برچسب ها - جزیره شاتر
برچسب جستجو
مکس فون سیدو نمایشگر شایسته‌ی رابطه‌هایی بود که از تظاهر بیرونی فراتر می‌رفت و خود را به درون می‌کشانْد؛ درون اذهانی که ظاهری خونسرد و سنگی داشتند، درحالی‌که غلیانی از تضاد‌ها و نبرد بی‌وقفه‌ی امیال، آن‌ها را در اندوهی دائمی نگاه می‌داشت.
کد خبر: ۹۷۰۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰