برچسب ها - اختلاف
برچسب جستجو
برچسب :

اختلاف

شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۹۶۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۹۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۶۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۶۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۲۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۸۱۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۹۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۷۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۶۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۵۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱


شما می‌توانید چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۷۱۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


شما می‌توانید چند تفاوت بین این دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کار‌های روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
کد خبر: ۱۰۷۰۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸


شما چند اختلاف می‌توانید بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۶۸۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲


مقایسه قیمت بین یک خودکار آبی با یک روان نویس فوق لاکچری در یکی از سایت‌های خرید آنلاین در فضای مجازی خبرساز شد.
کد خبر: ۱۰۶۶۵۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷


شما چند اختلاف می‌توانید بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۶۶۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶


شما چند تفاوت می‌توانید بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۶۳۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱


شما چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه می‌توانید پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۶۰۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


شما چند تفاوت بین این ۲ تصویر مشابه می‌توانید پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۵۹۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸


شما چند تفاوت می‌توانید بین این ۲ تصویر مشابه پیدا کنید؟ با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید.
کد خبر: ۱۰۵۶۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹


با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید. این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کار‌های روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید. لذت این بازی زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن‌ها انجام دهید.
کد خبر: ۱۰۴۷۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶