خبر خوش برای مستاجران
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
دکتر ولدخانی_1
دکتر استرکی_1
اپیلاسیون نانا 1
اپیلاسیون نانا 3
دکتر ولدخانی_3
دکتر استرکی_3
دکتر استرکی_4
اپیلاسیون نانا 4
دکتر ولدخانی_4
اپیلاسیون نانا 2
دکتر استرکی_2
دکتر ولدخانی_2
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۶۹۲۲۶
۰۶ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۲
۱۲۷۹۳
بالاخره صداي مستاجران به گوش دولتي‌ها رسيد. مستاجران که همواره با مشکل گراني وديعه براي اجاره کردن خانه در چند سال گذشته روبرو بوده اند.اينبار اما با اخبار خوشي از سوي مردان جديد دولت يازدهم مواجه شده اند.با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن (وام وديعه مسکن)، براي هر واحد مسکوني در تهران تا مبلغ 12ميليون تومان، در کلانشهرها تا 8 ميليون تومان و در سايرشهرها تا 4 ميليون تومان براي اسکان موقت تعيين شد.
روزنامه ابتکار: بالاخره صداي مستاجران به گوش دولتي‌ها رسيد. مستاجران که همواره با مشکل گراني وديعه براي اجاره کردن خانه در چند سال گذشته روبرو بوده اند.

اينبار اما با اخبار خوشي از سوي مردان جديد دولت يازدهم مواجه شده اند.با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن (وام وديعه مسکن)، براي هر واحد مسکوني در تهران تا مبلغ 12ميليون تومان، در کلانشهرها تا 8 ميليون تومان و در سايرشهرها تا 4 ميليون تومان براي اسکان موقت تعيين شد.

 درطي چند سال گذشته حدود 70 درصد مردم نيازمند خانه، قدرت پس‌انداز کردن را به خاطر اجاره بهاي سنگين از دست داده‌اند.بنظرمي رسد درصورت ادامه حمايت دولت واخذسياست‌هاي جديد براي بازار مسکن از جمله خطوط اعتباري جديد،‌ حمايت‌هاي ويژه دولت،‌ بررسي مطالبات معوقه از سوي بانک‌ها تاثيرات مثبتي در بازار مسکن رخ خواهد داد.

آيين‌نامه اجرايي اعطاي تسهيلات اجاره مسکن

بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده،آئين نامه اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات قرض الحسنه اجاره مسکن براي اسکان موقت به شرح زير تصويب شده است:

ماده1ـ اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:

الف ـ اسکان موقت: فرآيند جابجايي و استقرار ساکنين در دوره احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري به صورت اجاره‌اي.

ب ـ وديعه اسکان موقت: مبلـغي که براي اسـکان موقت مالکان ساکن در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده در زمان احيا و نوسازي واحد فرسوده تا هجده ماه پرداخت مي‌شود.

ج ـ شرکت: شرکت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران.

د ـ تسهيلات: تسهيلات با شرايط قرض‌الحسنه که به منظور اجاره مسکن صرفاً براي اسکان موقت مالکين واحدهاي مسکوني واقع در بافت‌هاي فرسوده شهري که متقاضي احيا و نوسازي واحد مسکوني خود هستند، پرداخت مي‌شود.

ماده2ـ منابع لازم براي پرداخت تسهيلات از محل منابع قرض‌الحسنه بانکها و ميزان آن در ابتداي هر سال در قالب سهميه مشخص توسط وزيران عضو کميسيون اقتصاد هيات دولت تعيين مي‌شود.

ماده3ـ مسؤوليت تأييد وقوع ملک در محدوده بافت فرسوده شهري و معرفي متقاضيان به بانکهاي عامل با شرکت است.

ماده4ـ تسهيلات از طريق بانک‌هاي عامل به صورت يکجا قابل پرداخت بوده و بازپرداخت آن به صورت يکجا و در انتهاي قرارداد تسهيلات مي‌باشد.

ماده5 ـ تسهيلات به مالکان در عرصه‌هاي با حداقل (120) مترمربع تجميعي واقع در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري قابل پرداخت است.

تبصره ـ در صورت عدم امکان تجميع بيش از دو پلاک از نظر ضوابط شهرسازي يا موقعيت ملک، تسهيلات بدون در نظر گرفتن متراژ عرصه تجميعي، قابل پرداخت است.

ماده6 ـ تسهيلات براي هر واحد مسکوني در تهران تا مبلغ يکصد و بيست ميليون (120.000.000) ريال، در کلانشهرها تا مبلغ هشتاد ميليون (80.000.000) ريال، در مراکز استان تا مبلغ هفتاد ميليون (70.000.000) ريال و در ساير شهرها تا مبلغ چهل ميليون (40.000.000) ريال تعيين مي‌شود.

تبصره1ـ تغيير مبالغ مذکور با پيشنهاد شرکت و تصويب کميسيون اقتصاد هيات دولت مي‌باشد.

تبصره2ـ در صورت کمتر بودن مبلغ وديعه اسکان موقت مندرج در قرارداد اجاره از سقف مبلغ تـسهيلات تعيين‌شده، مبلغ تسهيلات تا مبلغ مندرج در قرارداد اجاره، معتبر است.

ماده7ـ تضمين تسهيلات، ترهين سند شش دانگ ثبتي نزد بانک عامل پرداخت‌کننده تسهيلات ساخت و اخذ تأييديه از بانک مذکور مبني بر عدم فک رهن براي بانک عامل پرداخت‌کننده تسهيلات مي‌باشد.

تبصره ـ در صـورت ارائه سند ثبتي جايگزين قابل‌قبول، ارائه تأييديه مذکور الزامي نيست.

ماده8 ـ ترتيبات پرداخت به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ ارائه مدارک توسط متقاضيان به شرکت يا نماينده آن شامل درخواست کتبي، اسناد مربوط به تجميع زمين همراه با کروکي ملک موردنظر، پروانه ساخت، اجاره‌نامه، مدارک شناسايي مستأجر (شناسنامه و کارت ملي)

ب ـ بررسي مدارک توسط شرکت يا نماينده آن به لحاظ واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافتهاي فرسوده شهري و اعلام به متقاضي در صورت عدم تأييد و معرفي به بانک عامل در صورت تأييد.

ج ـ بررسي اسناد و مدارک متقاضي توسط بانک عامل ظرف يک هفته پس از دريافت معرفي‌نامه و اعلام به متقاضي و شرکت يا نماينده آن.

د ـ خروج درخواست مذکور از دستور کار بانک عامل در صورتي که متقاضي ظرف يک ماه پس از معرفي به بانک عامل اقدام لازم براي استفاده از تسهيلات را معمول ننمايد و معرفي متقاضيان ديگر توسط شرکت يا نماينده آن به عنوان جايگزين به بانک عامل.

هـ ـ انعقاد قرارداد ميان بانک عامل و متقاضي براي پرداخت تسهيلات وديعه اسکان موقت.

تبصره ـ هرگونه تغيير در شرايط اين ماده بنا به پيشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزيران عضو کميسيون اقتصاد هيات دولت مي‌رسد.

پيشنهاد وام 30 ميليوني مسکن به بانک مرکزي

از سوي ديگر کميته پنج نفره‌اي که به تازگي در بانک مسکن تشکيل شده، پيشنهاد افزايش وام خريد مسکن به 30 ميليون تومان و روش‌هاي جديد را بررسي و تقديم بانک مرکزي کرد.به گزارش فارس اين کميته 5 نفره پيشنهاد افزايش 10 ميليون توماني به سقف وام خريد و ساخت مسکن را داده است که وام خريد از 20 ميليون تومان کنوني به 30 ميليون و وام ساخت از 30 ميليون به 40 ميليون تومان افزايش يابد.

مسکن مهر در دولت جديد دنبال مي‌شود

همزمان معاون وزير راه وشهرسازي نيز اعلام کرد

 که تكميل طرح‌هاي مسكن مهر درمناطق مختلف كشور در دولت يازدهم با جديت دنبال مي‌شود.محسن نريمان افزود: همكاري دستگاه‌هاي اجرايي براي تامين زيرساخت‌هاي مسكن مهر در كشور ضروري است. وي بيان كرد: دولت با رويكرد جديد، تكميل طرح‌هاي مسكن مهر را در برنامه كاري خود قرار داده است. نريمان گفت: مجريان مسكن مهر بايد با رعايت اصول فني و مهندسي اين طرح‌ها را اجرا كنند. وي افزود: تمام پيمانكاران مسكن مهر موظف هستند تا شش ماه پس از واگذاري اين واحدها به مردم درصورت وجود نقص فني در ساختمان و واحد مسكوني نسبت به رفع آنها اقدام كنند.
برچسب ها:
انتشار یافته: 6
در انتظار بررسی:1
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
11:32 - 1392/07/06
مستجران سالهاست كه از گراني اجاره ها رنج مي برند اما از موقعي كه اين دولت سر كار آمده اجاره خانه ها چند برابر شده به جاي وام دادن اجاره خانه ها كنترل كنند مني كه 600هزار تومان درآمد دارم از كجا بياورم يك ميليون تومان اجاره و 20ميليون وديعه بدهم اميدمان به مسكن مهر بود كه با آمدن اين دولت كلا نا اميد شديم
ROMANIA
12:27 - 1392/07/06
تیتر از "خبر خوش برای مستاجران" میگوید اما متن از تسهیلات برای مالکان واحد های فرسوده یا مستاجران موقت.
روش کهنه و قدیمی ژورنالیستی برای جذب مخاطب !
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
15:38 - 1392/07/06
به همین مقدار دوباره اجاره ها بالا میرود !؟ خوشحال نباشید .....
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
08:23 - 1392/07/07
عوض ودیعه اجاره اجاره ها را کنترل کنید مطمئناً با دادن وام 8میلیونی دلالها هم رهن را 8میلیون بالا می برند و دوباره سر مستأجر بی کلاه می ماند
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
09:23 - 1392/07/07
اولا مستاجران کسی رابرای ضمانت پیدا نمی کنند دوما این کار تبرم زاست وثانیا این کار باعث قیمت دو برابری اجاره ورهن خواهد شد راه درست ان است که قیمت رهن واجاره مسکن باید زیر نظر دولت باشد با مجوز شهر داریها واین وام هم یک ساله زیر نطر دولت بلوکه شده باشد ومستاجر یه حساب موقت باز کند وسود ان به صاحب مسکن پرداخت شود واصل مبلغ پول مر بوط به بانک مسکن ویا دیگر بانکها باشد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
10:39 - 1392/07/08
در مورد اجاره یا معامله مسکن، دولت ازطریق منطقه بندی و با در نظر گرفتن عمر و کیفیت و امکانات و لحاظ کردن نرخ بها بطور متوسط ،خوب ، عالی برای هرمتر مربع و معامله در دفترخانه های رسمی میتواند میزان اجاره و قیمت مسکن را کنترل نماید.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
شیرآلات زمانی_1
سفیر بار ساقدوش_1
استخدام_1
شیرآلات زمانی_3
سفیر بار ساقدوش_3
استخدام_3
سفیر بار ساقدوش_4
شیرآلات زمانی_4
استخدام_4
استخدام_2
سفیر بار ساقدوش_2
شیرآلات زمانی_2
کلینیک النا_فوتر موبایل
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
کلینیک فرشته_فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر موبایل
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
دکتر عارفی - موبایل فوتر
شاخه نبات_ فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
کلینیک فرشته_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
شاخه نبات_ فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
کلینیک النا_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
کیان برنا_فوتر
آیلین_تزریق چربی
شفا_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
قالیشویی نوین_فوتر
قالیشویی ادیب_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
آیلین_فوتر بلفارو
فنی آتل_فوتر