برچسب جستجو

برچسب:

توریست فرانسوی
  • قاسمی مفقودی یک توریست فرانسوی در یکی از کویرهای ایران را تأیید و عنوان کرد: این تبعه که به عنوان توریست و برای…

    کد خبر: ۴۴۴۴۴۶ تاریخ انتشار:
۱