برچسب ها - اشتباه کردن
برچسب جستجو
تو اشتباه نکرده‌ای، تو حق داری اشتباه کنی، اشتباه کردی تمام شد، برای اشتباهت ناراحت نباش و...، گزاره‌هایی که در تلاش‌اند تا انسان را از احساس گناه راحت کنند؛ که هیچ عذاب وجدانی به جای نگذارند و حتی آن را احمقانه نمایش دهند.
کد خبر: ۱۱۰۴۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


ما انسان ها ذاتاً مرتکب خطا می شویم، که باعث می شود احساس شرم، تقصیر، اضطراب و ناراحتی به ما دست دهد. حس رهایی و جبران اشتباهاتمان برابر است با آزادی از آن تقصیر و ترس؛ شروعی تازه و امکان خوشحال بودن.
کد خبر: ۷۱۰۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷