برچسب ها - پل والری
برچسب جستجو
برچسب :

پل والری

پل والري از جمله نويسندگاني است كه قرن بيستم را آغاز زوال، افول و نابساماني فكري و علمي انسان اروپايي مي داند.
کد خبر: ۴۱۴۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰