برچسب ها - میدان معلم
برچسب جستجو
بی توجهی به اصول ایمنی و هشدارهای سازمان آتش نشانی، فروکش کردن کف زمین را در میدان معلم رقم زد.
کد خبر: ۴۵۵۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶