برچسب جستجو

برچسب:

الهام رحمانی
  • مساله از جایی شروع می شود که من خودم را زیبا نمی بینم یا زیبایی های خودم را نمی بینم و خودم را قبول ندارم، چه می شود؟…

    کد خبر: ۲۹۸۸۷۱ تاریخ انتشار:
۱