آیا مقبره کوروش در پاسارگاد است؟
۷۹۰۶۳۵
۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۷
۱۱۹۱۹
برخلاف برخی مدعاهای تبلیغاتی مروجان و هواداران ناسیونالیسم باستان گرا و تبلیغات‌چی‌های ماسونی ـ صهیونیستی، سند و گواه متقنی دال بر موحد بودن کوروش در دست نداریم.

خبرگزاری فارس: شهریار زرشناس عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد، به ارائه تحلیلی از پروژه آلترناتیوسازی از «ناسیونالیسم باستان گرا» در مقابل انقلاب اسلامی پرداخت و نوشت:

برخلاف برخی مدعاهای تبلیغاتی(و البته غیر حقیقی) مروجان و هواداران ناسیونالیسم باستان گرا و تبلیغات چی های ماسونی ـ صهیونیستی، سند و گواه متقنی دال بر موحد بودن کوروش در دست نداریم. کوروش ( آنگونه که روایت های راستین تاریخی به ما نشان می دهند) یک مرد نظامی توسعه طلب است که بخش عمده زندگی خود را در جنگ های تجاوزکارانه سپری کرد.

آیا مقبره کوروش در پاسارگاد است؟

متن این یادداشت به شرح زیر است:

« 1- تاریخ ایران قدمتی تقریباً ده هزار ساله دارد و با "کوروش" و سلسله هخامنشیان آغاز نشده است. آغازگاههای تاریخی ایران را می توان و باید در تمدن ایلامی و یادمان های به جا مانده از آن جستجو کرد. یک جریان روشنفکری فعال در عرصه دانشگاهی و رسانه ای (با اغراض مشخص سیاسی و به منظور ترویج ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا) به دنبال آن است تا با مطرح کردن شعارهایی چون: "کوروش پدر ایران" ، "تاریخ دوهزار و پانصد ساله" و نظایر آن، با انکار تاریخ دیرپا و تمدن کهن ایران، کوروش و هخامنشیان را به عنوان سرآغاز و نقطه عطف تاریخ ایران القاء نماید. هدف این جریان از تحریف حقایق تاریخ ایران، پیشبرد اغراض ناسیونالیستی باستان گراست.

2- ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان را توسط استعمار غرب مدرن و بر مبنای برخی مدعاها و مفروضات مستشرقان اغلب یهودی ـ ماسون ( مدعا و مفروضاتی که بسیاری از آن ها فاقد استحکام علمی و پایه استدلالی و وجه استنادی است و نقدها و ردیه‌ها و موارد نقض بسیاری برای آن ها وجود دارد و کم و بیش توسط منتقدان عنوان گردیده است) پدید آمد و توسط رژیم پهلوی و شبکه‌ای از روشنفکران کارگزار آن ترویج گردیده است. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، ارتجاع شبه مدرن پروژه احیاء و ترویج ناسیونالیسم باستان‌گرا در ایران را پیگیرانه دنبال می‌کند.

ناسیونالیسم باستان‌‌گرا، تفسیری تحریف شده از تاریخ ایران ارائه می دهد. اینان به دنبال القاء و ایجاد نحوی تقابل و دوگانگی میان"اسلامیت" و "ایرانیت" هستند. ناسیونالیستهای باستان گرا تصویری ایدآلیزه و غیر واقعی و اغراق شده و دروغین از ایران باستان ارائه می دهند و با ایجاد تقابل میان این تصویر ایدآلیزه غیر حقیقی از ایران باستان، درصدد تحقیر هویت اسلامی ایران و القاء این مدعایند که گویا ورود اسلام به ایران و مسلمان شدن مردم ایران موجب"عقبگرد و انحطاط" ایران و ایرانیان گردیده است. روایت ناسیونالیستی باستان گرا از تاریخ ایران، دستمایه طیفی از روشنفکران متجدد مآب برای حاکم کردن غرب زدگی شبه مدرن و پیشبرد و تأمین منافع و اغراض استعمار غرب مدرن و مبارزه با هویت اسلامی ـ ایرانی بوده است.

3- هدف استعمار و روشنفکران و مجریان وطنی مروج تجددمآبی از ترویج ناسیونالیسم باستان گرا؛ تضعیف هویت اسلامی ـ ایرانی مردم ایران و تبدیل این کشور به یک کشور پیرامونی وابسته به نظام جهانی سلطه؛ و در پی آن غارت منابع طبیعی و استشمار نیروی کار این و تبدیل ایران به بازار مصرف تولیدات سرمایه داری جهانی بوده است.

ره آورد پروژه شبه مدرنیته و ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرای آن برای ایرانی، چیزی جز نفی استقلال و غلبه وابستگی، و سیطره فقر و فاصله طبقاتی و ظلم و بی عدالتی، و از بین بردن اعتماد به نفس و خودباوری ملی نبوده است.

انقلاب اسلامی با مطرح کردن آرمان گرایی اسلامی ـ انقلابی عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه و استقلال طلبانه، کوشیده است تا خودباوری و اعتمادبه نفس و هویت خواهی را در جامعه ایرانی تقویت کرده و با رهاندن ایران از مدار وابستگی به نظام جهانی سلطه، ظرفیت ها و امکانات عظیم این ملت برای پیشرفت و بهروزی را آزاد نموده و فعلیت بخشد.

در سالهای اخیر ارتجاع شبه مدرن کوشیده است تا با احیاء مضامین و مفاهیم و شعائر ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا، این ایدئولوژی استعمار ساخته را به عنوان آلترناتیوی در مقابل آرمان گرایی انقلاب اسلامی مطرح نماید.

4- تئوریسین ها و ایدئولوگ های ناسیونالیسم باستان گرا مدعی اند که در هزاره های سوم و دوم قبل از میلاد، نژاد و قومی به نام"آریا" ( مورخان و مروجان ناسیونالیسم باستان گرا، هردو تعبیر قوم و نژاد را به کار برده اند) به سرزمین ایران مهاجرت کرده اند. این ایدئولوگ ها، آریایی ها را مردمانی باهوش، زیبا، جنگاور، شریف و شجاع وصف می کنند. در این تلقی ناسیونالیست ها از آریایی ها، نحوی رویکرد نژادپرستانه وجود دارد و در روایت آنها، آریایی ها دارای همه محسنات و فضایل (از زیبایی جسمانی تا هوشمندی و شجاعت و جنگاوری) دانسته شده است و واژه آریایی به "شریف" معنا می شود. ف

ارغ از وجه نژادپرستانه این رویکرد، مطالعات و پژوهش های تاریخی مورخان و باستان شناسان (به ویژه پژوهش های چند دهه اخیر) بطلان مدعای وجود قومی با این اوصاف و مهاجرت آن (بدان گونه که ناسیونالیست های باستان گرا ارائه می دهند) را اثبات کرده است. ( به عنوان نمونه می توان به پژوهش ها و انتقادات "نانسی دماند" و "ساراپومری" و دیگر منتقدان تئوری آریا محوری اشاره کرد) پژوهش ها و کاوش های نیم قرن اخیر نشان داده است که مدعای وجود و مهاجرت قوم آریا (با خصوصیات و اوصافی که هواداران ناسیونالیسم باستان گرا عنوان می کنند) پایه و مایه علمی و استنادات تاریخی ندارد و عمدتاً به منظور پیشبرد برخی اغراض سیاسی عنوان گردیده است.

5- مروجان ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا تصویری تحریف شده و غیرحقیقی از کوروش ارائه می دهند. در میان آثار تاریخی، کهن ترین منابعی که از کوروش سخن گفته اند، "تاریخ هرودوت" و برخی نوشته های "استرابون" و "گزنفون" است. کتاب "کوروپدیای" گزنفون، به تأیید خود مورخان غربی، بیش از آن که یک اثر بیوگرافیک مستند درباره کوروش باشد، یک اثر سیاسی است.

که گزنفون در شرایط آتن و یونان پس از جنگ های پلوپونز از طریق آن به دنبال ترویج مواضع خاص خود در خصوص رژیم مطلوب سیاسی برای یونان آن روز بوده است. از این رو این اثر ارزشی بیوگرافیک برای شناخت زندگی و شخصیت کوروش ندارند و روایتی داستان واره به منظور طرح و تبلیغ یک ایده سیاسی است که گزنفون می خواست در قرن 4 ق . م آن را مطرح نماید.

منبع دیگر در خصوص زندگی و شخصیت کوروش، تاریخ هرودوت است. تصویری که هرودوت در تاریخ خود از کوروش ارائه می دهد، تصویر یک جنگاور توسعه طلب و جنگ افروز است که در هنگامه نبرد اهل خدعه و نیرنگ است. کوروش در جنگ با "ماساژت ها" در شمال شرقی فلات ایران کشته شده و جسدش توسط ملکه "توموریس" قطعه قطعه گردیده است. توموریس پس از کشته شدن کوروش با اشاره به خون آشامی وی، سر او را در خیک خون فرو می کند و خطاب به او می گوید: "سیراب شو خون آشام"

بدین سان تصویری که هرودوت از کوروش برای ما ارائه می دهد تصویر یک مرد نظامی اهل جنگ و تجاوزگری و کشورگشایی است، نه یک مرد حکیم اهل صلح (و به قول شبکه های رسانه ای جهانی ماسونی مآب) بنیانگذار "حقوق بشر" . (بحث بنیانگذاری تئوری حقوق بشر، مدعای سست و بی پایه ای است که متأسفانه مجال پرداختن به آن در این مقال وجود ندارد و در فرصتی دیگر باید جداگانه درباره آن سخن گفت. انشاءالله)

برخلاف برخی مدعاهای تبلیغاتی(و البته غیر حقیقی) مروجان و هواداران ناسیونالیسم باستان گرا و تبلیغات چی های ماسونی ـ صهیونیستی، سند و گواه متقنی دال بر موحد بودن کوروش در دست نداریم. کوروش ( آنگونه که روایت های راستین تاریخی به ما نشان می دهند) یک مرد نظامی توسعه طلب است که بخش عمده زندگی خود را در جنگ های تجاوزکارانه سپری نمود. رفتار او با خدایان معابد"مردوک" و "سین" نشان می دهد که برخلاف مدعاهای تبلیغاتی ماسونی، او اهل به اصطلاح "تسامح" نیز نبوده و در جنگ ها اهل خدعه گری بوده است. از کوروش میراث جدی و ماندگار تمدنی ای نیز به جا نمانده است.

چنان که در پیش اشاره شد، کوروش در شمال شرقی فلات ایران در جنگ با ماساژت ها کشته و بدنش قطعه قطعه شد. برخلاف مدعا های بی اساسی که مطرح می شود، در پاسارگاد اسکلت های دو زن به دست آمده و اثری از استخوان های یک مرد ( که بتوانیم آن را به کوروش منسوب نماییم) به دست نیامده است. بنابراین پاسارگاد، مقبره کوروش نیست و تا چند دهه پیش نیز همه مردم محلی، این مکان را "مقبره حضرت سلیمان" می نامیده اند.

6- در روایت ناسیونالیسم باستان گرایانه از تاریخ ایران و آنچه درباره کوروش و آریایی ها در فضاسازی های رسانه ای امپریالیستی ـ صهیونیستی و مقلدان داخلی آن ها گفته می شود؛ با مجموعه ای از تحریفات و دروغ پردازی ها روبرو هستیم که به منظور بیشبرد برخی اغراض سیاسی و استعماری و نولیبرالی عنوان می گردد.

در واقع بدنه اصلی ارتجاع شبه مدرن نولیبرال در ایران امروز قصد دارد از طریق به راه انداختن هیاهوی رسانه ای و ترویج مدعاهای دروغین و غیر واقعی و تحریف حقایق تاریخی؛ ناسیونالیسم باستان گرا را به عنوان یک ایدئولوژی آلترناتیو در مقابل انقلاب اسلامی قرار داده و از این طریق حرکت ضداستکباری و عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه مردم ایران را منحرف و عقیم نماید. باید هوشیار بود و با این توطئه خطرناک مقابله روشنگرانه کرد.»

برچسب ها:
انتشار یافته: 127
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
13:31 - 1397/08/07
شهریار زرشناس، جنسش خوب بوده.
پاسخ ها
مادر عروس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
کوروش حقیقت تاریخیریه.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
شهریار زرشناس نون بازوتو بخور این نون ...مالی خوردن نداره از ما گفتن
مادر عروس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
متاسفم برات برترینها ادامه ی حرفامو سانسور کردی بهتر شناختمت.
د.د
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
بابا پاسارگاد قبر مادر سلیمانه.
g
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کوروش هیچی نیست جز خیال عده ای خام
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
مقبره پاسارگاد قبر مادر سلیمانه
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کوروش کیه دیگه بگید جنسا کی ارزون میشه؟ کوروش که خاکسترش نمونده واسه ما نون نمیشه
خاک
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
ول کنید استخونهای پوسیده رو
سیگار
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کوروش کاش سیگار بودی میکشیدمت اعصابم خرابه
مرگ
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کوروش مرد mord
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
شهریار زر شناس وطن فروش میباشد
Iran, Islamic Republic of
13:39 - 1397/08/07
نه تو امریکاست
پاسخ ها
ن ب
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
یعنی با این اوصاف کوروس یک خصوصیت اخلاقی مثبت نداره!!!!!؟اینقدر نباید یک جانبه یک سخصیت رو خرد کرد .
حداقل باید یه کم منصفانه تر بود ..
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
واقعا ، کجای امریکاست مثل کتیبه،، امریکایی ها اونم دزدیدن؟
ایرانی
United Arab Emirates
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
نباید این طور و بی محابا همه سرمایه های فکری و تاریخی و ارزش های خود را پایمال کنیم
بهزاد
Greece
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
قسم میخورم نه کوروشی وجود داره و نه مقبره ای داره.یه روز اونجارو تخریب میکنیم.توو جامعه کوروشهای زیادی وجود داره که غریب موندن.کوروش کیلویی چنده؟بسه وهم پرستی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
نه مقبره استیو جابز تو پاسارگاده فارس با رسم شکل توضیح بده. کلا حوصله چرت و پرت فارس نیست هرسال میکوبه عادت داریم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
غلط اضافی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
بهزاد اقای سانسور چی هرچی بنویسم دروصف تو چاپ نمیکنه ولی با ادب باش اندازه خودت صحبت کن اقا ....
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
درود برکوروش کبیر
مردم ایران تند روها روبه زباله دانی تاریخ میندازن
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
کوروش کبیر بنیانگذار و رهبر واقعی وهمیشگی ایران زمین
بهزاد
United Kingdom
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
بدون ۱۴:۱۸ من با کوروش مشکلی ندارم، مشکل من با خرافات و وهمیاته.همانطور که کوروش رو قبول ندارم، آدمایی مثه رائفی پور و پورازغدی رو هم قبول ندارم.من به تمدن و تاریخ وطنم و به بزرگان وطنم که در راه حفظ کشور اعم از ستارخان و باقرخان و بابک خرمدین و افرادی نظیر این افتخار میکنم.اگه میخوایم خودمونو با قدمت نشون بدیم و دارای فرهنگ، نیازی به کوروش نیس.ما بعد این همه مدت هنوز یه رفتار اجتماعی قابل قبول نداریم.حقیقت رو بپذیریم که عقب مونده ایم.اکثر افرادی که کنار قبر کوروش میرن فردای همان روز توو جامعه سر یه جای پارک ماشین به هم چاقو میکشن، آب دهن پرت میکنن توو خیابون، موقع رانندگی به هم فش میدن، از پنجره ماشین آشغال و تف پرت میکنن بیرون، به ناموس مردم مزاحمت ایجاد میکنن.بابا بیایین وطنمونو خودمون بسازیم.بیاین کشورمونو آباد کنیم، من افراطی نیستم بخدا من واقعیت هارو میگم.بیاین همگی دست در دست هم بدیم و در عمل تمدن و فرهنگ خودمونو نشون بدیم.
بدون نام
Canada
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
بهزاد تو ترسو ترین فردی هستی که تا حالا دیدم
قسم میخورم یک جو جرأت نداری که با اسم های مختلف کامنت گذاشتی
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
احسنت کاربر بهزاد
Iran, Islamic Republic of
13:41 - 1397/08/07
به نظرم فقط به کتیبه های پاسارگاد اکتا کنید کافیه
پاسخ ها
باران
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کوروش کی بود نمیشناسمش؟
آینده
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
زنده ها رو ول کردن چسبیدن به مشتی خاک
ساسان
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
طبق تاریخ پادشاهان ساسانی خیلی از کوروش بهتر بودن
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کوروش یهودی بود خودشو فروخت به یهودزها
Australia
13:42 - 1397/08/07
جهالت این نویسنده اونجایی بیشتر عیان شده که روایت اینکه اون محل قبر ننه سلیمان هست رو معتبر میدونه. در ضمن تمام استنادش به هرودت به عنوان دشمن ایرانیانه. جیگرم لطفا یه مقایسه بکن بین نحوه مسالمت آمیز فتح بابل توسط کوروش و حمله اعراب به ایران.
پاسخ ها
بهمن
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
تو این قبری که شما داری گریه میکنی مرده نیست
جمشید
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
میگن کوروش معتاد بود راسته؟
Iran, Islamic Republic of
13:45 - 1397/08/07
کوروش هرچه که بوده برای ما و دنیا قابل احترام هست
پاسخ ها
...
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
چه احترامی؟
Iran, Islamic Republic of
13:46 - 1397/08/07
واقعا جای تاسف هست که دنیا پیدایش تاریخ ایران را با نام کوروش و منشور حقوق بشری او میشناسند که حتی کتیبه او را سازمان ملل تایید کرده ولی عده ای لجوج... سعی در انکار او دارند!!!!! کل دنیا به حقانیت او رای دادند اونوقت .. .... ولی تا کور شود هر آنکه که نتواند دید
پاسخ ها
...
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
سازمان ملل خر کیه؟ شاید سازمان ملل گفت بمیر! کوروش فقط افسانست
Iran, Islamic Republic of
13:48 - 1397/08/07
بزرگان هر کدام از ادیان اسلام مسیحیت یهودیت فقط مورد قبول پیروان خود هستند

اما کوروش همه براش احترام قائل هستند چون متعلق به دین خاصی نیست
چون شخصیت بزرگی داره


میدونم نمایش داده نمیشه ولی شما هم بدونی خوبه
پاسخ ها
...
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
تو فهمیدی بسه. کوروش هیچکی نبود
Iran, Islamic Republic of
13:49 - 1397/08/07
اگه تاریخ تمدن ایران بیش از ۲۵۰۰ سال است چرا تاریخ تقویم ما ۱۳۹۷ را نشان میدهداگر کوروش جنگ طلب بود پس این منشور حقوق بشر چیست...؟
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
اگه ترجمه اروپاییا از منشور کوروش رو که تو موزه هاشونه بخونی میبینی که کلی با اون منشوری که پهلوی منتشر کرد فرق داره
Naser
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
چون مبدأ گاه‌شماری هجری خورشیدی مانند گاه‌شماری هجری قمری، سال هجرت پیامبر اسلام، محمد، سال ۶۲۲ میلادی از مکه به مدینه می‌باشد.به خاطر همین ۱۳۵۷ نشان می دهد.

متأسفم برای مردمی که حقیقت (کوروش) را انکار می کنند، و می خواهند خودشون به هر طریقی اقناع کنند. .
Iran, Islamic Republic of
13:49 - 1397/08/07
با این کاراتون فقط دارین خودتونو خراب میکنید وبس ...
پاسخ ها
یعقوب
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
اونیکه روحانی ازامریکا اورد چه بود حتما مجسمه صدام بوده
Iran, Islamic Republic of
13:49 - 1397/08/07
عجب شما دیگه کی هستید
تاریخ مرگ و ماتم است
Iran, Islamic Republic of
13:49 - 1397/08/07
برترین ها با این مطالبت فقط خودتو منفور میکنی و کاربراتو از دست میدی،...
Iran, Islamic Republic of
13:50 - 1397/08/07
...برای اینکه یک لقمه جلوت بندازند یک ابرمردتاریخ ایران رابه چالش کشیدی ...
پاسخ ها
کیانوش گودرزیان
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
متاسف برای نگارنده این متن، بزرگی و و دانایی و کمال کوروش بزرگ در منشور اوست که اصول و پایه حقوق بشر ی دنیاست خاک توی سرت جیرخوار عقده ای
Iran, Islamic Republic of
13:54 - 1397/08/07
عدالت خواهانه؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
13:54 - 1397/08/07
...چن پول گرفتی اینو نوشتی
Iran, Islamic Republic of
13:55 - 1397/08/07
کوروش دیگه کیه؟
پاسخ ها
بدون نام
Canada
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
اشتباه مثبت دادم
Iran, Islamic Republic of
13:56 - 1397/08/07
همانطور که گفته شده ایشان پژوهشگر اسلامی هستند و حق نظر دادن برای قبل از اسلام و از جمله کوروش کبیر و محل خاک سپاری او را ندارند ،
United Arab Emirates
13:56 - 1397/08/07
خواستگاه همون جایی که الان عضو هیات علمیش هستی نشون میده چقدر نظرت بیطرفانه هستش. روت نشو و گرنه میگفتی تاریخ ایران از زمان حمله اعراب به ایران شروع شده.
اون منشور کورش هم دادن سنگبری سر کوچه ساخته
Iran, Islamic Republic of
13:57 - 1397/08/07
تحلیل بسیار دقیق و درست
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
دقیق برای کسانی که فکر نمی کنند و فقط پیرو هستن برو تفسیر المیزان علامه رو بخ.ون یا لااقل بپرس کوروش همان ذوالقرنین هست که خدا از او به نیکی یاد کرده
افشین
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کوروش یه حکمران معمولی خودراضی بود
Iran, Islamic Republic of
13:58 - 1397/08/07
درود بر برترین ها
Iran, Islamic Republic of
13:59 - 1397/08/07
طبق تفسیر المیزان کوروش همان ذوالقرنین است
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
زرشک
Iran, Islamic Republic of
13:59 - 1397/08/07
توخوبی
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
با این ادبیات مسخره و من در آوردی که نویسنده با کلمات مسخره و سعی در صحیح جلوه دادن چرندیات خود دارد نمیتونه تاریخ کهن این سرزمین که اولین منشور حقوق بشر توسط کوروش کبیر نوشته ..زیر سوال ببرد..
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
نویسنده نون به نرخ روز خور,حالا میتونی بخاطر این مطلبی که گذاشتی برا خرد شیرینی بزی پیش رءیست و پول بگیری.
Iran, Islamic Republic of
14:01 - 1397/08/07
امشب اسمان بر خاک ایران سجده کرد
شاهه ایران بر جهان شاهی بکرد
کوروشا برخیز فردا روز توست
مام میهن امروز دلتنگه توست
۷ ابان روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ بر تمام اریایی ها گرامی باد
پاسخ ها
افشین
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
تو غلت کردی ۷ مهر هیچ روزی نیست. کوروش کیه دیگه
سالار
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
۷ مهر هیچ خبری نیست از خودت نظر نده
Iran, Islamic Republic of
14:03 - 1397/08/07
اومدم نظر بدم دیدم بقیه هموطنان از خجالت این نویسنده ی درومدن،...
Iran, Islamic Republic of
14:04 - 1397/08/07
کوروش می تونه که بعضی هاباپیروی ویه جورعبادت اوامروزوآخرت وعاقبت مارابخیرکند
Iran, Islamic Republic of
14:04 - 1397/08/07
اسکل تو باید نفی کنی کوروش رو چون اگر همه بیان اونجا که تو باید جمع کنی وبری غاز بچرونی پول مفت میگیری که شعر تحویل بدی
Iran, Islamic Republic of
14:11 - 1397/08/07
همه دین ها قابل احترام هستند نمیدانم چرا به دین زرتشت بی احترامی میکنن
Iran, Islamic Republic of
14:12 - 1397/08/07
کاملا مشخصه نویسنده فقط جهت پاچه خواری نوشته
Iran, Islamic Republic of
14:13 - 1397/08/07
درود برکوروش بزرگ درود برداریوش درود برخشایار و درود بیکران برتمامی پادشاهان ماد و ایلامی پارسی اشکانی که جانانه امپراتوری اریایی را گسترش و حفظ کردند هرچه داریم از ایزلن باستان داریم .والسلام.
پاسخ ها
آریا
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
هیچی از ایران باستان نداریم
Iran, Islamic Republic of
14:16 - 1397/08/07
این بدبختاحتی ازاسم وقبرکورشم میترسن ی
پاسخ ها
ساسان
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کسی کوروشو حساب نمیکنه که ازش بترسن
Iran, Islamic Republic of
14:17 - 1397/08/07
آقای زرشناس علت چیست که شما وتمامی همفکرانتان سعی وافر بر کوبیدن ونهی تمامی تاریخ ملی ایران را دارید
Iran, Islamic Republic of
14:19 - 1397/08/07
نژاد پرستی یعنی عقب افتادگی
Iran, Islamic Republic of
14:21 - 1397/08/07
همچین کلمه ناسیونالیستو تکرار کرده هر کی ندونه میگه یه چیزی معادل ادم کشیه .
گیرم که حس ناسیونالیستیو القاکرده باشن .چه اشکالی داره که عرق ملی تقویت بشه...!!!!!
Iran, Islamic Republic of
14:23 - 1397/08/07
کوروش صغیر
پاسخ ها
بدون نام
Canada
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
درورد بر کوروش کبیر
صغیر تویی بچه
Netherlands
14:30 - 1397/08/07
یک روز میرسد و شما باید تاوان اراجیف را بدهید
Iran, Islamic Republic of
14:30 - 1397/08/07
منابع و ثروت های خدادای در میهنمان وجود داره ثروتیست که حق خدادایه که متعلق به تک تک ایرانیهاست در این هیچ گونه شکی نیست
اما وقتی این ثروت به دست مردم ایران نمیرسه و عده ای چپاول گر اون و میدزدند و میخورند یا در راه رسیدن با اهدافشون حیف و میل میکنند چه فرقی میکنه که اون دزد خارجی باشه یا هم وطن ، ای بسا که وقتی توسط هموطنمون از بین میره زجر آورتره!
Iran, Islamic Republic of
14:38 - 1397/08/07
نیازی نیست دررپاسارگادباشه یادرشیرازویاخوزستان هرجا کورش درقلب ایرانیه حال جاده وکوه رابستید شرمتان باد تاآخرآبان وهرروزسال برای من روزکورش هس
پاسخ ها
شهزاد
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
نیلوفر خانم هر روز برات کوروش هس!!! برو ظرفاتو بشور غذاتو بپز بعدش برو بازی جدول. هیچ روزی واسه ما روز کوروش نیست
Iran, Islamic Republic of
14:48 - 1397/08/07
از اینهمه قلم زنی و سفسته مشخصه چرت نوشته
لازم بذکر هست گرچه همه میدونن ما آریاییها و کل جهان معتقدن که کوروش بزرگ انسانی با شرافت و عادل و از هر لحاظ مثبت مورد تایید بوده و هست و نام و راهش جاودان میماند.
اوناییکه بیمار روانی هستن و نسبت به این شخص بزرگوار و شهرت جهانی مشکل دارن میتونن برن به درک و بمیرن.
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
کوروش ارام بخواب که ایرانی ها تو را فراموش کردند،و رائفی‌ها،عباسی‌ها و ازغدی‌ها جایت را گرفتند
ایرانم دوستت دارم
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
تو که با اسم هموطن نوشتی هرکی کوروشو قبول نداره بمیره. اولا خودت زودتر نابود بشی بعدش همه کوروشو قبول ندارن زوری که نیست. من جز خدا کسی نمی پرستم کوروش که عددی نیست
Iran, Islamic Republic of
14:49 - 1397/08/07
کوروش جاه طلب بوده و بدکردار و ....حتما شما خوبین با اختلاص های میلیونی؟ دوست عزیزی که میای نقد میکنی ,هیچ پادشاهی نبوده بدون کشتار اقدام ب توسعه قلمرو خودش کرده باشه حتی اسلام.......شما هم سانسور نکن لطفا
Iran, Islamic Republic of
14:51 - 1397/08/07
چندده پیش نه، چهارده قرن پیش اربابان شما اینجاراویران کردند، وتادویست سال نامی ازایران نبود، ومردم پیشینیان خودرافراموش کرده بودند، ازتاریخ باستان مردم فقط شاهنامه رامی شناختند، نقش رستم، تخت جمشید هم برگرفته از استان‌های شاهنامه است...
Iran, Islamic Republic of
14:55 - 1397/08/07
چه نویسنده عقده ای اصلافرض کنیدکوروش نبوده بالاخره این تخت جمشیدیه مالکی داشته بااین ابهت ومنشورحقوق بشرکه مستندهست درکتیبه ها .بالخره دوران قبل ازاسلام دوران هرکی بوده دوران شکوفایی بوده
Iran, Islamic Republic of
15:03 - 1397/08/07
نخیر تو قبرستون دهات ماست!!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
15:07 - 1397/08/07
کورش وجود نداشت اگر هم وجود داشت باید زرتشت باشد آن وقت هم قبر نداشت چون او را آتش می زدنند
Iran, Islamic Republic of
15:14 - 1397/08/07
این نویسنده جهالت آشکار داره؟ من خودم به کوروش بزرگ افتخار میکنم که هنوزم برای ایران عظمت میاره نامش؟ حالا شما که این بزرگ مرد رو تجاوزکار نام بردی بگو شما و مسولین این کشور چه چیز مفیدی برای مملکت انجام دادن جز تحریم، تحریم، تحریم
Iran, Islamic Republic of
15:43 - 1397/08/07
پروفسور شهریار. لطفا یه نسخه ار مدرک تحصیلی و ریز نمرات و سابقه تحصیل و نحوه امتحان کنکورت رو مناشر کن. تا همه پی به سواد و معلومات جنابعالی ببریم
Iran, Islamic Republic of
15:46 - 1397/08/07
...به پدر خودت توهین مکنی ....
Iran, Islamic Republic of
15:48 - 1397/08/07
همین که خبرگزاری فارس این مطلب رو منتشر کرده نشون دهنده بی اعتبار بودن مطلب هس
وطن فروشی تا کی آخه؟ یکی از چاله های ماه رو به اسم کوروش نامگذاری کردن اون وقت توی کشور خودمون میان شخصیت کوروش رو انکار میکنن
جهان سوم همین جاست:))
Iran, Islamic Republic of
16:31 - 1397/08/07
افسانه ی کوررروووووششششش!!!!
Germany
16:33 - 1397/08/07
مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار بگوید. کوروش کبیر ، کبیر بوده است. مشتی اجنبی میخواهند ایران و ایرانی را نابود کنند.
Iran, Islamic Republic of
16:44 - 1397/08/07
از ترکیه یادت بگیرید که بایک لشکر مجهز استخوان های سلیمان شاه را از سوریه به ترکیه منقل کرد خوب که هنوز ستون های پاسارگاد و تخت جمشید وجود دارد یا اینها هم دروغ هستند ما را مجبور نکنید بین دین الان مان و دین اجدادمان یکی را انتخاب کنیم چون به هردو افتخار میکنیم
Iran, Islamic Republic of
16:57 - 1397/08/07
بهزاد 14:09دقیقه ..حرف مفت زیاد میزنی ساقیتو عوض کن...
Iran, Islamic Republic of
17:15 - 1397/08/07
اگر شما در پی حقایق هستید نیازی نیست با قلم زنی به دنبال طراحی بر پیکره تاریخ باستانی را دنبال کنید شما از اصالت مسئولین و مدیران تاریخ معاصر و انقلاب حقایق را گویا کنید شما پاسخ هر آنچه که تکذیب می شود را بدهید اگر حقیقت گرا و واقع بین هستید کسی کوروش را از لحاظ تاریخی پدر تاریخ نمی داند ولی از لحاظ توسعه و کشور گشایی و عدالت و پیشرفت ایران و محبوبیت کوروش پدر این پیشرفت ها هست چرا شما در پی آداب و سنن شکنی ملت راه پیش گرفته اید شما چه کار سودمندی برای ایران و ایرانیان انجام دادید که مدعی ایرانی و معرفی نسل ایرانی هستید!!!!؟
پاسخ ها
ساسان
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
واقعا کوروش چه کرده؟
Iran, Islamic Republic of
17:35 - 1397/08/07
متاسفم برای این آقا که مثلآ استاد دانشگاه هم هستن
Iran, Islamic Republic of
18:14 - 1397/08/07
چه عقده ای هستی تو اینطور که کوروش رانقد می‌کنی مردی اختلاسگران و دزدان زمانه ات را نقد کن ترسو
پاسخ ها
شاهین
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
کوروش یه عقب مونده سیاسی و فرهنگی بود
France
19:03 - 1397/08/07
اینها ترسیدن
دارن مقدمه چینی میکنن،مقبره کورش کبیر را خراب کنند
خار چشمشونه
پاسخ ها
اشکان
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
دست من به مقبره کوروش نمیرسه اگه نه خرابش میکردم جاش کدو میکاشتم
Iran, Islamic Republic of
19:08 - 1397/08/07
بد بختی ما ابزار شدن هر عقیده ای است.ملتی که نخواهد از داشته های خود برای توانائی و عملیاتی شدن سعادت استفاده کند.مجبور است تسلیم ابزار شود.و. نقش خود را در تحولات واقعی و باور شده صرفنظر و به نقش تخریب ساختار موجود تقلیل دهد.نتیجه تغییری بوجود می آید.که منافع ان برای سناریو نویسان سلطه گر.و بدبختی بیشتر برای مردم ابزار شده است.
پاسخ ها
ایرانی اصیل
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
ایرانی های اصل آریایی نبودند هی کوروش کوروش نکنید. آریاییها معلوم نیست از بنگلادش اومدن ایران یا از چچن؟ شایدم از مغولستان
Iran, Islamic Republic of
19:20 - 1397/08/07
من که نفهمیدم چی نوشته
Iran, Islamic Republic of
19:36 - 1397/08/07
آقای نسبتا محترم چی گیرت اومد با این یادداشتت،میارزید؟
Iran, Islamic Republic of
22:33 - 1397/08/07
آقای زر شناس آگه این خود شیرینی ها نکنی نمی تونی توی دانشگاه اسلامی تدریس کنی و ارتزاق کنی لطفا بیشتر مطالعه و تحقیق کنید آن را که عیان است چه حاجت به بیان است خورشید را نمی توان خاموش کرد
Iran, Islamic Republic of
23:26 - 1397/08/07
دوستان عزیز که کامنت گذاشتن یک نکته و ختم کلام ،الان پایتخت مصر که به نام قاهره هست میدونستید معرب کلمه کوروش است ،به واژه لاتین قاهره CIRO نوشته شده که همان سایرو - > سایروس ->کوروش میشه توضیح اینکه پس از فتح مصر توسط کمبوجیه پسر کوروش بزرگ پایتخت مصر که به نام MemphisS بوده با شکست سلسله فراعنه به نام کوروش میشود.. از کامنت ها مشخصه که ما ایرانیها با هم هستیم درود بر شما
United Arab Emirates
01:06 - 1397/08/08
عزیزان اگر کوروشی در کار هست و منشوری هم از حقوق بشر برای ما به یادگار گذاشته چه بهتر ، پس بیاییم آن را برای خود بت نکنیم سرلوحه و سرمشق زندگی هایمان قرار دهیم در کنار آن به دور از اسلام تندرو نیز از دستورات دینی که خدا در حد انسانیت از بندگانش خواسته پیروی کنیم تا کشوری آباد و مردمی با فرهنگ به جهانیان نشان دهیم به امید آن روز
-
01:12 - 1397/08/08
تا جایی که می دونم زرتشتی ها مردگانشون رو در داخل سخره ها دفن می کردن مثل اونچه که پادشاهان هخامنشی رو در نقش رستم داخل سخره دفن کردن
ولی اینجا میگن که برای کوروش مقبره ساختن که با آیین زرتشتی نمی خونه بعدش این مکان که می گن در پاسارگاد در طول تاریخ به عنوان مقبره مادر سلیمان نامیده شده که یهو از دوران پهلوی کردنش مقبره کوروش
کاری با خود کوروش ندارم که خوب بوده یا بد ولی این مقبره اون نمی تونه باشه
پاسخ ها
ایرانی اصیل
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
راست میگه این مقبره قبر مادر سلیمانه
Iran, Islamic Republic of
05:15 - 1397/08/08
آقای زرشناس ، شماهم دست کمی ازخسرومعتضدندارید که تاریخ غنی ایران راتغییرداد
Iran, Islamic Republic of
11:08 - 1397/08/08
شاید جدا"کوچ کرده رفته گردش
Iran, Islamic Republic of
12:46 - 1397/08/08
سوزش آقای زرشناس! بابت نجات قوم یهود از چنگال شاه بابل (نبوکد نصر ) و کمک به بازسازی معبد مقدس (هیکل سلیمان ) است و اینکه نام کوروش کبیر در کتاب مقدس، 22 بار به نیکی و به عنوان کسی که خداوند متعال او را برگزیده، ذکر شده
جالب است بدانید در قرآن کریم نیز از او به عنوان ذوالقرنین نام برده شده.
چنانچه خداوند متعال اراده نمی فرمود، نام بزرگ کوروش کبیر از 2500 سال پیش تاکنون باقی نمی ماند. ...
Iran, Islamic Republic of
13:20 - 1397/08/08
از اساس رفت زیر سوال!!! مرحبا
Iran, Islamic Republic of
07:46 - 1397/08/09
همین نکته که اگه من توضیحی در مورد حرف های این آقا بدم قطعا سانسور میشم، گواهیست بر غلط بودن حرف هاش!
Iran, Islamic Republic of
08:52 - 1397/08/09
خطاب به اونایی که هویتشون رو گم کردند و بازیچه قرار گرفتن :اگه همونطور که بودجه برای گسترش و نوسازی جاهای دیگه هزینه میکنن به مقبره کوروش بزرگ هم رسیدگی می‌کردند و آزادانه با هر عقیده ای حق رفت و آمد و تبلیغات داشتند الان این وضعیت نبود و این افراد لال می‌شدند تا چه رسد به این که آن را نفی و تکه‌های استخوان و قبر پیرزن و... بدانند. به راستی کوروش چه کسی ایست که نامش لرزه بر اندام... می اندازد. آنها خیلی چیزها را تکذیب و انکار میکنند و هر روز سردرگم از قبل می‌شوند.
Iran, Islamic Republic of
12:13 - 1397/08/09
این قضیه قبر مادر سلیمان مربوط به صد سال پیشه که مردم در عصر جاهلیت بودند و فکر میکردند مقبره کوروش امامزادس!! اما بعد ها باستان شناسان به ایران اومدن و بعد از تحقیقات فهمیدن این مقبره کوروشه. اصلا رو چه حسابی شما میگید قبر مادر سلیمان؟؟ سلیمان خودش یه حکومت کوچک تو فلسطین داشت بعد چطور مادرش از ایران سر در آورد؟؟
پاسخ ها
الک
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
سلیمان حکومت جهانی داشت بجز انسانها همه حیواناتم به فرمانش بودن سوار قالیچه پرنده میشد جنیان در تسخیرش بودن کوروش در برابرش هیچی نیست. خودتو بکشی این قبر مادر سلیمانه
Iran, Islamic Republic of
12:14 - 1397/08/09
لطفا کامنتمو تایید کنید. تا حالا دوتا کامنت گذاشتم وای هیچکدوم تایید نشده!
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج