۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید
۷۵۸۸۴۱
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶
۱۰۲۶۹ 
گاهی سرعت پیشرفت علم بسیار بیشتر از سرعت تغییر کتاب های درسی است. به علاوه، برای معلم ها راحت تر است که توضیح ساده شده ای از واقعیات علمی را به دانش آموزان خود ارائه دهند تا آنکه بخواهند به طور کامل در مورد آن ها توضیح بدهند. به همین دلیل گاهی چیزهایی که در مدرسه آموخته ایم یا باور عمومی هستند، در حقیقت کاملا اشتباهند.

روزیاتو: گاهی سرعت پیشرفت علم بسیار بیشتر از سرعت تغییر کتاب های درسی است. به علاوه، برای معلم ها راحت تر است که توضیح ساده شده ای از واقعیات علمی را به دانش آموزان خود ارائه دهند تا آنکه بخواهند به طور کامل در مورد آن ها توضیح بدهند. به همین دلیل گاهی چیزهایی که در مدرسه آموخته ایم یا باور عمومی هستند، در حقیقت کاملا اشتباهند. در ادامه به تعدادی از این باورهای غلط علمی درباره ی انسان و حیوانات می پردازیم.

۱- انسان ها تکامل یافته ی شامپانزه ها هستند

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

این ذهنیت که انسان تکامل یافته ی شامپانزه است، تصور نادرست رایجی درباره ی نظریه ی تکامل است. داروین هرگز ادعا نکرد که انسان ها تکامل یافته ی شامپانزه های امروزی هستند. در حقیقت، او معتقد بود با توجه به شباهت های زیادی که میان انسان، میمون و شامپانزه وجود دارد، حتما همگی آن ها یک نیای مشترک داشته اند که میلیون ها سال پیش بر روی زمین زندگی می کرده است.


۲- انسان در رأس زنجیره ی غذایی قرار دارد

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

گروهی از محققان فرانسوی دست به محاسبه ی دقیق جایگاه انسان در زنجیره ی غذایی زدند. نتیجه ی این ارزیابی آن بود که با توجه به عادت های غذایی انسان، جایگاه او نمی تواند بالاتر از ماهی های کولی یا خوک ها باشد. تنها حیوانی می تواند در بالاترین جایگاه زنجیره ی غذایی قرار گیرد که گوشت همه ی دیگر حیوانات شکارچی را مصرف کند. بنابراین به طور قطع این جایگاه متعلق به انسان نیست چون غذای او ترکیبی از گوشت و گیاه است.


۳- سگ ها و گربه ها کور رنگ هستند

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

تصور رایج این است که سگ ها و گربه ها دنیا را سیاه و سفید می بینند. این تصور اشتباه به دنبال آزمایشی در سال ۱۹۱۵ شکل گرفت که در جریان آن محققان موفق نشدند تفکیک کاغذ رنگی از کاغذ خاکستری را به گربه های مورد آزمایش آموزش دهند. اما آزمایشات بعدی نشان داد گربه ها توانایی تشخیص رنگ ها را دارند و تنها رنگ قرمز را نمی بینند یا کمتر از انسان ها می بینند. به همین ترتیب، سگ ها هم تنها تا حدودی کور رنگ هستند و فقط نمی توانند رنگ قرمز را از نارنجی تشخیص دهند، اما مشکلی در خصوص بقیه ی رنگ ها ندارند.


۴- ما تنها پنج حس داریم

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

نظریه ی حواس پنجگانه ی انسان به ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی منسوب شده است. اما این چیزی جز یک تصور اشتباه نیست. اگر حس شیوه ای برای مغز است تا درباره ی دنیای پیرامون اطلاعات کسب کند، بنابراین از بیشتر از پنج حس می توان نام برد. گرسنگی، تشنگی و درد هم اغلب در فهرست حواسی قرار می گیرند که به ما درباره ی وضعیت بدن مان اطلاعات می دهند. علاوه بر این، ما از قابلیت حساسیت به دما و گیرنده های فشار مکانیکی برخوردار هستیم. فهرست حواس ما، بسته به تعریفی که از حس مورد استفاده ی خود داریم، می تواند ادامه پیدا کند.


۵- تقسیم بندی های چشایی زبان

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

تصور رایج بر این است که زبان از نظر چشایی به چهار ناحیه ی شیرین، ترش، شور و تلخ تقسیم می شود و پرزهای چشایی هر یک از این نواحی تنها یک مزه ی خاص را تشخیص می دهند. اما این تصور اشتباه را باید برای همیشه فراموش کنید. در حقیقت، از نظر علمی ۵ مزه ی اصلی وجود دارد که همه ی قسمت های زبان قادرند همگی این مزه ها را تشخیص دهند. ایده ی تقسیم بندی چشایی زبان به سال ۱۹۰۱ باز می گردد و از آن زمان، نادرست بودن این ایده بارها ثابت شده است.


۶- مصرف مواد قندی باعث بیش فعالی می شود

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

بسیاری از والدین معتقدند میان بیش فعالی کودکان شان و رژیم غذایی آن ها ارتباط وجود دارد اما حقیقت آن است که عمده ی پژوهش ها رابطه ای میان مصرف مواد قندی و رفتار فرد نیافته اند. علاوه بر این، در تحقیقات متعددی مشاهده شد وقتی والدین نمی دانستند که فرزندشان مواد قندی دریافت کرده است یا نه، تأثیراتی که تصور می کردند قند بر رفتار فرزندشان دارد را در آن ها مشاهده نمی کردند.


۷- لمینگ ها خودکشی دسته جمعی می کنند

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

یکی از رایج ترین شایعاتی که در مورد لمینگ ها وجود دارد این است که این حیوانات با پریدن از بالای صخره ها دسته جمعی خودکشی می کنند. در حقیقت، این تصور اشتباه بعد از پخش فیلمی مستند از کمپانی دیزنی به نام برهوت سفید در سال ۱۹۵۸ به وجود آمد که در یکی از صحنه های آن ها به نظر می آمد لمینگ ها به عمد خود را از بالای صخره ها به پایین پرت می کردند. لمینگ ها ممکن است از بالای صخره ها بپرند یا مسافت زیادی را شنا کنند اما تمام این کارها چیزی غیر از رفتارهای طبیعی آن ها در زمان مهاجرت نیست. در حقیقت این حیوانات برای آنکه مکانی بهتری برای زندگی پیدا کنند به صورت دسته جمعی مهاجرت می کنند.


۸- شترمرغ ها برای پنهان کردن خود سرشان را در شن ها فرو می کنند

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

این تصور که شترمرغ ها زمانی که می ترسند سر خود را در شن ها فرو می کنند اشتباه است. در حقیقت، این پرندگان زمانی که احساس خطر کنند، سعی می کنند با دویدن از عامل خطر دور شوند و اگر نتوانند بدوند، خود را روی زمین می اندازند و آرام باقی می مانند. شترمرغ ها تنها زمانی سر خود را در شن ها فرو می کنند که می خواهند با بلعیدن شن و ریگ به گوارش خود کمک کنند یا در دوران تخم گذاری گودالی حفر می کنند و تخم هایشان را در آن می گذارند.


۹- ماهی گلی نمی تواند بیشتر از سه ثانیه چیزی را به خاطر بسپارد

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

معمولا کسانی که حافظه ی خوبی ندارند را به ماهی گلی تشبیه می کنند چون تصور رایج بر این است که این ماهی تنها تا سه ثانیه می توانند اطلاعات را به خاطر بسپارد. اما در آزمایشات متعددی مشاهده شد ماهی ای که به آن آموزش داده بودند به صداهای مشخصی واکنش نشان دهد، همچنان تا سه ماه بعد از این آموزش به صداها واکنش نشان می داد. ظاهراً ماهی گلی ها می توانند تا سه ماه اطلاعات را به خاطر بیاورند.


۱۰- بدن انسان قادر نیست سلول های مغزی جدید تولید کند

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

این یک تصور اشتباه و رایج است که بعد از مرگ سلول های مغز، سلول های جدیدی تولید نمی شود. اما تحقیقات متعددی نشان داده است مغز ما حتی در سنین بالا هم به تولید سلول های جدید ادامه می دهد که به این فرآیند عصب زایی یا نورژنز گفته می شود.


۱۱- خون فاقد اکسیژن، آبی رنگ است

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

تصور اشتباهی وجود دارد که خون فاقد اکسیژن به رنگ آبی است. درست است که رگ های ما آبی رنگ به نظر می رسند اما تنها دلیل این مسأله نحوه ی بازتاب طول موج های مختلف نور از روی پوست ما است. در حقیقت، نور قرمز جذب اما نور آبی منعکس می شود.


۱۲- شترها در کوهان هایشان آب ذخیره می کنند

۱۲ باور غلط، اما رایج علمی که شاید شما هم به آن‌ها اعتقاد دارید

درست است که شترها قادرند تا چندین روز بدون آب زنده بمانند اما نه به دلیل ذخیره ی آبی که در کوهان هایشان دارند. این تصور اشتباه است. شترها از کوهان های خود برای ذخیره ی بافت چربی استفاده می کنند، نه آب. این بافت چربی انرژی لازم برای شترها را تا چندین روز تأمین می کند، چون غذا در بیابان کمیاب است. در حقیقت، کلیه ها و روده های شترها هستند که توانایی زیادی در حفظ آب بدن این حیوانات دارند.

انتشار یافته: 23
در انتظار بررسی:1
Iran, Islamic Republic of
13:08 - 1397/05/23
خیلی عالی بود واقعا بعضی چيزارو اشتباه بهمون میگفتن
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
دقيقا، من يادم مياد تو كتاب علوم دبستان در مورد حس چشايي زبان همين نظريه ي نا درست رو نوشته بود كه هر قسمتي از زبان يه مزه اي رو تشخيص ميده، حالا جالبيش اينجاست كه نوشته از سال ١٩٠١ ثابت شده كه اين نظريه اشتباه اما ما تو كتابمون همين رو نوشته بود و ما هم قبول كرديم و فكر كرديم كه درسته
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
هنوزم هست پارسال ما در موردش تحقیق کردیم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
من همون موقع که تو مدرسه گفتن هر قسمت زبون یه مزه رو حس میکنه آزمایش کردم ودیدم که همه جای زبونم همه ی مزه ها رو حس میکنه وهمون موقع این نظریه رو رد کردم :/ هم چنین بچه ی آگاه وعاقلی بودم اما متاسفانه هیچ وقت منو کشف نکردن واجازه ی پیشرفت به من داده نشد
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
محض رضای خدا اینو که منم میدونستم انیشتن
فلاحتی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
متاسفم برای همه کاربران این پست خبری

در وحله اول بسیار عالی بود
اما شما کاربران باز هم بی توجه و سطحی از این خبر گذر کردید بدون اینکه به مهم ترین قسمتش توجه ویژه کرده باشید
در عکس اول به عکس شامپانزه خوب دقت نکردید لطفاً زوم کنید توجه به تمامی جزعیات باعث میشه که کمتر اشتباه کنیم .از اینجوری
:)))))))
خخخ
Iran, Islamic Republic of
14:38 - 1397/05/23
داروین خودش هم نمی دونست داره چه ... می خوره
هزاران سال هم طول بکشه همه دنیا هم بسیج بشه به یه شامپانزه نمی تونی یه کلمه یاد بدن بعد چطوری اینا یه جد مشترک داشتن؟!
البته شکی در این نیست که شبیه ما زیاد روی کره زمین زندگی کردن ولی هیچ ربطی به تکامل انسان نداره
انسان تکامل یافته بدون جد است الا آدم و حوا که خدا اونارو خلق کرده!
انسانهای اولیه هرچی بودن واسه خودشون بودن
خدا همه جور مخلوقی خلق کرده ولی انسان تکامل یافته حداکثر ۱۵۰۰۰ سال پیش توسط خدا خلق شد.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
البته از چهار ملیون سال پیش حیات انسان شروع شده وپانزده هزار سال پیش عصر میا ن سنگی یوده
در مورد تکامل هم باید گفت که انسان های نخستین دقیقا شبیه مانبودند وانسان پیوسته تکامل پیدا کرده ولی نه در ان حد که از میمون تکامل پیدا کنه
امیر
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
اولا ادب مرد به از دولت اوست. دوما این نظر شما در مجامع علمی به کلی رد شده. اینکه نظریه داروین درسته یا نه هنوز جای بحث داره. ولی روش علمی اینطوریه که فرض می کنیم یه نظریه که در حال حاضر با شرایط موجود همخونی داره درسته. بعدا اگه نقصی توش پیدا شد یه نظریه جدید که علاوه بر اینکه شامل نظریه قبله ، اون مشکلم حل می کنه رو جای گزین می کنیم. دقیقا مثل وقتی که با فیزیک کوانتوم رو به رو شدیم که دیگه قوانین نیوتن و مکانیک اجسام بزرگ جواب نمی داد.
امیر
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
همینطور جا داره اضافه کنم که خیلی از موجودات زنده توانایی یاد گیری حل معما و فکر کردن دارن. نمونش طوطی ، اسب ، شامپانزه و ... شرایط یاد گیریشونم سادست. نیاز های اولیشون رو وابسته به حل معما می کنن. همونطوری که انسان اولیه یاد گرفت که خیلی از نیاز هاش رو با ایجاد آتیش رفع کنه.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
جناب امیر
همه ی حیوانات توانایی یادگیری رو دارند و ربطی به تکامل نداره
از مورچه بگیر تا ماهی بازم کشش یادگیری رو دارند چون مغز دارند!
ولی اون چیزی که مهمه نحوه و نوع یادگیری است!
و همچنین ناطق بودن
که همه اون موجوداتی که داروین در موردشون فکر می کرد رو نمیشه با بسیج همه دنیا یک کلمه یادشون بدن!
ولی قضیه یادگیری برای همه موجوداتی که مغز دارند مشترک است ولی ناطق بودن رو تموم اون موجوداتی که داروین در موردشون فکر می کرد رو ندارن!
حالا اگه میگفت انسان نژاد تکامل یافته طوطیه بازم یه حرفی
چون طوطی ها تا هزار کلمه رو می تونند یاد بگیرند ولی من میمون و شامپانزه ای ندیم که بتونه یک کلمه هم حرف بزنه! حالا شکل ما هستند هستند دلیلی بر این نیست که ما از یک نژاد تکامل یافته باشیم و جد مشترک داشته باشیم!
اگه واقعا قضیه داروین درست باشه الان هم خیلی ببخشید جفت گیری یک انسان با شامپانزه میتونست یک انسان ناطق و تکامل یافته رو بوجود بیاره!
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
اولا نگارگریهای غار میرمیلاس مربوط به 60000 سال پیشه پس یعنی 60 هزار سال پیش انسان هوشمند زندگی میکرده دوما من تعجب میکنم چرا دوستان در مورد جد مشترک و ریشه مشترک اینقدر تعصب بخرج میدن ، عزیزان ریشه و جد و نیای مشترک انسان با میمون به معنی این نیست که حتما انسان میمونه بلکه یهنی طی یه تکامل یا جهش ژنتیکی نوعی دیگری کاملا مجزا از اون موجود اولیه بوجود اومده که کاملا یکتاست
والبته بیشتر دلیل دوستان در رد نظریه داروین مثل این میمونه که بگیم پلنگ و ببر و یوز و شیر از یک جد مشترک نیستن چون تفاوت های فاحش دارن
Iran, Islamic Republic of
17:53 - 1397/05/23
از این مطالب بزارید ممنون میشیم خیلی جالب بود :-)
Iran, Islamic Republic of
21:20 - 1397/05/23
لعنت به مدرسه که اکثر این باورای غلط رو مدرسه بهمون داد و هنوزم تو کتابای درسیمون هست
Iran, Islamic Republic of
23:49 - 1397/05/23
بدون منبع به هیچ اطلاعاتی نمیشه اعتماد کرد، به خصوص این پستهای سرگرمی
Iran, Islamic Republic of
09:27 - 1397/05/24
همین قسمت مربوط به زبان و چشایی در کتاب سوم دبیرستان فصل حواس تدریس میشود
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
برای ما آوردن از چهارم تا ششم
Iran, Islamic Republic of
13:39 - 1397/05/29
من این زبونرو پارسال ک کلاس هشتم بودم کلی واس خانممون توضیح دادم اخرشم قبول نکرد گف ک نه این تقسیم بندیا ینی اون قسمت بیشتر حس میشه و اینا بذار در جهل و نادونیش بمونه چارتا چرت و پرت یاد گرفته بدون هیچ مطالعه ای فک میکنه کی هست حالا
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج