برچسب جستجو

برچسب:

اولویت کاری
  • امروزه و با مشغولیت های زیادی که اغلب مردم دارند و گله ای که همواره از زمان می کنند و می گویند: «وقت کافی نداریم»،…

    کد خبر: ۶۶۲۰۳۰ تاریخ انتشار:
  • وزیر کشور اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه ای، تحول در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء‌ روند تکریم…

    کد خبر: ۳۱۲۹۹۹ تاریخ انتشار:
۱