برچسب ها - اسرار مرموز
برچسب جستجو
شاید باورکردنی نباشد که در دنیای هنر نیز رمز و راز، رسوایی و پیچیدگی موج می‌زند، اما ابن موضوع حقیقت دارد. بیشتر این مشکلات از آثار هنری ناشی می‌شود که ممکن است تقلبی باشند یا نتوان با قاطعیت خالق آن‌ها را شناسایی کرد؛ برای مثال دستکم یکی از نقاشی‌های پیکاسو چنین شرایطی دارد.
کد خبر: ۸۵۲۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰


شهرت اصلی نازکا از خطوط مرموزی است که آنها روی زمین کشیدند. خطوطی متقارن، تصویری و بسیار عجیب، این خطوط تنها از آسمان قابل رویت هستند.
کد خبر: ۴۱۳۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹