سه میلیون تومان بگیرید، فرزند بیاورید!
۸۲۳۷۸۴
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۴
۱۷۰۷۲
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده حداقل سه میلیون تومان برای تولد فرزند پرداخت یا وام داده شود. هر چند هر حمایتی خوب است اما این گفتار ۲۰ دلیل درباره فرزند نیاوری یا کم فرزندی آورده است.

عصر ایران: «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش مبلغ وام ازدواج، پیشنهاد داده حداقل ۳ میلیون تومان برای تولد فرزند پرداخت شود.

هر طرح حمایتی البته خوب است و هزینۀ خانوار طبعاً با تولد فرزند بالا می رود و سرپرست خانواده نیاز به حمایت بیشتر دارد اما خطاست اگر تصور کنند به صرف وام ۳ میلیون تومانی یا حتی ۱۰ میلیون تومانی خانواده ها تشویق می شوند فرزندان بیشتری بیاورند، چون فرزند نیاوردن یا کاهش فرزند‌آوری در خانواده‌ها دلایل دیگری دارد.

نویسندۀ این سطور پیش‌تر و برای کاری پژوهشی به ۲۰ دلیل برای کاهش فرزندآوری در خانواده های ایرانی رسیده است.

این ۲۰ دلیل را برمی‌شمرم تا گواهی بر گزارۀ پیش گفته باشد و بدانیم هر چند پرداخت وام برای تولد فرزند خوب است و می توان به یکی از زخم‌های زندگی زد اما خطاست اگر گمان کنیم آنان که فرزند نمی‌آورند به این خاطر است که سه میلیون تومان یا ۱۵ میلیون تومان ندارند!

آن ۲۰ دلیل که برای کاهش فرزندآوری در خانوارهای ایرانی یا بخشی از خانواده‌ها یا دست‌ کم طبقه متوسط و حقوق‌بگیر می توان برشمرد از این قرار است:

۱. سطح دانش عمومی و آگاهی مردم نسبت به حقوق اولیۀ انسانی که با ارادۀ آنها به دنیا می آید بالا رفته و بیم دارند این حقوق را می‌توان تأمین کنند یا نه.

۲. مسایل اقتصادی مردم را در فرزند‌آوری میانه‌رو کرده و این مسایل اقتصادی با وام به هر میزان حل نمی‌شود.

۳. در نگاه بخشی از مردم مزایای یک امر تبلیغاتی به یک امر عینی تبدیل شده و این دسته از مردم مشکلات اقتصادی چند فرزندی را چشیده‌اند. از این رو تنها انگیزه‌ای که می تواند آنان را به فرزند‌آوری تشویق و در واقع تشجیع کند این است که آن چه را مزیت می‌پندارند مزیت ندانند.

۴. یکی از انگیزه‌های فرزند‌آوری در همۀ ادوار «جانشینی پدر و مادر» بوده است. بهبود چشم‌گیر وضعیت بهداشت در دهه های اخیر و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان به پدر و مادرها این اطمینان را بخشیده است که دو فرزند برای جانشینی کافی است.

۵. فرزند دیگر نیروی کار به حساب نمی آید. پسر را به چشم نیروی کار هم می دیدند و به ازای دختر می توانستند شیربها بگیرند. این انگاره تا اندازه قابل توجهی اکنون رنگ باخته است.

۶. هر نسل نسبت به نسل قبل وسایل جلوگیری از فرزندآوری بیشتری را در اختیار دارد و از این رو اصطلاح «فرزند ناخواسته» را کمتر می‌شنویم و گاه در واقع یکی از دو طرف می خواسته اما تظاهر به ناخواسته بودن می کند.

۷. اگر در گذشته شخصی فرزندان متعدد و پرشمار داشت به این خاطر بود که از چند همسر بود. تک همسری به کاهش فرزندآوری هم می انجامد.

۸. یکی از دلایل کاهش فرزندآوری این است که در دنیای مدرن جایگاه خانواده فروکاسته است. این می تواند از تبعات نفوذ فرهنگ غربی و حتی توطئه باشد. با این کاری ندارم اما یکی از انگیزه‌های فرزند بیشتر تقویت نهاد خانواده بود و وقتی نمی خواهند بیشتر تقویت کنند طبعا کمتر فرزند می آورند.

۹. تعریف «دارایی» تغییر گذشته است. فرزند در گذشته بخشی از دارایی بود. مثلا شخص می گفت: «سه پسر دارم» و فرزند بیشتر می آورد که دارایی او بیشتر جلوه کند. دوران ما اما به خاطر فضای مجازی عصر «نمود»هاست و جلوه کردن ها نه داشته هایی این گونه. دیگران نمی پرسند چند فرزند داری؟ می خواهند ببینند چه نمودی داری.

۱۰. فرزند پسر برای خانواده فرزند و برای حکومت سرباز است. هر قدر از اعتماد مردم و ساختار سیاسی کاسته شود از علاقه به تأمین نیرو هم کاسته می شود. این گزاره البته قطعی است و به نوع نگاه و باورها بستگی دارد.

۱۱. وقتی دختری در ۱۵ سالگی ازدواج می کند تا ۳۵ سالگی و در این ۲۰ سال ۵ فرزند می آورد ولی وقتی در ۳۵ سالگی ازدواج می کند از ۳۵ سالگی تا ۴۵ سالگی تنها ۵ سال زمان دارد و بعید است بتواند بیش از دو فرزند بیاورد.

۱۲. یک بار رییس مجلس شورای اسلامی در همایشی گفت: «سالانه ۲۰۰ هزار سقط جنین در ایران اتفاق می افتد.» قبلا اگر نطفه ای بسته می شد قانونی و غیر قانونی نمی توانستند موضوع را منتفی کنند اما جدای بحث شرعی به هر حال سقط جنین را نمی توان انکار کرد.

۱۳. سبک زندگی و سازه های مدرن بر پایه فرزندان بسیار طراحی و اجرا نشده است. در آپارتمان ۶۰ متری که نمی توان سه یا چهار فرزند را پرورش داد. نمی توان از یک طرف واحد های کوچک ساخت و عرضه کرد و از سوی دیگر الگوهای جدید را نادرست دانست.

۱۴. در دنیای قدیم هر قدر تعداد اعضای خانواده بیشتر می شد و به ایل و طایفه می رسید قدرت آن خاندان رو به فزونی می گذاشت اما در دنیای امروز فرد با عنوان «شهروند» تعریف می شود و نسبت شهروند با جامعه بر نسبت عضو خانواده با خانواده می چربد یا این گونه تصور می کنند.

۱۵. «هر آن کس که دندان دهد، نان دهد» باور عمومی ماست. واقعا نیز انسان حیران می ماند که زندگی چگونه می گذرد و دستی بالاتر را احساس می کنیم. نکته اما این است که نان، کافی به نظر نمی رسد و امکانات بیشتر مطالبه می شود. یا تعریف نان تغییر کرده است.

۱۶. در فیلم ها و سریال های خارجی فرزند زیاد تبلیغ نمی شود. تنها در سریال های ترکیه ای فرزندآوری تشویق می شود.

۱۷. یکی از دغدغه های خانواده ها نهادهای ضعیف است. فرزند را باید در ۶ سالگی به نظام آموزشی فرسوده بسپاری و سال ها درگیر این نظام آموزشی فرسوده شوی. از دوستان بسیاری که در ایران امکانات خوبی داشته ولی مهاجرت کرده اند شنیده ام که انگیزۀ اصلی آنان تحصیل فرزندان در مدارس بهتر بوده است. هر قدر هم امکانات داشته باشی گرفتار این سیستم آموزشی استعدادکُش می شوی و چرا باید به جای یک یا دو نفر به خاطر سه یا چهار نفر درگیر شوی؟

۱۸. قبح طلاق ریخته است و این یک واقعیت است. برخی زنان احساس می کنند هر قدر فرزند بیشتری داشته باشند هزینه جدایی بیشتر و امکان طلاق کمتر می شود. بنا بر این تصمیم می گیرند فرزند کمتری داشته باشند.

۱۹. در گذشته هویت زن به این بود که فرزند آقای «الف» و همسر آقای «ب» یا مادر آقای «ج» است. در دنیای مدرن اما امکان کسب هویت مستقل وجود دارد. این ارزش اگر چه غربی است اما در جامعه ما هم نفوذ کرده است.

۲۰. در نهایت این که تبلیغات فمینیستی هم در کاهش فرزندآوری مؤثر بوده است. سیمون دوبوآر می گفت: دو نهاد مادری و ازدواج زن را از زن بودن خارج می کند. این انگاره البته با حضور زنانی که این دو را با هم جمع کرده اند قطعا خدشه دیده است. با این همه نقش این تبلیغات و تفکرات را در کاهش فرزند‌آوری نمی توان انکار کرد.

این گفتار درصدد تأیید و تکذیب هیچ‌یک از موارد ۲۰ گانۀ بالا نیست و تنها می‌خواهد بگوید صرف سه میلیون تومان نمی تواند انگیزه فرزندآوری باشد! گاه همین که حس می کنی در قبال زمانی که به تندی از کف می رود انسانی در برابر شما قد می کشد و رشد می کند کافی است و حتی مهم ترین انگیزه زندگی می شود.»

مهرداد خدیر

انتشار یافته: 57
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
15:55 - 1397/11/04
چشم!
پاسخ ها
AAAAAAAAA
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
واقعا مجلس مثل بازار برده فروشها شده
کدام خانواده میآید یک عمر گرفتاری را با چند تومان قبول کند
پس نتیجه میگیریم مردم را اینقدر در فشار گذاشتن که بجای راه نمایی مردم با پول صحبت‌میکنند
Iran, Islamic Republic of
16:09 - 1397/11/04
200000000میلیون هم بدید.فایده نداره.مردم حساب کار دستشون اومده.
Iran, Islamic Republic of
16:11 - 1397/11/04
این سه میلیون رو هم بدید به خانواده های حریص و مفت خور خودتون که ژن خوب تولید کنن....
Germany
16:15 - 1397/11/04
خره هرکی اینکارو کنه!
Iran, Islamic Republic of
16:15 - 1397/11/04
سه ملیون پوشک وشیر خشکش نمیشه
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
پول ده ماه پوشکه اگه گرونتر نشه..
Iran, Islamic Republic of
16:18 - 1397/11/04
برخی مسئولین ما اینقدر نادان هستند که نمی‌توانند بفهمند که با یک میلیون و نیم حقوق کارمند قراردادی چجوری میشه تو این زمونه زندگی کرد که دیگه بخوای یه بچه هم بیاری تو فقر و فلاکت بزرگش کنی و هر روز بهش بگی ندارم نخر نخور نپوش و .......
Iran, Islamic Republic of
16:24 - 1397/11/04
همینی که زاییدید بزرگ کنید بعد دیگری توهمینم موندیم
United Arab Emirates
16:52 - 1397/11/04
آقایی مهرداد خدیر تنها شاخص یک کلم است اینکه هنوز این نسل دهه 30 نا 40 که جوانان قبل از انقلاب بودنده نسل دهه های 50 60 و 70 را تحویل اجتماع دادند مشتقل و کامل نیستند و زیر خط 70 درصد زندگی دارند دولت از کی بچه میخواهد مثل این می ماند که یک طفل 3 ساله را با یک اب نبات گول بزنی
Iran, Islamic Republic of
16:53 - 1397/11/04
هههههههه هیچ آدم عاقلی گول دروغ های شما مسئولین جمهوری اسلامی ایران را نمیخورد خدا وکیلی همه نظرات را بگذارید
پاسخ ها
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
این سه ملیون بزارین تو جیب آقا زاده ها بیشتر لازمشون میشه . خودمون بدبخت شدیم بسته ...این مملکت به بدبختی‌های بیشتر احتیاج نداره .
Iran, Islamic Republic of
16:54 - 1397/11/04
مگر دیوانه هستیم که فرزند بیشتر بیاریم
Iran, Islamic Republic of
16:55 - 1397/11/04
همین که جمعیت زیاد بشه کجا میتونید تامینشون کنید همین الان برا همین جمعیت نمی تونید کاری بکنید چه برسه که بخواید برای جمعیت بیش از این کاری بکنید.
Iran, Islamic Republic of
17:02 - 1397/11/04
خخخخ برو بابا دلت خوشه توخرج خودمون موندیم بدرک جمعیت ایران پیر شده
Iran, Islamic Republic of
17:27 - 1397/11/04
گیریم که دادن ضامن از کجا بیارن
Iran, Islamic Republic of
17:32 - 1397/11/04
خرج حاملگی تا پایان ۹ماهگی شامل خورد و خوراک و دکتر ۱۰تومن.خرج نوزاد از به دنیا اومدن تا ۷سالگی ۵۰میلیون تومن بقیشم هیچی. کدوم احمقی پیدا میشه واسه ۳تومن خر بشه
سخن کو از سر اندیشه ناید نوشتن را و گفتن را نشاید
Iran, Islamic Republic of
17:38 - 1397/11/04
اینجاست که آدم دیوانه میشه بابا جناب نماینده فکرکن بعدحرف بزن یا اصلا حرف نزن همین الانش که۸۰میلیونیم نمیتونید موادغذایی ومسکن وبهداشت وآموزش رایگان که توقانون اساسی آمده روبرامون فراهم کنید مردم از گرونی اجناس وخونه وماشین وهمه چی کلافه شدن وخیلیها ۳وعده غذاروکردن۱وعده اونوقت شماحرف از ازیادجمعیت میزنی؟!!با کدام پشتوانه؟
Germany
17:46 - 1397/11/04
کسانی بدنیا اومدن گوشت سگ میخورند از گرسنگی
Iran, Islamic Republic of
18:03 - 1397/11/04
نه قربونت برم از شما هیچ سودی به ما نمیرسه که هیچ .....
تازه مادر بچه خودش میخاد به دنیاش بیاره ولی باید سه میلیون بدیم به بیمارستان بعد سیسمونی بچه و.........

الان همین مایی که اینجا بالغ وایسادیم پشیمونیم که چرا به دنیا اومدیم نمک رو زخم ما نپاشید

فقط این و روشن کنید تحریم آمریکا بیشتر تاثیر داشته یا اختلاص و بی لیاقتی مدیران
Iran, Islamic Republic of
18:18 - 1397/11/04
مگردرایران دل تان می خواد گداخونه توسعه پیدا کند.مسولان رده بالا ومدیران ارشد فرزند آوری شان زیاد کنند ،نه معلولین فراموش شده که به پرداخت « صدقه » ماهی 100 وهشت تومن بهزیستی بجای حقوق دریافت می کنند،امیدواریم هموطنان عزیزقضاوت کنن
Iran, Islamic Republic of
18:38 - 1397/11/04
اره خوبه با سه میلیون اون پدر و مادر که هیچ اون فرزند بیچاره چه گناهی کرده که بهدش بایست بی کاری و فقر و بی پولی بکشه
Iran, Islamic Republic of
18:53 - 1397/11/04
زمان محمود میگفتن ۱ میلیون ولی فکر کنم فقط برای پوشکشون کفایت کرد، هرچند انگار ندادند هیچوقت
پاسخ ها
بدون نام
United Arab Emirates
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
مموتی بعدا نداد و زیر قولش زد. الانم فریب میدن بعد ...
Iran, Islamic Republic of
19:16 - 1397/11/04
۳میلیون همان پول یارانه است که به مرور حذف شد!!؟بعدش پوشاک بچه برای خرجی چندماه است.!؟
Iran, Islamic Republic of
19:23 - 1397/11/04
خخخ ... ۳ میلیون !!! مسخره ها...
پاسخ ها
خسرو
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۲۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
الان که نه کارهست نه هواهست نه آب هست نه..... هیچی آخه نیست آینده هم که به مراتب بدتریه آدم رابیاریدبدنیاکه چی؟؟؟اون سه میلیونم دوزار بده آش به همین خیال باش
Iran, Islamic Republic of
19:35 - 1397/11/04
حتما مانند زمان احمدی نژاد که یک ملیون بود که بعدا اعلام شد هر که نکرده نکند .که پول تمام شد
Iran, Islamic Republic of
20:04 - 1397/11/04
دستتون درد نکنه سه میلیون مال خودتون خرج این بچه های کار و فقیر که تا کمر تو سطل آشغال هستن بکنین
Iran, Islamic Republic of
20:25 - 1397/11/04
از ۳۵ سال تا ۴۵ سال فقط ۵ سال وقت دارند بچه دار بشن؟؟!! نکته انحرافی داره یا حساب کتاب نگارنده مشکل داره؟ فهمیدید به من هم بگید!
پاسخ ها
بدون نام
United Arab Emirates
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
تو بیا اقتصاد و درست کن بی غیرت
مهین
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
۳ملیارد بدین ب من یکی دیگه شاید بیارم اخه ۳ میلیون هم پوله!!!
Iran, Islamic Republic of
20:49 - 1397/11/04
بديد به بچه هاي كار و بچه هايي كه بدنيا اومدن و موندن تك و تنها تو اين دنيا و تو اشغالا دنبال بازيافتي هستن
Iran, Islamic Republic of
20:52 - 1397/11/04
اون سه میلیون که خرج ناچیزی برای خود بچه میشه بقیش خرج چی؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
21:04 - 1397/11/04
این حرفها چرنیاتی بیش نیستند هرکس این حرفها گفته یا نفهم است یا اثلا تجربی در مورد فرزند ندارد ما که وضعیت مالی خوبی نداریم فرزند زیاد داریم و زندگی برامان لذت بخش است و به فرزندانمان هم افتخار می کنیم انهای که دنبال فرزند نیستند دنبال خوشگذرانی و عیش و نوش خودشان هستند و یه روز مثل گوش درازها هم فوت می کنند
پاسخ ها
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
ما بچه دوست داریم خیلی هم دوست داریم پول بدهند
یا بگیرند کار خودمون رو میکنیم. همه نماینده مرخص است و هم نویسنده مطلب تعطیل و مریض است.
آنقدرها هستند که آرزوی بچه دارند و میلیونها هزینه میکنند ولی بچه شون نمیشه.
همه مشکلات چشم و هم چشمی از فرهنگ غرب است که به ما نمی خوره.
Iran, Islamic Republic of
22:03 - 1397/11/04
تحلیل درست و دقیقی بود. ممنون.
Iran, Islamic Republic of
22:06 - 1397/11/04
اره خدایی پروژه خوبیه فقط یادشون رفته ماهیانه 3 میلیون رو بنویسن...
Iran, Islamic Republic of
22:10 - 1397/11/04
برید عمو جمع کنید این مزخرفاتو.ما توخرج خودمون موندیم بعد بفکر بچه باشیم؟ اخه چطوری؟ کیه ک دلش نخواد.ولی الان بااین اوضاع اقتصادی ک شما اقازاده ها سرمااوردید. مافقط بفکر اینیم ک چطوری شکم خودمونو سیر کنیم.بچه بیاریم ک بگیم نداریم و نخواه و نبین و نخور! یا بیاریم شماخرجشو میدی!!!فعلا بفکر همین هشتاد میلیون جمعیت باشید ک از گرسنگی نمیرند
Iran, Islamic Republic of
22:13 - 1397/11/04
با وعده الکی جوانان را درگیر نکنید شما برای این همه جوان بیکار کار ندارید چه اصرار بر زیاد کردن جمعیت دارید
United Arab Emirates
22:58 - 1397/11/04
یه کاری کردید که زنده ها میخان خود کشی کنن.
یه قرون بده آش ب همین خیال باش.
Iran, Islamic Republic of
23:28 - 1397/11/04
از چرت وپرت های احمدی نژاد است
Iran, Islamic Republic of
23:30 - 1397/11/04
دروع میگن دروع دروع مردم تو یکیش موندن
Iran, Islamic Republic of
00:16 - 1397/11/05
عجب!!!!! خوب دولت احمدی نژاد هم گفتن کسی که بچه بیاره نفری بهش یک ملیون تومان میدیم !!!کو؟
Iran, Islamic Republic of
11:55 - 1397/11/05
میخواین گداخونه باز کنین؟؟! آخه وقتی این همه گرونی هست و آدم محتاج نون شبشه بچه بیاره چیکار؟! خودتون فرزندآوری کنید اگه توان تامین مخارجش رو دارید‌!
Iran, Islamic Republic of
12:21 - 1397/11/05
عزیزانی که چنین پیشنهاداتی رو دادند لطفا تولید مثل نکنند
Iran, Islamic Republic of
12:34 - 1397/11/05
من که دو زار به حرف بعضی مسئولین بی کفایت و تریبون بدست اهمیت نمیدم . تخصص بعضی مسئولین ، خوب حرفزدن است. ولی فرزند داشتن خیلی خوب است خیلی...باور کنید شاید اگر وام هم بدن ، من نگیرم ولی دلم میخواد محیط خونه م پرشور باشه.خود بچه ها هم بیشتر کیف میکنن. یه داداش براشون از بهترین عروسکهای موزیکال لذت بخشتره. با فوق لیسانس 2میلیون میگیرم ولی به خداتوکل کردم و روزی شون میرسه بدون اینکه از کسی پولی قرض بگیرم. خداروشکر سومی هم توراهه...
Iran, Islamic Republic of
13:00 - 1397/11/05
اینا مشکل سرباز دارن
Iran, Islamic Republic of
15:52 - 1397/11/05
سه میلیون پول پو شا ک وخوردنی مانند پنیر
Canada
19:25 - 1397/11/05
والله فکر نکنم مردم هنوز اونقدر احمق شده باشن که حرف شنوی داشته باشن، ای خدا توووبه
Iran, Islamic Republic of
08:23 - 1397/11/06
تو کشور ما چخبره یعنی واقعا یکی نیست یه سرو سامانی بده به این اوضاع
Iran, Islamic Republic of
13:54 - 1397/11/08
وااااای 3میلیووون..... 10تا ک بیاری میشه 30میلیون خوبه دیگه 20تا ک بیاری میشه 60میلیوووون خیلی خوبه میرم یه پراید میخرم باهاش کار میکنم....
Iran, Islamic Republic of
13:57 - 1397/11/08
راست میگن معتاداکم شدن پیرشدن بوجه جیب انگل زادهاکم شده میخان بچه دنیابیارن بزرگ کنن که معتاد هایه اینده باشن که پول درارن خرج مفت خورهاودزدها دربیات کسی دیگه به حرف شما دروغگوهایه حق باز گوش نمیکنن دیگه دستون خوندن
Iran, Islamic Republic of
02:28 - 1398/01/16
فقط میخوام بدونم کدوم احمقی این طرحو داده
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج