برچسب جستجو

برچسب:

روز معمار
  • روز ۳ اردیبهشت به طور رسمی به عنوان روز معماری در ایران پذیرفته شده و در تقویم رسمی ایران نیز از سوی دولت ثبت شد. هر…

    کد خبر: ۹۸۵۳۴۲ تاریخ انتشار:
۱