برچسب ها - پیام باقری
برچسب جستجو
رییس کمیته صادرات سندیکای صنعت برق می گوید:«ما فقط از ٢٢٠ ساعت پیک مصرف تابستان عبورکردیم و عملاً براى ٨٥٤٠ ساعت باقیمانده سال ظرفیت آزاد و بلااستفاده داریم.اگر تلفات شبکه کم شود مثل این‌است که همان میزان به ظرفیت تولید اضافه شده است. »
کد خبر: ۵۶۳۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹