افزایش ۲۸درصدی مالیات بر درآمد حقوق
۹۴۳۴۰۹
۰۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
۱۲۲۰۱ 
مالیات بر درآمد حقوق، یکی دیگر از انواع مالیات مستقیم است که برای سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۰۰۰ میلیارد تومان ( ۲۸ درصد) بیشتر شده است. البته نحوه محاسبه آن و مشمولان همچون امسال پیش‌بینی شده است.

خبرگزاری ایسنا: مالیات بر درآمد حقوق، یکی دیگر از انواع مالیات مستقیم است که برای سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به امسال ۷۰۰۰ میلیارد تومان ( ۲۸ درصد) بیشتر شده است. البته نحوه محاسبه آن و مشمولان همچون امسال پیش‌بینی شده است.

مالیات بر درآمد حقوق، یکی دیگر از انواع مالیات مستقیم است و درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام شده به طور نقد یا غیر نقد بدست می‌آورد، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌شود.

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون است.

بر اساس ماده ۸۴، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه، مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ معافیت سالانه تا هفت برابر آن (معافیت سالانه) مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد می‌شود.

تکلیف پرداخت‌کنندگان حقوق

پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند، مالیات را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر کنند و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم، فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت ارائه کنند و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

البته سازمان امور مالیاتی به منظور تسهیل در دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و جلب رضایت مؤدیان مالیاتی و کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان، اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق کرده است.

در این سیستم اطلاعات پرداخت‌کنندگان و دریافت‌کنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مترتب بر آن به شکل فایل الکترونیکی از مودی دریافت و در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ذخیره می‌شود؛ به همین منظور مؤدی می‌تواند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir اطلاعات را وارد و ارسال کند یا به صورت فایل الکترونیکی در قالب لوح فشرده تحویل واحد مالیاتی دهد.

استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق

لازم به ذکر است؛ اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات مسترد خواهد شد. مشروط به اینکه بعد از انقضای تیر سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

در این میان اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی و از محل وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد، اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

میزان مالیات بر حقوق و معافیت‌های آن امسال چقدر بود؟

در سال ۱۳۹۸ بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۳۳ میلیون تومان اعلام شد. همچنین نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

اوضاع حقوق و مالیات کارکنان در سال آینده

برای سال آینده در لایحه بودجه، خبری از رشد ۴۰۰ هزار تومانی حقوق که امسال اعمال شد، نیست و افزایش متوسط ۱۵ درصدی تعیین شده است. از سوی دیگر با مالیات پلکانی تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش خصوصی و دولتی مالیات دریافت می‌کند که نسبت به امسال ۱۸ درصد افزایش دارد.

هرچند لایحه بودجه هنوز به مرحله بررسی در مجلس نرسیده اما آنچه فعلا دولت در رابطه با حقوق یا مالیاتی که قرار است از کارکنان بگیرد پیش‌بینی شده، نشان از این دارد که سهم مالیاتی کارکنان از مجموع درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است.

درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی از مالیات بر درآمد

بررسی وضعیت مالیاتی دولت در حقوق کارکنان نشان می‌دهد که از مجموع ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای سال آینده پیش‌بینی شده ۳۲ هزار میلیارد آن از محل مالیات بر درآمد تامین می‌شود که از این رقم حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات حقوق کارکنان است.

از بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی که از حقوق کارکنان مالیات گرفته می‌شود ۷۳۰۰ میلیارد تومان به بخش عمومی و ۸۴۰۰ میلیارد تومان به کارکنان بخش خصوصی اختصاص دارد که در مجموع حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد نبست به دریافتی امسال رشد دارد.

این در حالی است که امسال از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان به مالیات بر درآمد اختصاص داشت که ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد آن از محل مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی تامین شده است. از این رقم ۶۹۰۰ میلیارد تومان سهم کارکنان بخش عمومی و ۶۴۰۰ میلیارد تومان برای بخش خصوصی است.

نحوه دریافت مالیات بر درآمد در سال آینده

اما نحوه دریافت مالیات در سال آینده مانند امسال جاری پیش‌بینی شده است؛ به طوری که برای حقوق‌ به صورت پلکانی تا ۳۵ درصد مالیات اعمال می‌شود، با این تفاوت که در سال جاری حقوق‌های کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند و در سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این معافیت مالیاتی افزوده شده و تا سقف سه میلیون تومان در ماه رسیده است.

بر این اساس در سال ۱۳۹۹، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر معافیت سه میلیونی، تا ۱.۵ برابر مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۲۰ درصد می‌شود.

همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

برچسب ها:
انتشار یافته: 15
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
12:46 - 1398/10/06
ای ظالمین.از خدا بی خبر.افزایش حقوق ۱۵ درصد مالیات ۱۸تا۲۸درصد.از اسلام و انسانیت هیچ بویی نبردید.
پاسخ ها
حسینی
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
اینا جایی نمیخوابن آب زیرشون بره.افزایش حقوق مساوی است با افزایش مالیات
Iran, Islamic Republic of
13:09 - 1398/10/06
اگر راست میگی مالیات رو بر دریافتی نهایی برخی که رقم های قلمبه دریافت میکنن ببندین و همینطور اون تاجرهایی که با یه تلفن کلی پول جابجا میکنن و یا معامله میکنن بدون اینکه مالیات بدن از بخش های کوچک و یه کاسب ساده حسابی مالیات گرفته میشه ولی اونهایی که دلالی میکنن یا میلیاردی دارن شاید به راحتی در میرن
Netherlands
13:23 - 1398/10/06
ای خدا خفمون کردین با این همه فشار اقتصادی ....
Iran, Islamic Republic of
13:32 - 1398/10/06
مالیاتی که باس مملکت وملت وبایدخرج بش برای شغل وبهداشت تحصیل حمل ونقل شغل.......بایدباش نه افغانیاکه شغلامونم ملیون ملیون اشغال کردنبیکار
Iran, Islamic Republic of
14:13 - 1398/10/06
واقعا خسته نباشن
n درصد به حقوق ها اضافه میکنن و بعدش n+20 درصد به عنوان مالیات ازش کم میکنن
Iran, Islamic Republic of
14:15 - 1398/10/06
شما ها فقط گرفتن بلد دید شماها دست بده ندارید
Iran, Islamic Republic of
15:09 - 1398/10/06
قابل توجه برترین ها و عزیزان دیگه ای که همچنان دولت رو حمایت میکنن
مگه بنزین گرون نشد که مالیات رو افزایش ندن!!!!؟؟؟؟
Iran, Islamic Republic of
15:18 - 1398/10/06
کارفرماها ازاین به بعد باید دستمزد بیشتر از کف رو نقدا بدن تا مالیات ندیم چون میلیاردرها نمیدن پزشکان اکثرا نمیدن ....کارگران ۴۰۰۰۰۰۰ نفرن مواظب انفجار بزرگ باشید
Iran, Islamic Republic of
15:37 - 1398/10/06
از کارمندان دولت همگی باید مالیات سنگین بگیرید بقیه که عملا درامدی ندارن یا بیکارن
Iran, Islamic Republic of
17:27 - 1398/10/06
دولت:پوست همه قشرها متوسط وکم درآمدرابا این مالیا ت خواهم کند برید به همه بگین
Iran, Islamic Republic of
18:31 - 1398/10/06
فقط زورتون به کارمند بیچاره رسیده!
Iran, Islamic Republic of
21:22 - 1398/10/06
آخه مگه چقدر حقوق می دید که ۲۸ درصد مالیات برم دارید خدایا آیا واقعا خوابی ظلم این ظالمان رو نمی بینی تا کی امیدوارم همه تون از بزرگ تا کوچیک تون به زودی تاوان پس بدید واگذارتون به خدا باشه همه تون دزدید برای اینکه جبران جیب خودتون در زمان تحریم ها رو بکنید مردم و بیچاره کردید ولی به گفته .... بترسید از روزی که مردم به ذات شما پی ببرند و امروز اون روز رسیده
Iran, Islamic Republic of
20:23 - 1398/10/07
کم اوردن خرج۲۰ملیون افاغنه افغانی بایدازجیب ملت بدن
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج