برچسب ها - دیالوگهای ماندگار
برچسب جستجو
کد خبر: ۳۲۷۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲


کد خبر: ۳۲۰۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱


کد خبر: ۳۱۲۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۱


کد خبر: ۳۱۰۳۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۴


کد خبر: ۳۰۸۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶


کد خبر: ۳۰۶۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹


کد خبر: ۳۰۳۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲


سینما نقطه عطفی در زندگی بشر بود. وقتی چارلی با پای لنگ و زندگی ندارش تنها گل سرخ زندگی اش را به سمت معشوقه اش گرفت، تا زمانی که جک در سرمای اقیانوس یخ زد تا رُزش زنده بماند، آن روزهایی که اندی دوفرین بیست سال تمام با امید به آینده راه فرارش را ساخت تا هنگامی که جک سالیِ معلول در دنیای غیرزمینی ها یک قهرمان شد و اژدهای افسانه ای را رام کرد...
کد خبر: ۳۰۲۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹


کد خبر: ۳۰۱۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۵


کد خبر: ۲۹۶۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۱


کد خبر: ۲۹۴۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴


کد خبر: ۲۹۱۷۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷


کد خبر: ۲۷۶۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵


کد خبر: ۲۷۴۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸


کد خبر: ۲۶۹۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۴


کد خبر: ۲۶۷۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷


کد خبر: ۲۶۴۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰


کد خبر: ۲۶۲۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۳


کد خبر: ۲۵۹۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۶


کد خبر: ۲۵۷۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۹