حرف آدمکش های وهابی چیست؟
۸۷۶۶۰
۲۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۰
۳۲۹۴۷
معضلات جهان امروز را بگویید! اگر این موضوع یک انشا باشد و اگر موضوع را به سمت خطرات گروه های انسانی ببرید، حتما سلفی گری را به عنوان یک خطر بالقوه و بالفعل جهان امروز می دانید؛ اما سلفی گری چیست و یک سلفی چه اعتقاداتی دارد.

مجله اینترنتی برترین ها

به گزارش برترین ها، هفته نامه حاشیه در گزارشی به بررسی افکار و عقاید وهابیان یا به عبارت بهتر همان سلفی ها پرداخته است. متن کامل این گزارش را برای شما انتخاب کرده ایم.

معضلات جهان امروز را بگویید! اگر این موضوع یک انشا باشد، چه چیزهایی را لحاظ می کنید؟ به احتمال بسیار زیاد از مسائل محیط زیستی و گرم شدن زمین در کنار نقض حقوق بشر صحبت خواهید کرداما اگر موضوع را به سمت خطرات گروه های انسانی ببرید، حتما سلفی گری را به عنوان یک خطر بالقوه و بالفعل جهان امروز می دانید؛ اما سلفی گری چیست و یک سلفی چه اعتقاداتی دارد که عامل بخشی از گرفتاری ها به ویژه در خاورمیانه معرفی می شود؟ این هفته، سالمرگ احمد بن حنبل، امام مذهب حنبلی، از مذاهب چهارگانه اهل سنت بود. او را پایه گذار طرز فکری می دانند که در تاریخ ما به وهابیت و سلفی گری و خلاصه القاعده منجر شده است. وهابیت هم سعی می کند خود را پیرو او و ابن تیمیه، جانشین او در مذهب حنبلی، معرفی کند. ما کوشیدیم ریشه های اعتقادی سلفی ها را که این روزها به کشتار محبان اهل بیت (ع) افتخار می کنند، به زبان ساده روشن کنیم.

1- آیا اینها مسلمانند؟

هستند کسانی که سلفیان را مسلمان نمی دانند چون معتقدند در اعتقادات آنان اشتباهات و شبهات زیادی وجود دارد. با این حال، این حداقل پذیرفته شده است که سلفی گری اگر نه به باطن، به اسم در میان فرق مسلمان قرار دارد و جهان و جهانیان نیز یک سلفی را با آیین مسلمانی می شناسند. بنابراین تعریف سلفی از اینجا شروع می شود که فردی است مسلمانان اما تفاوت یک سلفی با مسلمانان سایر فرق چیست؟ به زبان ساده اینگونه می توان گفت که یک سلفی در توهماتش سعی می کند با بازگشت به سنت ها و اندیشه های افراد در صدر اسلام، دین خاصی را معرفی کند که در جهان امروز پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان ها باشد. قصه اما همین قدر شیک و تر و تمیز نیست.چنین نظریه ای خیلی جاها می لنگد یک سلفی معتقد است چه در شناخت اصول دین و چه در شناخت احکام و فروع دین باید به شیوه گذشته نیکوکار مراجعه کرد و از این رو اصلی ترین اعتقاد یک سلفی، این است که قرآن سنتی را که او می فهمد حجت می داند و عقل جزو این منابع حجت نیست. آنها معتقدند درست نیست که برای رفع شک خود آنچه را قرآن گفته یا سنت بیان داشته است انکار یا تفسیر کنیم.

2- عقل را فرستاده اند تعطیلات

زشتی بی توجهی به عقل پیرو وحی جایی نمایان می شود که نتیجه بسیاری از احادیث در کتاب های شش گانه مورد تایید آنها، صدور فتواهای عجیب است مثل حرمت خوابیدن زن در زیر کولر بدون شوهرش است. احادیث مجعول که برخلاف احادیث شیعی از عقلِ معصوم نشأت نگرفته است و راه به جایی نمی برد الا همین وهنی که بر اسلام می رود.

اعتقاد دیگر این گروه این است که در عمل «باید از صحابه و تابعان پیروی کرد زیرا فهم آنان، مقیاس حق و باطل است» و در این مورد به حدیث نقل شده از رسول خدا (ص) استدلال می کنند که فرمودند: «خیرُ القرونقرنی، ثمّ الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ..: بهترین مردم، مردم زمان من هستند. سپس مردمی که پس از آنان می آیند. سپس مردمی که بعد از آن گروه می آیند.»

آنگاه دوران هر یک از سه گروه یادش ده را 100 سال تخمین می زنند که در مجموع 300 سال می شود. یکی از انتقادات جدی به سلفیان همین موضوع است که از کجا واژه قرن را به 100 سال ترجمه کرده اند در صورتی که زبان عرب و قرینه های دیگر این موضوع را اثبات نمی کند و نیز این مسئله مبهم است که در صورت پذیرش شیوه گذشتگان یا همان سلف صالح، در مواقع اختلاف همانند جنگ که دوگروه مقابل یکدیگر می ایستادند به کدام یک از شیوه های سلف باید عمل کرد؟

در عین حال، سلفی ها به دلیل دخالت نکردن عقل، در حوزه تفکر و برخی تفاوت ها در حوزه مبانی فلسفی، به تفسیرهای تحت اللفظی و ظاهر گرایانه از قرآن دست می زنند و همین مسئله هم به اعتقاد بسیاری باعث خطاهای تئوریک و عملی آنهاست. کار وقتی پیچیده می شود که صفات الهی موردبحث قرار گیرد و در این زمان است که در نتیجه حرف یک سلفی، اعتقاد به زمان و مکان برای خدا وجود دارد که از منظر اعتقادات شیعی و بسیاری از فرقه های اسلامی عقیده ای باطل است.

3- خدا همان است که من می گویم

مهمترین اصول در اندیشه یک سلفی، توحید است. سلفی برای درک مختصات توحید هم به اندیشه سلف توجه دارد. بر این اساس که در حوزه توحید در عبادات او برخی از اعمال را منافی توحید می داند. مخالفت سلفیه با ساختن قبور برای صالحان و نیز تقرب جستن به صالحان از این باب است.

آنها معتقدند این کار نوعی پرسش است. یکی از بزرگان سلفیه در این باب می گوید: «هر کسی معتقد باشد این نذرها، راه بردن حاجت ها به سوی خدای متعال است و این کارها موجب برطرف شدن تنگدستی و سختی و باعث بازگشایی در روزی و محفوظ ماندن شهر و دیار می شود، مشرکی است که کشتن او واجب است. در پاسخ به این اعتقاد سلفیان که به طور گسترده متوجه شیعیان است، مطالب مختلفی بیان شده، از دلایل عقلی گرفته تا دلایل نقلی و مبتنی بر روایات. کلام این روایات و معقولات این است که توسل به صالحان کردن با توجه به قبور افراد نیک، به منزله پرسش آنها نیست بلکه صرفا وسیله قرار دادن آنها برای نزدیکی به خداست.

4- قطار سوارنشی ها!

نکته دیگر قابل توجه در اندیشه سلفی، پررنگ بودن مسئله بدعت است. سلفیه از آنجا که معتقد است «هر عملی که در زمان پیامبر (ص) وجود نداشته و انجام نمی شده است، بعدا نیز نباید انجام شود.»
اعمال و رفتارهای بسیاری را تحت عنوان بدعت نامگذاری می کند. بدعت به معنای نوآوری است که در ساحت دین چون پشتوانه معرفتی الهی ندارد، باطل است. در این چارچوب سلفیون بسیاری از اعمالی که خود می پندارند در زمان پیامبر (ص) نبوده است یا اینکه اساسا امکان وجود آن در زمان پیامبر (ص) وجود نداشته را بدعت می شمارند. بدعت دانستن قطار یکی از این نمونه هاست.

5- فقط بریم تفنگ بازی ...

سلفی ها نه تنها در بعد اعتقادات و احکام فردی و عادی بلکه در بعد احکام اجتماعی نیز معتقد به شیوه سلف هستند. از این بابت است که وجود اندیشه بازگشت به نظام خلفای صدر اسلام یعنی بازگشت به «وضع پیشین» به زودی به شکل گیری اندیشه تشکیل حکومت اسلامی منجر شد.

در این چارچوب و البته با تفسیرهای تندروانه از برخی آیات قرآن، جهاد در اندیشه سلفی گری به عملی مهم و امروزی تبدیل می شود؛ مسئله ای که دیگر فرق مسلمان اعتقاد اینچنینی به آن ندارند. ایشان در این راه به سیره برخی از بزرگانشان - تشکیل حکومت به هر روش ممکن - نیز اقتدا می کنندو شاید بتوان ریشه این افکار بچگانه تروریست ها را در توهم شان از صدر اسلام و کوچه های مدینه جستجو کرد. هر چه باشد، پر واضح است که حتی با فرض هدف خوب برای سلفی گری در طول تاریخ، مبانی و روش های این فرقه به گونه ای بوده که خاطرات بزرگی چون تروریسم از آن متولد شده است؛ تروریسمی که جامعه جهانی را تهدید می کند و البته بیش از آن جامعه اسلامی و اسلام را.چرایی صدور فتاوای عجیب علمای سلفی

خانوم دست به این میوه نزنی!

دست زدن به برخی میوه ها برای خانم ها غیرمجاز است. خوردن سمبوسه سه ضلعی حرام است، خوردن گوشت جن مجاز است. این جملات خنده دار شما را به کجا می برد؟ جالب است بدانید که این سه فتوا جزو فتاوای علمای سلفی در سال 2011 بوده است. هر از گاهی خبر چنین فتاوای عجیبی در رسانه ها منتشر می شود. برخی آن را به عنوان طنز حساب می کنندو به آن می خندند و برخی از بد جلوه دادن اسلام ناراحت می شوند، اما دلیل صدور این فتاوای عجیب چیست؟

منبع فقهی سلفیون، کتاب وسنت است. علمای سلفی برای به دست آوردن حکم شرعی باید به قرآن و کتاب های شش گانه ای که از قدیم الایام برای آنان باقی مانده است، رجوع کنند. به این کتاب ها «صحاح سته» می گویند. در این کتب تمام احادیث صحیح از دید اهل سنت آمده است.

پحال شیوه به دست آوردن حکم شرعی در میان سلفیون چگونه است؟ شیوه مرسوم ومعمول این است که فرد با نظر به مذهب خود (در میان چهارگانه اهل سنت و برای سلفیون حنبلی) و با در نظر داشتن احکام و نظرات آمام آن مذهب (برای سلفیون احمد بن حنبل) و نیز در نظر گرفتن منابع اصلی فقه یعنی کتاب و سنتی که ایشان می فهمند به صدور حکم شرعی اقدام می کند اما درمواقعی که حکم شرعی را نتوان از این منابع استخراج کرد، به قیاس رجوع می کنند. همین رجوع به قیاس است که در برخی اقوات باعث به وجودآمدن فتاوای عجیب می شود زیرا در قیاس های اینچنینی صرفا به ظاهر ماجرا توجه می شود و تفاوت های مکانی و زمانی دیده نمی شود.

نکته دیگر در فتاوای عجیب سلفی جمله ای است که اساس مذهب سلفی را تشکیل می دهد. آن جمله این است، هر عملی که در زمان پیامبر (ص) انجام نشده است، بعد از ایشان هم نباید انجام شود. فتاوایی چون حرمت قطار از این منبع نشأت می گیرد.
برچسب ها:
انتشار یافته: 26
در انتظار بررسی:1
Iran, Islamic Republic of
14:53 - 1392/10/28
سلام متاسفانه بارزترین خصیصه فرق ارهابی حذف فکر مقابل است انها فکر میکنند هر کسی مثل انها فکر نکندکافر میدانند و بیشترین قربانی انها اهل تسنن هستند برای انها شیعه وسنی فرقی ندارد ومتاسفانه افراد بزرگی مثل دکتر رمضان بوطی که از علمای برجسته اهل سنت در سوریه بودند قربانی نابخردی این گروه تکفیری شدند در حقیقت تمام منش القاعده وگروههای تکفیری برمی گردد به خوارج زمان حضرت علی که حضرت علی همه انها را نابود کرد ندتکفیریها روحیه دگر پذیری را ندارند
Iran, Islamic Republic of
17:48 - 1392/10/28
من یه سوال فنی دارم. گوشت جن کجا دارن بخریم بخوریم مجازه. مسخره ها.می گن عقل نباشه جان در عذابه.............
Iran, Islamic Republic of
21:08 - 1392/10/28
باسلام ممنون از گذاشتن چنين اطلاعاتي
ما در بين وهابيت يعني در شهر كلاله دومين شهر بزرگ وهابيت ايران زندگي مي كنيم.
انقدر گسترده شده اند اينا در استان گلستان بخصوص كلاله و روستاهاي كلاله كه وزارت اطلاعات در اين شهر اداره زده!
از مديران مي خواهيم كه اين مطلب من رو بگذارند! كه مردم بخوانند
ما با قدرت توان در اين شهر زندگي ميكنيم !
اطلاعات به دست رسيده به ما نشان از اين مي دهد كه مسجد عمر فاروق اين شهر از سيستان و بلوچستان حمايت مالي و از پاكستان در نهايت عربستان حمايت مي شوند! جوانان اهل سنت شهر ما رو جذب تفكرات خود مي كنند اين فرقه وهابيت!
اهل سنت شهر ما مردمان خوبي دارند
ولي دارند به تفكرات وهابيت نزديك مي شوند
انشالله توفيق شهادت داشته باشيم
براي ميلاد حضرت محمد (ص) صلوات بفرستيد و حضرت علي (ع) و امام حسين
پاسخ ها
سینا
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۹
چه چرت و پرتی نوشتی تو...
خودت یه بار خوندیش!!
عبد الله
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
برادر عزیز نباید به نسبت هیچ کس یا هیچ گروهی سو ظن داشت{ ان بعض ظن اثم}قسمتی از ظن وگمانها بی اساس وگناه هستند تا زمانی که مدرک محکمی وجود نداشته باشد نمیتوان کسی را متهم کرد اگر خواهان کشوری امن هستیم باید همه مردم برادرانه ومسالمت امیز با احترام متقابل در کنار هم زندگی کنیم شهر های زیادی در ایران هستند که شیعه وسنی برادرانه وبا احترام زیاد درکنار هم زندگی میکنند
پايگاه سايبري كلاله
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
حرف حقيقت تلخ است ؟
انقدر منفي زديد؟ كلاله تو دست اداره اطلاعات افتاد بزودي اداره بصورت رسمي آغاز به فعاليت مي كنند ببينيم چطور مي توانيد تشكيلات بر عليه امام حسين شما درماه محرم جمع مي شود..
پشت سر ما سپاه و اطلاعات هست
انشالله توفيق شهادت داشته باشيم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۳
سلام برادر جان راست فرمود خداوند بلند مرتبه (ان بعض ظن اثم) بدون اینکه من را بشناسی اتهام میزنی من امام حسین وهمه اصحاب پیامبر را از خودم بیشتر دوست دارم کمی مهربان باش حسن ظن داشته باش نه سوظن
Iran, Islamic Republic of
09:14 - 1392/10/29
اینا یه مشت موجودات فاقد احساسن که از اسلام جز یه دین خشک و بی روح چیزی نمیخوان،سؤالی که من از مفتی های وهابی دارم اینه،پیامبر میفرماید:من برگزیده نشدم مگر برای تکمیل مکارم اخلاق(انی ما بعثت الا اتمم مکارم الاخلاق)،جنایات شما با کدوم یکی از مکارم اخلاق استفتا شده؟
دوستان یادتون باشه وهابیت وسلفی گری یک مذهب نیست،بلکه یک تفکر جدیدسیصد ساله اس که توسط یک جاسوس انگلیسی به اسم مستر همفر به پیروان ابن تیمیه تزریق شده،خواهش میکنم خاطرات این جاسوس رو مطالعه کنید،ممنون
Iran, Islamic Republic of
15:03 - 1392/10/29
یه سوال؟؟؟
شما که اینقدر گیر دادین به این وهابی ها!
چرا از بهایی ها که تو ایران دارن روز به روز بیشتر میشند اطلاعات نمیگذارین؟؟!!
قضیه چیه؟!!!!!!
پاسخ ها
مجید
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
درست می گه چرامنفی دادید؟خطری که بهائیت داره کمتراز این تکفیریها نیست.کمی تاریخ رو مرور کنید متوجه شباهت بهائیت با این تکفیریها می شوید.
Iran, Islamic Republic of
15:07 - 1392/10/29
بعد از فوت حضرت رسول(ع) حضرت فاطمه(س) کوشید که ولایت به گفته خود حضرت رسول به امام علی (ع) برسه اما افسوس که نشد .......وایشون پیش بینی میکردند که اگر علی به خلافت نرسه .....دین اسلام به همچین جایی برسه
پاسخ ها
مجید
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
عزیزم ولایت به امام علی (ع)رسید ولی خلافت تا 25 سال به امام نرسید.لطفا تاریخ دقیق بخون.
Iran, Islamic Republic of
19:28 - 1392/10/29
این موضوع یک موضوع تخصصی است که باید علمای جهان اسلام درمورد معظلی به این بزرگی اعلام نظر کنند این جریان بیشتر یک جریان سیاسی است تایک جریان دینی که دشمنان مسلمانان از احساسات جوانان کم سن وسال ونااگاه سو استفاده کرده وانها را به دام انداخته اند بیشتر این افراد معلومات خیلی اندکی در مورد دین دارند هیچ یک از مذاهب اسلامی را نمی توان پیدا کرد که این پدیده راقبول داشته باشند این افراد بی خرد فردای قیامت در باره خون افراد بیگناهی که ریخته اند چه جوابی دارند خون انسان بی گناه به اندازه ای بزرگ است که خداوند در قران میفرمایدکسی که انسان بی گناهی را بکشد مانند این است که همه انسانهای روی زمین را کشته باشد
Iran, Islamic Republic of
21:39 - 1392/10/29
سلام ب همه من از علی آقا تشکر میکنم ب خاطر حرفای ذرستی ک زده
اسلام بیشتر از همه چیز و همه کس از انگلیس میکشه مخصوصا شیعه ها
هر بدبختی ک سرمون میاد از همیناس
از بهاییت بگیرید تا همین سلفی ها
خدایا امام زمان رو برسون تا بیشتر از این گند زمین رو برنداشته
Iran, Islamic Republic of
12:17 - 1392/10/30
ادیان همه ! دارای تضادهای درونی هستند اسلام هم .این تضادها طبیعت دین هستند که فرصت بروز میکنند .
Iran, Islamic Republic of
12:33 - 1392/10/30
کاش می شد با سران آنها مصاحبه هایی ارائه بدهند. منابع اعتقادیشان از کجاست و تا کجا می خواهند آدم بکشند. فقط با شیعه مشکل دارند یا این عملیات ها را در کشورهای مسیحی و یهودی هم انجام می دهند. خاستگاه و مراکزشان کجاست. اگر این دوستمان در استان گلستان اغراق نکرده باشد پس خطر جدی است و ممکن است حتی در خانواده های شیعه هم نفوذ کنند.
پاسخ ها
حمیدرضا
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
منابع پوچ اعتقادیشون از احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه حرانی معروف به ابن تیمیه و سپس تکمیل شده ش توسط محمد بن عبدالوهاب هست
خیلی جالبه بدونید کتابی که محمد بن عبدالوهاب نوشته اقتباسی از فقه فرقه حنبلی هست شباهت داره به اعتقادات یهودیان ،به عنوان مثال عبدالوهاب در کتابش برای خدا جسم قائل شده و توی کتابش نوشته خداوند موهای فرفری داره و دست و پا و حتی تختی داره که رویش مینشیند که بسیار به عقاید یهودیان شباهت دارد
من قسمت کوچکی از کتاب محمدبن عبدالوهاب رو نوشتم توصیه میکنم بهتون بخونید چون بیشتر شبیه یک کتاب فکاهی هست و کلی میخندین اگه بخونید هههههههه
اینها نه تنها با شیعه مشکل دارن بلکه با سنی هایی که تفکراتشون و اعتقاداتشون مثل سلفی ها یا وهابیها نیست مشکل دارن
و صد البته کشتن شیعیان رو مباح و ثواب میدونن و همیشه شیعیان رو رافضی خطاب میکنن واسه همین کشتن شیعیان رو ثواب میدونن
نکته ای رو هم درباره استان گلستان گفتین و من باید درباره استان سیستان و بلوچستان بگم که بیشترین نفوذشون توی این استان بوده متاسفانه
Iran, Islamic Republic of
13:48 - 1392/10/30
کاش این رو هم اضافه می کردی که تو آیین وهابی کشتن 7 تا شیعه میرن بهشت!!
بر آیین وهابی و وهابیون لعنتتتتتتتت!
Iran, Islamic Republic of
14:23 - 1392/10/30
حالا داردبعدازمدتهاکه این پرچم راکه لورنس انگلیسی طراحی کردودوشمشیررابه صورت ضربدردرآن گذاشت وهابیون بجا مانده ازلورنسی که عثمانی هاچیزی ازشرافتش باقی نگذاشتند ومدتها گشادگشادراه میرفت شمشیرهارادرآورده اندوداده انددست مشتی آدم کودن ومغزشویی شده تابا آنها به تلافی حقارتی که کشیده اندخون به راه اندازندالبته بازلورنسی دیگرهدایتگرآنهاست ویک روزی سران عربهایی که خریده اندبه جان آنها خواهدافتادامام فرموداین سرزمین حجازاست که به دست اینهاافتاده اصلا همچون اسمی دردنیا وجودنداشته فقط ایران بوده پرعظمت ترین کشوردنیاآنجا که شاه روم برای مازانوزدومااورادوباره به سلطنتش برگرداندیم خدالعنتشون کندچه خونریزی هایی دراین کشورهای همزبان خودشون براه انداخته اند
Iran, Islamic Republic of
16:00 - 1392/10/30
اگه اينجورياست كه پيامبر (ص) دست به تفنگ هم نزده بودن واسه چي آقايون با تفنگ و بمب و توپ و تانك افتادن به جون خلق الله ...؟؟؟
پاسخ ها
سیده.ا.
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
جواب کاملا منطقی
Iran, Islamic Republic of
19:15 - 1392/10/30
ما داريم در جهان سايبري بر عليه وهابيت جنگ مي كنيم با حمايت هاي شخصي مردم ...
مارو كمك كنيد مردم
Iran, Islamic Republic of
22:26 - 1392/10/30
با تشکر از دوستانی ک نظرهای جالبی دادن
دوستمون درست میگه اینا اعتقاد دارن اگه هفتا شیعخ رو بکشی { البته بهترش اینکه میگن اگه سر ببری} میری بهشت
آخه ی آدم چقدر باید احمق و بی عقل باشه ک این چرندیات رو باور کنه... در هیچ دینی گفته نشده با ادم کشی راه ب بهشت میبری... امیدوارم هموطنان سنی مدهب ما راهشونو از اینا جدا کنن آخه همونطور ک میدونین ی شبکه ی ماهواره ای هست ک شدیدا داره آب ب آسیابه این سلفی ها میریزه و عجیب اینکه همشون سنی هستن... امیدوارم ومیدونم ک دعای همه ی شما عزیزان هم فرج هرچه سریعتره آقا امام زمان هست تا هممونو از شر سلفی ها و بهایی ها و نامردا نجات بده... الهی آمین
Iran, Islamic Republic of
12:10 - 1392/11/02
کبود کم از کهر نیست
Iran, Islamic Republic of
22:15 - 1392/11/02
lمرسی از نظرتاتون --روشنگری بود مرگ بر وهابیهای تکفیری مرگ بر ال سعود و ال خلیفه مرگ بر ادم کشهای کثیف
Iran, Islamic Republic of
01:58 - 1398/07/26
خدایی ک اسمان و زمین و خورشید و ماه و افرید
واقعا مسخرس اگه کسی فکر کنه ک خدا دارایه تخت و تاج و جالب تر موهایه فرفریه
بنظرم کاملترین دین شیعه است
همه چیزش کامله و دقیقه
بنظر شما ایا ابوبکر و عثمان وعمر خلافایه راشدین جانشین خوبی برای پیامبر بودن
یا امام علی و نوه هایه پیامبر حسن وحسین
الان کل دنیا از همه جا واسه اربعین راهپیمایی میکنن
اگر اماممون دنبال خلافت بود از مکه بیرون نمیومدش ب کوفه بره
چون میدونس حرمت مکه رو نگه نمیدارن.
کمی فکر کنید.
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج