاد
Iran, Islamic Republic of
15:15 - 1396/11/23
از سن 20 سالگی کار میکنم درس خوندم لیسانس گرفتم همیشه تو زندگی ام قناعت پیشه کردم غیر از خودم رو هیچ کسی حساب باز نکردم خونه دارم پس انداز نسبتا خوبی هم برای بچه هام کنار گذاشتم شوهرم یه معلم ساده است ولی میخوام بگم با برنامه ریزی میشه زندگی را مدیریت کرد در انتظار تولد فرزند سومم هستم ضمنا دارم باز نشست هم میشم خدا را شکر تا اون جایی که از دستم بر اومده برای خوشبختی خانواده ام تلاش کردم بقیه اش را هم میسپارم به خدا نا امید نباشید و بخاطر مسایل مالی ازدواج و بچه دار شدنتون را به تاخیر نندازید بعدا پشیمون میشید هیچ وقت از لطف خدا غافل نشید سختیها شیرینی زندگی هستند این سالها برای من خیلی سخت گذشته و میدونم روزهای سختی در پیش رو دارم اما هرگز از سختیها نمی ترسم و خودم را همچنان قوی احساس میکنم مهم اینه که کاری نکنی که بعد ها همیشه دچار پشیمونی بشی سختی ترس نداره کمی شجاع باشید زندگی یعنی همین کی گفته که زندگی همش خوشی راحتی و بدون مسئولیت بودنه زندگی آمیخته ای از ترسها سختیها و ناکامیها و شادیهاست که شما باید بتونید با همه ی اینها کنار بیایید و بگید اینم میگذره انسان یه روزی به دنیا اومده یه روز هم از دنیا میره باید سعی کنیم این مدت محدود پر بار باشه فقط همین فکر میکنید نسلهای گذشته ی ما سختی و رنج نداشتن همش تو خوشی بودن نه والا فقط طاقت و تحمل اونا از نسل ما بیشتر بوده و ایمانشون قویتر همین و بس
Iran, Islamic Republic of
19:49 - 1398/09/20
شما یادتون رفته چند سال پیش خودشون گفتن بچه کمتر زندگی بهتر تمام شهر ها بنر میزدن بچه میاوردی همیچی تو قطع می کردن بهتر تو همین شون موندیم
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
فرش تارنگ_1
شیرآلات زمانی_1
فرش ریحان 1
اپیلاسیون نانا 1
اپیلاسیون نانا 3
فرش ریحان 3
فرش تارنگ_3
شیرآلات زمانی_3
فرش ریحان 4
فرش تارنگ_4
شیرآلات زمانی_4
اپیلاسیون نانا 4
فرش ریحان 2
فرش تارنگ_2
شیرآلات زمانی_2
اپیلاسیون نانا 2
تدبیرکالا_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
سفیر بار ساقدوش_فوتر موبایل
فرش تارنگ_فوتر موبایل
دیاکو_فوتر موبایل داخلی
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
قالیشویی بانو_فوترموبایل2
بانک کتاب پایتخت_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
استیل رگال_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
کالابرد_فوترموبایل
ایرانیان- فوتر موبایل222
فنی آتل_فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
دکتر قدیمی_فوتر موبایل
دکتر عارفی - فوتر
فرش تارنگ_فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
سفیر بار ساقدوش_فوتر
بانک کتاب پایتخت_فوتر
دکتر قدیمی_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
کالابرد_فوتر
ایرانیان-فوتراصلی222
دیاکو_فوتر داخلی
فنی آتل_فوتر
قالیشویی بانو_فوتر2
استیل رگال_فوتر
شفا_فوتر