برچسب ها - حسن محدّثی گیلوانی
برچسب جستجو
گفتگو با حسن محدّثی گیلوانی
شرایط تاریخی و نیازها و مسائل زمانه علائق عملی روایت گر را می سازند و هر اجتماعی در هر دوره ای مسائل و درگیری های خاص خود را دارد. هر گروه اجتماعی برای پاسخ دادن به مسائلش به حافظه تاریخی خود و ذخایر فرهنگی خود رجوع می کند.
کد خبر: ۴۶۳۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۹